WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
omrežje samostalnik
1 povezan sistem
Na vrh
 
1.1 o računalnikih
omrežje je znotraj ustanove ali s svetovnim spletom povezan sistem računalnikov, ki omogoča izmenjavo podatkov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Med poletnimi počitnicami so nadaljevali širjenje računalniškega omrežja v učilnice in kabinete ter priključevanje računalnikov na internet.
  • Primorske novice so postale eden prvih slovenskih časopisov, ki se z izborom svojih člankov predstavlja v svetovnem računalniškem omrežju.
  • Prenosnik je pripravljen za delo v brezžičnem omrežju in ergonomsko oblikovan.
  • V ožičenih omrežjih je za varnost razmeroma lahko poskrbeti.
  • Nima niti enega vmesnika za brezžično komunikacijo in smo tako prisiljeni uporabljati le klasično žično omrežje in telefonsko linijo.
  • Dovolj veliko varnost krajevnega omrežja zagotavlja samo velika disciplina in osveščenost uporabnikov, požarni zidovi pa z njihovo pomočjo kljubujejo najhujšim plenilcem.
  • Več zgledov ...
  • Pri varovanju lokalnih omrežij ali računalniških sistemov imajo pomembno vlogo obrambni zidovi in imeniki.
  • Navidezna zasebna omrežja so začeli uvajati tudi v slovenskih podjetjih.
  • Poleti sta kar dva ključna ponudnika hrbteničnih omrežij razglasila bankrot, kar se je sprva zdelo skoraj neverjetno, kazalo pa je tudi, da bi lahko imelo tragične posledice za celotni internetni promet.
  • Seveda to ne pomeni, da bi moral biti Telekom edini komercialni dobavitelj, ki bi pridobival nove stranke med nekdanjimi uporabniki akademskega omrežja.
  • Pri takih hitrostih pa imamo prek podatkovnega omrežja več kakor le en kanal za prenos pretočnega videa in zvoka vrhunske kakovosti.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Sem vzdrževalec omrežja v našem podjetju.
  • Veliko alternativnih načinov je za optimaliziranje in nadzor omrežij v podjetjih.
  • Klasično povezovanje lokalnega omrežja v večjem podjetju z omrežjem oddaljene podružnice poteka preko najete povezave od točke do točke, ki seveda predstavlja veliko finančno obremenitev.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Novo omrežje s protokolom IP bo prav tako potrebovalo zakupljene vode (zemeljske ali satelitske).
  • Čeprav navadno krajevna omrežja s strežniki varuje poseben sistem, je še vedno dobro vsak posamezen strežnik vsaj dodatno zavarovati tudi z uporabo krajevnega požarnega zidu, ki omeji komunikacijo očitno napačnega izvora.
  • Kot tipično so označili omrežje z več osebnimi računalniki, ki si delijo spletni dostop in pisarniško opremo, kot so tiskalniki, podatkovni strežniki in optični čitalniki.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Omrežja za izmenjavo datotek so postajala čedalje bolj priljubljena, odziv glasbenih založb nanje pa vsestranski.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Rešitev je zanimiva za vse upravitelje omrežij, v katerih so dislocirana omrežja s strežniki in delovnimi postajami NT, povezanimi s svetovnim spletom.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Uporaba tovrstnih naprav zmanjša možnost vdora v omrežje praktično na ničlo, saj zahteva od napadalca veliko znanja in tehničnih sredstev.
  • Zahtevana funkcija nadzornih strežnikov je tudi nadzor dostopa v omrežje, ki je lahko pogojen ali brezpogojen.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • V osnovi je sestavljen iz dveh komponent: iz filtrirnega dela in iz nadzornega programa, ki ga lahko poganjamo iz kateregakoli računalnika v omrežju.
  • Ta zrna predstavljajo pravzaprav vso programsko logiko in prek njih lahko dostopamo tudi do zbirk podatkov, drugih računalnikov v omrežju ali navadnih datotek.
  • Prepozna vse dejavne naprave v omrežju in pasivno nadzoruje njihov promet.
  • Vsaka naprava v omrežju mora imeti svojo unikatno številko IP.
  • Omogočajo namreč navidezno vzpostavitev stalne povezave v internet, kajti uporabniki v omrežju niti ne opazijo, da se povezava v internet v resnici vzpostavlja le po potrebi.
  • V najbolj restriktivnih primerih so proizvajalci od velikih podjetij zahtevali plačilo za slehernega uporabnika v omrežju, ne glede na to, ali je ta program uporabljal ali ne.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  •  [delo z omrežji
  • Knjiga ne bi bila popolna brez tretjega dela, ki obravnava delo z omrežji in internetom.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Med novosti tokratnega modela serije X sodi vgrajeni vmesnik za brezžično omrežje, ki deluje po pričakovanjih.
  • Danes na tržišču najdemo vmesnike za praktično vsa omrežja, cene pa so zmerne, saj je ponudba zelo pestra.
  • Strežniki za majhna omrežja in delovne skupine v zadnjem času doživljajo pravcati razcvet.
Na vrh
1.2 o telefoniji
omrežje je povezan sistem central, ki omogoča telefonske pogovore in prenos podatkov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na tak način so zagotovili kapital za hitrejši razvoj telekomunikacijskega omrežja in storitev, izgubili pa donosna in za razvoj ter delovanje države zelo pomembna podjetja.
  • Številni telefonski klici so dobesedno paralizirali telefonsko omrežje.
  • Po drugi strani je Telekom znižal cene medomrežnega povezovanja, zakupljenih vodov in dostopa do interneta, prav tako pa tudi cene klicev iz navadnega v mobilno omrežje.
  • Povezave med mobilnimi in fiksnimi omrežji so nekajkrat dražje, tako v tujini kot tudi pri nas.
  • Zakon izrecno pravi, da je Telekom monopolni izvajalec telefonije v stacionarnem omrežju.
  • Sledila je pocenitev zakupnin za širokopasovno omrežje in mednarodnih zakupljenih vodov.
  • Več zgledov ...
  • V novih naseljih ni pokritosti s krajevnim kabelskim omrežjem.
  • Američani pa so že zagrozili z uničenjem satelitskega omrežja, če bi ga kdor koli skušal uporabiti v njim sovražne namene.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • KOMUNIKACIJE Občinski svet v Štorah je sprejel na zadnji seji odlok o vračanju vlaganj v javno komunikacijsko omrežje.
  • KOMUNIKACIJE Naposled gre za komunikacijsko omrežje, ki so ga pod okriljem vojske zasnovali znanstveniki, da bi o njem debatirali o znanosti, zdaj pa ga je v roke prevzelo ljudstvo in čveka o babah in dedcih, hvala bogu.
