WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
obroben pridevnik
1 manj pomemben; ne glaven
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Novost v sodelovanju dveh partnerk in tekmic pa gotovo pomeni skupna mirovna aktivnost na Bližnjem vzhodu, kjer je bila EU doslej prepuščena zgolj obrobna vloga dajalke finančne pomoči palestinskemu prebivalstvu.
  • Menite, da so razmere v kmetijstvu pomembne ali dajete temu obroben pomen?
  • Klasični kriminal, samomori in uživanje mamil niso več samo obroben pojav.
  • Ob tem, ko poteka tekmovanje popevk, pa je še veliko obrobnih dogodkov, ki spremljajo to veličastno prireditev.
  • Zasvojenost z igrami na srečo namreč ni zgolj obroben in posamičen problem, ampak hazard jemlje pamet vse več ljudem.
  • Je obsodba pisatelja Matjaža Pikala obroben primer ali pa gre za precedenčno kršenje pravice do svobode govora?
  • Več zgledov ...
  • Z oklepaji naj bi jasno nakazal, da gre za manj pomemben oziroma obroben detajl, saj je vsebina članka problemsko usmerjena v drugo smer.
  • Ko končno začne govoriti, lahko od njega izveste le nekaj obrobnih podatkov o tem, kako dobro mu gre "biznis", da ima velike in pomembne stranke (celo pohvali se s kakšnim imenom).
  • V pismu predsedniku parlamenta so udeleženci srečanja na Bučki zapisali, da bi bil že skrajni čas, da se poslanci nehajo ukvarjati z obrobnimi zadevami in se lotijo resnih problemov, med katere zagotovo sodijo problemi izgnancev.
  • Pravi, da se je omenjena družba spravila nadenj zaradi povsem obrobne zadeve, ki jo je potem napihnila in mu tako uničila kariero.
  • Člani odbora so na sejah razpravljali le o obrobnih stvareh.
  • Sam bi le treniral, za vse obrobne reči bi skrbeli drugi.
  • V Evropski uniji je bilo doslej priseljevanje obrobna tema, posvečena predvsem ustavitvi migracij.
  • Sicer pa si je morala trenutno razbijati glavo z veliko preveč pomembnimi stvarmi, da bi se utegnila ukvarjati z obrobnimi malenkostmi, kot je videz.
  • Bajukova napoved nikakor ni obrobna pripomba ali mimogrede sprejeta odločitev, temveč premišljeno izbrana pirueta na spolzkem političnem parketu.
  • Čeprav gre za na videz obrobne zgodbe iz življenja »nepomembnih« ljudi, se mi zdi, da tako nastavljam ogledalo sodobnemu svetu in s tem roman pridobi dodatno dimenzijo.
  • Nacionalni interesi se križajo tudi pri na videz obrobnih vprašanjih, kakršno je število opazovalcev iz evropskega parlamenta na medvladni konferenci.
  • Že zaradi vsega obrobnega dogajanja je vredno nastopati na takem tekmovanju vsaj enkrat v življenju.
  • Tudi obrobni liki so prepričljivi in navzlic komornosti je nekaj dramatičnih preobratov.
  • Besedilo se osredotoča na norveškega princa Fortinbrasa, ki je v Shakespearovem izvirniku precej obrobna figura, v tej uprizoritvi pa se nanj prenese poudarek, ki je sicer na Hamletu.
  • Premier se bo moral v saboru zanašati na razkropljene glasove obrobnih strank, manjšincev in konstruktivne opozicije.
  • Vinogradništvo in turizem sta v občini obrobni dejavnosti, a ker po občini poteka krak vinske ceste, želijo oživiti dogajanje ob njej.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Člani njegove administracije so pustili ob strani nesporazume, ki jih imajo z Evropo pri vprašanju pregrevanja ozračja in drugih za Ameriko povsem obrobnih temah.
  • Ta incident je popolnoma obroben.
  • Takoj v začetku obravnavanja pesniške zbirke Pesnik v Benetkah naj poudarim dvoje njenih vrednostnih komponent: Berglesovo tenkočutnost za kulturno vzdušje, ki ga to mesto diha, in njegovo sposobnost opažanja čisto drobnih obrobnih vsakdanjosti tega kraja.
  • Obtoženec se je s pričo prerekal o precej obrobnih vprašanjih jugoslovanske politike in o njunih pogledih na dogodke na Kosovu.
  • Ko se primerjamo z Evropo, se zdi, da so kraje v Sloveniji zelo obroben problem.
