WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odreči glagol
1 ne ugoditi prošnji
če ČLOVEK drugemu ČLOVEKU odreče PROŠNJO ali SODELOVANJE pri kaki dejavnosti, ne ugodi njegovi prošnji ali ne sodeluje z njim, zato ker sam noče ali ker mu tega ne dopuščajo zunanje okoliščine
  • kdo odreče komu kaj
  • kdo odreče čemu kaj
  • kdo odreče kaj
  • kdo odreče komu
  KDO/KAJ
   
  • Nemški kancler Gerhard Schröder je odrekel podporo ameriškim načrtom.
  • Je res mogoče, da so francoski volilci odrekli zaupanje Jospinu predvsem zaradi njegove značilne protestantske zapetosti?
  • Slovenija je v devetdesetih letih odrekla soglasje za opravljanje funkcije častnega konzula dvema konzuloma tujih držav.
  • Radio ima uredništvo v New Yorku, v LR Kitajski pa je na seznamu »tujih subverzivnih organizacij« (njegovemu novinarju, ki je hotel junija spremljati Clintonov obisk v Kitajski, so zadnji hip odrekli vizum).
  • Ves Čile je v neposrednem televizijskem prenosu spremljal zasedanje angleških lordov, ki so Pinochetu odrekli imuniteto.
  • Sprva so bili užaljeni Američani, zato so mu odrekli dovoljenje za pristajanje, kasneje pa so ga razglasili za neodgovornega dirkača.
  • Marsikateri bajaničar enostavno nima srca, da bi odrekel pomoč bolnikom, ki se nanj obračajo s prošnjami ...
  • Kar zadeva družine, je jasno: če bodo starši zavrnili delo, jim bo zavetišče odreklo gostoljubje in otroci bodo odšli v rejo ...
  • Več zgledov ...
  • Chan je imenoval novega poveljnika, vendar so mu vojaki odrekli poslušnost.
  • Osem poslancev iz parlamentarnih vrst je odreklo pokorščino strankinemu vrhu.
  • Po vsem tem so možje, ki so na gori postavljali eksploziv, odrekli pokorščino.
  • Otroci so nad njo navdušeni; ker pa je tudi poceni (od 600 do 700 tolarji), jim te igrače starši navadno ne odrečejo.
  • To v bistvu pomeni, da lahko slovenski zdravniki odrečejo zdravljenje obolelim, če so odvisni od prepovedanih drog.
  • Ko me že tako milo gledaš, ti težko odrečem.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Posebno še, ker moramo zaradi pomanjkanja denarja odreči pomoč mnogim projektom, ki so jih izvedenci izredno dobro ocenili.
  • Kadar morate nekaj odreči človeku, ki vam je pri srcu, je to vedno nekoliko boleče.
  • Po njej bi smeli državljanstvo odreči le, če bi ugotovili, da je prosilec leta 1992 (ali 1996 ali 2001) še vedno nevaren državi ...
  • Posega ne smemo odreči, pa tudi če so njegove možnosti še tako majhne, saj bi ga sicer psihično uničili, je povedal prof. dr. Arnež.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Lastnik ne more odreči soglasja najemniku za poseg v stanovanju, če so izpolnjeni določeni pogoji.
  • Scheuchenstuelova najstarejša je bila zdaj že skoraj leto dni srečno poročena jima ni mogla in ne hotela odreči pomoči.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  • Ali mi zdravnik resnično lahko odreče dostop do dokumentacije?
 • PRIDEVNIK1+POMOŽNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ostaja pri svoji že objavljeni opredelitvi, da nikomur, ki ima težave z zdravjem, ni mogoče odreči medicinske pomoči.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Njena mama bi rada, da objavimo poizvedbo, in to ji pač težko odrečemo, saj je najbližja sorodnica.
  • Fotorepoterju pa nikoli ne odrečem posnetka, ker vem, kako je ta poklic težak.
  • Moralna dolžnost vsakega alpinista je, da ponesrečenim nikdar ne odreče pomoči.
  • Potem ko mu je Jerry dokončno odrekla dostop do njune skupne hiše, se je začelo iskanje.
  • Podporo noveli so že vnaprej odrekli poslanci NSi in SDS, kot vzrok za to pa so navedli hudo nezadovoljstvo zaradi dejstva, da vlada ni ustrezno odgovorila na zahteve odbora DZ za finance.
  • Na temelju tega mnenja se je območna enota ZZZS Ljubljana odločila, da gospe Mariji zdravljenje v Celovcu preprosto odreče oziroma da ji ga ne bo plačala.