  • INFRASTRUKTURA V do sedaj izgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje so vložili že okoli deset milijonov tolarjev.
  • Prihodnji dve leti načrtujejo še ureditev sekundarnega omrežja, naložba v vodovod pa je doslej narasla že na 110 milijonov tolarjev.
  • Večje zelene površine, ki jih razločuje primarno cestno omrežje, se oblikovno povežejo z drevoredi (uredijo se sprehajalne in kolesarske poti).
  • Skupaj z gradnjo kolesarske steze bodo na tem odseku uredili tudi primarno in tranzitno vodovodno omrežje, del toplovoda ter javno razsvetljavo, na delu trase pa poskrbeli še za pločnik in javni zeleni pas.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Potem je treba samo medsebojno povezati posamezne celice na krajevni ravni, pa na mestni ravni, pa na državni ravni, in v kratkem času lahko imamo alternativno omrežje za telefonijo.
  • Zanimivo je, da je bil tehnični del našega podjetja proti analognemu omrežju za mobilno telefonijo, ker je ocenil, da je ta tehnika zastarela in bi bilo pametneje počakati na digitalno tehnologijo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Vego najbolj moti razlika med ceno klicev v Mobitelovem omrežju in ceno klicev v omrežja drugih operaterjev, kar naj bi vodilo k ohranjanju tržnega deleža tudi za ceno kapitalskega donosa in dobička delničarjev.
  • Operaterja cene za klice v druga omrežja oblikujeta sama, pri tem pa je pomembno, koliko sta dolžna drug drugemu plačati za minuto pogovora oziroma za storitev.
  • Uporabnik običajnega telefona ob klicu v mobilno telefonsko omrežje plača višjo tarifo, enako kot tisti, ki telefonira z mobitelom.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Konec meseca bo začela veljati pogodba o gostovanju v omrežju Egipta, ki bo tako šestdeseta država, s katero so sklenili komercialno pogodbo o gostovanju in stoprva pogodba z družbami po svetu.
  • Gostovanje v tujih omrežjih GSM (s tujko roaming), ki omogoča klicanje in sprejemanje klicev ter uporabo dodatnih storitev, je mobiuporabnikom na voljo že skoraj dve leti.
  • V sistemu halo pogovori v omrežju ves dan stanejo 24 tolarjev na minuto.
  • Pogovori v našem omrežju pa stanejo pet tolarjev, kar je tudi izjemno konkurenčno.
  • S predstavljanjem novih storitev v mobilnih omrežjih operaterji in izdelovalci telefonov nimajo prav velike sreče.
  • Utemeljeno lahko pričakujemo poenotenje razvoja storitev v telekomunikacijskih omrežjih in vedno zmogljivejše naprave.
 • SAMOSTALNIK0+znotraj+SAMOSTALNIK2 
  • Klici znotraj omrežja so namreč razmeroma poceni, telefoniranje h konkurenčnemu operaterju pa je bistveno dražje.
  • Trenutno se maloprodajne cene pogovorov znotraj omrežja in med omrežji precej razlikujejo.
Na vrh
2 povezan sistem
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Občinski svet v Štorah je sprejel na zadnji seji odlok o vračanju vlaganj v javno komunikacijsko omrežje.
  • Naposled gre za komunikacijsko omrežje, ki so ga pod okriljem vojske zasnovali znanstveniki, da bi o njem debatirali o znanosti, zdaj pa ga je v roke prevzelo ljudstvo in čveka o babah in dedcih, hvala bogu.
  • V do sedaj izgrajeno sekundarno kanalizacijsko omrežje so vložili že okoli deset milijonov tolarjev.
  • Prihodnji dve leti načrtujejo še ureditev sekundarnega omrežja, naložba v vodovod pa je doslej narasla že na 110 milijonov tolarjev.
  • Večje zelene površine, ki jih razločuje primarno cestno omrežje, se oblikovno povežejo z drevoredi (uredijo se sprehajalne in kolesarske poti).
  • Skupaj z gradnjo kolesarske steze bodo na tem odseku uredili tudi primarno in tranzitno vodovodno omrežje, del toplovoda ter javno razsvetljavo, na delu trase pa poskrbeli še za pločnik in javni zeleni pas.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Sodobna omrežja so zgrajena po principu vozlišč.
  • Čeprav je plinovodno omrežje v omenjenih občinah večinoma že zgrajeno, še ne pomeni, da stroškov z njim ne bodo imeli.
  • Kanalizacijsko in vodovodno omrežje v Ljubljani je že močno dotrajano, zato takšni prizori niso nobena redkost.
  • Mobilni telefoni niso delali, omrežja so bila preobremenjena.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prvi korak k tej širitvi predstavlja zgraditev kanala, ki bo kanalizacijsko omrežje v občini Šenčur povezal s čistilno napravo ob Savi.
  • "Pri urejanju vodovodnega omrežja v občini velja posebej podčrtati kakovost pitne vode, ki jo tako v njenih zajetjih kot tudi v magistralnih vodih zagotavljamo s stalnim nadzorom," pove Tomaž Sihur.
  • Zamenjava centrale v Trebnjem pomeni prvi korak pri digitalizaciji telekomunikacijskega omrežja v občini.
  • Vse kaže, da bi odgovorni za razvoj cestnega omrežja v državi radi najpozneje leta 2006 začeli graditi petkilometrski odsek obalne hitre ceste.
  • Ob odprtju vodarne so povedali, da je velik del vodovodnega omrežja v naselju Kropa dotrajan in bi ga morali za varno in redno oskrbo s pitno vodo obnoviti.
  • Potem ko so lani postavili radiorelejno zvezo med idrijskim vozliščem in Idrijskimi Krnicami ter Masorami, so začeli graditi še lokalno telefonsko omrežje v omenjenih vaseh.
  • Več zgledov ...
  • Ugotovili smo, da je splošna ocena prenosov v kabelskih omrežjih v Sloveniji, ki so dokazljiva z meritvami in atestirana, dobra za deklarirano območje delovanja.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zgradili so omrežje za prenos podatkov in govora, ki podpira uredniške in poslovne procese.
  • Gre za univerzalno digitalno omrežje za prenos govora, tekstov, slik in podatkov, ki je novo in ne temelji na že obstoječih omrežjih.
  • Kljub temu pa kaže, da BitTorrent, vsaj kot omrežje za prenos nelegalnih vsebin, vseeno nima prihodnosti in to je priznal tudi njegov avtor.