  • Minuli teden sta se zgodili dve razmeroma obrobni stvari, ki pa, če ju postavimo drugo ob drugo, skupaj tvorita neko tretjo sliko, nekako tako, kot se to dogaja v kriminalkah: nekdo ima polovico fotografije, na kateri je videti roko, ki vihti valjar, nekdo drug pa drugo polovico, s hrbtom žrtve; in šele dober detektiv polovici stakne in ugane, da ima pred seboj pravzaprav posnetek zločina.
  • Več zgledov ...
  • Ameriški veleposlanici v Ljubljani se sporna pobuda skupine držav o brezjedrskem svetu zdi dokaj obrobna zadeva.
  • Nekoliko obrobna, a nikakor ne nepomembna dejavnost borznih strokovnjakov DBD je povezana s sodelovanjem s časopisi, kjer komentirajo borzno dogajanje in javnost obveščajo o novostih na področju trgovanja z vrednostnimi papirji.
  • Različne sklepe pa lahko potegnemo tudi iz navidez obrobnih, a zelo zgovornih dejanj.
  • Več kot pol stoletja po sprejetju ustave se je italijanski parlament minule dni lotil zgolj navidezno obrobnega problema: kateri je uradni jezik v državi.
  • Delo bo bolj obrobnega značaja, saj se boste veliko posvečali domu in družini.
  • Kljub temu pa bi novi klan ostal le politično obrobna organizacija, če ne bi leta 1922 vodstva organizacije prevzel teksaški zobozdravnik Hiram Wesley Evans, ki mu je v južnih državah Ku - Klux - Klan uspelo organizirati kot politično skupino znotraj demokratske stranke.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Prej so se favorizirale močne in stabilne države tega z nafto izjemno bogatega področja, potem pa je očitno prišlo do preobrata in cilj je postal, da se režimi oslabijo in da njihov vpliv na svetovne naftne razmere postane obroben, pa čeprav so naftna ležišča na njihovem ozemlju.
  • Pred desetletji, ko svet še ni bil tako tehnološko zapleten, so imeli vozniki precej manj skrbi okoli podrobnosti, ki se danes zdijo res obrobne : če ste izgubili ključ avtomobila ali če so vam ga ukradli, vam ga je vsak ključerezec naredil na osnovi drugega originalnega ključa.
 • SAMOSTALNIK0+PRIDEVNIK0v samostalniški rabi
   
   
  • Tako postaja vse bolj jasno, da je vse iskanje nevarnega iraškega orožja zgolj nekaj obrobnega, manj pomembnega, kot so sankcije proti Iraku in prizadevanja, da bi jih ohranili.
  • Politika v Sloveniji se namreč ves čas vede, kot da zdravstvo ni pomembno, kot da je nekaj obrobnega, kar ob "državotvornih resorjih" izgubi ves pomen.
  • Pa naj se še kdo zgraža, če delovno ljudstvo vidi v kulturnem prazniku le dan počitka več, v kulturi pa nekaj bolj ali manj obrobnega, za kar se še politiki ne zmenijo.
  • Vprašanje abortusa v Evropi nikakor ni nekaj obrobnega.
  • Tudi iz praktičnega stališča je bilo sprejemanje novih resničnosti v evropskem kulturnem kontekstu dolgo nekaj povsem obrobnega.
  • Zaradi zavedanja svoje posebne zgodovinske odgovornosti si še vlada krščanskodemokratskega veterana Helmuta Kohla, ki se je od oblasti poslovila oktobra lani, svojih zaveznikov in prijateljev ne bi upala razburjati z nečim politično tako obrobnim.
  • Več zgledov ...
  • »Ker sem opazil, da na moje delo pogosto vplivajo tudi bežna, naključna ali celo iracionalna doživetja, ki pa lahko ostanejo nenavadno trajna, sem si pri tej razstavi vprašal, ali je mogoč projekt, ki bi se začel z nečim zelo zasebnim in obrobnim in se v dialogu vendarle razvil v nekaj, kar bi bilo tudi širše zanimivo.
 • v samostalniški rabi
   
   
  • Kar naj bi bilo po profesionalnih analizah bistveno, postane obrobno.
  • Povsem obrobno lahko tako v hipu postane osrednje.
  • Vse kaže, da so tečajniki letošnjega programa Svet umetnosti pri SCCA, ki usposablja nove kustose, zadovoljni že z malim in konec koncev obrobnim.
 • biti obrobnega pomena
  • Za nekatere delodajalce iz kovinske in elektroindustrije je namreč obrobnega pomena, da v tej dejavnosti kar okoli 17 tisoč delavcev za trdo in naporno delo prejema plače le v višini minimalne ...
