WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odtujevati glagol
1 čustveno oddaljevati
če se ČLOVEK odtujuje od drugega ČLOVEKA, se njuni medsebojni odnosi iz različnih razlogov slabšajo in niso več tako pristni
  • kaj odtujuje
  • kdo/kaj odtujuje koga
  • kdo/kaj odtujuje koga od koga
  • kaj/kaj odtujuje koga komu
  • kdo se odtujuje
  • kdo se odtujuje komu
  • kdo se odtujuje od koga
  • kdo se odtujujejo s kom
  KDO/KAJ
   
  • Toda mobilnost, ki je znamenje tako stvarnega kakor virtualnega sveta, ne odtujuje, temveč plete nove mreže pripadnosti, briše meje in krajša razdalje.
  • Sin je z leti odrastel v dobrega in poštenega fanta, poročil se je ter prvič sva z možem občutila nekakšno praznino v naši družini, saj je snaha prinesla v našo družino prvi nemir, zelo kmalu je pokazala nerazumljivo ljubosumnost in začela ga je odtujevati, na njeno željo sta se kmalu odselila.
  • V času, ko nas mediji odtujujejo, ko stiske in stresi podirajo mostove med nami in zaraščajo nekoč utrjene stezice k sosedu in mogoče malo dlje, se zdi, da veliki tehnični dosežki delajo pregrade med ljudmi.
  • Ampak, se vam še ni zgodilo, da nikakor niste mogli razumeti, zakaj je vašemu najboljšemu prijatelju všeč ravno tista punca, ki se vam zdi popolnoma povprečna, poleg tega ga še vara, mu laže, jemlje denar, ga ovija okoli prsta in kar je še huje, odtujuje od vas?
  • Delo v Banki Karantija je Bojana čedalje bolj odtujevalo od družine, najbolj pa sta ga pogrešala Ana in Peter.
  • Takšna prepričanja številne ženske odtujujejo od ljudi ter jim preprečujejo, da bi iskale pomoč in govorile o svojih stiskah.
  • Mlada Katja ob možu, ki je slabič in pijanec, ne doživi izpolnitve svojih sanj, predvsem pa jo prezira in gnjavi tašča Kabanička, oblastna in ukazovalna ženska, ki ji vse bolj odtujuje moža.
  • John se je vedno bolj zavedal, da ga tovrstno vedenje uničuje, da mu jemlje čas, odtujuje družino, posredno in neposredno siromaši otroke, pa vendar si ni mogel pomagati.
  • Več zgledov ...
  • Sodnik Meinerzhagen je dodal, da sta se zakonca čedalje bolj odtujevala.
  • Po ločitvi z ženo se začne odtujevati tudi sinu.
  • Še bolj kot prej sem se začela odtujevati od družine.
  • Alkohol mi je razdrl zakon, saj v svojem pitju nisem opazil, da se z ženo odtujujeva.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Mira in njen sin Beno sta se vedno bolj odtujevala.
  • Dixie obišče Glorio in jo prosi, naj se pogovori z Juniorjem, saj se fant vse bolj odtujuje od očeta.
  • Vmes se je zgodilo še nekaj, kar se je slej ko prej pač moralo zgoditi: člani ansambla so se vsi po vrsti oženili in se nasploh začeli medsebojno odtujevati.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Brez njenih nedeljskih pojedin se družina začne odtujevati, zato prihaja do številnih sporov.
  • Možje in žene se po sedmih letih zakona res začenjajo odtujevati, so ugotovili hongkonški strokovnjaki, ki so raziskovali, zakaj zakonci varajo svoje partnerje.
  • Mao ni bil človek, ki bi se lahko za vedno ustalil z eno žensko in leta 1949 sta se pričela odtujevati.
 • odtujevati se drug drugemu
  • Vse bolj se odtujujemo drug drugemu, živimo v ozko zaptrem krogu z vse večjim občutkom ogroženosti.
  • V dobi, ko je televizija pregnala babice iz zapečka, ko se ljudje odtujujemo drug drugemu in se v norem tempu sodobnega življenja pehamo za materialnimi dobrinami, dobiva ljudsko izročilo še večjo vrednost.
 • odtujevati se drug od drugega
  • Če ste ves čas nekje drugje ali s kom drugim, ali pa ste preveč zaposleni, da bi se lahko pogovarjali, je najverjetneje, da se bosta začela s partnerjem vse bolj odtujevati drug od drugega.
  • V dobi, ko je televizija pregnala babice iz zapečka, ko se ljudje odtujujemo drug od drugega in se v norem tempu življenja pehamo za materialnimi dobrinami, pridobiva ljudsko izročilo vedno večjo vrednost.
 • odujevati med seboj / odujevati se med seboj
  • Internet gotovo ni bil načrtovan zato, da bi ljudi med seboj še bolj odtujeval, pač pa iz potreb po čim bolj učinkovitem pretoku informacij.
  • To še dodatno povzroča, da se med seboj odtujujejo, da se izmikajo medsebojnim stikom.
Na vrh
 
