WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
objektiven pridevnik
1 temelječ na dejstvih
objektivna MERILA omogočajo razsojanje ali vrednotenje, ki izhaja iz dejstev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pojem mednarodna uveljavitev je zlasti v humanističnih vedah včasih zelo nejasen in tudi zlorabljan, saj objektivnih meril ni zmeraj na voljo.
  • Nagrade je komisija tudi letos podelila na podlagi objektivnih kriterijev iz različnih podatkovnih virov.
  • Cena delnice na trgu ni le rezultat objektivnih kazalcev, ki kažejo, kam lahko gre, ampak predvsem ponudbe in povpraševanja.
  • Fifini suhoparni, a objektivni kazalci torej govorijo, da razlika med kvaliteto hrvaške in slovenske ekipe sploh ni tako orjaška.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Skupna vsota ocen je omogočila lažjo in bolj objektivno primerjavo med različnimi znamkami in modeli.
  • Pri svojem delu so bili povsem neobremenjeni z rezultatom preiskave in zato povsem objektivni.
  • Ob tem seveda igra in vplivi za kulisami niso brez pomena pri niti najbolj objektivni in zapriseženi arbitraži.
  • Seveda mi je ob tem jasno, da enkratni preizkusi znanja ne morejo biti popolnoma objektivni.
  • Zgodovina, ki jo pišejo »zmagovalci«, ni nikoli dovolj objektivna, da bi jo smeli vzeti kot vso resnico.
  • In seveda povezana s težo države; manjša ko je država, ki jo predstavljaš, manj objektivne teže imaš.
 • objektiven in  [subjektiven, realen, stvaren, nevtralen /   [subjektiven, realen, stvaren, nevtralen in objektiven
  • Aleš Zalar je v sklepu natančno razložil objektivni in subjektivni preizkus dvoma o sodnikovi nepristranskosti.
  • Pri tem pa avtor tudi pri osebnih razmišljanjih ostaja objektiven in realen, saj ne zahaja na področje nemogočega ali utopičnega.
 • obstajajo objektivni  [kriteriji
  • Ali je klubski nogomet dober, slab, katastrofalen, je subjektivna ocena, vendar obstajajo objektivni kriteriji.
  • Če bi v politiki obstajali objektivni kriteriji, bi morali ugotoviti, da je Pahorjev politični format bistveno manjši od Drnovškovega.
 • kaj temelji na objektivnih  [kriterijih, merilih
  • Imenovanje na položaje v znanosti bi moralo temeljiti na objektivnih merilih, kot so izobrazba, sposobnost in učinkovitost.
  • Bistvo našega izračunavanja je, da temelji na objektivnih kriterijih, na katere ne dolžnik, ne upnik nimata nobenega vpliva.
 • kdo upošteva objektivna  [merila
  • Ravno pri umetnosti je (v primerjavi z drugimi področji) zelo težko upoštevati nekakšna objektivna merila.
  • Pri obrazložitvi višine odškodnine 900.000 tolarjev je višje sodišče menilo, da gre na eni strani za individualizirano zadoščanje, upoštevalo pa je tudi druga objektivna merila, ki so primerljiva z drugimi škodami in že prisojenimi odškodninami zanje.
Na vrh
 
1.1 nepristranski; pravičen
objektiven ČLOVEK ali objektivno OBVEŠČANJE izhaja iz nepristranske interpretacije dejstev, ki ne dopušča, da bi pri presoji nanj vplivala osebna čustva ali vzgibi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Novem Sadu so ljudje prišli pred prostore tamkajšnjega radia in televizije ter zahtevali objektivno poročanje.
  • K omenjeni izjavi, povzeti v prispevku, je zaradi objektivne obveščenosti bralcev potrebno pojasnilo ministrstva za obrambo.
  • Tiskovni predstavnik predsednika vlade je le izjavil, da si vlada ne želi provladnih in ne protivladnih časopisov, želi pa si objektivno in vsestransko informiranost slovenske javnosti.
  • Gre za zelo prozorno namero diskreditirati krščanstvo in še posebej Cerkev, ne pa za objektivno obveščanje bralcev.
  • Tako je postal svetovni splet za njegove državljane edina možnost za objektivno informiranje o domačih dogajanjih.
  • Kazalo je, da bo javnost po številnih na pamet izrečenih sodbah o šolski prenovi naposled dobila objektivno oceno.
  • Več zgledov ...
  • Po strogih, objektivnih ocenah so vina z visoko obremenitvijo trte znatno slabše kakovosti.
  • Neresnica pa ni samo zavestna laž, ampak je tudi izpuščanje dejstev, ki so pomembna za objektivno presojo.
  • Mislim, da za objektivno in pravično presojo potrebujemo več zgodovinskega spomina.
  • Smo za kar najbolj pošteno, korektno, realno in objektivno vrednotenje odnosa do kupcev.
  • Z raziskovanjem poslikav 19. stoletja v slovenskih cerkvah je odprla v naši umetnostni zgodovini novo poglavje in nakazala nujnost objektivnejšega vrednotenja naše umetnostne produkcije 19. stoletja.
 • kdo poda objektivno  [oceno, razlago
  • Zakaj ne pokličete inšpekcijskih služb, da po možnosti podajo objektivno oceno o dopustnosti posegov v naravo?