  • ... pomembna je predvsem privlačnost deklet, njihova spretnost za šankom pa je obrobnega pomena.
  • Kupcem mercedesa, zlasti takšnega, je pač cena zgolj obrobnega pomena.
 • biti obrobnega značaja
  • DELO BO BOLJ OBROBNEGA ZNAČAJA, SAJ SE BOSTE VELIKO POSVEČALI DOMU IN DRUŽINI.
  • Nekoč je veljala za referenčno razstavišče slovenskih umetnikov Mala galerija v Ljubljani, ki je danes le še galerija obrobnega značaja, v kateri lupijo krompir in podobno.
 • obroben in nepomemben / nepomemben in podroben
  • Kdo ve, kaj bi pokazale raziskave javnega mnenja, a splošni vtis je, da postaja varstvo potrošnikov v Sloveniji čedalje bolj obrobna in nepomembna tema.
  • Za mnoge je to očitno preveč obroben in nepomemben dogodek.
  • Mediji so radovedni javnosti tudi pri nas postregli v polni meri in, priznajmo, v odkrivanju raznih nadrobnosti, ki so bile za oba lika popolnoma nepomembne in obrobne, tudi marsikdaj grdo pretiravali.
 • majhen in obroben
  • To je pomenilo, da Slovenija le ni tako majhna in obrobna plavalna država.
  • Proti razpadu sedanje levosredinske večine se je naposled opredelil tudi socialist Boselli, ki je sprožil krizo, hkrati pa je začel neutolažljivo prositi za tako spremembo volilnega sistema, ki bi ohranil majhne in obrobne stranke, kot je njegova ...
 • manjši in obroben
  • Ščemenje in praskanje je manjša in obrobna posledica učinkov heroina, ki jo občutijo predvsem začetniki: Praskanje je običajno po glavi, zatilju, po rokah in rebrih.
  • Ko so se začele te težave, se nekatera manjša in obrobna dela, kot so na primer razne ograje in jaški, niso več izvajala.
Na vrh
 
2 ki leži na obrobju
obrobno OBMOČJE leži na robu mesta ali države, zato se navadno razvija počasneje in je odmaknjeno od glavnega dogajanja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ob tem se mi poraja tudi misel o neskladnem regionalnem razvoju, ki pomeni bogata mestna središča in revna obrobna območja.
  • Le v manj industrializiranih obrobnih območjih Evrope (Irska, Turčija) je ostalo število otrok še naprej visoko.
  • Avtocesta, ki povezuje središče Atlante v ZDA z obrobnimi naselji, je bila v sredo zaradi hude nesreče kar nekaj ur zaprta.
  • Županja Ribnice Marija Sgerm je predsedniku parlamenta potožila, da država slovenskim obrobnim krajem, tudi Dravski dolini in Pohorju, nameni premalo pozornosti, pa tudi denarja.
  • Ne smemo graditi kulturne identitete le na podalpskem svetu in ljubljanski kotlini, ampak tudi na obrobnih pokrajinah, kot sta na primer Prekmurje in Kras.
  • Seveda bodo v Pomurju in drugih obrobnih in gospodarsko nerazvitih regijah veseli, če bo država tudi v praksi začela spodbujati razvoj manj razvitih in obmejnih območij.
  • Več zgledov ...
  • Z rešitvijo problema sedanje slabe povezave mestnega središča z obrobnimi predeli, še zlasti z največjim, to je s Planino, se v Kranju ukvarjajo že dalj časa.
  • Američani in Kanadčani so medicinske centre in univerzitetne bolnišnice povezali z bolj obrobnimi deli države, kjer ni bilo ustreznih strokovnjakov.
  • Zaradi obrobne lege v Vzhodnem rimskem cesarstvu so naselbine v 8. in 9. stoletju pridobivale vedno večjo samostojnost.
  • Bosna je bila kot vojaška krajina zaradi obrobnega položaja na Balkanu usmerjena proti izvenbalkanskim regijam, proti Sredozemlju in smerem, ki so vodile v Podonavje in srednjo Evropo.
  • O tem, kaj storiti, da ne bi obrobne vasi preveč zaostale za naselji, bližjimi mestom, dejavno razmišljajo tudi v Pišecah.
Na vrh
 
2.1 odmaknjen na rob družbe
obrobna SKUPINA LJUDI je odmaknjena od centrov moči in odločanja in potisnjena na rob družbe, navadno zaradi revščine ali druge nezaželene lastnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obrobne skupine prebivalstva pa živijo vedno bolj življenje zase in postajajo nov družbeni razred - revnih in zanemarjenih.