2 izgubljati stik s čim
če se ČLOVEK odtujuje od OKOLJA, DRUŽBENIH POJAVOV ali DEJAVNOSTI, je v vedno manjšem stiku z njim in o njem navadno nima več vedenja
  • kdo se odtujuje čemu
  • kdo se odtujuje od česa
  • kaj odtujuje koga od česa
  • kaj odtujuje koga/kaj komu/čemu
  KDO/KAJ
   
  • Njen začetek pa sega v čase, ko smo se začeli odtujevati naravi in si krojiti življenje po svojem preudarku.
  • V drugem desetletju tega stoletja je dadaizem, ki so ga osnovali v nekem züriškem kabareju med prvo svetovno vojno, razglasil pomemben vidik odtujenosti in izrojenosti človeka 20. stoletja: Evropejec se odtujuje od kulturnih vrednot.
  • Tempo, ki ga narekuje sodobni način življenja, nas vse bolj odtujuje od narave.
  • Emancipacija ženske ne odtujuje njenemu prvemu poklicu, narobe, opravlja ga z večjo zavzetostjo, zaveda se njegovega pomena.
  • Cankar je kriknil tudi proti leposlovni kritiki, ki je umetnikovo delo ljudstvu odtujevala.
Na vrh
 
3 odvzeti
če ČLOVEK ali ORGANIZACIJA odtujuje ČLOVEKU LASTNINO, mu jo odvzema, navadno v okviru uradnih postopkov
  • kdo odtujuje kaj
  • kdo odtujuje komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Toda Srbija resnično nima nikakršnega namena odtujevati lastnine.
  • Že v socialističnih časih je z zdravstveno blagajno svojevoljno razpolagalo vodstvo Zavoda ter ji finančne presežke, ki so v tedanjih razmerah dejansko nastajali, po volji politikov večkrat odtujevalo za nenamensko uporabo.
  • Nekdanji madžarski režim je to področje razglasil za lovski oziroma gozdni revir in sitematično Slovencem odtujeval zemljo.
Na vrh
 
3.1 krasti
če ČLOVEK odtujuje PREDMETE, jih protizakonito jemlje njihovim lastnikom, pri čemer jih nima namena vrniti
  • kdo odtujuje kaj
  KDO/KAJ
   
  • Očitali naj bi jim, da niso ustrezno nadzirali dela mehanikov, nekateri pa naj bi tudi samovoljno posegali v igralne avtomate in odtujevali žetone.
  • Saj vsi vemo, da so posamezniki odtujevali družbeni kapital in premoženje, za katera je dokazano, da ju ni in da sta čista izmišljotina samoupravljanja, in to na način tedanjih lukenj v zakonih, za katerega se ve, da ga sploh ni mogoče enačiti s sedanjo dokazano pravilno regulativo.
  • kdo odtujuje kaj iz česa
  LOKACIJA
   