Na vrh
 
2 odvzeti, kar komu pripada
če ČLOVEK drugemu ČLOVEKU odreče že obstoječo PRAVICO, ki mu pripada, mu jo odvzame, ker meni, da do nje ni upravičen
  • kdo odreče komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Pobijanje živali po tekočem traku primerja s holokavstom: živilska industrija je podobna Treblinki, piščanci in teleta pa imajo enako usodo kakor Židi, Cigani in homoseksualci, ki jim je tretji rajh odrekel pravico do življenja.
  • Lokalni medžimurski politiki so v sredini oddaji ene od hrvaških lokalnih radijskih postaj Sloveniji odrekli vsako pravico do ozemlja na levem bregu Mure.
  • Amnesty International govori o kršitvi mednarodnih norm, po katerih mladim ni mogoče odreči možnosti pogojne obsodbe.
  • Mileni Močivnik zamerimo, ker jim je odrekla možnost imeti človeško družino, saj jih ni hotela oddajati, je povedala članica Društva za zaščito živali Ljubljana Tatjana Tršan.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • »Soglasje« je predstavljalo zavezo države, da že obstoječih svoboščin in pravic Cerkvi ne more odreči ali skrčiti.
  • Druga stran pa je menila, da ljudem tudi ustavni sodniki ne bi smeli kar tako odreči volilne pravice, zato državni zbor volitve mora razpisati, ne glede na sodbo ustavnega sodišča.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • S takšnim obnašanjem pa želijo po njegovem Ljubljančanom odreči pravico do soodločanja pri sprejemanju prostorskega akta o gradnji džamije, ki so jo izkazali s tem, da so zbrali skoraj 12.000 podpisov za razpis naknadnega referenduma.
Na vrh
 
2.1 ne priznati kakovosti
če ČLOVEK drugemu ČLOVEKU ali njegovemu DELOVANJU odreče neko LASTNOST, zlasti pozitivno, noče priznati, da to lastnost ima
  • odreči komu kaj
  • odreči čemu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Palestinski voditelj je pod pritiskom ZDA in Izraela islamskima gibanjema že odrekel legitimnost.
  • Niso pa jima odrekli zaslug za opravljeno delo, odkar sta v kriznem obdobju prevzela nehvaležno vodenje oslabljene organizacije in tudi takoj znatno oklestila stroške delovne ekipe na sedežu RKS na Mirju 19.
  • Ob že omenjenem prevzemu obveznosti dajanja pomoči in s tem ob sodelovanju neke stranke v oporoki, kot sicer enostranskem pravnem poslu, temu samo zato ni mogoče odreči lastnosti oporoke.
  • V skladu s to ugotovitvijo so Američani v celoti odrekli upravičenost pravnim zahtevkom Emilie Schindler.
  • Na tem mestu je treba odgovoriti na nadaljnji revizijski očitek procesnopravne narave, po katerem naj bi sodišči prve in druge stopnje utemeljili zavrnitev toženčevega predloga za zaslišanje prič s sklicevanjem na njihova sorodstvena in drugačna razmerja s tožencem in na ta način v nasprotju z določbami ZPP predlaganim pričam vnaprej odrekli verodostojnost.
  • Justin mu je namreč prav s tem nebrzdanim izbruhom svoje ljubosumnosti nehote in nevede priznal natanko tisto, kar mu je hotel odreči namreč čisto človeške lastnosti.
  • Če torej trdim, da so kazniva dejanja zasebna stvar storilcev, se s tem ne zavzemam za njihovo ekskulpacijo — kaj šele, da bi prizadetim hotel odreči status žrtve.
 • PRIDEVNIK1+POMOŽNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Zbrani okoli tržiškega župana Pavleta Ruparja, ki mu ni mogoče odreči pevskih kvalitet, so ubrano, a nekoliko žalostno napovedovali, da se čas (predčasnih) volitev nezadržno bliža.
  • Naj bo mnenje o Tonetu Rousura različno, karizmatičnosti mu ni mogoče odreči, pa tudi tega ne, čemur Štajerci pravimo, da "ima jajca", pa tudi po hrupnosti je že od daleč zaznaven.
  • Ljubila ga je in bila je pozorna do njega, tega ji ni mogoče odreči.
  • Siolu nikakor ni mogoče odreči strokovnosti in znanja; v letih doslej je pridobil kup usposobljenih delavcev.
  • V neformalnih pogovorih smo slišali, da But stranke resda ni znal poenotiti, a mu hkrati ni mogoče odreči zaslug za sanacijo poraznega finančnega stanja, ki ga je SLS podedovala še iz časov Marjana Podobnika.
  • Ni mu mogoče odreči čvrste doslednosti stališč in pripravljenosti, da ostro kritizira tako beograjske oblasti kot mednarodno skupnost in črnogorskega predsednika Mila Djukanoviča.
  • Ko razmere ne v vladi, ne v koaliciji, ne v stranki niso tako kritične, da bi bile potrebne izjemne politične veščine, ki mu jih pač ni mogoče odreči.