  • Vendar pa je ta zaplet zanemarljiv v primerjavi z vprašanjem, ali je dopustno tako imenovano žensko kvoto na volitvah urejati z obvezno razlago zakona, saj menda ženske niso neka obrobna skupina, katere položaj bi bilo treba posebej urediti z zakonom.
  • Po podatkih policije sodita namreč dve tretjini kaznivih dejanj med premoženjska kazniva dejanja, njihovi storilci pa prihajajo iz obrobnih družbenih skupin.
  • To je skupina, ki ima v družbi obrobni položaj in je odrinjena od centrov moči in odločanja o sebi.
  • V času, ko so razviti svet obnorele ideje o zdravem načinu življenja, s katerim poskušajo ljudje bolezen in starost ter s tem svoj obrobni položaj v vse bolj zahtevni družbi potisniti v čim kasnejše obdobje življenja, je prebivalstvo Slovenije vse bolj bolno.
  • Zato tkalci pogosto predstavljajo reven in obroben del skupnosti.
  • Več zgledov ...
  • Alkoholik postaja v svojem pijančevanju vse bolj asocializiran, odtujen in postopoma drsi v obrobno populacijo človeške družbe.
 • reven in obroben
  • Brezposelnost je bila tedaj več kot 20 - odstotna, "jug" je postal še očitnejši, torej še malo bolj reven in obroben.
  • Zato tkalci pogosto predstavljajo reven in obroben del skupnosti.
Na vrh
2.2 ki tvori rob ali obrobo
obrobni PREDMET tvori rob ali obrobo okrog drugega predmeta, območja ali na blagu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rob zaščitimo s širokim obrobnim trakom v barvi vzorca.
  • Poleg tega nameravajo izkopati 6500 obrobnih jarkov, obnoviti 9000 metrov nasipov, redno kositi 18.000 metrov nasipov in urediti 50 hektarov površin za gnezdenje solinskih in drugih vrst ptic.
  • Obrobne rezkane letve pritrdimo na rob vratnih kril in na preostre robove.
  • Stropni okraski, štukature oz. stropne in talne obrobne letve pripomorejo k lažji vizualni zaznavi razlike med stropom, stenami in talno površino; le - te so danes na razpolago iz zelo lahkih in trpežnih materialov.
  • Najbolje jih je saditi v majhnih skupinah, idealne so za sončni kotiček v skalnjaku ali na obrobni gredici, kjer jih pridružimo drugim nizkim pomladnim čebulnicam.
  • Najprej se lotite risanja obrobnih črt vzorca z obrobno pasto.
  • Več zgledov ...
  • Areole so bele s šestimi rjavimi do črnimi obrobnimi in eno črno osrednjo bodico, ki je dolga do 3 cm.
  • Obrobne bodice preprečujejo pobeg žuželke, š e preden so lopute popolnoma zaprte.
  • Helenium Moerheim Beauty ima cvetne koške iz žareče bakreno rdečih obrobnih cvetov, ki obdajajo dvignjeni osrednji del socvetja, kjer so majhni temno rjavi cvetovi.
  • Moder natikač s svetlečim obrobnim sukancem, 5.999 SIT, Peko
  • Če se odločate za nakup in posaditev neke take sorte, denimo na podeželju, v bližini starega sadovnjaka, ki še »stoji«, da bi z obrobnim nasadom razmejili npr. dovozno cesto in vrt, se vprašajte, če ne bilo bolje čebulice kar razmetati od debel starega drevja proti obodu krošenj, tako da se počasi od drevja porazgubijo.
Na vrh
2.3 zapisan na rob besedila
obrobna OPOMBA je zapisana na rob besedila
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • S svinčnikom si je zabeležil obrobno opombo in zaprl tenko, oranžno knjigo, kjer si je s cenenim belim zavihom (tako da je bila kratka spremna beseda še na notranji strani) označil stran z opombami na koncu besedila.
  • ... če želijo in če je besedilo njihovo, si lahko (z obrobnim anotiranjem ali podčrtavami) zaznamujejo vznemirljive situacije, replike, ki bi si jih radi zapomnili (ali razčlenjevali skupaj z drugimi), prve presoje ključnih dogodkov, posebno lepe prispodobe in še kaj.
  • Kosovelove pesmi, osnutki, prebliski, obrobni zapisi, vse to je svetovje zase, naj samo navedem: »Stojim ob odprtih vratih kozmosa.
Na vrh