WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odtujen pridevnik
1 o čustvenih odnosih
Na vrh
 
1.1 o človeku
odtujen ČLOVEK nima pristnih odnosov s soljudmi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tolažbo išče pri odtujenem očetu in se poskuša zbližati z njim, vendar to ni lahko.
  • Iz Evrope se vrne njegov odtujeni sin in k očetovi bolniški postelji zbobna sorodstvo, stare prijatelje in bivše ljubice.
  • Da bi se izognil zakonskim prepirom z odtujeno ženo, se je izselil iz uradne rezidence newyorškega župana in se preselil k prijatelju Howardu Koeppelu, ki živi s partnerjem Markom Hsiaom.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Vse skupaj je torej prišlo že tako daleč, da sva bila povsem odtujena.
  • Dijaki, ki se počutijo varne in sprejete, so zadovoljni z okoljem, v katerem se učijo, in imajo dobro samopodobo, verjetno ne bodo postali uporni, odtujeni.
  • Od ranega otroštva, ki ga je preživel s starši ter mnogimi sestrami in brati v predmestju, prek življenja v mestu z lastno družino, posebno z ženo, s katero sta si bila ves čas odtujena, do časa, ko je ostal sam.
  • Še pred kakim letom je bila ona v hudo depresivnem razpoloženju, ki je bilo posledica stresa, preobremenjenosti, enoličja v partnerskem odnosu, v katerem sta si postajala vse bolj odtujena in vse manj intimna.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK4 
  • Brez dotikanja bi se počutili odtujene in osamljene.
  • A ravno zato, ker ji je bilo na Nizozemskem vse znano, se je počutila še bolj odtujeno.
  • Verjetno bi se čutil odtujenega od svojih najbližjih, ki ne morejo razumeti, skozi kaj je moral.
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Popolnoma odtujen od okolice sem bil pogreznjen v svojo posteljo v Flamingu.
  • Počuti se odtujenega od družine.
  • Mamicam povzroča skrb tudi bojazen, da bodo zaradi nege dojenčka nenadoma postale odtujene od družine, starejšega otroka, moža in nenazadnje tudi od sebe.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • V 19. stoletju so ljudje v mestih zaradi procesov industrializacije in razvoja urbanega okolja postajali vedno bolj odtujeni atomizirani posamezniki.
  • Vse skupaj je torej prišlo že tako daleč, da sva bila povsem odtujena.
  • Živi pri Dicku in Marthi, poročenem, vendar popolnoma odtujenem paru.
 • biti odtujen drug od drugega
  • Medtem ko nekateri menijo, da so ljudje vse bolj odtujeni drug od drugega in da zato vse redkeje zahajajo na različne javne veselice, po drugih opažanjih ljudje vse raje obiskujejo vinske prireditve.
  • Produktivnost je veliko večja, če sodelujejo zaposleni, ki so naklonjeni drug drugemu, kot če so skupaj posamezniki, ki so precej odtujeni drug od drugega.
Na vrh
1.2 o družbenem okolju
v odtujenem DRUŽBENEM OKOLJU ali ODNOSIH so si ljudje čustveno oddaljeni
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V sodobnem svetu odtujenih odnosov, ko se ljudje kljub gosti naseljenosti in fizični bližini počutijo vse bolj osamljene, pes (ob drugih živalskih ljubljenčkih) prevzema vlogo psihoterapevta.
  • Vprašanje iskanja ljubezni v danes vse bolj odtujenem svetu se dotika človekove intime, o kateri marsikdo ne želi spregovoriti.
  • Nelogičnost in absurdnost, ki pri Feydeauju vodita v vsesplošno, a razložljivo in slednjič tudi razvozlano zmedo, se pol stoletja kasneje pri Ionescu osvobodita vsakršnega realizma ter sami na sebi postaneta učinkovito sredstvo za prikazovanje odtujenega življenja v sodobni meščanski družbi.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Vprašanje iskanja ljubezni v danes vse bolj odtujenem svetu se dotika človekove intime, o kateri marsikdo ne želi spregovoriti.
