WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
obiskovati glagol
1 hoditi kam z določenim namenom
 • PRISLOV+GLAGOL
  • »Čeprav živiva z možem sama v hiši, nisva osamljena,« pravi in poudarja, da ju redno obiskuje sin Vojko, sicer prvi mož kranjskih poklicnih gasilcev, pogosto se sliši s sinom Bojanom, ki že petnajst let živi v Indiji; vzdržujeta pa tudi stike predoškimi upokojenci, s prijatelji in znanci.
  • Seveda morajo romski otroci tudi redno obiskovati šolo, sicer bodo starši ob denarno pomoč.
  • Poleg zabave Andreja prisega na vsaj še dve vrsti sprostitve: redno obiskuje savno in uživa v dolgih sprehodih na Celjsko kočo.
  • Aktivni (mesečni) uporabniki odgovarjajo na vprašanje: Kako pogosto obiskujete naslednje spletne strani?
  • Aborigini so pogosto obiskovali otok, ki je osemnajst kilometrov oddaljen od matičnega otoka.
  • Oče in hči zadnje čase pogosto skupaj obiskujeta družabne prireditve in videti je, da se prav dobro razumeta.
  • Zaradi tokratnega odkritja velike pozabljivosti trgovcev jih bodo odslej tržni inšpektorji obiskovali zelo pogosto, napoveduje Roman Kladošek.
  • Po izgorelih svečah sodeč, partizanske grobove še vedno obiskuje veliko ljudi.
  • Več zgledov ...
  • Ne pozabite, da vaši bralci vaše strani še vedno obiskujejo zaradi njihove vsebine, ne pa zato, da bi občudovali vašo sposobnost izdelovanja umetnij v vašem priljubljenem urejevalniku slik.
  • Kljub novim prostorom pa bo več kot polovica otrok še vedno obiskovala vrtce v Ljubljani.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Če želimo na dopust oditi brez strahu, da bi nam teden ali dva na soncu povzročila preglavice, je dobro, če začnemo solarij obiskovati že aprila, maja.
  • Ker dober glas seže v deveto vas, so lokal začeli obiskovati tudi igralci lota iz vse države.
  • Po krajšem usposabljanju v novomeškem domu starejših občanov je začela obiskovati ljudi in družine, ki so najbolj potrebni pomoči.
  • Zaradi prostorske stiske so nekateri morali obiskovati pouk v popoldanskih urah.
  • Poudarila je, da kratka zaporna kazen za obtoženega ne pride v poštev, ker ga tako ne bi kaznovali, pa še otrok bi ga moral obiskovati v zaporu, kar bi zanj predstavljalo nove travme.
  • Staršem je župnik naložil, da mora vsaj eden redno obiskovati nedeljsko mašo, obisk verouka pa je pogojen tudi s prispevki staršev za cerkev na Boštjanovo nedeljo januarja.
  • Internetni študij je alternativa predvsem za zaposlene, saj mnogi zaradi službe in družinskih obveznosti ne morejo obiskovati predavanj v popoldanskem času.
  • Zaradi napornih delovnih obveznosti je doslej Anglijo lahko obiskovala le nekajkrat na leto, vendar je bila ob vsakem povratku v New York žalostna.
  • Več zgledov ...
  • Seveda je smiselno, če ste povezani z Intranetom ali celo z njegovim velikim bratom, Internetom, saj bodo tako tudi drugi lahko obiskovali vaše strani.
Na vrh
 
1.1 zaradi izobraževanja, usposabljanja
ČLOVEK obiskuje določeno USTANOVO ali DEJAVNOST, da bi pridobil ali razširil določeno znanje
  • kdo obiskuje kaj
  KDO/KAJ
   