  • Skratka, lisicam ni mogoče odreči zdravilnega učinka tedaj, ko si ni mogoče pomagati niti s pajkom ali podobnim.
  • Več zgledov ...
  • Konfliktu zato ni mogoče odreči etične komponente in mnogi še vedno govorijo o uporu proti kolonializmu.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Veliki sili je težko odreči iniciativnost.
  • Prišle so iz ust človeka, ki mu je težko odreči vsaj moralno težo.
  • Prof. dr. Jože Trontelj: Tako naravno spočetemu kot kloniranemu zarodku je z etičnega pa tudi znanstvenega vidika težko odreči status človeškega bitja.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Fantovščinam sicer tudi danes ne moremo povsem odreči pomena obreda iniciacije, ko samec zapušča samski stan oziroma fantovsko združbo, ki ta prehod obeleži, vendar pa te zagotovo ne potekajo tako, kot so potekale v tradicionalnih družbah, pravi dr. Hazler.
  • Če bi hoteli dela Janeza Vovka opredeliti po slogu, jim ne bi mogli odreči močnega vpliva realizma, ki pa v svojih oblikah ni trd in nepopustljivo dosleden, temveč človeško čuteč - idealiziran.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Gre za vprašanje, kaj je misticizem, ki je zelo težko in o katerem ne morem govoriti, toda zdi se mi, da bi ga Kierkegaardu težko popolnoma odrekli, kot bi mu ga tudi težko prisodili.
  • Da so bili namreč teroristi s pridihom romantičnega nacionalnega anarhizma in so se za tiste čase skorajda z vsemi sredstvi borili zgolj za narodovo preživetje, je jasno razvidno ne le iz doslej dostopnih domačih študij, temveč predvsem iz njihovih lastnih pričevanj, ki bi jim le težko odrekli njihovo avtentičnost, saj je mogoče dobiti dovolj relevantnih potrdil za njihova dejanja in hotenja tudi iz takratnih italijanjskih, fašističnih policijskih in celo vojaško - obveščevalnih arhivov.
Na vrh
3 ne želeti več imeti; opustiti
če se ČLOVEK odreče neki KORISTI ali svojemu NAČINU DELOVANJA ali RAZMIŠLJANJA, te koristi ne sprejme ali noče več imeti, ali opusti svoj način delovanja, navadno v korist koga drugega ali kake druge dejavnosti ali ker ga v to prisilijo neugodne zunanje okoliščine
  • kdo se odreče čemu
  • kdo se odreče česa
  • kdo se odreče komu
  KDO/KAJ
   
  • Po njenih besedah so se vsi nastopajoči umetniki odrekli honorarju.
  • Svetniki so se soglasno odrekli dvema sejninama v korist družine Zevnik - Gregorc kot pomoč pri obnovi hiše, ki jim jo je ogenj uničil skoraj do tal.
  • Arabci tukaj živimo zelo dolgo. Ne bomo se odrekli svojim pravicam.
  • Po prihodu Hitlerja na oblast leta 1933 so mu vzeli vse pravice in funkcije, zato se je odrekel nemškemu državljanstvu in se preselil v ZDA.
  • Potem ko se je nemški obrambni minister Rudolf Scharping dokončno odrekel kandidaturi za generalnega sekretarja, je Robertson postal najresnejši kandidat za Solanovega naslednika.
  • Toda tudi njegov zasledovalec Čilenec Rios ta teden ne bo igral - zaradi alergije se je po nasvetu zdravnikov moral odreči sodelovanju na Austrian opnu v Kitzbühlu.
  • Urška Hrovat se je nastopu odrekla, ker za tako tekmovanje po poškodbi še ni nared.
  • Jennifer je že nekajkrat dejala, da si čim prej želi otroka in da se je za nekaj časa pripravljena odreči karieri, da bi se posvetila družini.
  • Več zgledov ...
  • So pač zasebno podjetje, ki se je tako odreklo ponujene priložnosti za nastopanje v javnosti in s tem za posredno reklamiranje tovarniških izdelkov.
  • Avtomobili so največji onesnaževalci zraka in zaenkrat se še nismo pripravljeni odreči svojemu udobju zaradi skrbi za okolje.
  • V tv-nadaljevanki Pesem ptic trnovk je Chamberlain igral patra Ralpha, duhovnika, ki se odreče ljubezni do lepe Maggie (Rachel Ward).
  • Torbica, ki jo je lastnica pustila v avtomobilu na parkirišču pred pokopališčem na Blejski Dobravi, je bila za neznanega tatu preveč mamljiva, da bi se odrekel skušnjavi.
