WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odpustiti glagol
1 povzročiti, da kdo ostane brez službe
če USTANOVA ali ODGOVORNI v ustanovi odpusti ZAPOSLENEGA iz SLUŽBE, povzroči, da ostane brez zaposlitve in ne prejema več zaslužka
  • kdo odpusti koga
  • kdo odpusti koga iz česa
  • kdo odpusti koga z/s česa
  • kdo odpusti koga zaradi česa
  KDO/KAJ
   
  • V delovni pogodbi večine Američanov piše, da jih delodajalec lahko odpusti, kadar hoče in iz katerega koli razloga.
  • Če bi prodajali samo kavo in se ne bi ukvarjali tudi s kavnimi čokoladami in z drugimi proizvodi, bi morali delavce odpustiti.
  • V prvih petih letih je odpustil vsakega četrtega zaposlenega.
  • "Veste, kako težko je odpustiti državnega uslužbenca?
  • Zaradi slabo zasedenih zmogljivosti in ponavljajočih se izgub bo potrebno odpustiti približno polovico zaposlenih.
  • V primeru, da bi odpustili le tretjino delavcev, bi se po njegovem mnenju poslovanje podjetij ne spremenilo.
  • Nasploh so podjetja prepričana, da lahko odpustijo četrtino delavcev, ne da bi se zmanjšala raven proizvodnje.
  • Darko Ukmar je sprožil tudi postopek prisilne poravnave in odpustil vse delavce.
  • Več zgledov ...
  • Po devetem krogu ligaškega tekmovanja je klub odpustil dosedanjega trenerja Pietra Vierchowooda.
  • "Spajsice" so odpustile svojega menedžerja, vendar naj bi bili tudi odnosi med njimi tako slabi, da ne bodo nikoli več skupina.
  • To pomeni, da jih lahko odpustijo iz službe kadar hočejo in da jim znižujejo plače.
  • Skinder dviguje telefone in daje nasvete delavcem, ki so jih odpustili z dela.
  • Brigito Poglajen so zaradi bolezni po dolgih letih službe odpustili z delovnega mesta in jo dali na čakanje.
  • Štiriinštiridesetletni strokovnjak je Makedonijo vodil že v kvalifikacijah za SP leta 2002, a je bil odpuščen zaradi slabih rezultatov.
  • Dejali so mu, da mu ta pravica ne pripada, ker da so ga na Tronu pravzaprav odpustili zaradi hujše disciplinske kršitve.
  • Pravi, da je zaposlene odpustil zaradi lenobe, ker so posedali po lokalih in rušili organizacijo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Oktobra 1958 sta bili ob eksploziji bombe v Nikoziji ubiti dve osebi, v povračilo so Angleži takoj odpustili 3000 zaposlenih Grkov.
  • Seveda ga nemudoma odpustijo, pusti pa ga tudi njegova ljubezen Ellen.
  • Še najbolj aktualen je Mariborčan Lukič, ki ga je nepričakovano odpustila Mura.
  • Včasih traja tudi pet let, ko sodišče odloči, da je bil na primer nekdo nezakonito odpuščen.
  • Pavel Rupar je neupravičeno odpustil občinsko uslužbenko
  • Zaradi finančne krize so začasno odpustili okrog 600 od skupno 1300 zaposlenih, kolikor jih še dela v podjetju.
 • odpustiti kot tehnološki  [presežek, višek
  • Pravi, da je 32 let delal pri SCT, pred dvema letoma, ko je zbolel, pa so ga odpustili kot tehnološki presežek.
  • Obe sta bili odpuščeni kot tehnološki višek.
 • odpustiti z mesta koga
  • Njenega moža so jeseni odpustili z mesta komercialista, Susan pa je zaslužila manj kot dvajset tisoč dolarjev na leto.
  • Dezinformacija v članku je, da so vas odpustili z mesta vodje marketinga, saj ste, kot sami navajate, dali odpoved.
 • odpustiti [x] ljudi
  • Zaradi neplačanih dolgov in zmanjšanja proizvodnje bo morala tovarna odpustiti 328 delavcev.
  • Preselitev tobačne proizvodnje iz Ljubljane na Poljsko pomeni, da bo lastnik odpustil nekaj sto delavcev.
 • odpustiti ali premestiti
  • V komisiji se je v vseh teh letih nabralo lepo število uslužbencev, ki ne opravljajo koristnega dela, čeprav so nosilci odgovornih funkcij, vendar jih je po sedanjih predpisih težko premestiti ali odpustiti.
  • Za številne državne urade po mojem velja, da bi bilo dobro odpustiti ali premestiti kakih deset odstotkov nekvalificiranih ali manj sposobnih ter jih nadomestiti z istim ali celo večjim številom bolje usposobljenih in motiviranih.
Na vrh
 