  • Mislim, da ga ni junaka, ki bi znal pri tem podati objektivno in realno razlago, ki bi bila podprta z argumenti in bi držala vodo.
  • Naše stališče je, da je varnost na prvem mestu, zato jim podamo objektivno mnenje in če obstajajo tehtni razlogi, potovanje odsvetujemo.
 • kaj omogoča objektivno  [presojo, oceno, preverjanje, vrednotenje
  • Smeh, tisti notranji smeh, daje moč in omogoča objektivno presojo.
  • Polpretekla doba je najbrž tista časovna distanca, ki še ne omogoča objektivnejšega vrednotenja.
 • objektiven in  [nepristranski, nevtralen, celovit, pošten, pravičen, kritičen, strokoven /   [nepristranski, nevtralen, celovit, pošten, pravičen, kritičen, strokoven in objektiven
  • Zasebni interes ne sme vplivati na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.
  • Cilj časopisa je objavljanje objektivnih in celovitih informacij z vseh področij življenja in dela v občini Žirovnica.
Na vrh
1.2 glede na položaj
pravo
objektivna ODGOVORNOST posameznika izhaja iz njegovega položaja, navadno v politiki ali gospodarstvu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Direktor bančne poslovne mreže je zaradi ugotovljene objektivne odgovornosti prekinil delovno razmerje z banko.
  • Kot je rekla, so začudeni, da ima najbolj poštena stranka težave z objektivno in subjektivno odgovornostjo.
 • kaj temelji na objektivni  [odgovornosti
  • Obtožnici namreč temeljita na tako imenovani poveljniški oziroma objektivni odgovornosti in ne na konkretnih dejanjih.
  • Oba zakonska člena namreč temeljita na načelu objektivne odgovornosti, odgovornosti profesionalnega opravljanja dela ob predpostavki, da je član nadzornega sveta ustrezno usposobljen in ima potrebno znanje.
 • kdo odstopi zaradi objektivne  [odgovornosti
  • Kot je poročal Radio Slovenija, odstopa ni hotela dodatno komentirati, dejala je le, da je odstopila zaradi objektivne odgovornost.
  • S tega položaja je odstopil lani, in sicer zaradi objektivne odgovornosti ob nesreči, ki se je pripetila porodničarju.
 • podana je objektivna  [odgovornost
  • Tožeča stranka je trdila, da gre za delo s povečano nevarnostjo in da je podana objektivna odgovornost toženk.
  • Zato je po mnenju pravnih zastopnikov pacientke, odvetniške družbe Čeferin, in njenih svojcev podana tako objektivna kot krivdna odgovornost klinike.
Na vrh
2 zunanji; materialen
objektivne OKOLIŠČINE obstajajo v zunanjem svetu in so neodvisne od posameznikovega dojemanja okolja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rekli ste, da na evropskih sejmih zaradi objektivnih okoliščin ne sklepate konkretnih aranžmajev.
  • Izvori stresa so lahko zunanji in izhajajo iz okolja in objektivnih okoliščin ali pa notranji, povezani z osebnim dogajanjem.
  • Rok bi lahko sporazumno podaljšali le iz objektivnih razlogov, na primer zaradi usklajevanja naložb z upravljalci ostale infrastrukture.
  • Treba je ustvariti vzdušje in delovno temperaturo, zato politična korektnost in objektivna dejstva ne pridejo v poštev.
  • Seveda pa obstaja razlika med objektivnimi danostmi in subjektivnim sprejemanjem tega.
  • Očetje krščanske zgodovine niso bili niti posebno kritični niti pretirano obremenjeni s spoštovanjem objektivne resnice.
  • Več zgledov ...
  • Predvideni prvi rok selitve je bil sicer lani jeseni, toda zaradi objektivnih vzrokov so selitev preložili.
 •  [zaradi, iz objektivnih  [razlogov / zaradi objektivnih  [okoliščin
  • Termin tekme je namreč neprimeren in Katanec zaradi objektivnih razlogov v moštvu ne bi imel večine najboljših igralcev iz tujine.
  • O vrsti ukrepov ne morem govoriti, ker so iz objektivnih razlogov zaupne narave.
 • obstajajo objektivni  [razlogi / obstajajo objektivne  [okoliščine
  • Lahko bi igrali tudi boljše, a kot sem že dejal, obstajajo objektivni razlogi, zakaj ni bilo tako.
  • Mile Nunič pravi, da »morajo obstajati objektivne okoliščine za storitev prekrška oziroma kaznivega dejanja«.
 • kaj temelji na objektivnih  [okoliščinah, dejstvih
  • Varuh človekovih pravic tako opozarja, da bi moralo biti odločanje o pogojnem odpustu, v čim večji meri temeljiti na preverljivih objektivnih okoliščinah.
 • kdo upošteva objektivne  [okoliščine / kdo upošteva objektivna  [dejstva
  • Vedno smo najprej upoštevali objektivna dejstva, vsekakor pa podatke, ki so vsakomur dostopni.
  • Mislim, da je v dani situaciji treba upoštevati tudi objektivne okoliščine, v katerih je slovenski nogomet, zato so tudi izvršilni organi, ki lahko izjemoma in interventno sprejmejo kakšno odločitev ob obstoječih pravilnikih, ne pa mimo pravilnikov.
Na vrh