  • Letošnje prihranke pa sem imela na tekočem računu in malo sem morala zategniti pas in se odreči marsikateri stvari, na primer maturantskemu izletu, na katerega bi se lahko odpravila, če bi namesto hlač, čevljev in nekaj šmink, ki zdaj ležijo v omari in po policah, ta denar privarčevala.
  • Pred 400 leti je umrl Giordano Bruno, ker se ni odrekel svojemu prepričanju.
  • Izhajal je iz verne rimskokatoliške družine, vendar se je kmalu po dopolnjenem dvajsetem letu odrekel veri.
  • Projekta, predstavljena v Fužinskem gradu, kažeta, da se najmlajša generacija finskih arhitektov ni odrekla načelom, ki so jih utemeljili slavni predhodniki, in še vedno zna ustvariti za človeka prijazno bivalno okolje ...
  • ... saj trdijo, da se je Asean tako odrekel tradicionalnemu načelu nevmešavanja in potrdil potrebo po ustanovitvi azijskega ali vsaj jugovzhodnega azijskega bloka, ki bi se ukvarjal tudi s problemi območne varnosti.
  • Poroka, kakršna je predpisana po tridentinskem koncilu, je hkrati zakrament in družbena pogodba, s katero se nevesta s spremembo priimka odreče družbeni identiteti.
  • Družina se je z neznansko srčnostjo prebijala skozi nacionalsocialistično obdobje, ne da bi se odrekla svojim idealom.
  • Giovanna, na primer, se je po poroki odrekla svojim ambicijam, da bi pomagala možu pri vzpenjanju po poklicni in družbeni lestvici.
  • V realnosti se mora seveda večina zaradi stroškov odreči svojim sanjam in se zadovoljiti kar s poroko v svojem rojstnem mestu.
  • Toda priznati morate, da je za skupnost dobro, da se odrečemo nekaterim individualnim željam.
  • Barcelona in Athletic Bilbao sta se kot zadnja kluba v Španiji odrekla tradiciji, da na dresih ni moč oglaševati.
  • Zunanji minister se je že večkrat zavzel za takojšnjo obnovitev pogovorov s palestinskim voditeljem Jaserjem Arafatom, čemur pa premier nasprotuje, saj meni, da bi se morali Palestinci prej odreči nasilju.
  • Taka je npr. Alžirija, ki, kot rečeno, poleg ostrih policijskih in vojaških ukrepov proti terorizmu sodeluje tudi z zmernim krilom islamskih fundamentalistov, ki so se odrekli terorizmu.
  • S seznama akademikov sta bila leta 1945 črtana matematik dr. Rihard Zupančič, ki je maja 1945 pobegnil pred novo oblastjo v tujino, in filozof dr. Fance Veber, ki se je formalno sam odrekel članstvu.
  • Avtor se je odrekel honorarja; ves izkupiček od prodaje bo namenjen obnovi Žovneka, želijo pa tudi oživeti turistično pot po krajih, kjer so bivali grofje Celjski.
  • ... poslanci državnega zbora so se odrekli enodnevni plači, kar pomeni dodaten milijon in pol ...
  • Glede prostocarinskih prodajaln: katera država pa se je še odrekla davkom.
  • Starši se seveda marsičemu odrečejo, da lahko nahranijo svoje otroke.
  • odreči se brez česa
  • odreči se v kaj
  • odreči se na kaj
  • odreči se s čim
  NAČIN
   
  • Župan Illy je imel prihodke od svojega podjetja in se je najverjetneje brez večjih težav odrekel plači.
  • Kot so povedali na včerajšnji prireditvi, so se brez pomišljanja odrekli delu provizije v korist rejencem.
  • Sicer se je brez upiranja odrekel tej figurici, češ, da jih ima doma še nekaj.
  • Kmetje, ki so mu sledili, zvečine vrtnarji, so se v celoti odrekli uporabi kemičnih pripravkov in sintetičnih mineralnih gnojil, ki so se začela pojavljati v takratnem zvečine še tradicionalnem kmetijstvu.
  • Vsi sodelujoči in nastopajoči so se honorarju odrekli v humanitarne namene.
  • Z nami je nocoj vrsta najuspešnejših umetnikov iz glasbenega in gledališkega sveta, ki so se v dobrodelne namene odrekli honorarjem.
  • Takšnih žensk, ki so se na neki način odrekle sebi, da bi zadovoljile druge, je še veliko.
  • ... bi bilo nemara nespametno, če bi se Slovenija izolirala in na ta način odrekla priložnosti, da tudi sama, čeprav v minimalnem obsegu, neposredno sodeluje pri tako očitnem spreminjanju dosedanje vloge te obrambne organizacije.
  • Več zgledov ...
  • Uporabniki kabrioletov so svojevrstni avtomobilisti: z lahkoto se odrečejo marsičemu, le da jim med vožnjo veter piha skozi lase.