  • Res je sicer, da vsa omrežja za dostop do interneta niso primerna, po drugi strani pa je ravno ponujanje te storitve tisto, kar ima največji potencial za večanje prihodkov kabelskih operaterjev.
  • Take oznake so zdaj mogoče le na obvoznici, z Dolenjske ceste pa ne, ker z nje še ni dograjeno cestno omrežje za dostop do nakupovalnega središča.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Omrežje bo omogočalo enako hitrost prenosa v obe smeri, torej tako v smeri k uporabniku kot tudi do uporabnika (simetrični prenos), poleg prenosa podatkov pa bo podjetje ponudilo tudi klasično in IP telefonijo.
  • To omrežje omogoča oskrbo z vodo načrtovani obrtni coni Neža in okoliškim hišam.
  • Tudi paranoično nastavljen požarni zid mora pustiti nekatere vrste prometa, sicer omrežje ne deluje pravilno.
  • V množici ljudi, ki živahno praznujejo, se je mogoče znajti le s pomočjo prenosnih telefonov, če seveda zaradi prezasedenosti omrežja sploh delujejo.
  • Cestno omrežje je organizirano in deluje kot enoten sistem, ki ga je potrebno tako tudi obravnavati.
  • V vseh podjetjih prevladujejo enotna omrežja, ki povezujejo celotno podjetje.
  • Več zgledov ...
  • To neodvisno telekomunikacijsko omrežje mobilne telefonije povezuje naročnike v ZDA z operacijskimi centri, v katerih operaterji motoriziranim potnikom neprekinjeno nudijo pomoč v primeru avtomobilske nesreče ali okvare vozila.
  • Železniškega omrežja v državi ni, zato pa povezuje emirate sodobno cestno omrežje.
  • V Kranju se plinovodno omrežje širi hitreje, kot so napovedovala najbolj optimistična predvidevanja.
  • Slovenija je prvo železnico dobila razmeroma zgodaj in tudi železniško omrežje se je po deželi hitro širilo.
  • G. Krapež trdi, da vodja gradbišča ni bil dosegljiv zato, ker omrežje mobilne telefonije ne pokriva lokacije gradbišča.
  • Kanalizacijsko omrežje pokriva dobro polovico Kranja in nekaj malega v vaseh Kokrica, Mlaka in Zgornje Bitnje, medtem ko si pri drugih stavbah in v drugih 45 krajih v občini pomagajo z greznicami.
  • Svetovno omrežje sicer že zdaj ponuja vse vrste zabave, zagotovo celo veliko bolj raznovrstne, kot jo je moč najti na 57 kanalih televizije.
  • Ne gre spregledati prednosti, ki jih ponujajo brezžična omrežja ; ker je postavitev teh lahko bistveno cenejša od postavitve dolgih vodov, je nesporno treba razmisliti o izkoriščanju mobilne telefonije tudi pri pokrivanju zelo odročnih področij.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V Ljubljani smo začeli graditi najsodobnejše optično telekomunikacijsko omrežje, ki bo pripomoglo k višji kakovosti vašega življenja.
  • V Trbovljah bodo plinsko omrežje gradili predvsem do tistih stanovanjskih hiš in v tistih naseljih, kjer toplifikacije ni in tudi ne bi bila smotrna.
  • Najprej so želeli zgraditi kanalizacijsko omrežje in potem čistilno napravo, a na tak vrstni red ministrstvo za okolje in prostor ne pristaja.
  • Tako so v Indiji že v prejšnjem stoletju zgradili zelo razvejano železniško omrežje.
  • Medtem ko deklice komunicirajo po internetu, starejše ženske uporabljajo omrežje za bolj praktične reči: iskanje informacij o zdravju, negi otrok, počitnicah, načrtovanju financ ...
  • Kdo uporablja njegovo omrežje, v Elesu ne želijo povedati, češ da je to poslovna skrivnost.
  • Več zgledov ...
  • Ker manjša podjetja ponavadi nimajo zaposlenih vsega hudega vajenih računalnikarjev, ki bi samo nadzirali in upravljali omrežje, sta to zelo pomembni lastnosti.
  • Družba PVK upravlja vso vodovodno in kanalizacijsko omrežje v češki prestolnici.
  • Zadolžen je bil za elektrifikacijo podeželja in omrežje širil med Kranjem in Medvodami.
  • V Gornjem Gradu želijo širiti toplotno omrežje, k novemu načinu ogrevanja z biomaso pa pritegniti čim več uporabnikov in povečati donosnost šest milijonov mark vredne naložbe, kar bi dolgoročno tudi pocenilo storitve.
  • Zadovoljni so lahko tudi v Kropi, kjer so v teh dneh razširili krajevno kabelsko omrežje ter posodobili medkrajevne povezave z Radovljico.
  • Pred leti so telefonsko omrežje razširili in vso napeljavo dali v jarke.
  • Prav tako naj bi tudi razširili omrežje mestnega metroja.
  • Nekatera mesta z vizijo so celo vzpostavila javna, brezplačna omrežja za brezžični dostop do spleta.
  • Nacionalni program državnega cestnega omrežja, ki naj bi ga uresničili do konca leta 2013, prdvideva za najnujnejšo sanacijo in obnovo cest kar okrog 300 milijard tolarjev, celotno državno cestno omrežje pa med 700 in 800 milijardami tolarjev, ki jih bo država morala zagotoviti, da bo vzpostavila normalno cestno omrežje, ki ga napaja naše gospodarstvo.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Ko ima to geslo, smo, če ga ne odkrijemo, preden ga začne uporabljati, bolj ali manj nemočni (eventualno bi lahko računalnik izključili iz omrežja ), začeti moramo z reševanjem podatkov iz vlomljenega računalnika, formatirati disk in vnovič naložiti izvršilne programe iz izvirnih nosilcev.
  • Če se zlonamerno početje ponovi, pa lahko družba Mobitel številko tudi izključi iz omrežja.
  • Ko ga je uro kasneje izključil iz električnega omrežja je akumulator eksplodiral.
  • V četrtkovih zgodnjih popoldanskih urah, ko se je virus po Sloveniji najhitreje širil, naj bi imeli težave s poštnimi strežniki na RTV Slovenija in na POP TV ter v Banki Slovenije, prav tako pa tudi na nekaterih mariborskih radijskih postajah in podjetjih, ki so se izključila iz svetovnega omrežja, dokler računalniških težav niso odpravila.
  • Energetsko omrežje je namreč narejeno tako, da bi se morali pokvarjeni ali preobremenjeni deli avtomatično izključiti iz omrežja, kar se v tem primeru ni zgodilo.
