WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
objektivno prislov
1 skladno z dejstvi
če človek objektivno vrednoti kaj, izhaja iz znanih ali merljivih dejstev
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Ambicija specialističnega pristopa ni opazovanje celote, ampak zgolj opazovanje tistih lastnosti, ki jih specialistični pogled metodološko objektivno opisuje.
  • Videti je bilo, da domneva, da jo lahko objektivno izmerimo, vendar pa so bili kasnejši avtorji mnenja, da je definicija veščin vsaj deloma družbena konstrukcija.
  • Ključno vprašanje je, ali je mogoče doseči konsenz med državami, ki so objektivno gospodarsko najmočnejše in hočejo imeti več moči.
  • Njegova teza je, da inteligenčni testi objektivno merijo le sami sebe; če kažejo še kaj drugega, potem to ni inteligenca, temveč stopnja pripadnosti
  • Tu gre za velike težave, saj pacient le redko objektivno oceni, kaj in koliko pojé.
  • Veliko več časa je za posamezen vzorec, zato je vino natančneje in objektivneje ocenjeno.
  • Več zgledov ...
  • Da bi lahko objektivno presojali težo problema, bi seveda morali med drugim vedeti, v koliko primerih je policija v zadnjih letih posegla po prikritih preiskovalnih ukrepih.
  • Razstavo 50 let znamk Julijske krajine so spremili z brošuro, kjer (presenetljivo) objektivno opisujejo dogodke izpred 50 let.
  • novinar namreč ni preveril navedb zavezanca pri davčnem organu, da bi težave zavezanca lahko opisal objektivno. Pisec članka sam ugotavlja, da je bila storjena bančna napaka.
  • Tehnična analiza po predpostavki objektivno meri subjektivne odzive naložbenikov na kapitalskem trgu.
  • Vedenje ljudi je možno, tako kot obnašanje snovi, objektivno meriti.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Mislim, da v polfinalu do tretje tekme ne bo prišlo, saj smo objektivno močnejši od Krke.
  • Ni torej nujnost razvoja, da podeželje propada ali razvojno zaostaja zaradi objektivno močnejšega razvojnega potenciala mest.
  • Poleg te destruktivnosti glavnega političnega partnerja je Račana zaskrbela tudi objektivno slaba zunanjepolitična situacija.
  • Tako sta bila vmes dva prosta dneva, razmišljali smo o tem, da igramo za predzadnje mesto z ekipo, ki je objektivno slabša, in se preveč sprostili.
  • Zapisana žalitev je objektivno žaljiva, pisec članka pa se je tega mogel in moral zavedati,« je menilo sodišče.
 • objektivno in  [subjektivno
  • Bili so pa tudi ljudje, ki so se nagibali k nasilju in so objektivno in subjektivno odgovorni za kršitev človekovih pravic.
Na vrh
 
