WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
oporečen pridevnik
1 škodljiv zdravju
če je ŽIVILO oporečno, lahko ob zaužitju nevarno škoduje zdravju človeka
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [voda je oporečna
  • Voda je zadnja leta večkrat oporečna, kar se kaže tudi v povečanem številu črevesnih obolenj.
  • Voda ni oporečna, kljub temu pa smo še enkrat opravili šok s klorom.
 • GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Doslej so se prebivalci s pitno vodo oskrbovali iz lastnih izvirov, ki pa so na nekaterih območjih postali oporečni.
  • S sprejetjem zelo stroge evropske direktive pred meseci, ki za podzemne vode dopušča le zelo nizko vsebnost pesticidov, je podtalnica ljubljanskega območja čez noč postala oporečna.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Najpogosteje je bila voda bakteriološko oporečna zaradi povišanega števila vseh bakterij, medtem ko je bila kemično kakovost vode največkrat slabša zaradi neustrezne koncentracije klora ali povečane vsebnosti sečnine, amonija in nitritov.
  • Kocke ledu v pijačah so morda pripravljene iz higiensko oporečne vode, zato takšne pijače niso primerne za uživanje.
  • Prej so bili za zdravstveno oporečne izdelke odgovorni veterinarji in država, po novem pa so odgovorni nosilci proizvodnje.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • O hepatitisu E ne vemo prav dosti, ljudje se okužijo s pitjem oporečne vode, ponavadi se pojavlja v obliki epidemij.
  • Pred sto leti je bila smrtnost, predvsem otrok, visoka zaradi uživanja oporečnega mleka.
  • Imena oporečnih izdelkov še niso znana, vendar naj bi bile nevarne zlasti konzerve, ki vsebujejo veliko maščobe, na primer ribje konzerve, živalska mast in mesni namazi.
 • oporečni vzorec česa
  • Največ oporečnih vzorcev sladoleda je bilo v Dravogradu, in sicer po mikrobiološki analizi skoraj 53!
  • Danes že dosegamo kakovost vode, ki celo presega določila ministrstva za zdravstvo in po naših podatkih v zadnjem letu ni bilo več oporečnega vzorca vode.
 •  [piti oporečno vodo
  • Zavedam se, da otroci pijejo oporečno vodo.
  • Koliko odstotkov Slovencev pije oporečno vodo v državi, ki je ena najbolj vodnatih v Evropi?
Na vrh
 
2 neprimeren
če je ČLOVEK, SISTEM ali DEJANJE oporečen, ne dosega želenih standardov
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Če pouk ni sistematičen in je strokovno oporečen, morajo starši marsikateremu otroku pomagati še pozno zvečer!
  • Prevodi so žal bili pogosto strokovno oporečni, prav zaradi tega, ker jih niso prevajali medicinski strokovnjaki.
  • Po besedah Jožeta Tanka je četrtina sedanjih ravnateljev strokovno oporečna, saj naj ne bi izpolnjevali vseh zakonskih predpisov za svoje delo.
Na vrh
 
3 z napako
če je VOZILO oporečno, ne deluje brezhibno ali nima vse opreme, ki je potrebna za varno vožnjo
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Policist mora imeti pravico samostojno ukrepati glede odvzema vozila, če je tehnično oporečno.
  • Tehnično oporečni avtobus, v katerem je bilo 50 otrok, je včeraj na Pohorju zdrsnil s ceste
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na primer: vozila v javnem prometu morajo biti tehnično brezhibna, pa naj prevažajo mlade ali stare potnike, policija pa bo med tistimi ustanovami, ki bodo z ustreznim nadzorom skrbele za to, da javnega prometa ne bodo opravljala varnostno oporečna vozila.
  • Eden od razpravljalcev je menil, da so ostali vozniki v primerjavi z Romi na cesti v podrejenem položaju, saj slednji lahko vozijo brez vozniških dovoljenj in s tehnično oporečnimi vozili.
Na vrh
 
4 nemoralen, sprijen; pokvarjen
če je ČLOVEK ali DEJANJE oporečen, krši osnovna etična in moralna načela
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Vedno sem bil moralno oporečen, pravil se držim le s pištolo na sencah in tudi na splošno verjamem, da so delana le za to, da ljudje z nikakršnim občutkom za življenje vedo, kaj se sme in kaj ne.
  • Ko mu prijatelj zaupa, da ve za nekega moralno oporečnega sodnika, si ne more kaj, da ga ne bi pomagal razkrinkati.
  • Veterinarji menijo, da je pitanje piščancev z govejimi beljakovinami moralno oporečno.
Na vrh