  • Če je ugotovljen vdor v računalnik, ga je treba takoj odklopiti iz omrežja, varno shraniti podatke s trdih diskov in paziti na podatkovne datoteke, ki bi lahko imele prilepljeno programsko kodo wordov doc, izvedljive datoteke exe.
  • Več zgledov ...
  • Na območju Ljubljane večinoma zaradi neplačevanja obveznosti odklopijo iz omrežja okrog 100 odjemalcev na teden.
  • Če ne poravnajo svojih obveznosti, jih izklopijo iz omrežja in sprožijo postopek izterjave.
  • Pri tem po ugotovitvah preiskovalne komisije ni upošteval varnostnih zahtev, saj dvigala ni izklopil iz električnega omrežja.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • S sošolci se priključimo na omrežje in potem igramo simulacijo dirkalnih avtomobilov.
  • Drugo, kar menim, da je pomembno in tega se vsi zavedamo iz preteklosti, da sta podobno Italija in Avstrija pogojili Sloveniji, v katero smer in na katerih točkah se bomo priključili na evropsko cestno omrežje, tako v Šentilju, Fernetičih in Vrtojbi.
  • Na računlnik namestimo OS, ki podpira priklop kamere in ga priključimo na lokalno omrežje.
  • Jedrsko elektrarno bodo ponovno pognali in priključili na omrežje takoj po zamenjavi poškodovanega ležaja.
  • Zaprl je svojo posebno datoteko, v katero je pisal dnevnik, se priklopil na omrežje in poslal material na Brynov elektronski naslov.
  • Zadnji primer, da se je kakšen meščan samovoljno priklopil na plinsko omrežje, se je zgodil pred približno petnajstimi leti.
  • Več zgledov ...
  • Uporabnik lahko svoj računalnik priklopi na krajevno videokabelsko omrežje, na nemobilno brezžično postajo ali pa na priključek ADSL.
  • Vse soinvestitorje bodo priklopili na omrežje po tehničnem prevzemu, predvidoma v septembru.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Če bi po telefonskem omrežju prenašali le minimalno obdelan digitalni signal, bi bile prenosne hitrosti kvečjemu 5 ali 6 kb / s, s sodobnimi modulacijskimi tehnikami pa teoretično dosežemo 56 kb / s, v praksi pa komaj presežemo 50 kb / s.
  • Porod so potem neposredno prenašali po kabelskem omrežju kot učno uro.
  • Pri tem protokolu se podatki po omrežju prenašajo v paketkih, naslove naprav v omrežju pa sestavljajo štiri številke med 0 in 255, čemur pravimo številka IP.
  • Paketi so delčki informacij, ki potujejo po omrežju.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • V prenosniku lahko ustvarimo navidezne diske s kopijami podatkov na omrežnih diskih, njihova vsebina pa se lahko samodejno posodobi vsakič, ko se ponovno priključimo v omrežje.
  • Monitor torej v električno omrežje priključimo s tankim električnim kablom, kakršnega ponavadi dobimo ob električnih brivnikih.
  • Če ne bo nepričakovanih zapletov, bodo jedrsko elektrarno ponovno priključili v omrežje 19. aprila.
  • Če v omrežje vključijo nov računalnik, dodajo disk ali pa odstranijo računalnik, morajo popraviti nastavitve programske opreme za izdelavo varnostnih kopij.
  • Jedrsko elektrarno Krško bodo po ponedeljkovi preventivni ročni zaustavitvi predvidoma že danes ponovno vključili v elektroenergetsko omrežje.
  • Ko začnejo gravitacijski vodni viri presihati, vključijo v vodovodno omrežje še vrtino pitne vode ob Savi, po potrebi pa zaženejo še dve rezervni vrtini.
  • Več zgledov ...
  • Tisti, ki bi mu nemara uspelo za svoje potrebe uporabiti vašo kartico, lahko nenadoma živi, denimo, v Rusiji ali Avstraliji, kjerkoli, kjer se je mogoče vključiti v svetovno omrežje.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Gre za programsko opremo, ki telefonski sistem poveže z omrežjem in omogoča namiznim programom, da kličejo in preusmerjajo klice.
  • Na ploščad bi nato pritrdili še manjše elektrarne, ki izkoriščajo energijo valov, in jo povezali z javnim omrežjem.
  • Ko pa so mesto povezali z železniškim omrežjem Nove Anglije, se je začelo pravo obdobje razcveta.
  • Tako se lahko na primer povežete z lokalnim omrežjem svojega podjetja in varno uporabljate njegove vire, medtem ko sedite pred domačim računalnikom (ki je seveda priključen na Internet).
  • Predavatelji so se tudi neposredno povezali z omrežjem in na koncu predstavili dvajset najboljših spletnih strani Nove Evrope po njihovem izboru.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ker požarni zid omejuje komunikacijo po omrežju, moramo paziti, da ne zaustavljamo legitimnega prometa, namenjenega upravljanju omrežja in ugotavljanju napak v omrežju.
  • Za upravljanje omrežja bo vlada najprej pooblastila prenosno podjetje Eles.
  • Da bi poenostavili in pocenili vzdrževanje omrežij, so pri Novellu razvili imeniški sistem NDS (Novell Directory Services), imenik omrežnih sredstev, storitev in uporabnikov z arhitekturo, zasnovano na mednarodnem standardu x.
  • Ker plačujejo ne ravno malo za omrežnino, ki je namenjena vzdrževanju omrežja, v podjetjih zahtevajo tudi ustrezno kakovostno oskrbo, saj imajo vedno bolj občutljive naprave in jim prevelika nihanja napetosti pomenijo izpad in seveda škodo.
  • Končne rešitve izgradnje omrežja so bile prirejene vrstam povezav, ki so pri nas na voljo za zasebne podatkovne komunikacije: bakreni in optični najeti vodi in digitalne povezave.
  • Zaradi visokih stroškov licenc in izgradnje omrežij se operaterji mobilnih telekomunikacij nagibajo k ideji o souporabi omrežja.
  • Več zgledov ...
  • Gradnja omrežja, ki bo šmarskemu zaledju omogočilo priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, je zahtevna in draga, saj so razdalje med posameznimi objekti zelo velike.
  • Enako kot njihovi italijanski kolegi so tudi pri DARS-u med drugim poskrbeli za avtocestne zanimivosti, zlasti arheološke, ki so jih odkrili med gradnjo omrežja.
  • Zaradi varnosti je vsa uporaba omrežja kodirana, na posameznem osebnem računalniku pa se obdeluje le delček podatkov o stranki.