  • Prepričan sem, da bi se mnogi starši z veseljem odrekli dobremu avtomobilu, zato da bi lahko plačali šolnino na res odlični šoli!
  • Jelcin se je s težkim srcem odrekel najtesnejšemu sodelavcu Čubajsu.
  • Če lahko kaj napravimo približno enako uspešno z naravi prijaznimi sredstvi, potem se z lahkim srcem odrečemo naravi škodljivim preparatom.
  • George Bush starejši, ki se je po slovesu od Bele hiše le s težavo odrekel Air Force Onu, je bil domnevno eden največjih občudovalcev letala.
  • odreči se iz česa
  • odreči se zaradi česa/koga
  • odreči se, ker ...
  • odreči se, saj ...
  VZROK
   
  • Sledila bo razširitev spominske sobe, saj je kar nekaj eksponatov v soboškem muzeju in pri članih društva, je med drugim povedal Ivan Ferbežar, ki se je iz zdravstvenih razlogov odrekel vodenju borčevske organizacije.
  • Eržen, ki je bil v preteklem mandatu med drugim zaslužen za obnovo poslovnih prostorov Območne obrtne zbornice v Idriji, se je novemu mandatu odrekel iz osebnih razlogov.
  • ... če se opiram na palico, tudi hodim, zobje me nič več ne bolijo, česati se mi ni treba, ženske mi ne roje po glavi, za hrano in pijačo ne zapravim veliko, saj mi skoraj vse škodi, avtomobilu sem se odrekel iz varnostnih razlogov, do potovanj mi ni, lagati se mi pa ne ljubi.
  • Vseeno moram povedati, da se šoli ne nameravam odreči zaradi golfa, ker menim, da sem sposoben opravljati oboje.
  • Poklicna slaščičarka, ki pa tega dela ni nikoli opravljala prav s srcem (ko se je odločala za poklic, bi se bila raje za šiviljo, ampak se je morala šiviljstvu odreči zaradi težav s hrbtenico), je takrat še imela službo.
  • Ne vem, če bi se lahko vsemu odrekla zaradi moškega.
  • Costner, ki je tudi producent, naj bi upodobil Kennedya, a se je temu odrekel, ker ni po zvezdniško želel riniti v ospredje.
  • Piranskemu zalivu se ne bodo odrekli, ker slutijo, da ga niti arbitraža ne bi v celoti prisodila Sloveniji.
  • Več zgledov ...
  • ... medtem ko so se morali načrtovanemu gostovanju gotske plastike iz Berlina odreči, saj so po lanskem 11. septembru stroški zavarovanja mednarodnih razstav narasli za polovico, preveč za naše zmožnosti.
  • Srednji glasbeni šoli pa sem se morala odreči, saj je nisem uspela uskladiti z obveznostmi v gimnaziji.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Kdo bi se prostovoljno odrekel moči in denarju?
  • Šport mi je pomenil tako veliko, da sem se vsemu zlahka odrekla.
  • Zaposleni se le stežka odrečejo delu svojega dohodka, da bi kaj privarčevali za jutri.
  • Čeprav so bili strastni privrženci katoliške cerkve, se niso nikoli odrekli keltski dediščini, zato so ohranili mnoge njihove poganske navade ...
  • Z mirom leta 1360 se je Francija delom ozemlja tudi uradno odrekla.
  • Zadnji cesar dinastije Mandžu Pu Yi se je dokončno odrekel prestolu februarja 1912.
  • V ZDA so se naprednim mobilnim omrežjem tretjega rodu že vnaprej odrekli v korist »Wi - Fi«, brezžičnega interneta (pravzaprav etherneta, vendar kdo ga danes še uporablja za kaj drugega kot za promet po protokolu TCP / IP?
  • Mestni svet v Varešu pa se je zaradi izobilja na presenečenje ZN tedaj preprosto odrekel humanitarne pomoči.
  • Več zgledov ...
  • Z drugimi besedami partnerji, ki jih bo težko prepričati, naj se vnaprej odrečejo visokim dobičkom.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Bosanski Srbi so se morali v Daytonu odreči velikemu delu osvojenih ozemelj in zapustiti Sarajevo ...
  • Letizia pa je tudi prva navadna državljanka, ki se je poročila s španskim prestolonaslednikom, ne da bi se ta moral odreči prestolu.
 • GLAGOL+GLAGOL
  • Precej natančno moramo torej vedeti, kaj v tej državi zares potrebujemo, čemu se lahko odrečemo in kaj lahko financiramo iz drugih, nejavnih virov.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Smučam zelo rad, pa tudi sončenju in plavanju v morju se ne bi mogel odreči.
  • Njegov brat pravi, da so mu ponudili posteljo v domu za ostarele, a se ni hotel odreči svoji svobodi.
