WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odražati glagol
1 kazati
če KAJ odraža neko NARAVNANOST ali LASTNOST |ali| če se neka LASTNOST odraža v ČEM, je mogoče vzpostaviti jasno vzročno-posledično povezavo med obema
  • kaj odraža kaj
  • kaj se odraža
  • kaj se odraža v čem
  KDO/KAJ
   
  • Pomanjkanje teh kadrov se odraža tudi na področju gospodarstva in ne samo v državni upravi.
  • Lahko pa se bo občinski svet dogovoril, da politična sestava elektorjev odraža politično sestavo občinskega sveta.
  • Ker sem čistokrvna Mehičanka, se vpliv zgodovine ne odraža samo med mojimi nastopi, ampak tudi v vsakdanjem življenju.
  • Vedeti je treba, da se na koži odraža tudi splošno zdravstveno stanje, kakovost prehrane in količina spanja.
  • Kako pomembna je pri igranju komunikacija, odraža predvsem dejstvo, da otroci med igro zelo redko molčijo in ždijo sami zase.
  • Avtorjeva stališča odražajo brezčutnost, pri čemer ne gre za pomanjkanje čustev ampak za dovolj očitno težnjo po kaznovanju in vzdrževanju reda - že pri otrocih in toliko razumljiveje pri odraslih.
  • Numerološka analiza namreč zelo dobro pokaže koliko je človek stabilen navznoter tako se njegovo počutje odraža tudi navzven.
  • Seveda s svojim dekletom nisem zato, da bi bolje slikal, a odnos z Majo se odraža tudi v mojem delu.
  • Več zgledov ...
  • Vedno več žensk spi z moškimi, ki jih poznajo le en večer, in ta rastoči trend 'naključnega seksa' se odraža tudi v rasti spolno prenosljivih bolezni.
  • Tak človek je samozavesten, ustvarjalen, ima močno voljo, v glasu se odraža njegova izrazita osebnost.
  • Dogajanje v moderni Ameriki se natančno odraža v telesih in življenju živali.
  • Pozitiven dodaten učinek omenjenega minerala pa se odraža v boljši preskrbi možganov s kisikom.
  • V tej luči se bolj nazorno pokaže kriza sodobnega katolicizma, ki se odraža v težnji po restavraciji srednjeveške duhovne paradigme.
  • Depresivna motnja se pri ženskah in moških odraža različno.
  • Ta poteza, ki odraža Busheva skrajna stališča, bo namreč povzročila številne negativne posledice za načrtovanje družine, zdravstvo in gospodarstvo revnih držav z veliko prebivalci.
  • Vlaganje v izobraževanje v podjetjih odraža splošno finančno stanje in kulturo podjetja.
  • Osrednje merilo pri izboru odkupljenih del je nepopustljiva ustvarjalna prodornost, ki odraža duha našega časa.
  • Gre za pesmi, ki odražajo razpoloženje pesnika, njegovo spopadanje z boleznijo.
  • Ureditev teras in vrtov odraža značaj tamkajšnjih prebivalcev.
  • Podjetja pa pridejo do idej, za katere so že v fazi razvoja lahko prepričana, da odražajo želje in pričakovanja potrošnikov.
  • Gibanje omenjenih kategorij neposrednih naložb odraža dejanski dolgoročni interes tujih naložbenikov.
  • Seznam neposredno odraža naravnanost moških in ženskih možganov.
  • Večina odgovorov je prav simpatičnih in gotovo odražajo večinski odnos ljudi do naših cerkva.
  • Nadzorni odbor naj bi odražal pluralno sestavo državnega zbora.
  • Ura naj bo izrazito moška in naj odraža vašo osebnost.
  • Med učiteljem in učencem morata vladati zaupanje in pozitiven medsebojni odnos, ki se pozitivno odražata v rezultatu dela.
  • Hitri ritem sodobnega življenja prinaša ljudem številne negativne posledice, ki se odražajo v obliki takega in drugačnega stresa.
  • Vedeti je treba, da se na koži odraža tudi splošno zdravstveno stanje, kakovost prehrane in količina spanja.
