WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odvisen pridevnik
1 pogojen s čim
če je neka DEJAVNOST, LASTNOST ali PROCES odvisna od druge DEJAVNOSTI, LASTNOSTI ali PROCESA, je rezultat prve dejavnosti povezan z uresničitvijo ali lastnostmi druge dejavnosti
 • PRIDEVNIK+od+SAMOSTALNIK2 
  • Čas pečenja je odvisen od velikosti in vrste krompirja.
  • Kaj bo otrok rad jedel, je odvisno od številnih dejavnikov, kot so okolica, navade, pa tudi hrana, ki jo je mati jedla med nosečnostjo.
  • Glasbeni okus je odvisen od razpoloženja.
  • Odgovor na to vprašanje je odvisen od okoliščin konkretnega primera.
  • Pričakujem, da bo od tekme z Italijani odvisen naš končni uspeh.
  • Nastop na poslovnem sejmu zahteva jasno začrtane cilje, ki so odvisni od več dejavnikov.
  • Več zgledov ...
  • Za letos načrtujejo vsaj tako dobro sezono kot lani, veliko pa je odvisno od vremena.
  • Ugotovili so, da je pri večini podjetij še vedno razmeroma majhen del prejemkov odvisen od poslovne uspešnosti.
  • Delež vode v telesu je odvisen od človekove starosti in spola.
  • Usnje uporabljajo za različne namene, odvisno od vrste in tehnologije predelave surove kože.
  • Prvi cilj so zmage, rezultat pa je odvisen od okoliščin in priložnosti.
  • Poskusno delo lahko traja od 1 do 6 mesecev, odvisno od zahtevnosti delovnega mesta.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK 
  • Zapeljevanje je podobno šahovski igri - vse je odvisno od strategije, pravih potez, nasprotnih potez in na koncu od tega, kako en igralec pripravi drugega k vdaji.
  • Kaj storiti pri visokem krvnem tlaku? Veliko je odvisno od vas. Redno se gibajte, zmanjšajte telesno težo in bodite čim bolj zmerni pri alkoholnih pijačah in tobačnih izdelkih.
  • Videospot bodo posneli spomladi, mogoče pa še prej, to je odvisno od sredstev, ki jih bodo zbrali.
 • PRIDEVNIK1+Odv 
  • Pozneje se je odločil, da bo dogodek prijavil, od poškodb pa je odvisno, kako bodo dejanje pravno opredelili.
  • Od občutljivosti kože je odvisno, kakšna bo reakcija po postopku depilacije.
  • Od lege vrta je odvisno, koliko sonca ali sence dobijo posamezni njegovi deli.
  • Od tipa človeka je odvisno, kaj ga notranje zavira in mu preprečuje, da bi neobremenjeno živel.
  • Izdelkov za nego kože je ogromno. Od vrste tvoje kože je odvisno, katere boš potrebovala.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK1 
  • Cene prenočišč so močno odvisne od zasedenosti hotelov in turističnosti kraja.
  • Uspeh na poslovnih sestankih je močno odvisen od tega, kako smo se na sestanek pripravili in kako dobro znamo na sestanku improvizirati.
  • Tako zdravje kot lepota sta neposredno odvisna od pravilnega delovanja krvnege in limfnega sistema, kajti če bi oba delovala v idealnih razmerah, se človek ne bi postaral in bi ohranil mladosten videz.
  • Poraba goriva je precej odvisna od načina in vrste vožnje /.../.
  • Dolžina kuhanja in količina vode sta zelo odvisni od vrste riža, ki ga uporabljamo, zato upoštevajmo navodila na embalaži.
  • Cilji učenja so lahko kaj različni in so predvsem odvisni od učenčevih sposobnosti, motivov, razlogov za učenje in še nekaterih pomembnih dejavnikov.
 • odvisen od tega,  [kako, ali, koliko, kaj ...
  • V procesu izobraževanja drugih je naš uspeh odvisen od tega, kako posredujemo svoje zamisli in sposobnosti.
  • Uspeh pri sporazumevanju je odvisen od tega, ali bomo našli stične točke, preden bomo sploh poskušali preusmeriti pogovor v novo smer.
  • Število štipendistov bo odvisno od tega, koliko proračunskega denarja bo za to namenjenega vsako leto.
  • Doživljanje bolečine je zelo odvisno od tega, kaj mislimo o njenih vzrokih in kakšne posledice pričakujemo.
 • v veliki meri odvisen od  [česa
  • Ali je vaša bolezen napredovala ali miruje, je v veliki meri odvisno tudi od vaše zavzetosti za zdravljenje.