1.1 nepristransko; pravično
če človek objektivno vrednoti kaj, upošteva vsa znana dejstva in ne dovoli, da pri presoji nanj vplivajo osebna čustva ali vzgibi
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • "Mnogi pravijo, da smo bili na pogajanjih uspešni, a če pogledam povsem objektivno, ne vem več, če smo res bili tako zelo. "
  • "Če tak novinar poroča objektivno, ni razloga, da se ne bi vrnil v informativni program," je v zvezi s tem povedal Michael Klehm.
  • Tudi športni direktor Iztok Ščurek je objektivno ocenil dvoboj: »Punce so dobro zaigrale v obrambi.
  • OK, najbrž pretiravam, ampak če me je tokrat objektivno ocenila, sem najmanj rimski papež.
  • Mislim, da puščam precej svobode sodelavcem, vendar o tem težko objektivno presojam.
  • Vendar moramo, po mojem mnenju, računati predvsem na domače raziskovalce, ki bodo znali rezultate objektivno ovrednotiti in interpretirati.
  • Več zgledov ...
  • Dnevnik naj bi bil časopis, ki objektivno informira svoje bralce.
  • Njen namen je bil, kot je povedal Bojan Kocjan iz Odseka za gozdnogospodarsko načrtovanje, da gozdarji dajo svoje strokovno mnenje, na ta način objektivno informirajo javnost in tako demantirajo neutemeljene navedbe v prispevku.
  • Kar se LDS tiče, so politično gledano zanjo nevarne vse stranke. Če si objektivno zamislimo, kako druge stranke gledajo na LDS, naša stranka nima praktično nobenega zaveznika in pred volitvami je bilo to jasno.
  • Ne trdim, da ni medijev, ki ne bi racionalno in v pretežni meri objektivno poročali o dogajanju.
  • Avtor je hotel pozitivno, objektivno poročati, hkrati pa svari pred zasvojenci z ezoteriko.
  • Sedaj, ko sem bolj oddaljen od vsega dogajanja, mogoče nekoliko bolj objektivno vse opazujem in ocenjujem.
  • Naloga medijev je, da ugotovijo, kdo je pripravil teroristični napad, in o tem objektivno, a natančno obvestijo ameriško javnost.
  • Upam, da bo v prihodnje avtor M. M. o dirkah pisal objektivno in priznal krivdo organizatorja, čeprav je z njim tesno povezan.
  • Skušajte se pogledati objektivno in narediti seznam vseh svojih dobrih lastnosti, brez lažne skromnosti.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • V demokratični družbi imajo starši tudi pravico, da so objektivno informirani o novostih v šolstvu, česar jim doslej ministrstvo za šolstvo ni zagotovilo.
  • Ker si bralci zaslužijo, da so objektivno informirani, vam pošiljamo naslednja pojasnila na očitke nastopajočih v vaših članku oz. člankih.
  • Športni programi posameznih športnih subjektov so si objektivno konkurenčni, usklajeni in povezani v celovit načrt, prav zato pa v veliki meri zrcalijo realen obseg dejavnosti.
  • Gre pa za ustavno pravico državljanov, da so sproti in objektivno obveščeni o vseh pomembnih dogajanjih!
 •  [nujno, mogoče, težko je objektivno oceniti kaj
  • Nujno je objektivno oceniti, koliko je vredna prednost novega in dražjega zdravila.
  • Sicer pa objektivno oceniti Francija Buta sploh ni mogoče.
  • Vendar je spremembe v vedenju težko objektivno oceniti, zlasti v času, ko je zločinec v zaporu in so njegove možnosti za nov zločin zelo omejene.
 •  [poskušati, skušati, znati objektivno  [oceniti, ocenjevati kaj
  • Nato poskušajte kar se da objektivno oceniti počutje.
  • Sodniki so na tekmi zato, da skušajo kar najbolj objektivno oceniti sleherno sporno situacijo, in upam, da bodo svoje delo jutri opravili na maksimalno pošten način.
  • Slovensko praznovanje žal ni povezalo vseh Slovencev, vendar stranka verjame v zrelost in enotnost Slovencev, ki bodo znali objektivno oceniti zgodovino.
  • Ob izidu je pojasnila, da mlade zanima telesna teža, vendar je ne znajo objektivno ocenjevati.
  • Ne bi mogel objektivno ocenjevati zadev, ki jih druga stran ponuja, in doseči čim bolj ugodno izhodišče za našo državo.
 • objektivno in  [korektno, nepristransko /   [korektno, nepristransko in objektivno
  • O desnici sicer poroča razmeroma korektno in objektivno, ne skriva pa velikih simpatij do župana Riccarda Illyja.
  • Namesto izračunov in številk analiz, ki bi nepristransko in objektivno tehtale argumente za in proti, so določneje razglašene samo pristopne prednosti.
  • Zakaj je piscu ali avtorju naslova članka tako težko pri svojem delu uporabiti popolno informacijo in jo objektivno in korektno v časopisu posredovati tudi javnosti?
Na vrh
1.2 glede na položaj
pravo
če je človek objektivno odgovoren, ima funkcijo ali je na položaju, ki zahteva odstop ali ustrezen odziv zaradi neuspešnega delovanja podrejenih, navadno v politiki ali gospodarstvu
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Ertl je še povedal, da je objektivno odgovoren za Janševo aretacijo.
  • Proti uradnikom na zbornici bodo prevozniki vložili odškodninske tožbe zato, ker so objektivno odgovorni za vodenje upravnega postopka.
 • objektivno in subjektivno
  • Bili so pa tudi ljudje, ki so se nagibali k nasilju in so objektivno in subjektivno odgovorni za kršitev človekovih pravic.
  • Za tako zlorabo je po prepričanju protestnikov subjektivno in objektivno odgovorna generalna državna tožilka Zdenka Cerar.
Na vrh
2 v zunanjem svetu
če ima kaj objektivno določene lastnosti, so te pogojene z zunanjimi okoliščinami, ki so neodvisne od posameznikovega dojemanja sveta
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Ko je Sotler skušal odgovoriti na vprašanje, koliko stane liter vina, je ugotovil, da je trenutno geslo vinogradniške proizvodnje višja kakovost po nižji ceni, vendar pa naši vinogradniki objektivno nimajo velikih možnosti za zniževanje proizvodnih stroškov, zaradi vinske krize pa so se cene vina že doslej drastično zmanjšale.
  • Toda če bi nekdo zares poznal zakone, po katerih »objektivno« delujeta družba in zgodovina, potem se načeloma ne bi mogel zmotiti in bi delal samo pravilne politične poteze; imel bi vso pravico do monopolnega vodenja države.
  • Toda združeval in ločeval ju je predvsem t. i. spor o obstoju sveta, o tem, ali svet obstoji objektivno ali samo v naši zavesti.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • objektivno  [tak
  • Mediji nam slikajo realnost, ki je sami ne poznamo, vendar pa jim verjamemo, da je objektivno taka, kot jo opisujejo.
Na vrh
 
objektivno gledano ...
 
 • Res pa je tudi, da je bil dogovor v Koebenhavnu objektivno gledano verjetno vendarle lažji kot tisti v Bruslju.
 • Objektivno gledano v letih takoj po osamosvojitvi res nismo mogli prenoviti doma, zdaj pa bi ga lahko, je povedala predsednica pripravljalnega odbora prireditve Katarina Knaflič.