WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
odobriti glagol
1 dati uradno soglasje
če KDO ali KAJ odobri KAJ, da uradno soglasje na osnovi prošnje ali predloga za kaj
 • GLAGOL+ali+GLAGOL
  • Snaga oziroma država, ki na koncu odobri ali zavrne povišanje cen, bo morala začeti upoštevati tudi stroške prihodnjih projektov in družbene stroške.
  • Za to je pristojna Upravna enota, ki ga na podlagi vloge organizatorju odobri ali zavrne prošnjo in tudi določi, kdaj se prireditev konča (organizator si »hore legalis« nikakor ne more kar »zmisliti«).
 • GLAGOL+in+GLAGOL
  • Zato je treba za vse tehnične in gradbene zadeve postaviti velik vprašaj pred gradbenim odborom, ki je na Ptuju pripravljal gradnjo gimnazije, pa tudi pred strokovno komisijo, ki je projekt pregledala in odobrila, pa še pred koga iz te gradbene zgodbe.
  • Med pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za odpravo predlagane prepovedi izvoza, navajajo še: ko bodo slovenski program ukrepanja pregledale in odobrile pristojne službe evropske komisije; ko bo izvajanje programa potrdila delegacija evropske veterinarske službe.
  • Upravni svet NTKB se je sicer sestal, da bi pregledal in odobril prvo bilanco poslovnega leta po sprejetju dela aktivnosti in pasivnosti tržaške kreditne banke v likvidaciji.
  • Raziskavo je pregledala in odobrila tudi komisija za medicinsko etiko pri ministrstvu za zdravje.
  • S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in NS v poslovnem letu.
  • V pismu, ki ga je sredi avgusta poslal FS in producentu Franciju Zajcu, je zapisal, da je na koncu oddal zelo okleščen scenarij in da ne more prevzeti odgovornosti za tolikšne količinske in tudi vsebinske spremembe glede na scenarij, ki ga je sprejela in odobrila komisija Filmskega sklada in nato še Filmski sklad.
  • Izdelani kodeks odobri in sprejme pristojni organ poklicne, stanovske ali interesne skupine ali družbe, na katero se kodeks nanaša, in je zavezujoč in obvezen za vse člane takšne skupine ali družbe.
 • PRIDEVNIK1+NEDOLOČNIK
  • Kitajska bo pripravljena odobriti oborožene posege po svetu, le če bo za svoj pozitivni ali zadržani glas dobila nove koncesije ZDA glede Tajvana, zato je težko govoriti o njenem »pravičnem stališču«.
  • Pomorska zakonodaja teh držav je tako sodobna in za posojilodajalce tako varna, da so tuje banke pripravljene odobriti posojilo npr. podjetju Bohinj Shipping, ki je registrirano v St. Johnsu na Antigvi in Barbudi.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Če bi se to res zgodilo, bi bili v Plesnem gledališču seveda zelo veseli, vendar Alen Novit dvomi o Repnikovi obljubi: Čudno je, da moram od novinarjev izvedeti, da nameravajo odobriti vlogo.
  • Zato se je nato tudi občina Tržič odločila odobriti 377.000 nemških mark (28,6 milijona tolarjev) posojila.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Kolegij koroške deželne vlade je na zadnji seji soglasno odobril načrt za postopno privatizacijo smučišča na Peci ob meji s Slovenijo.
  • Iz razpoložljive dokumentacije je razvidno, da je znižanje cen predhodno odobril Nicholas Oman.
Na vrh
 
1.1 dati dovoljenje za dejanje ali akcijo
URADNI ORGAN ali TELO oziroma njegov PREDSTAVNIK odobri DEJANJE ali AKCIJO, ki bi jo izvedla neka ORGANIZACIJA ali USTANOVA
  • kdo |ali| kaj odobri kaj
  KDO/KAJ
   