  • Zdravje otrok je v veliki meri odvisno od količine vitaminov in rudnin (mineralov), ki jih zaužijejo s hrano.
  • Tudi notranja in zunanja kakovost plodov je v veliki meri odvisna od tega, koliko časa preteče od cveta pa do ploda.
Na vrh
 
2 podrejen čemu
če je ČLOVEK ali USTANOVA odvisen od drugega ČLOVEKA ali USTANOVE, je njegov obstoj, normalno delovanje ali uresničitev podrejena njegovim odločitvam ali dejanjem
 • PRIDEVNIK+od+SAMOSTALNIK2 
  • odvisen od drugih
  • Nazadnje so bolniki povsem nebogljeni in popolnoma odvisni od pomoči najbližjih tako pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij kot pri zagotavljanju varnosti.
  • Ker so lastniki iskalnikov odvisni od denarja sponzorjev, se trudijo, da bi bile njihove zbirke podatkov čim bolj popolne.
  • Večina študentov je odvisna od svojih staršev in dela ob študiju.
  • Zdravnik ne more biti dober ali slab, če je odvisen od finančne zmožnosti pacienta.
  • Življenje in smrt posameznika kot dela narave sta bila v družbi starega režima odvisna od božje volje, delujoče v kozmosu.
  • To pomeni, da bodo stvari na lokalni ravni še naprej odvisne od dobre volje županov.
  • Več zgledov ...
  • Dejstvo pa je, da so živali popolnoma odvisne od dobre volje svojih lastnikov.
  • Doslej sem bila ves čas odvisna od drugih, v šolo me je vozil oče, zmeraj sem si morala poiskati kak prevoz, saj javnega prevoza ne morem uporabljati, pripoveduje simpatična 18 - letna parapleginja.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK1 
  • Danes nas je vedno več, ki smo od elektronske pošte življenjsko odvisni in se kar nekako slabo počutimo, če prispele pošte ne moremo pregledati prav vsak dan.
  • Vsako leto se v Sloveniji rodi za celo šolo prizadetih otrok. Še dvakrat toliko jih hudo zboli ali se jih ponesreči. Postanejo življenjsko odvisni od invalidskih in drugih pripomočkov.
  • Znano je, da je velika večina japonskih avtomobilskih hiš usodno odvisna od prodaje na ameriškem trgu.
  • Nazadnje so bolniki povsem nebogljeni in popolnoma odvisni od pomoči najbližjih tako pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij kot pri zagotavljanju varnosti.
  • V jadralnem letalu si povsem odvisen od sončne energije in to mu daje poseben čar.
  • Nato mi je povedal, kako zelo odvisen je bil od žene; tudi pri poslovnih zadevah je zaupal njeni sodbi.
  • Več zgledov ...
  • Seveda se zavedamo, da so mnoge manjše dirke finančno odvisne od prijavnin, zato bomo organizatorjem pomagali.
  • Pred leti, ko so bile ženske še ekonomsko odvisne od moških, so se že zaradi tega redkeje odločale za ločitev.
  • Naša država je majhna in gospodarsko ni odvisna od ZDA, ampak od EU.
  • In če nisi izobražen, če si materialno odvisen od nekoga, se ti prisoja posebna pozicija podrejenosti glede na tistega, ki tebi in otrokom omogoča eksistenco.
 • kaj je odvisno od  [njegove, naše odločitve
  • Od njegove odločitve je odvisno, kako se bo njegova država razvijala.
  • Torej vsi ti nas prepričujejo, da je od naše današnje odločitve odvisna usoda TAM - a.
Na vrh
 
3 zasvojen
v povedni rabi
če je ČLOVEK odvisen od DROG ali neke DEJAVNOSTI, je na to bolezensko navezan, odsotnost drog ali dejavnosti pa mu povzroča telesne bolečine in psihične težave
 • PRIDEVNIK1+od+SAMOSTALNIK2 
  • Ljudje, ki so odvisni od alkohola, si lahko nakopljejo ogromne dolgove.
  • Kdor je odvisen od alkohola, ne more sam prenehati piti, ampak potrebuje strokovno pomoč in zdravljenje.
  • Kot poudarja, svoje otroke prodajajo predvsem starši, ki so zadolženi ali odvisni od alkohola in iger na srečo.
  • Spoznanje, da je nekdo odvisen od drog, je boleče.
  • V kartoteki ima že več kot petdeset kaznivih dejanj in je odvisen od prepovedanih drog.
  • - Je lahko človek odvisen od iger na srečo? “ Zagotovo je lahko to odvisnost. Odvisnost je vedenje, za katerega človek ve, da mu škodi, a ga ponavlja.
  • Več zgledov ...