  • Iz vozil so odtujevali avtoradie, denarnice, GSM aparate, potne liste in druge vredne predmete.
  • Prejšnji teden so pridržali obratovodja tovarne moških oblačil, ki naj bi s pomočjo ponarejenega ključa iz skladišča odtujeval obleke in jih s pomočniki (policija je opravila osem hišnih preiskav in našla večje količine dragih moških oblek) spravljal iz Murinega dvorišča, nakar jih je združba prodajala znanim kupcem in po stanovanjih po smešno nizkih cenah.
  • Že nekaj časa imamo straže, posebno v zadnjem tednu pa smo jih poostrili, ker smo ugotovili, da iz podjetja odtujujejo stvari.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Zato menim, da je to poročilo pomanjkljivo in da je vsekakor potrebno odločati o predlaganih sklepih, še posebej o tistemu, ki ga je dal gospod Pučnik, ki ugotavlja, da je v resnici za nastale razmere, ki so sedaj v TAM-u, odgovorna Vlada, saj se je del sredstev, ne tistih, ki jih je vodstvo TAM-a kriminalno odtujevalo, ampak tista sredstva, ki so jih v bistvu že iz državnih virov namenjali in dajali nekam, kar ni prineslo nobenih sadov.
  • Uživalci prepovedanih drog najpogosteje odtujujejo mobilne telefone, denar, avtoradie, torbice z vsebino in zlatnino, ki jih nato prodajo po znatno nižji ceni in pridobljeni denar porabijo za nakup mamil.
  • Vodilni v Steklarni Rogaška so dolga leta načrtno odtujevali denar, črpali državne pomoči in denar davkoplačevalcev, steklarno pa vodili v propad.
Na vrh
3.2 v pravu
če ČLOVEK ali ORGANIZACIJA odtujuje svojo LASTNINO ali PRAVICO, jo s pravnimi posli, navadno gre za prodajo, prenaša na koga drugega
  • kdo odtujuje kaj
  • kdo odtujuje kaj s čim
  • kaj se odtujuje
  • kaj se odtujuje s čim
  KDO/KAJ
   
  • Krajevna skupnost lahko odtujuje nepremičnine ali del nepremičnin le s soglasjem občinskega sveta Občine Kanal ob Soči.
  • Cerkvena oblast jih priglasi/registrira pri pristojnem državnem organu, pravne osebe RKC pa lahko v skladu za zakonodajo RS kupujejo, posedujejo, izkoriščajo in odtujujejo nepremičnine in premičnine ter pridobivajo ali odtujujejo lastninske pravice.
  • njihovi pristojnosti je priprava predlogov za vpis zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini in deležu družbenika, priprava predlogov za izvršbo na nepremičnino z rubežem, cenitvijo in prodajo, posredovanje odgovorov na ugovore dolžnikov, ki se pritožijo v postopku izvršbe na nepremičnine, priprava predlogov za spodbujanje oziroma razveljavitev pogodb, s katerimi je davčni dolžnik odtujeval premoženje, da bi se izognil plačilu davčnih obveznosti, zastopanje v upravnih sporih, sestavljanje prijav terjatev v postopkih prisilne poravnave, stečajev in likvidacije ter sestava predlogov za uvedbo stečajnih postopkov.
  • Ti ne bodo smeli spreminjati namembnosti prostorov in ne odtujevati prostorov, opreme ali premoženja v vrednosti več kot 5 milijonov tolarjev brez poprejšnjega soglasja kmetijskega ministra.
  • Trenutno se državno premoženje odtujuje na podlagi zakona o polnjenju privatizacijske vrzeli in zakona o izvrševanju proračuna, krovni zakon o privatizaciji pa že pet let čaka na sprejetje.
  • Pozval jih je, da vztrajajo pri svojih zahtevah in preprečijo, da se njihova lastnina odtujuje in prodaja brez njihovega soglasja.
  • Z omenjeno pogodbo se namreč pridobiva in odtujuje občinsko premoženje in za takšne postopke zahteva poslovnik občinskega sveta absolutno večino glasov.
 • ne smeti odtujevati
  • Če bo stečajni postopek za IPC uveden, IPC ne bo smel odtujevati svojega premoženja, razen v primeru, če bi bila pogodba z novim naložbenikom sklenjena že pred tem.
  • Mi smo z našim amandmajem to poskušali urediti na način, da do sprejema tega zakona društva, seveda po zakonu na novo ustanovljena, upravljajo in gospodarijo s to družbeno lastnino, da ne bi postalo sporno in nejasno, kdo sedaj z njo upravlja, da pa je ne smejo odtujevati, prodajati, dajati v najem; kakorkoli, da ne bi sedaj v tem času, dokler ne bo ta zakon sprejet, prišlo do kakršnihkoli nepravilnosti.
Na vrh