  • Izvajalec dejavnosti prenosa zemeljskega plina je dolžan v soglasju z ministrstvom, pristojnim za energetiko, enkrat letno objaviti okvirne cene in druge komercialne pogoje za uporabo omrežja.
  • S tem zagotovimo vsakemu uporabniku omrežja dostop do storitev Interneta.
  • Tako bi vsem sedanjim uporabnikom omrežij GSM omogočili hitrejši prenos podatkov in dostop do vsebin, ki bodo gonilo revolucije UMTS.
  • S standardnim brkljalnikom jo lahko upravljamo od koderkoli, kar med drugim tudi razširi shranjevalne zmogljivosti omrežja.
  • Načrte presegata tudi pokritost s signalom in zmogljivost omrežja, predplačilni sistem pa smo uvedli leto dni prej, kot smo sprva mislili.
  • Povečanje uvoza električne energije nad mejo, ki jo predpisuje nacionalni energetski program, je problematično že zaradi prenosnih zmogljivosti omrežja.
  • Največja hitrost prenosa podatkov je pogojena s prepustnostjo omrežja samega, vendar pa je močno odvisna od potovanja in usmerjanja paketka v njem.
  • Po besedah direktorja tehničnega področja Ivice Kranjčeviča so s postavitvijo dodatnih 74 baznih postaj za GSM poskrbeli za boljše pokrivanje in predvsem večjo prepustnost omrežja, njihov cilj pa je pokrivanje tudi znotraj stavb, vseh krajev s tisoč prebivalci ali petdesetimi naročniki ter težje dostopnih območij, kot so Alpe, Pohorje ali Kozjansko.
  • Razen odkrivanja napak program stalno nadzira obremenitev in delovanje omrežja in izdeluje poročila na krajša ali daljša časovna obdobja.
  • Obstajajo mednarodni dogovori in predpisi o delovanju omrežij v obmejnih pasovih, ki se jih operaterji morajo držati.
  • Elektrodistributor bo tako dobil boljši pregled nad delovanjem omrežja ter nad izgubami v njem, porabniki pa natančen vpogled v svojo porabo ter realne račune.
  • Zaradi spodletelega poskusa nadgradnje omrežja, ki naj bi povečala kakovost in hitrost dostopa do interneta, je bila v torek uporaba interneta motena.
  • UMTS lahko razumemo tudi kot nadgradnjo omrežja GSM, saj si z njim deli določene dele jedrnega omrežja.
  • Glede na manjšo obremenjenost omrežja je preizkusni prenos za zdaj izpolnil pričakovanja.
  • Uporaba paketkov poveča verjetnost, da bo informacija prišla do naslovnika, obenem pa se tako tudi izognemo preobremenjenosti omrežja zaradi zelo velikih datotek.
  • Vzrok za preobremenjenost omrežja je bila prevelika poraba elektrike, predvsem zaradi množične uporabe klimatskih naprav.
  • Program poleg vzpostavitve omrežja omogoča tudi neposredno delo z deljenimi datotekami, izmenjavo poslovnih vizitk, uporabo deljenega faksa in podobno.
  • Prijatelj, ki dela v gradbeništvu, je pripomnil, da komaj čaka na vzpostavitev omrežja, saj bi mu videotelefonija pri delu zelo koristila.
  • Organizacija in postavitev omrežja za manjše število delovnih postaj ne bi smela povzročati večjih težav.
  • Mnogi operaterji so pridobili dovoljenja in začeli razmišljati o postavitvi omrežij.
  • S širitvijo omrežja se namreč povečuje tudi število možnih varnostnih vrzeli kakor tudi število slabo usposobljenih uporabnikov.
  • Da v Incotelu - podobno kot pri Voljatelu - iščejo svež kapital, je jasno tudi po pogledu na njihovo spletno stran, kjer že mesece vodstvo podjetja vabi k sodelovanju naložbenike s področja telekomunikacij zaradi prestrukturiranja podjetja v delniško družbo in širitve omrežja in trženja mednarodnih telefonskih pogovorov na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, v Jugoslavijo, Makedonijo ter na Slovaško.
  • Največja ovira pri širitvi omrežja, zlasti za plin, je zahteva po usklajenosti z gradnjo kanalizacije.
  • V zadnjih treh letih se pospešeno ukvarja z vlaganjem v širitev omrežja za daljinsko ogrevanje, kar bo pripomoglo k zmanjšanju števila individualnih kurišč in s tem k zmanjšanju onesnaženosti ozračja, racionalnejši rabi energije, boljšemu izkoristku domačih energentov iz lesne biomase, znižanju stroškov za ogrevanje, boljši izkoriščenosti kurilnih naprav in k energetski neodvisnosti od uvoženih energentov.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Dostop do lokalnega omrežja lahko zagotovimo tudi na področjih, kjer bi bilo polaganje kabla nemogoče, otežkočeno ali predrago (npr. spomeniško varovani objekti).
  • Z nakupom telekomunikacijske družbe si je med ostalim pridobila predvsem dostop do širokopasovnega omrežja, ki omogoča prenos zahtevnejših programskih vsebin.
  • Eleganca držala dopolnjuje obliko telefonov, vgrajen antenski spojnik pa omogoča priklop na zunanjo anteno in uporabniku omogoča dostop do omrežij GSM in UMTS.
  • Agencija za energijo pa mora kot regulativni organ h kriterijem o odločanju o dostopu do omrežja dati soglasje (37. člen uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja).
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Vsi izdelki so opremljeni s preprostimi postopki za namestitev in priključitev na uveljavljena omrežja in internet, povečini prek čarovnikov.
  • Agencija za energijo je določila nove cene za priključitev na električno omrežje, ki bodo z marcem za gospodinjstva nižje za desetino, za druge uporabnike pa še ugodnejše.
  • Priključitev na omrežje pa bo možna, ko bo dograjen glavni kanal.
  • Priklop na omrežje WLAN je v mojem primeru potekalo zelo hitro.
  • Sofinanciranje zajema vsa dela, nakup opreme s priklopom na omrežje, ves ogrevalni sistem v zgradbi in ureditev odvoda dimnih plinov.
  • Za priklop na kabelsko omrežje pa bomo potrebovali kabelski modem, ki ga običajno priskrbi kabelski operater, in 100 Mb omrežno kartico v računalniku.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Spreminjamo lahko omrežne nastavitve, velikost in kakovost slike (barve, svetlost) ter stiskanje, ki določa kakovost slike in količino podatkov, potrebnih za prenos po omrežju.
  • Prvi standard v prenosu podatkov po omrežjih je dandanes TCP / IP.