  • Podobno pa bo tudi zelo dobro za hitro ureditev nekoliko odtujenih ali pa slabih in nestabilnih odnosov.
  • Dediščina martinovega in martinovanj seveda ponuja še razne druge izzive in primerjave, predvsem pa usmerja naša pogosto odtujena, sprta, ogrožena in še kakšna življenja k sporočilom poznanih modelov, v katerih je znal človek
Na vrh
2 izvzet; nepovezan
če je ČLOVEK, ORGANIZACIJA ali DEJAVNOST odtujen od ČESA, je iz tega izvzet oziroma s tem nepovezan
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Vendar so notranje komunikacije okorne in zaposleni se počutijo odtujeni od poslovnega odločanja.
  • Potrošnik je odtujen od procesa izdelave hrane, kupuje predpakirana živila in nima pregleda nad različnimi proizvodnimi fazami.
  • V urbanem okolju pa je v resnici posameznik popolnoma odtujen od proizvodnje hrane, proizvodnje energije.
 • PRIDEVNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Takšno, ki ne bo nastala v kabinetih od ljudi in problemov odtujenih strokovnjakov in preštevilnih profesorjev, ki menda še komaj vedo, kako sploh izgleda zorana njiva.
  • V šempetrsko-vrtojbenski občini opozarjajo, da so državne ustanove odtujene od resničnih lokalnih vprašanj.
  • Verjetno ne, ker je večina turističnih plakatov neživljenjskih, odtujenih od dejanskih vtisov dežele, ki ste jo obiskali.
  • Vrh tega, od resničnosti odtujenega mišljenja vidi Rosenzweig v Heglovem idealizmu.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Slednje pa je nujno in med drugim bistveno v nekem jurisdikcijskem in interkorporativnem redu, ki pozorno spremlja, do kje in do kakšne mere bi se lahko vpeljevala pravu odtujena oblast, ter opozarja, na kakšen način in s kakšnimi oblikami bi se ta oblast mogla utrditi znotraj nekega reda, ki je bil v bistvu še vedno jurisdikcijski in kot takšen terja pravno kritje.
  • Se pa oder hrama kulture v Novem mestu redno ponuja v posest raznim profitniškim, kulturi odtujenim shodom.
  • Bo s tem izginila tudi sedanja podoba študentski resničnosti odtujene študentske organizacije, ali pa bo tedaj znova prišel čas, ko bodo študentje bolj množično delovali v skupno korist?
Na vrh
 
3 odvzet
odtujen PREDMET je bil lastniku odvzet, zlasti v uradnem postopku
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naraščajoči konflikt med Cerkvijo in državo naj bi se dogajal z atributi kulturnega boja, "verouk je še vedno pregnan iz šol, v Titovem času odtujeno premoženje še ni vrnjeno in konkordat se zdi še zelo oddaljen".
  • Kot je povedal državni sekretar za privatizacijo Edo Pirkmajer, politična volja, da bi odtujeno družbeno premoženje vrnili v Slovenijo, obstaja.
  • Njegova naloga bo nuditi moralno in pravno podporo tukajšnjim optantskim organizacijam za ponovno pridobitev odtujenih nepremičnin odseljenih, pri čemer bo ubiral "ameriško pot za zmago pravice".
  • Sedaj sprašuje, kakšne so možnosti, da po pravni poti pride do manjkajočega prisluženega in odtujenega zneska.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Gre za nalogi Mirjam Milič in Marka Mahniča, ki ugotavljata, da je bil severni del Kopra po vojni mestu odtujen - zgraditev pristanišča je ustvarila pregrado med mestom in obalo, nastal je mrtvi del mesta.
  • Vse premoženje Ljubljanskih tržnic je družbeno in nič ni bilo nikomur odtujenega, še najmanj pa mestu, če bo v postopkih lastninjenja postalo nosilec lastninskih (denacionaliziranih) upravičenj!
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Od srbskih oblasti zahteva, naj jim vrnejo leta 1990 nezakonito odtujene črpalke, poslovne prostore in druge objekte, ki so v posesti današnjega Beopetrola.