2 dati dovoljenje za odhod iz ustanove
Na vrh
 
2.1 o vojaški službi
če ODGOVORNI odpusti VOJAKA iz VOJAŠKE SLUŽBE, mu uradno dovoli ali zahteva, da zapusti vojsko ali konča služenje vojaškega roka
  • kdo odpusti koga
  • kdo odpusti koga iz česa
  • kdo odpusti koga iz česa zaradi česa
  KDO/KAJ
   
  • Težko je tudi natančneje ugotoviti, koliko vojakov zaradi težav z drogami vsako leto odpustijo iz vojske, saj se te pogosto skrivajo za drugimi bolezenskimi diagnozami.
  • Sodniki so ga zaradi posilstva in umora 11 - letne Merite Shabiu obsodili na dosmrtno ječo, mu odvzeli vse vojaške čine in ga nečastno odpustili iz vojske.
  • Po poskusu samomora se znajde na psihiatrični kliniki in ga odpustijo iz vojske.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Iz kolumbijske vojske so pred dnevi nečastno odpustili 300 podčastnikov in 88 častnikov.
  • Že maja 1973 so ga iz vojske častno odpustili, zaradi česar se je lahko vpisal na študij ekonomije na harvardski univerzi.
Na vrh
2.2 o bolnišnici
če ZDRAVNIK odpusti BOLNIKA IZ BOLNIŠNICE, mu da uradno potrdilo, da je zdravljenje v bolnišnici zaključeno
  • kdo odpusti koga
  • kdo odpusti koga iz česa
  • kdo odpusti koga s česa
  • kdo odpusti koga kam
  KDO/KAJ
   
  • Šesti dan po operaciji so me odpustili iz bolnišnice brez ortopedskih pripomočkov,« pravi Karel.
  • Tako so CheneyJu, ko je bil pred nekaj tedni ponovno odpuščen iz bolnišnice, dodelili stalnega zdravnika.
  • Večerovega novinarja Mira Petka so v ponedeljek odpustili iz Kliničnega centra.
  • Mel odpustijo s klinike za zdravljenje odvisnosti.
  • V bolnišnici so jo oskrbeli in jo že odpustili domov.
 • odpustiti v domačo  [oskrbo, nego
  • Po dvem mesecih so me odpustili v domačo oskrbo.
  • Prvi prejemnik je umrl pol leta po vsaditvi, drugega pa so pol leta po operaciji odpustili v domačo nego.
  • Zdravniki pravijo, da ga bodo kmalu odpustili v domačo oskrbo.
  • S helikopterjem so jo odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so jo oskrbeli, nato pa odpustili v domačo nego.
Na vrh
2.3 o zaporu
če ODGOVORNI odpusti KAZNJENCA iz ZAPORA, mu da dovoljenje za odhod na prostost
  • kdo odpusti koga iz česa
  • kdo odpusti koga s česa
  KDO/KAJ
   
