WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
oderuški pridevnik
1 zelo drag
če je CENA ali PLAČILO za neko storitev oderuška, je treba zanjo plačati več denarja, kot bi bilo v resnici primerno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Številni bruci, ki oddajo prošnje za bivanje v študentskim domovih, ostanejo pred njihovimi vrati, zato se morajo naseliti pri zasebnikih, kjer jih večina plačuje oderuške najemnine.
  • Potem nama ponudi mandlje in bolj iz vljudnosti kot iz same lakote si jih kljub oderuški ceni privoščiva za jogurtov lonček.
  • Če je v pismu položnica, ki je ne bom plačal v roku, me čakajo oderuške obresti.
  • Starejši ljudje se gotovo spominjajo propada mnogih kmetij zaradi oderuških obresti privatnih posojilničarjev.
  • Mladi diplomant ekonomije s perspektivno službo in obetavno prihodnostjo seveda ni bil pripravljen vzeti kar prvega zanikrnega brloga, izogibal se je čudaških in vzvišenih lastnikov, zavrnil je tudi vse oderuške ponudbe z vsaj enoletnim predplačilom.
  • Če pustimo ob strani maturo in zaključne izpite, šolarje čakajo še stresno iskanje strehe nad glavo za čas šolanja, prošnje za štipendije in precej oderuška posojila za študij.
  • Več zgledov ...
  • Sumijo ga namreč, da se je ukvarjal z oderuškim posojanjem denarja, goljufijami in izsiljevanjem, na vesti pa naj bi imel tudi nasilniško obnašanje.
  • Tudi družina, ki si je pod oderuškimi pogoji denimo najela garsonjero, ne bo nikoli zbrala zadostno število točk.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Na nezahtevnem smučišču na Lisci so cene smučarskih kart v primerjavi s podobnimi in celo neprimerno bolje opremljenimi smučišči naravnost oderuške.
  • Prva je ogrozila nakup nepremičnin z izgubo kupnine kupcev v istoimenskem naselju pri Medvodah, druga je postavila pod vprašaj dajanje posojil po domnevno oderuških pogojih.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti oderuški
  • Zdaj so banke menda sanirane, obresti so sicer še vedno oderuške, država pa bo bankam naložila nov davek.
  • Najemnine so oderuške, kupcev je zelo malo, proti večeru so ulice skoraj prazne.
 • po oderuških cenah
  • Prodajalci na tržnicah so prekupčevalci - poceni sadje in zelenjavo kupijo na veliko, potem pa po oderuških cenah prodajajo in bogatijo.
Na vrh
 
2 ki svoje storitve drago zaračuna
če je ČLOVEK ali USTANOVA oderuški, želi zaslužiti za svoje storitve ali izdelke veliko več denarja, ko bi bilo v resnici primerno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sedaj se krivda za veliko število prezadolženih kmetov poskuša prenesti na oderuške posojilodajalce.
  • Kmalu se naselijo v stanovanjski stavbi, kjer oderuški lastnik izkorišča svoje podnajemnike, med njimi tudi pametno deklico Annie.
  • ... smo imeli 20 krav, a smo jih lani prodali, ker se nismo hoteli dodatno zadolževati," pravi Lahnalampi, ki krivi za propad številnih finskih kmetov oderuške banke in visoke davke.
  • Priročnik je namenjen predvsem malim in slabo razvitim podjetjem, ki se jim poslej ne bo več potrebno zatekati k pogosto oderuškim svetovalcem.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  •  [biti oderuški
  • Zbala sem se, da bom morala ZZZS plačati razliko, vendar so me potolažili, češ, tako oderuški pa že niso.
  • Očitno so podjetniki še bolj oderuški kot banka.
  • Tarife so skorajda enake, pri čemer so - vsaj po pripovedovanju mojih znank - slovenski zvodniki veliko bolj fer in precej manj oderuški.
Na vrh