  • Na sodišču naj bi dokazali, da jim je bilo njihovo funkcionalno zemljišče okoli blokov neupravičeno odtujeno in da ga gradbeno podjetje Graditelj v zemljiški knjigi ne bi smelo vpisati kot svojo last, nato pa prodati Jehovovim pričam.
Na vrh
 
3.1 ukraden
odtujen PREDMET je bil ukraden
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vrednost odtujenih predmetov pri posameznih dejanjih sicer ni bila velika, so pa bila dejanja storjena na posebno predrzen način.
  • V dopoldanskih urah pa so dobili obvestilo, da je bilo omenjeno odtujeno vozilo udeleženo v prometni nesreči s pobegom na območju Domžal.
  • Le dve uri po tem dejanju smo uspeli prijeti osumljenca, in sicer takrat, ko je še imel pri sebi odtujeno torbico, je povedal Peklar.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V zadnjih dveh primerih pa sta bila odtujena avtoradia, skupaj vredna 120 tisoč tolarjev.
  • Lastniku je bila odtujena denarnica s 160 tisoč tolarji in osebni dokumenti.
  • V Aškerčevi ulici v Celju je bilo v noči na petek vlomljeno v prostore podjetja Finera, od koder je bil odtujen računalnik in telefonski aparat.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • V ulici Milčinskega je bilo v isti noči vlomljeno v osebni avtomobil VW Golf, iz vozila pa je bil odtujen avtoradio znamke Sonny, vreden 40 tisoč tolarjev.
  • Iz prostorov je bila odtujena denarnica z manjšo količino denarja.
  • Iz zabojnika je bil odtujen računalnik z monitorjem in stroj za planiranje.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Po izjavi v. d. glavnega tajnika nove SLS Jožeta Zupančiča sta bila stranki odtujena računalnika s podatkovno bazo članstva.
  • V soboto je bilo vlomljeno še v osebni avtomobil na Opekarniški cesti v Celju iz katerega je lastnik pogrešal tri varnostne blazine in v nedeljo na Malgajevi ulici v Celju, kjer je bil lastniku odtujen avtoradio in mobilni telefon.
  • Na Mirni poti v Celju pa je bila iz vozila lastnici odtujena ženska torbica z vsebino.
  • O najdbi predmeta, ki je bil odtujen slovenskemu državljanu v tujini, policije drugih držav oškodovance obveščajo neposredno (npr. po pošti), drugi način je prek mednarodnega policijskega sodelovanja (Interpola) ali prek veleposlaništev RS v tujini.
 • protipravno odtujen
  • Kriminalisti opozarjajo, da je pri nakupu umetniških del treba biti pozoren predvsem na dokumentacijo, ki spremlja delo oziroma navaja njegovo vrednost, oziroma na podatke, na podlagi katerih lahko sledimo sliki od njenega nastanka do danes (če tega podatka ni, lahko domnevamo, da je slika na nelegalni poti oziroma je predmet kaznivega dejanja; med vojnami na območju nekdanje Jugoslavije in območju nekdanje Sovjetske zveze je bilo, po podatkih Interpola, v zadnjih letih protipravno odtujenih več kot 6000 umetniških del).
  • V zakonu je poziv vsem, ki razpolagajo s protipravno odtujenim premoženjem doma ali v tujini, da ga prenesejo na SRD v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.
Na vrh
3.2 v pravu
LASTNINA je odtujena, če s pravnim poslom, navadno prodajo, postane last koga drugega
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Po nemških zakonih (kot vem, pa tudi po slovenskih) so namreč posli dve leti pred stečajem lahko sporni in lahko v tem času odtujeno premoženje stečajni upniki odpokličejo.
  • Za prodana oziroma odtujena osnovna sredstva moramo izračunati neodpisano knjižno vrednost na zadnji dan v mesecu, v katerem smo osnovno sredstvo odtujili, zato jih vnesemo na poseben list popisa, njihovo nabavno vrednost in popravek vrednosti pa vključimo v isti višini (znesek nabavne vrednosti).
Na vrh