  • Kot je prijazno razložil eden od sedanjih prodajalcev plina, agencija za energijo še vedno ni določila metodologije izračuna cene prenosa po plinskem omrežju.
  • Razmerje med ceno energije in omrežnino za njen prenos po Elesovem omrežju bo približno 2: 1, razmerje med omrežnino za prenos po distribucijskem omrežju in ceno električne energije pa bo 1,2: 1, je pojasnil Golob.
  • Poseben modul skrbi še za analizo omrežnih protokolov in prometa po omrežju.
  • Kljub optimizmu je namreč v zraku viselo kruto dejstvo, da je skoraj 90 odstotkov prometa po mobilnih omrežjih še vedno glasovnega.
  • Več zgledov ...
  • Predvidoma naj bi promet po novem cestnem omrežju znižal stroške za okrog 70 milijonov dolarjev na leto, kar pomeni, da se bodo naložbe v 518,6 kilometra avtocest povrnile v približno 40 letih.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Prevzeti objekti in naprave Komunalnega podjetja so bili izjemno slabi zaradi slabega vzdrževanja in majhnih vlaganj v omrežje.
  • Tako si prizadevamo, da bi izenačili pogoje za vračilo vlaganj v telefonsko omrežje ne glede na leto njegovega dokončanja.
  • Največji del omenjene proračunske "luknje" je nastal zaradi velikih potreb po naložbah v krajevno cestno omrežje.
  • Izkupiček te akcije bomo namenili za garderobne omarice v šoli, ki nam jih doslej še ni uspelo nabaviti, saj sta bili letošnja dvomilijonska naložba v omrežje za neposreden dostop do interneta na naši šoli in obnova kuhinje na matični šoli v Grosuplju hud finančni udarec, je povedala namestnica ravnatelja Milena Lunar.
  • Pred priklopom v omrežje je treba tiskalnik pripraviti.
  • Novi računalnik potrebuje za priklop v omrežje svoje omrežno ime, ki mora biti drugačno, vsaj začasno.
  • Več zgledov ...
  • Največja pomanjkljivost modela je akumulator, ki je pri simulirani standardni obremenitvi brez priklopa v električno omrežje vzdržal le slabi dve uri.
  • Tudi priklopa v plinovodno omrežje ali povečanja odjema na Geoplinu niso še nikomur odrekli.
  • Na plošči CDROM dobimo celotno programsko opremo, potrebno za priključitev v omrežje.
  • Za priključitev v omrežje ni treba sklepati pogodb, zadošča nakup kartice SIM, ki je že vključena v omrežje.
  • Telekomunikacije, zlasti odzivne, bodo dobile povsem nov pomen, povezava v podatkovna omrežja pa bo tako pomembna kakor priključitev v električno omrežje ali vodovod.
  • Če bo na zaslonu zapis, da je vključitev v omrežje še vedno prepovedana, ga ročno izberite in potrdite.
  • Brestaniška plinsko-parna elektrarna je s postavitvijo dveh novih turbin in bistvenim povečanjem zmogljivosti dejansko postala nadvse pomemben slovenski elektroenergetski objekt, saj se odlikuje po hitrem zagonu in vključitvi v omrežje.
  • Graditev cest pa nikakor ni namenjena samo razvojnemu impulzu, ampak tudi vključitvi v mednarodno cestno omrežje.
  • Oba sistema imata dobro podporo povezovanja v omrežja.
  • Brezžično povezovanje v omrežja WLAN, poganjanje raznovrstnih programov, zaslon z veliko ločljivostjo, profesionalna grafična kartica ATI fire GL in dolgo neodvisno delovanje baterije so atributi, ki ga kujejo v zvezde.
  • Omogoča povezovanje v omrežja UMTS s hitrostjo do 384 kb/s in deluje povsod, kjer je mogoče uporabljati mobilni telefon.
  • Ko sem povezavo v omrežje nastavil na prvem računalniku, vajo ponovim še na drugem.
  • Pravzaprav 9090 ni mobilni telefon, je kar dlančnik z možnostjo povezave v mobilno omrežje in tako uporabe celotne ponudbe mobilnega operaterja.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Na mizi je le majhna škatlica, ki skrbi za povezavo z omrežjem na eni in monitorjem ter tipkovnico na drugi strani.
  • Poleg tega se pojavljajo motnje pri naši povezavi z informacijskim omrežjem.
  • Poleg tega morajo biti v stanovanju ali hiši, kjer se oddajajo sobe, urejeni oskrba s pitno vodo, odvajanje odpl ak, varstvo pred požarom, priključitev na električno omrežje ter zagotovljena povezava z javnim telefonskim omrežjem.
  • Povezavo z omrežjem GSM oziroma GPRS lahko uporabimo za brskanje po elektronski pošti na poštnih strežnikih POP3 ali IMAP ter za brskanje po internetu.
  • Povezava z mednarodnim avtocestnim omrežjem odpira teoretični potencial do dvajset milijonov obiskovalcev v krogu 300 kilometrov.
  • Eles je zadolžen samo za prenos in dejavnost upravljanja z omrežjem.
  • Več zgledov ...
  • Občina je koncesijo za izgradnjo in upravljanje s plinovodnim omrežjem v Logatcu na podlagi javnega razpisa podelila mešani italijansko-slovenski družbi Adriaplin.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V Smart Comu se med drugim ukvarjajo z ožičenjem poslovnih stavb, rešitvami za kabelska komunikacijska omrežja, videokonferenčnimi sistemi ter z rešitvami za lokalna, pristopna in prostrana omrežja.
  • Izdelovalci opreme za mobilna omrežja in mobilnikov se močno spogledujejo tudi s poslovnim svetom, torej z mobilnim poslovanjem.
  • Tako ima poleg podpore za omrežja WLAN (resda samo po standardu 802.11b) in povezovanje prek vmesnika bluetooth uporabnik na voljo tudi GPRS vmesnik.
  • Morda tisti, ki ne živijo v velikih urbanih naseljih in do njih ni in ne bo speljan priključek za kabelsko omrežje.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • V noči z nedelje na ponedeljek, natančno ob 3.29, je delavcem trboveljske Termoelektrarne, ki je bila po odločitvi Elesa kar štiri tedne izključena iz omrežja, uspelo sinhronizirati termoenergetski blok.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Program lahko deluje tudi kot oddaljena delovna postaja, priključena na omrežje.
  • Predvidena nova evidenca sloni na predpostavki, da ima televizijo oziroma radio vsako gospodinjstvo, ki je priključeno na električno omrežje.