  • Igralci se pač ne želijo odreči visokim zaslužkom in predvsem določilu, ki jim omogoča, da po treh letih igranja pri istem moštvu podpišejo nove pogodbe brez finančnih omejitev.
  • ... zbirka Mesnice leta 1975, v kateri je že očitno pesnikovo temeljno spoznanje, da je najvišja vrednota, ki se ji ustvarjalec ne sme odreči, svoboda osebne izpovedi.
  • Četudi je zelo zasedena, se 20-letna Korošica ne misli odreči študiju.
 • PRIDEVNIK0+NEDOLOČNIK
  • Funkciji in položaju bi se bil pripravljen odreči, če bi me k temu silili zdravstveni ali družinske razlogi.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Krimovke vedo, kako je treba zmagovati, čemu vse se je treba odreči, če želiš biti najboljši.
  • Čeprav drži, da to zaščita vsekakor je, se gibanju na svežem zraku ni potrebno odreči.
  • Njej se nikdar ni bilo težko odreči zabavi zaradi dela.
 • PRIDEVNIK1+POMOŽNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V kabinetu predsednika vlade sicer priznavajo, da se po argentinski zakonodaji ni mogoče odreči državljanstvu.
 • odreči se čemu v korist koga/česa
  • Kralj je postal komaj enoleten, saj se je njegova mati prestolu odrekla v njegovo korist.
  • Pet kandidatov se je priigranemu denarju odreklo v korist različnih humanitarnih organizacij.
  • V ZDA so se naprednim mobilnim omrežjem tretjega rodu že vnaprej odrekli v korist »Wi - Fi«, brezžičnega interneta (pravzaprav etherneta, vendar kdo ga danes še uporablja za kaj drugega kot za promet po protokolu TCP / IP?
  • Ljudje, ki zvečer ne morejo zaspati, pa naj se opoldanskemu dremežu raje odrečejo v korist nočnega počitka;
 • odreči se čemu v prid koga/česa
  • ... me je pocukal za rokav zelo škrbast in skrajno prijazen gospod, eden izmed mnogih, ki so se udeležbi na notranji ogrevalni molitvi odrekli v prid boljšega stojišča zunaj, kjer se je imelo zgoditi vse pomembnejše tisto dopoldne.
  • Golobič in Gaber sta se kandidaturi odrekla v prid Toneta Ropa.
 • odreči se čemu na račun česa/koga
  • Do takrat pa bo potrebno vložiti še ogromno truda in se marsičemu odreči na račun treningov.
  • Naj jih bo sicer sram, če so tega sposobni, saj bi bila čista znanstvena fantastika, da bi se delu tega denarja odrekli na račun ljudi, ki umirajo od mraza in lakote.
 • odreči se čemu v zameno (za kaj)
  • Dokument, ki ga je takrat podpisal Nikita Hruščov, je predvideval, da bo Sovjetska zveza Japonski predala otoka Šikotan in Habomai, Japonska pa bi se v zameno odrekla otokoma Kunašir in Iturup.
  • Upoštevaje različne temperamente, pa od nove soseske običajno pričakujemo varnost, udobnost in prijetnost, a marsikdo se je pripravljen vsemu temu odreči v zameno za kraj, ki mu daje občutek, da je sredi dogajanja.
 • ne odreči se čemu za nobeno ceno
  • ... kosovski Albanci pa se poti v popolno neodvisnost ne nameravajo odreči za nobeno ceno.
  • Po poročanju tukajšnjih virov bo kitajski predsednik vztrajal, da je združitev s Tajvanom smoter, ki se mu niti četrta generacija voditeljev ne bo odrekla za nobeno ceno, in izrazil nezadovoljstvo zaradi ameriške prodaje orožja otoku, ki se ima za suvereno državo.
 • odreči se delu česa
  • Prav tako drži, da se Slovenija z vstopom v EU ne bo prvič odrekla delu državne suverenosti, saj je do nekaterih odstopanj od nje v preteklosti že prišlo ...
  • Bosanski Srbi se bodo morali odreči velikemu delu osvojenih ozemelj in zapustiti Sarajevo ...
  • Zanje dobro, za državo in davkoplačevalce pa malo manj, saj to pomeni, da bi se s tem država odrekla delu zaslužka.
 • odreči se čemu za  [x [let, dni
  • ... je dekan dr. Jurij Kolenc pojasnil, da bo ta pripravljena do konca februarja, zaradi nove pridobitve pa so se profesorji FPP za tri leta odrekli honorarjem, ki bi jih sicer lahko prejeli.
  • Družinske člane smo pozvali, naj se za en dan odrečejo vožnji z avtomobilom in grejo skupaj raziskovat bližnjo, peš dostopno okolico.