  • Moskva je sicer včeraj dejala, da bi moral Nato takoj preklicati odločitev o uporabi sile na Kosovu, ker je varnostni svet Združenih narodov prejšnjo soboto odobril misijo OVSE za nadzor ter potemtakem mirno rešitev kosovske krize.
  • Te dni je turški parlament po drugem glasovanju za zaprtimi vrati za pol leta odobril odprtje zračnega prostora za ameriška vojna letala, a z omejitvami.
  • Ameriška vlada je leta 1946 projekt sicer odobrila, toda odziv javnosti je bil že na začetku tako odklonilen, da se je Dwight Eisenhower odločil za triletni moratorij za ta projekt /.../
  • Vlada je sicer nedavno odobrila podražitev mleka, ki je pomemben vir zaslužka teh kmetij, vendar jim to ne bo bistveno pomagalo.
  • Lani je vlada odobrila nakup dveh bojnih helikopterjev, ki nas staneta skoraj šest milijard tolarjev.
 • odobriti uporabo česa
  • Turčija je brez pridržkov odobrila uporabo svojih letališč in oporišč za napovedani napad na Afganistan; na vzhodu sta podporo Združenim državam izrekla Pakistan in Indija.
  • V češki javnosti je potekala večtedenska razprava o tem, ali naj Češka odobri uporabo svojega ozemlja za Natovo akcijo Odločna sila zoper ZRJ.
Na vrh
1.2 uslišati prošnjo
URADNI ORGAN ali njegov PREDSTAVNIK odobri ČLOVEKU ali USTANOVI PROŠNJO oziroma TISTO, ZA KAR TA PROSI
  • kdo |ali| kaj odobri komu |ali| čemu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ministrstvo za šolstvo in šport jim je, je povedal, odobrilo omejitev vpisa le v dveh programih.
  • /.../ je strokovni svet KZS štirim zelo perspektivnim mladim tujim igralcem odobril igranje za Union Olimpijo mladi v prvi B ligi.
  • Med njimi so bili prebežniki iz vseh slovenskih zbirnih centrov - tudi tisti, ki so zaprosili za azil, a jim ga naši organi niso odobrili.
  • Če nabornik vloži prošnjo v postopku nabora in mu komisija prošnjo odobri, ga napoti na civilno služenje ali v vojsko na služenje brez orožja.
  • Najin nastop je odobril odbor svetovnega pokla iz Los Angelesa, stroške pa sva nosila sama, ob podpori sponzorja Emone Merkurja.
 • odobriti prošnjo koga
  • Vlada je na četrtkovi seji odobrila prošnjo ZDA, ki so Sloveniji namignile, naj jim dovoli prelete transportnih letal, ki bodo na sever Iraka dovažala zgolj humanitarno pomoč, namenjeno tamkajšnjemu prebivalstvu.
  • Sodnik Gonzales je v ponedeljek odobril tudi prošnjo pravosodnega ministrstva o imenovanju neodvisnega preiskovalca za WorldCom, ki bo lahko pregledal vso dokumentacijo o finančnih transakcijah.
 • odobriti prošnjo za kaj
  • Upravičence do neposrednih plačil obveščamo, da je Bruselj odobril prošnjo za podaljšanje roka za oddajo zbirne vloge Neposredna plačila za leto 2005 do 31. maja.
  • Dodala je, da srčno upa, da jim bodo odobrili prošnjo za azil, saj se domov ne morejo in nočejo vrniti.
Na vrh
1.3 dodeliti denar
URADNI ORGAN ali USTANOVA oziroma njen PREDSTAVNIK odobri ČLOVEKU ali USTANOVI DENARNA SREDSTVA kot pomoč ali posojilo za IZVAJANJE česa
  • kdo |ali| kaj odobri komu |ali| čemu kaj
  • kdo |ali| kaj odobri komu |ali| čemu kaj za kaj
  • kdo |ali| kaj odobri kaj za kaj
  • na čem odobrijo kaj
  KDO/KAJ
   
  • Na predlog Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Pirana so na upravi odobrili tri milijone tolarjev pomoči za statično sanacijo vhodnega objekta domačije v Smokvici, 600 tisoč tolarjev za restavriranje kamnitega baročnega portala /.../
  • Maja leta 1788 so dela obnovili, saj je dvorni dekret odobril 6000 gld za nadaljevanje del.
  • Predvsem pa vztrajajo, naj bodo sredstva, ki jih bo državni zbor odobril za sanacijo, namenjena za točno določene programe in družbe, za učinek naložb pa naj bodo odgovorna vodstva družb.
  • Ministri so odobrili 305 milijonov tolarjev za preprečevanje prihoda ilegalcev v Slovenijo.
Na vrh
1.4 potrditi za veljavno
PRISTOJNO TELO ali njegovi PREDSTAVNIKI odobrijo URADNO LISTINO ali ZAKON
  • kdo |ali| kaj odobri kaj
  • v čem odobrijo kaj
  KDO/KAJ
   
  • Potem ko so v poslanski zbornici odobrili zakon proti umetni oploditvi, zdaj mora še v senat, so v Vatikanu dali pobudo za odpravo zakona o abortusu Rim /.../
  • Dejstvo je namreč, da so najvišji predstavniki italijanskih oblasti zagotovili tako manjšini kot tudi politikom Slovenije /.../ da ne bo več zastojev, da bo sredi marca parlament simbolno odobril nekaj členov zakona, nato pa zakon odobril po volitvah.
 • odobriti zakon o čem
  • Italijanski senat je dokončno odobril zakon o zaščiti slovenske manjšine
  • Pred tem mora skupščina odobriti zakon o disciplini stavk na področju javnih storitev in paket ukrepov za javno varnost, ki ga predlaga notranji minister Enzo Bianco.
Na vrh
1.5 potrditi kot pravilno in zadovoljivo
PRISTOJNO TELO ali njegovi PREDSTAVNIKI odobri KAJ po predhodnem preverjanju ustreznosti ali kakovosti
  • kdo |ali| kaj odobri kaj
  KDO/KAJ
   
  • Zakaj je bil torej potreben poznejši "nadrobni pregled", ko je članek že pregledala in odobrila recenzija, in zakaj so objavo preprečili, ko je bil članek že v tisku?
  • Scenarij za širitev, ki ga je 8. novembra predlagala Evropska komisija in so ga odobrili zunanji ministri EU, predvideva sklenitev pristopnih pogajanj z najbolje pripravljenimi kandidatkami leta 2002.
  • Lastniki so potrdili in odobrili tudi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2003 ter jima podelila razrešnico.
Na vrh
1.6 dati dovoljenje za uporabo
PRISTOJNA USTANOVA ali njeni PREDSTAVNIKI odobrijo SUBSTANCO, IZDELEK ali POSTOPEK
  • kdo |ali| kaj odobri kaj za kaj
  KDO/KAJ
   
  • Otroško telo se na zdravila odzove drugače kot telo odraslega, zato morajo biti zdravila dobro preizkušena, preden jih odobrijo za zdravljenje otrok.
  • Minometi so bili 6. junija tehnično pregledani, tik pred streljanjem pa sta pirotehnika pregledala tudi strelivo in ga odobrila za uporabo.
  • Zaradi pomanjkanja prepričljivih dokazov je ameriška uprava za hrano in zdravila leta 2002 izdala izjavo za javnost, v kateri izrecno poudarja, da tehnologije ni odobrila za namene preventivnih preiskav.
Na vrh