  • To je njen prvi intervju, odkar so jo prejšnji mesec odpustili iz zapora Bullwood Hall v Essexu, kjer je odsedela devetmesečno kazen.
 • odpustiti s prestajanja (zaporne) kazni
  • Toda če komaj po tednu dni, ko jo odpustijo iz zapora, zabode moževo prijateljico do smrti, bi rekla, da se resnično ne obvlada.
  • 29. novembra 1977 Franceta na praznik dneva republike amnestirajo in odpustijo s prestajanja kazni.
  • Karižu, ki so ga 31. marca lani pogojno odpustili s prestajanja triletne zaporne kazni, so preklicali pogojni odpust in mu ob upoštevanju desetih mesecev in 27 dni, kolikor mu je še ostalo iz prejšnje obsodbe, ter enoletne kazni izrekli enotno kazen leto in devet mesecev zapora.
 • pogojno odpustiti iz zapora
  • Molly Carpenter bodo pogojno odpustili iz zapora.
Na vrh
3 oprostiti
če ČLOVEK odpusti drugemu ČLOVEKU, mu ne zameri več njegovih slabih DEJANJ ali ŽALITEV
  • kdo odpusti komu
  • kdo odpusti komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Bog jim odpusti !
  • Vendar nam Bog odpusti le tiste grehe, ki se jih kesamo in se jim odpovemo.
  • Ljubljanski nadškof dr. Franc Rode je Podobnikoma vnaprej odpustil vse grehe.
  • Ta se nikakor ne zgane in kot kaže, v sebi še ni našel moči, da bi ji odpustil napake.
  • Nikoli nisem odpustil ljudem, ki so me prevarali," je grenko zaključil.
  • Večina ljudi, ki so odpustili svojim staršem, pravi, da so našli notranji mir.
  • Tako dobesedno povzema Mabbottovo pojasnilo, da je edina oseba, ki lahko odpusti dejanje storilcu, žrtev.
  • Junaška krepost je, na primer, če kdo odpusti morilcu svojega očeta ali oprosti veliko krivico, hudo žalitev.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Mislim, da ti oče tega ne bo nikdar odpustil.
  • Če pa kak starček med predstavo zadrema, mu otroci brez besed in velikodušno odpustijo,« nam je napisala Mira Čanžek, defektologinja, vzgojiteljica v Miklavževem vrtcu v Logatcu.
  • Krščanski demokrat Anto Kovačević je milostno odpustil vsem, ki so ga užalili, čeprav so bili poslanci najpogosteje njegove žrtve.
  • A jima hitro odpustiš, saj oba delata predano.
  • V življenju si sicer ne boste nikoli odpustili, da niste izkoristili priložnosti, da bi izživeli svoje sanje.
  • Če mu je markiz tako velikodušno odpustil, kdo drug bi se mu drznil obrniti hrbet?
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Za te otroke je pomembno, da se naučijo odpustiti in pozabiti.
  • Preteklost je treba odpustiti in pozabiti, je ocenil Blair.
  • Očitno me še ni izučilo, saj sem mu pripravljena vedno znova vse spregledati in odpustiti, samo da bi bil moj.
  • Izrazil pa je svojo bojazen in zaskrbljenost, da Avstriji sosede ne bodo odpustile in pozabile oviranja pri njihovem vključevanju v Unijo.
 • nikoli si česa ne odpustiti
  • Mrmral je, da si ne bi nikoli odpustil, če bi se ji kaj primerilo.
Na vrh
 
4 ne izterjati plačila
če USTANOVA odpusti DOLŽNIKU PLAČILO, mu uradno zagotovi, da mu ga ni treba več plačati
  • kdo odpusti komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Papež v svetem letu še posebno močno poudarja zamisel, da bi revnim državam odpustili dolgove.
  • Ali lahko upnik odpusti dolg dolžniku, čeprav se ta z odpustom ne strinja?
  • Socialno šibkim lahko odvetnik storitev obračuna s popustom ali plačilo odpusti.
  • Širokosrčni sodniki so ji pogledali skozi prste in ji odpustili denarno kazen.
  • Notarska tarifa ponuja tudi možnost, da se posamezniku, ki je gmotno šibek, lahko odpusti plačilo.
Na vrh
 
5 ustaviti kazenski pregon
  • kdo odpusti komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Dokaj redko se zgodi, da sodišče storilca kaznivega dejanja iz malomarnosti sicer spozna za krivega, vendar mu kazen odpusti.
  • Z amnestijo se osebam, ki so je deležne, odpusti pregon, popolnoma ali delno opusti izvršitev kazni, omili izrečena kazen, izbriše obsodba ali odpravi določena pravna posledica obsodbe.
  • Vendar tudi v tej kategoriji zakon predvideva izjeme, in sicer se petina izrečene kazni odpusti obsojencem, ki bodo na dan uveljavitve zakona starejši od 60 let (za določena kazniva dejanja to ne velja), in tistim, ki so bili obsojeni na mladoletniški zapor.
Na vrh
 
bog (naj) odpusti komu
za izražanje obžalovanja nad nekim dejanjem  
navadno ironično
 • Po rodu sem Francozinja, vendar sem se poročila z Angležem, bog mi odpusti.
 • Njegovo sonato za čelo so Francozi, bog jim odpusti, prevedli v makedonski 7/8 poskok.
 • »Naj mi bog odpusti, ampak Eduarda sovražim z enako strastjo, kot druge ženske ljubijo.