  • Kot vse kaže, je zagorelo v skladiščnem delu objekta, v katerem je bila večja hladilna omara, priklopljena na električno omrežje, natančen vzrok požara pa bo odkrila podrobnejša raziskava.
  • Če je npr. uporabnik priklopljen na omrežje, ki ni povezano s Telekomovim internetovim omrežjem, ne more udobno uporabljati niti telefonskega imenika oziroma ga lahko, vendar vse njegove poizvedbe potujejo čez pol sveta, da pridejo nazaj v Slovenijo.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Datoteke lahko prenašamo iz poljubnega računalnika, ki je priključen v omrežje ali pa s spletne strani v naš računalnik in narobe.
  • Program podpira tudi delovanje, ko nismo priključeni v omrežje.
  • Zmogljivi akumulatorji omogočajo do 4,5 ur neprekinjenega delovanja, če računalnik ni priključen v električno omrežje.
  • Vsebino smo že omenili, sedaj pa povejmo še, da je vsak peti ameriški televizor priključen v kabelsko omrežje v lasti Time Warnerja.
  • Arnes zagotavlja, da je Slovenija vključena v evropsko omrežje in prek njega v vsa svetovna omrežja.
  • Če ste vključeni v lokalno omrežje svojega podjetja, bo prenos potekal relativno hitro, če pa ste v Internet priključeni preko ponudnika Internet storitev, bo zadeva nevzdržna.
  • Več zgledov ...
  • Hiše so bile vključene v vodovodno omrežje, odpadna voda pa je odtekala po kanalih pod cestami.
 • PRIDEVNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Računalniki morajo biti povezani z omrežjem in uporabljati protokol TCP / IP.
  • Če so naši računalniki povezani s hitrim omrežjem (tudi pri nas v te namene že začenjajo uporabljati ATM), lahko s takim sistemom zagotovimo sprotno piljenje videa, ki ga prek »izhodne« postaje neposredno z diska predvajamo v eter.
  • Takšne turbine so povezane z električnim omrežjem, v katerega pošiljajo električno energijo, tako da lahko drugi, »umazani« proizvajalci elektrike takrat delujejo z manjšo močjo, zaradi česar sta poraba fosilnih goriv in s tem povezano onesnaževanje ozračja manjša.
  • Kramer je še povedal, da je v Celju okoli devet tisoč greznic, da pa je večina že povezana s kanalizacijskim omrežjem.
 • prek/preko omrežja
  • S tem programom lahko iz enega računalnika prek omrežja nadziramo stanje množice strežnikov.
  • Je najelegantnejši način za prenašanje večjih količin podatkov prek mobilnih omrežij.
  • Te podatke preko omrežja pošljejo tudi v center, tamkajšnjo osebje tako vidi v kakšnem stanju je določen pacient, s čimer je omogočeno hitrejše reagiranja v primeru kritičnih stanj.
  • Veliko se govori o povezavi z internetom preko kabelskega omrežja.
 • omrežje  [...
  • Čisto preprosto, čas je, da si omislite brezžično omrežje WLAN, ki opravi odvečne kable.
  • Razvojna pot omrežij GSM in s tem tudi EDGE se bliža vrhuncu, veliki koraki niso več možni.
  • Začetek delovanja omrežja UMTS bomo prilagajali razpoložljivosti terminalske opreme.
Na vrh
 
2.1 o infrastrukturi
omrežje je povezan sistem cevi, kablov ali poti, ki omogoča oskrbo z energijo, vodo, odvajanje odplak ali prevoz s prometnimi sredstvi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Umazana voda iz kanalov je vdrla v vodovodno omrežje.
  • Naselja zahodno od Trebnjega še vedno nimajo kanalizacijskega omrežja.
  • Zagotovil je tudi, da bodo vse pločnike, ceste in ulice, kjer so polagali plinovodno omrežje ponovno preplastili.
  • Naslednje leto so postavili kotlovnico in začeli graditi toplovodno omrežje, na katerega so v letu 2003 priključili 107 porabnikov.
  • Letos so zgradili priključek na plinsko omrežje, treba pa bo prenoviti še kurilnico.
  • Pregledali bodo zbiralnike vode, hidrantno omrežje in gasilnike.
  • Več zgledov ...
  • Daljnovod je že odklopljen od elektroenergetskega omrežja, porušen pa bo predvidoma do konca leta.
  • Zaradi poškodbe električnega omrežja, na katerega je padlo drevo, je bil Gradac nekaj časa brez električnega toka, vendar škode pri odjemnikih zaradi tega ni.
  • Do sedaj jim je uspelo v celoti sanirati celotno nizkonapetostno omrežje in 67 odstotkov 20 kV daljnovodov.
  • Zaradi neustreznega cestnega omrežja, še posebej proti Štajerski, je promet ohromljen.
  • Menimo, da bi za celotno avtocestno omrežje v prvi fazi zadostovalo 18 stacionarnih ohišij in vsaj štirje merilniki hitrosti, ki bi se v njih izmenjevali.
  • Razvoj železniškega omrežja je bil v preteklosti vedno pomemben mejnik v gospodarskem razvoju kraja, regije ali cele države.
  • Porabo plina omejuje tudi dejstvo, da na distribucijsko omrežje še vedno niso priključeni številni javni objekti.
  • Bolj kot moč varovalk je problem zmogljivost distribucijskega omrežja.
  • Glavni spor izhaja iz liberalizacije elektroenergetskega trga v Sloveniji in zaradi vloge, ki naj bi jo Eles kot podjetje, ki ima v lasti prenosno omrežje, imel v tej liberalizaciji.
  • Podatki o zasedenosti prenosnega omrežja za zemeljski plin so javni.
  • Dela, predvsem urejanje infrastrukturnega omrežja naj bi se začela prihodnjo pomlad, mesto v mestu pa naj bi bilo zgrajeno v šestih letih.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Koncesionar bo na svoje stroške zgradil plinsko omrežje za distribucijo plina, občina pa bo poskrbela za možnost izvedbe na terenu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ob gradnji kanalizacije bodo obnovili tudi primarno vodovodno omrežje, ki je že precej dotrajano.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Obstajajo modeli, ki se napajajo iz električnega omrežja ali iz akumulatorja, ki ga priključimo na električno omrežje samo v času polnitve akumulatorja.
  • Zaradi pretrganih daljnovodov je iz omrežja izpadlo okoli 2000 transformatorskih postaj.
  • Poraba je bila večja pri neposrednih odjemalcih, ki so iz omrežja prevzeli 169,4 milijona kilovatnih ur ali 5,7 odstotka več.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Najbolj konkreten akt, ki je bil izdan na podlagi energetskega zakona, je zdaj uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucije električne energije, ki je določila omejitev, da mora upravljalec omrežja vso elektriko od kvalificiranih proizvajalcev z močjo do 1 megavata odkupiti po ceni, ki jo določi gospodarski minister.