  • V Prekmurju vsi otroci obiskujejo osnovne šole in jih tudi končujejo ter nadaljujejo izobraževanje v srednjih in poklicnih šolah, pa tudi na fakultetah.
  • Sonjin brat, tudi policist, si je za življenjsko sopotnico ravno tako izbral policistko, in tudi njun sin že obiskuje kadetsko šolo.
  • Sin študira računalništvo v Ljubljani, hčerka obiskuje gimnazijo v hrvaškem Čabru.
  • Podjetniške krožke obiskujejo učenci zaključnih razredov osnovnih šol, v manjših osnovnih šolah tudi učenci 6. razredov.
  • Naš interes je, da učenci osmih razredov končajo učenje plesa za valeto in da vsak dijak obiskuje tečaj, kjer se uči vsebin in giba za maturantski ples.
  • Poleg predavanj študent obiskuje vaje, na katerih sodeluje pri različnih oblikah komuniciranja in tako pridobiva določene spretnosti.
  • Danes podružnično šolo obiskuje 50 otrok od 1. do 4. razreda, v 5. razred hodijo potem v Šenčur.
  • Otroci so tudi glasbeno nadarjeni in štirje obiskujejo glasbeno šolo v Kamniku, kar je tudi velik strošek.
  • Več zgledov ...
  • Približno 70 % kandidatov je obiskovalo neobvezne seminarje za pripravo na posamezne dele mojstrskega izpita in več kot 90 % med njimi ocenjuje, da so na seminarjih pridobili ustrezno znanje za opravljanje izpitov.
  • Na prireditvi, ki je potekala ves dan, se je v Urškini veliki plesni dvorani zvrstilo 30 plesnih skupin z več kot 700 plesalci od 1600, kolikor jih letos poleg 2500 maturantov redno obiskuje plesne tečaje.
  • Logaški otroci med počitnicami obiskovali delavnice, v Loški dolini pa so se učili smučanja.
  • Konec šolskega leta je čas, ko s svojim izvenšolskim delom končujejo tudi otroci, ki obiskujejo različne delavnice, krožke, društva in plesne šole.
  • Na razstavi sodelujejo tudi učenci, ki obiskujejo prilagojeni program na tej šoli.
  • Boštjan je sprva obiskoval ure klavirja, nato kitare, v času srednješolskega izobraževanja pa je prepeval pri številnih pevskih zborih in kot pevec sodeloval v različnih glasbenih skupinah.
  • kdo obiskuje kaj v čem
  • kdo obiskuje kaj na čem
  LOKACIJA
   
  • Pesnik je v Ljubljani obiskoval četrti in višje razrede gimnazije; v petem je pripadal dijaškemu krožku, ki se je zbiral pri Janezu Ev.
  • Nadalje bi bilo priporočljivo, ker se vprašanja ponavljajo že kar nekaj časa, in sicer na željo staršev: Ali želite, da vaš otrok v šoli obiskuje verouk?
  • Zabreznica - V Glasbeno šolo Jesenice je letos vpisanih 74 otrok iz Občine Žirovnica in večji del jih pouk instrumenta ter nauka o glasbi obiskuje v domači osnovni šoli, med njimi 19 pianistov, 7 harmonikarjev in 14 flavtistov.
  • kdo obiskuje kaj v čem
  • kdo obiskuje kaj ob čem
  ČAS
   
  • Zbrani podatki kažejo, da v tem šolskem letu obiskuje osnovne šole v mestni občini Velenje 3153 učencev.
  • Glasbeno šolo je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 260 učencev.
  • Otroci do 5. leta starosti lahko ob ponedeljkih obiskujejo plesne igrice in ob četrtkih likovno slikarnico, otroci do 12. leta starosti imajo ob petkih Jaz Hiphop delavnico, ob četrtkih deluje folklorna skupina za otroke, možnosti pa so tudi za klasični balet in malo lutkovno šolo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Takrat sem bila še punčka, ki je v Ljubljani pridno obiskovala vzgojiteljsko šolo, in še nisem veliko vedela o ljubezni.
  • Počitnice imajo le mali šolarji, vrtec pa trenutno obiskuje približno polovica vseh vpisanih otrok.
  • Leta 1987 se ji je rodila hči Manja, ki zdaj obiskuje drugi razred gimnazije, hodi na plesne vaje in nastope, postala je tudi najmlajša vodnica pri tabornikih.
  • Vpis je zadnja leta približno enak, letos šolo obiskuje na primer 824 dijakov v 29 oddelkih.
  • Danes obiskuje šolo v Grahovem, ki je podružnična šola cerkniške šole Notranjskega odreda, 157 učencev.
  • Žiga enkrat tedensko obiskuje tudi matematični krožek pod vodstvom profesorja Kristjana Kocbeka, ki je obenem njegov mentor.
 • obiskovati šolo s prilagojenim programom
  • Od desetih šoloobveznih otrok razen dveh vsi obiskujejo šolo s prilagojenim programom.
 • obiskovati kaj ob delu
  • 15 srednješolcev je obiskovalo šolo ob delu in se izučilo za bolničarje, šoferje, mehanike, kovinarje in drugo.
  • Končala sem trgovsko šolo, zdaj ob delu obiskujem drugi letnik vzgojiteljske.
 • obiskovati  [x [razred, letnik / obiskovati  [x [razred, letnik česa
  • Hčerka Alenka obiskuje četrti razred, sin Marko pa drugega.
  • Dosedanjim 28 štipendistom občine Domžale se je s slovesnim podpisom pogodb pridružilo še osem. Sedem med njimi jih obiskuje zadnje letnike različnih fakultet.
 • kaj/SAMOSTALNIK4 obiskuje  [x [otrok, učencev, dijakov / kaj/SAMOSTALNIK4 obiskuje okrog  [x [otrok, učencev, dijakov / kaj/SAMOSTALNIK4 obiskuje okoli  [x [otrok, učencev, dijakov
  • Zdajšnjo enotno osnovno šolo, ki je na treh lokacijah, obiskuje približno tisoč učencev.
  • Bistriško nižjo glasbeno šolo, ta ima podružnici v Oplotnici in Poljčanah, obiskuje okrog 350 otrok.
  • Dopolnilni pouk slovenščine obiskuje okoli 40 otrok, ki jih poučujejo tri učiteljice.
 • obiskovati kaj v  [x oddelkih
  • Pouk v 12 oddelkih obiskuje 232 učencev, v vrtcu in mali šoli pa je še 42 otrok.
  • Obe šoli skupaj obiskuje v 34 oddelkih 748 učencev.
 • obiskovati kaj v šolskem letu  [x
  • Osnovno šolo Danila Lokarja iz Ajdovščine bo v šolskem letu 2000/01 obiskovalo 1056 učencev v 58 oddelkih vseh razredov skupaj s podružničnima osnovnima šolama v Lokavcu in Budanjah.
 • obiskovati kaj pred  [x leti
  • Soboški vrtec je pred petimi leti obiskovalo 850 otrok, zdaj le še 630.
 • obiskovati od leta  [x do  [y
  • Ljudsko šolo je Mihael obiskoval od leta 1917 do 1922 v domačem kraju.
 • obiskovati med letoma  [x in  [y
  • Tudi nekdanji policist Sebastijan S., ki je kadetsko šolo obiskoval med letoma 1991 in 1995, pozneje pa je bil eno leto zaposlen na ljubljanski Policijski postaji Bežigrad, se internata spominja z nasmeškom.
Na vrh
1.2 zaradi zanimanja, razvedrila
ČLOVEK obiskuje določen javni PROSTOR ali DOGODEK zaradi zanimanja ali razvedrila
  • kdonavadno v množini
    