  • Demokracija je sekularna religija, ki temelji na verovanju, da volilni rezultat natančno odraža voljo ljudstva.
  • Isabelle Huppert: Moj kostum odraža značaj moje junakinje, stare device, ki pa bi bila kljub temu rada zapeljiva.
  • kaj se odraža na kaj
  • kaj se odraža na čem
  • kaj odraža kaj na kaj
  • kaj se odraža pri čem
  NAČIN
   
  • Romunska proza na čisto svojski način odraža celotno družbeno in duhovno situacijo sodobne Romunije.
  • Za odstop od kandidature je Kreft navedel tri razloge, ki na svojstven način odražajo tudi razmere v ZLSD.
  • Seveda zdaj malce pretiravam, ampak družbeni spol se na podoben način odraža tudi na Zahodu.
  • Seveda pa se je zlasti na pravnem, sodnem in oblastnem področju odražala v prvih stoletjih razlika med državljani in drugimi sloji.
  • Mir v vaši duši se bo odražal na vseh področjih.
  • Proizvajalci zato začnejo varčevati, kar se odraža na kakovosti storitev in podpori kupcem.
  • Pogosti prepiri z ljudmi, ki živijo v bližini, se odražajo na zdravju posameznika.
  • Posledice pomanjkanja gibanja se danes odražajo na zdravju ljudi po vsem svetu in ne več kot do nedavnega le v gospodarsko razvitih deželah.
  • Več zgledov ...
  • Groza in strah, ki so ga doživeli zaradi divjanja vojske, se jasno odražata na njihovih obrazih.
  • Zdravje in vitalnost se praviloma najprej odražata na koži.
  • Homogenost ekipe je velika, igralci na treningih delajo trdo in eden za drugega, to pa se odraža na rezultatih.
  • Doživeli bodo tudi zmanjšano zbranost, kar se lahko odraža pri delu in v prometu.
  • Z izboljšanjem prostorskih pogojev se bodo izboljšale tudi delovne razmere, kar se bo odražalo pri delu.
  • Se pa takšne navade pri poslušanju glasbe vsekakor odražajo pri mojih lastnih delih.
  • Opažamo pa, da lojalnost naših potrošnikov raste, vendar ima lojalnost svojo mero, ki se najbolj odraža pri cenah izdelkov.
  • Napredek, ki se najbolj odraža pri lanski turistični beri s 80 tisoč prenočitvami, je tako velik, da so se pri nosilcih turističnega razvoja krajev, ki so pod streho lokalne turistične organizacije Sotočje Tolmin - Kobarid, začela porajati vprašanja, ali je tak napredek še možen in kaj bo z letošnjo sezono.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2
  • Predsednik Evropske komisije Romano Prodi je dejal, da rezultati ankete ne odražajo stališča komisije.
  • Težava je le v tem, da zaradi zaostankov pri knjiženju zemljiška knjiga ne odraža dejanskega stanja.
  • Denimo, da dejanska podpora volivcev, namenjena posamičnim strankam, ne odraža več ustreznega razmerja sil v parlamentu.
  • Mnenja v njegovih jezikovnih prispevkih so njegova in ne odražajo nujno mnenja uredništva Monitorja.
  • Presenečenje je bilo torej popolno, čeprav ne moremo reči, da ni odražalo trenutnih gospodarskih razmer.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Razpored stikal v razdelilni omarici bi moral že na pogled odražati razpored delovnih miz.
  • Obenem so se številni družbeni problemi, povezani s prehodom iz socializma v kapitalizem, začeli odražati tudi v šolah.
 • ZANIKANI GLAGOL+inf-GLAGOL
  • Ker številke ne morejo vedno odražati dejanskega stanja, so veliko šolarjev in njihovih staršev po prejemu negativne odločbe pritoži.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Predolgo pokrivanje se negativno odraža na pridelku, ker previsoke temperature zaustavijo razvoj krompirja.
  • Valoviti obrisi podeželske krajine so se ostro in jasno odražali v jutranji svetlobi.