  • Ker bo prihodek upravljavca omrežja odvisen od količin energije, ki bo tekla po daljnovodih, si bo prizadeval za čim manj izključitev daljnovodov.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Vlada je s posebno uredbo za 3 odstotke podražila zemeljski plin iz transportnega omrežja.
  • Nadaljevanje polemike o kakovosti vode iz omrežja, ki ga upravlja novomeška komunala, je potegnilo na dan še nekaj neprijetnosti.
  • Zbali so se namreč, da bodo presegli zakupljeno porabo energije iz omrežja, in so zato za vsak primer zgradili kar lasten vir energije, čeprav bi dodatno električno energijo lahko dobili tudi iz omrežja, vendar bi bila tako draga, da so se raje odločili za nakup agregata.
  • Tovarna aluminija Talum porabi približno 12 odstotkov vse električne energije iz omrežja.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • V lokalu je elektrika, hladna in topla voda, priključek na javno telefonsko omrežje.
  • Elektroenergetski inšpektorji so od junija opravili 27 pregledov zaradi domnevno nedovoljenih priključkov na električno omrežje.
  • Najpomembnejši priključek na avtocestno omrežje bo nova Zrkovska cesta, ki se bo, sodeč po lokacijskem načrtu, končala z izvennivojskim križiščem na hitri cesti oziroma v križišču z novo Nasipno.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Večji del mesta je zaradi okvare na vodovodnem omrežju ostal brez vode že v zgodnjih jutranjih urah, nepogrešljiva tekočina pa je znova začela teči šele popoldan.
  • Najprej smo menili, da gre za nekakšen ameriški ritual na švedski način, toda ko smo bili v temi dobrih petnajst minut, je bilo očitno, da je prišlo do okvare na električnem omrežju.
  • Električni tok so izklapljali zaradi nujnih obnovitvenih del na električnem omrežju.
  • V tem času so opravili tudi večja dela na cestnem omrežju in sanacijo ulic v Radencih.
Na vrh
3 povezani ljudje ali ustanove
omrežje so povezani ljudje, ustanove ali podjetja, ki sodelujejo pri skupni dejavnosti ali nudijo določeno storitev
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Družba ima že desetletja najbolj razvejano omrežje dopisnikov po svetu.
  • Morda so prizadete ali »prizadete« izkoristili v druge namene, zlasti ob očitkih s samega vrha oblasti, da je Hrvaška bolj kot katera koli država prepredena z omrežjem tujih vohunskih služb, ali pa je spočeti hrvaški sexgate postal tako dolgočasen, da se je čez noč sesul kot hiša iz kart.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prvo omrežje evropskih raziskav že deluje, obsegalo pa naj bi 58 laboratorijev iz 13 držav.
  • Poštno omrežje se ne bo več širilo, saj po gostoti pošt celo presega povprečje Evropske unije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nove demokracije so hitro vzpostavile svoje lastno diplomatsko omrežje, v njih so našle prostor mednarodne organizacije, ustanove in univerze.
  • Ameriški proizvajalci si prizadevajo za vsako ceno povečati prodajo svojih izdelkov na območju Unije, zato doslej niso naredili ničesar, da bi preprečili preprodajo cigaret, je slišati v bruseljskih krogih, kjer omenjajo, da tožba evropske komisije proti ameriškima tobačnima velikanoma ni prva, kajti decembra lani je Kanada na ameriškem sodišču sprožila podoben postopek in celo obtožila RJ Reynolds, da je za nezakonito oskrbo kanadskega trga vzpostavil omrežje tihotapcev in izmišljenih firm off-shore.
  • Na pobudo Svetovnega sklada za naravo WWF in nizozemske turistične firme želijo vzpostaviti evropsko omrežje območij zavarovane divjine, izboljšati varstvo narave s pomočjo razvoja trajnostnega turizma in zagotoviti blagovno znamko z garancijo ohranjene narave.
  • Letos pa bodo omrežje razširili za 7 poštnih enot in bo na enoto prišlo 3.566 prebivalcev.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Slovenija bo v okviru pridruževanja EU svojo naravno dediščino vključila v evropsko omrežje Natura 2000.
  • Tolminski regionalni center za dokumentarni film se bo namreč vključil v omrežje podobnih centrov v tujini.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V sklepni fazi je tudi projekt kartiranja habitatnih tipov, ki bo podlaga za vzpostavitev omrežja Natura 2000.
  • Ali je dosedanji rompompom, ki je pospremil Mercatorjevo vrnitev na srbski trg, oklestil tudi vaše ambicije o širitvi omrežja Mercatorjevih prodajaln v Srbiji in Črni gori?
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Svoje nasprotovanje enkrat utemeljijo s tem, da gre za predlagano pomembno ekološko območje, drugič, zato ker je neko območje šele potencialni kandidat za vključitev v omrežje posebnih varstvenih območij, tretjič pa zato, ker gre za območje znotraj načrtovanega (torej še neobstoječega) regijskega parka.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Centri znanja, vključeni v omrežje za ekotehnološko prenovo, ponujajo ekspertizo z različnih razvojnih in raziskovalnih področij.
Na vrh
 
omrežje na klic
računalništvo
 • Za manjša podjetja, ki pri svojem delu ne potrebujejo interneta nenehno, ampak v njem predvsem preverjajo podatke in vodijo korespondenco po elektronski pošti, je najprimernejša rešitev dostop po omrežju na klic, čeprav to marsikoga hitro začne omejevati.
 • Postopek v navodilih je precej jasen: kamero je treba zvezati na zaporedna vrata računalnika, narediti novo klicno povezavo, ki uporablja standardni modem in prek omrežja na klic povezavo aktivirati.
socialno omrežje
računalništvo
 • Skoraj petini slovenskih uporabnikov spletnih socialnih omrežij se je že zgodilo, da je njihov bližnji objavil informacije, ki jih sami z drugimi niso želeli deliti.
 • Gre za odprtokodno socialno omrežje, ki nastaja v odgovor na pomisleke o varnosti in zasebnosti na zaprtokodnih omrežjih, kot je Facebook.
družabno omrežje
računalništvo
 • Uspeh družabnih omrežij, kot so MySpace, Facebook in Bebo, je zbudil pozornost in domišljijo tržnikov na vseh področjih.
 • V torek se je (spletnemu) svetu predstavilo novo, dolgo pričakovano, družabno omrežje Jumo.