 • odreči se čemu za nekaj časa
  • Gwyneth je v nekem intervjuju tudi izjavila, da se bo za nekaj časa odrekla nastopanju v filmih, ker bi se rada popolnoma posvetila družini.
  • Če nam ostane le ta možnost izposoje denarja, je bolje, da se kavču še za nekaj časa odrečemo, kot pa da bi nas stal še enkrat več, kot je v resnici vreden.
 • odreči se čemu za  [določen, lep čas
  • Če se bo to zgodilo, bomo zabredli v finančno krizo, iz katere se bo težko izkopati, poleg tega pa se bomo najbrž morali za lep čas odreči sanjam, da nas bo Evropa vendarle sprejela pod svoje okrilje.
  • To v bistvu pomeni, da bi se morala za določen čas odreči denarju, dotlej namreč, dokler se podjetje ne bi postavilo na noge.
Na vrh
 
3.1 prenehati vnašati v telo
če se ČLOVEK odreče ŠKODLJIVI HRANI, PIJAČI ali CIGARETAM, jih preneha vnašati v telo, ker hoče obvarovati svoje zdravje ali shujšati
  • kdo se odreče čemu
  KDO/KAJ
   
  • Potem so s primernimi prijemi ljudi prepričali, naj se odrečejo kajenju in se več gibljejo.
  • Zmerni pivci pač nimajo težav, da se povsem odrečejo alkoholu, če le imajo dober razlog.
  • Predvsem se odrecite sladkarijam, nato omejite porabo mesa.
  • Ni nujno, da se odrečete hrani, ki jo imate radi.
  • Čeprav je bil nepopravljivo strasten kadilec zadnjih petdeset let je skozi sopihajoča pljuča potegnil dobrih štirideset cigaret na dan, je sklenil, da se bo med enournim potovanjem odrekel užitku.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Morajo se odreči predvsem sladkorju, pri čemer je povsem vseeno, ali je v čokoladi, sadežih in likerju.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Poleg tega se ne more odreči čokoladi.
  • Nekaj gostov, ki se niso hoteli odreči užitkom cigaret in cigar, je zaradi tega odpovedalo svoj prihod ...
  • Maščobam se ne smemo odreči, le prave je treba izbrati.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ni se vam treba odreči ogljikovim hidratom, postati vegetarijanka, šteti kalorije ali ločevati živila po Montignacovem načelu.
  • Stoodstotnih presnojedcev verjetno ni, ker se je določenim jedem težko odreči.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Predsednik, ki je poznan po svoji nagnjenosti do sladkarij in mastne hrane in se zlasti težko odreče krompirčku in burgerjem, je priznal praznično lenobo.
  • In po takšnem sadno - zelenjavnem postu se je lažje odreči cigaretom, alkoholu in premastnim jedem.
  • Ko je doumela, da se ne bo nikoli odrekel drogam, ga je zapustila.
  • Najbrž mi ni treba posebej razlagati, da se moraš alkoholu povsem odreči, sicer ni možnosti, da bi ti rdečeličnost minila.
  • Ne trdimo, da se morate popolnoma odreči mesu, da bi dosegali take rezultate.
  • Dobra stran ideološkega prehranjevanja so občasni posti oziroma obdobja, ko se moramo začasno odreči živilom, kot so meso, alkohol in podobno.
 • odreči se čemu za  [x [tednov / odreči se čemu za nekaj tednov
  • Na primer, če bi vam rekel, da se za tri tedne odrečete kavi, bi se mogoče obrnili stran.
  • Tudi kasneje se ni mogel povsem upreti pijači in se na zdravniški nasvet vsaj trikrat na leto za nekaj tednov odreče alkoholu.
Na vrh
3.2 ne priznati odgovornosti
če se ČLOVEK odreče ODGOVORNOSTI, noče priznati, da je odgovoren za nekaj, kar je šlo narobe
  • kdo se odreče česa
  KDO/KAJ
   
  • Uradno je most še vedno delo mladega arhitekta Bruna Urha, ki pa se je odrekel vsake odgovornosti za most, ki ni več 'njegov'.
  • Posebej je treba terjati in zahtevam nemudni odstop ravnatelja Toneta Murglja, ker ni sposoben urediti osnovnih varnostnih normativov, in to s predsodkom, da njega nič ne briga, kar s zgodi med učenci le za ped zunaj šolskega zemljišča, s čimer se je odrekel sleherni odgovornosti, kot da ne ve, da je treba zlo in nasilje vsakokrat in povsod preprečevati.
  • Stranka se je pri tem odrekla odgovornosti za nekatere nepravilnosti pri poslovanju občine in pri delovanju komunalnega podjetja, v katerem naj bi prav ZLSD oziroma njihov župan Srečko Meh nosili največji del odgovornosti.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Gre predvsem za vprašanje odgovornosti - po francoski zakonodaji se tvorci programov zaenkrat ne morejo odreči odgovornosti ob morebitnem napačnem delovanju programa, tudi če gre za brezplačen program, ki mu ne ponujajo komercialne podpore.