  • Sodno bodo preganjali samo posameznike, ki so odvisni od mamil in imajo zaradi tega resne težave pri vključevanju v družbo.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Vem, da veliko mladih misli, da ne bodo postali odvisni, če bodo kadili marihuano ali vzeli trdo drogo samo enkrat.
  • Bolniki od dolgotrajnega prejemanja zdravil postanejo odvisni, prekinitev jemanja pa postane neprijetna in težavna.
  • Kdo nosi odgovornost za to, da je mladostnik postal odvisen od drog, pa je vprašanje, ki zajema zelo širok spekter okoliščin.
Na vrh
 
3.1 odvisnik; zasvojenecv samostalniški rabinavadno v množini
ljudje, ki zaradi rednega uživanja DROG postanejo zasvojeni
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2v pridevniški vlogi
   
   
  • Takrat smo namreč vsi pristojni govorili o narkomanih in ne o odvisnih od drog, kot rečemo danes.
  • Kot zdravnica v zadnjem času zavračam ponudbe za pripravo predavanj o zdravem stilu življenja, pri katerih bi zaslužila mnogo več, kot sem plačana za vsakodnevno delo z odvisnimi od drog.
  • Kdaj in zakaj se odvisni od alkohola odločijo za zdravljenje?
  • Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog ali po domače metadonski center je začel izdajati bilten, kjer svoje poglede lahko izražajo bivši džankiji.
Na vrh
odvisna družba
gospodarstvo
 • »Naš temeljni letošnji cilj je pozitivno poslovanje vseh odvisnih družb skupine Liv,« pravi direktor Dolar.
 • Skupina Kovintrade, ki poleg matične družbe obsega še 10 odvisnih družb, je po nerevidiranih podatkih lanske prihodke od prodaje povečala za 63 odstotkov na 30 milijard tolarjev.
odvisno podjetje
gospodarstvo
 • V presojo nadzornim svetom odvisnih podjetij pa je nadzorni svet holdinga vrnil vse predloge za urejanje finančnega stanja in pokrivanje izgub podjetij
 • V odvisnih podjetjih, ki so v večinski lasti Iskre Avtoelktrike d. d. pa proizvajajo tudi vžigalne tuljave, plastične dele, aluminijaste odlitke in orodja ter posebne naprave in stroje.
odvisna spremenljivka
statistika
 • Zato je najbolj učinkovit način za izboljšanje kakovosti proizvoda, izboljšati proces, ki se uporablja za proizvodnjo izdelka ali storitve. Proces daje rezultate. Proizvod je odvisna spremenljivka procesa, zato se je potrebno osredotočiti predvsem na proces.
 • Po navadi se grafi rišejo tako, da je odvisna spremenljivka na navpični osi.
odvisno ozemlje
politika
 • Najbolj boleče dejstvo britanskih kolonij je imigracijska politika, saj na teh odvisnih ozemljih podložniki kraljestva sploh ne uživajo polnega britanskega državljanstva.
 • Britanski zunanji minister Robin Cook je britanskim kolonijam, ki so ostale Britancem po razpadu imperija, obljubil "sodobnejše" odnose. To za zdaj pomeni preimenovanje kolonij iz sedanjih "britanskih odvisnih ozemelj " v "britanska čezmorska ozemlja" in imenovanje novega sekretarja na zunanjem ministrstvu, ki bo zadolžen za njihove odnose z Londonom.
odvisni stavek
jezikoslovje
 • Učenci prepoznajo glavni (neodvisni) stavek in ga znajo ločiti od odvisnega. Po odvisnem stavku se znajo vprašati ter ga pravilno podčrtati
 • Imaš ti kakšen predlog, ali (pred ali stoji vejica, ker gre za odvisni stavek ; to sem si zapomnil, če pa še napišem, se mi bolj vsidra v spomin, kajti repetitio mater studiorum est) pa se bomo jutri zmenili.
odvisni govor
jezikoslovje
 • Pri poročanem govoru spoznajo poleg premega še odvisni govor.
 • Odvisni govor je poročanje o premem govoru oziroma posredno obnavljanje govora.
hormonsko odvisni rak
medicina
 • Poleg tega tamoksifen bolnice s hormonsko odvisnim rakom dojke ščiti tudi pred razvojem raka druge dojke, ki jih ogroža bolj kot preostale ženske.
 • Tabletk ne predpišemo, če imate neurejeno sladkorno bolezen ali zvišan krvni pritisk. Prav tako niso za kadilke po 35. letu starosti, tiste, ki so prebolele trombozo ali embolijo, imajo hormonsko odvisnega raka, so imele med nosečnostjo moteno izločanje žolča.