  • Seznam neposredno odraža naravnanost moških in ženskih možganov.
  • Dnevna soba je prostor, ki najbolj odraža naš odnos do partnerstva, zato iskalci partnerja pozor!
  • Razstava fragmentarno prikazuje zlasti posamezne prispevke, ki najbolje odražajo duh tedanjega časa.
  • Na trenutke so besedni dvoboji zelo dobro odražali politično razdeljenost Amerike.
  • Seminarji in izpiti bodo potekali pod strožjimi merili, kar pa se bo posledično odražalo na rezultatih gospodarjenja.
  • Omenjeni učinki se pozitivno odražajo na vseh področjih - manjše onesnaževanje okolja, večja varnost ter porast notranje ekonomije.
  • Več zgledov ...
  • Kakovost sodelovanja se nenazadnje odraža tudi v boljšem povezovanju (sinergiji) različnih znanj, ki so potrebna za izvedbo določenega projekta.
  • Stanje na trgu se je v našem izobraževalnem sistemu tudi v preteklosti vedno premalo odražalo.
  • Mislim, da je naredil res dober uvod v pristni pohorščini, ki dejansko odraža miselnost omejenega slovenskega državljana.
  • V času nosečnosti so hormonske spremembe izredno burne, kar se pogosto odraža tudi na koži.
 • kaj v  [veliki, večji meri odraža kaj
  • Konvertibilnost nam v veliki meri odraža stopnjo odprtosti gospodarstva v odnosih s tujino.
  • Po mnenju dr. Ceneta Avguština so prav akvareli tisti, ki v največji meri odražajo slikarjev oseben pečat.
Na vrh
 
2 predstavljati; zastopati
če KAJ odraža neko STALIŠČE, STANJE ali VSEBINO, drugo predstavlja prvo, medsebojna povezanost pa je navadno pričakovana in zaželena
  • kaj odraža kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Evropske unije.
  • Izjav, ki mi jih gdč. Štokojnik pripisuje, ne morem prepoznati za svoje, saj ne odražajo niti mojega strokovnega kakor tudi ne mojega osebnega mnenja.
  • Registracija je brezplačna. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Žurnala in Zurnal.org. Žaljivih komentarjev ne bomo objavili.
  • Agencija je namreč Vzajemni očitala kršitev zakona o zavarovalništvu, ker skupščina ni sestavljena tako, da bi odražala strukturo zavarovancev.
  • In končno bi morale oznake na zdravilih odražati tudi negativne in dvoumne podatke, ne pa le pozitivnih lastnosti posameznih izdelkov.
  • Se pravi, kar raper misli, je izrečeno v njegovih besedilih, in to je alfa in omega neke generacije. Ok, če je tako, bi lahko trdili, da je Ali En leta 1994 odražal slovensko resničnost. Kako bi jo ovrednotili sedaj, s to časovno distanco?
  • Nenavadna usoda Amélie Poulain (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain) želi izgledati kot mati vseh fantazijskih ekstravaganc, kot film, ki je nastal v času, ko nihče še ni pomislil, da bi film lahko odražal tudi resničnost in ne zgolj kreiral fikcijo.
  • Opredeljeni so na nivoju sprotno merljivih rezultatov in odražajo različne strategije vodstva na posameznem ciljnem področju.
  • Več zgledov ...
  • Takšno knjigo, katere izbor in sporočilnost naslovnega motiva, notranji prelom, ritem, izbor tipografije in nenazadnje material in tehnika izdelave, v zavesti bralca oblikujejo imidž, ki ustreza identiteti knjige oziroma odraža njeno vsebino in namen.
  • Žal je pri nas ta beseda zlorabljena. Če kdo, je škof tisti, ki naj vedno in povsod odraža skrb za skupno dobro. In v tem smislu je naloga beograjskega nadškofa tudi politična: da vedno in povsod izpričuje svojo zavezanost prizadevanju, da bi lahko ljudje živeli v medsebojnem razumevanju, sodelovanju in sožitju.
Na vrh