  • Po drugi strani pa se verske skupnosti ne morejo odreči soodgovornosti v nekaterih spopadih, saj so s hujskaško politiko in kot del politično - nacionalistično - militantne platforme velikokrat sopripomogle k izbruhom nasilja.
Na vrh
4 zanikati sorodstveno vez
če se STARŠ odreče svojemu OTROKU ali če se ČLOVEŠKA SKUPNOST odreče svojemu ČLANU, zanika sorodstveno vez ali kakršnokoli povezavo z njim, ker ga je razočaral ali ker škodi njegovemu ugledu
  • kdo se odreče komu
  • kdo se odreče koga
  KDO/KAJ
   
  • Trdi tudi, da se je kraljica Beatrix skoraj odrekla sinu Willemu Alexandru, ker se je zaljubil v Argentinko, ki ni modre krvi, zaradi česar naj ne bi z njim vse leto spregovorila niti besede.
  • ... Mary pa je iz ljubezni do njega podpisala nadvse škandalozno predporočno pogodbo, da se v primeru morebitne ločitve odreče svojim otrokom.
  • Dejstvo, da je bil Damaz poročen, ni bila ovira - - ženi in otrokom se je preprosto odrekel.
  • Zaključek, ki smo ga tukaj vsaj sprejeli - - edina druga možnost je, da je zaradi le sebi znanih razlogov prevzel drugo ime in se odrekel svoji družini.
  • Strah jih je slovenske majhnosti in tukajšnje mentalitete, ki gre včasih tako daleč, da se zaradi popolnoma nedolžnega fotografiranja starši odrečejo svoje hčere.
  • Mama je na robu živčnega zloma, oče pravi, da sem mu nakopala sramoto, oba pa sta si edina, da se me bosta odrekla, če ne prekinem razmerja z njim.
  • Obstaja možnost, da se ti starši odrečejo, prijatelji tako ali tako.
  • ... je kajpada kričeče nasprotje sladkobno lutkaste Christine Ricci v vlogi osamljene, zgubljene malomeščanke Selby, ki se je je družina odrekla zaradi lezbičnih nagnjenj.
  • Več zgledov ...
  • Sam se nisem nikoli čutil pripadnika plemena Vasojevićev, ker jih nisem niti poznal. Že ko sem bil otrok, so se nam odrekli, ker je bil moj oče leta 1949 ubit kot informbirojevec, in takrat so vsi dvignili roke od nas.
  • Za črnce je izdajalec, ki se je odrekel svojim črnim bratom, za belce vsiljivec, črnec, ki se izdaja za belca.
  • Ko torej član LDS - stranka se ga je na tihem odrekla, ko ga ni hotela podpreti kot kandidata za ljubljanskega župana -, javno nasprotuje politiki državnega uradnika iz LDS, so dani tisti minimalni pogoji za uspešno delovanje države, saj interesi državljanov naenkrat stopijo pred interese strankarske nomenklature.
  • Nasilnežu se je odrekla celo njegova stranka, v kateri je tako ali tako množica ljudi, ki se v javnosti povezujejo s kriminalom.
  • So pa tudi podjetja, do katerih ima mati domovina bolj mačehovski odnos in včasih se zdi, da bi se jih najraje kar odrekla.
Na vrh
 
odreči se uslugam koga
če se trener ali športni klub odreče uslugam športnika, mu ne podaljša pogodbe za igranje v klubu ali mu ne pusti igrati na tekmi 
v športnem kontekstu
 • Ker je zaradi svoje pogodbe in skromno založene blagajne tivolskega kluba Jasmin Hukić postal predrag igralec, so se pri Unionu Olimpiji odločili, da se njegovim uslugam odrečejo.
 • Po končani sezoni 2001/02 so se v klubu odrekli uslugam dotedanjega kapetana Vinka Rovšnika in edinega centra Nedžada Spahiča, klub pa je zapustil še mladi reprezentant Stanko Sebič, ki ga je v svoje vrste zvabila Krka.
 • Če je vse do tega dne z moštvom vadil nekdanji muraš Ivo Prettner, so se po petem dnevu priprav v strokovnem vodstvu odrekli njegovim uslugam.
 • Naslednji šok je sledil, ko se je selektor odrekel uslugam obetavnega Luke Žvižeja in dal prednost Sebastijanu Soviču, v vlogi "odvečnega" pa se je znašel tudi Marko Oštir.
 • V Slaviji so se morali tudi odreči uslugam odličnega ruskega igralca Anatolija Khvatova, saj so mu nasprotniki na tekmi proti Jesenicam minuli teden zlomili dlan leve roke.