   obiskuje kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ugotavljajo tudi, da po ekonomski krizi ljudje veliko obiskujejo kulturne prireditve.
  • Knjižnico obiskujem nekje od vstopa v šolo, torej že okoli 20 let.
  • Poznamo medijsko podprte razstave v Benetkah, Berlinu, Parizu ali na Dunaju, obiskujemo muzeje v Amsterdamu, Rimu, Koebenhavnu, Madridu in celo v Bilbau, komaj kaj pa vemo o zanimivih avstrijskih deželnih razstavah ali o tistih v konjušnici tržaškega Miramara, še manj o umetnostnozgodovinskih zakladih Zagreba.
  • V prostem času obiskuje različne razstave, opere in gledališče, rada tudi riše, še posebno rože, v veliko veselje pa ji je tudi ribarjenje na morju.
  • Diskoteko obiskujejo predvsem mlajši, v enem primeru so policisti v njej naleteli celo na še ne 14 - letnega otroka.
  • V zadnjem času pa se zdi, kot da Rachel sploh ne bi imela otroka, saj obiskuje številne lokale, savne in podobno.
  • Njihove koncerte obiskujejo obiskujejo mladi alternativci, ki pa se menjajo glede na določene glasbene zvrsti (hip hop, punk, reggae).
  • Obiskujemo posebne (brezplačne) prireditve za otroke v knjižnici.
  • Več zgledov ...
  • Skupaj obiskujemo predstave v Špas teatru v Mengšu.
  • V prazničnih dneh bom obiskovala kulturne in druge prireditve, si ogledala razstavo, s prijateljicami bomo šle na kakšen izlet.
  • V teh dneh veliko ljudi obiskuje gledališke predstave.
 • PRISLOV+GLAGOL
  •  [rad obiskovati
  • Mariborska mladina rada obiskuje igralnico v bivši kino kavarni, kjer pridno igra na igralne avtomate in prazni svoje žepe.
  • Čeprav politiki radi obiskujejo košarkarske tekme, se pri denarju zatika.
  • Ljudje radi obiskujejo prireditve z značilnimi kmečkimi opravili, kjer seveda ne manjka koscev in grabljic.
Na vrh
1.3 kot turist, popotnik
ČLOVEK obiskuje določeno LOKACIJO, navadno zaradi oddiha, zanimanja
  • kdonavadno v množini
    
   obiskuje kaj
  KDO/KAJ
   
  • Vse te naravne znamenitosti se razprostirajo v severnem delu države in turisti jih množično obiskujejo.
  • Trg sv. Petra in baziliko sv. Petra obiskujejo romarji z vsega sveta.
  • Na drugem koncu zemeljske oble je skrivnostna in eksotična dežela Peru, ki jo množično obiskujejo popotniki, raziskovalci in pustolovci z vseh koncev sveta.
  • Junija je slovenske turistične kraje in znamenitosti obiskalo 219.595 gostov, kar je za odstotek več kot v istem mesecu lani.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Vse te naravne znamenitosti se razprostirajo v severnem delu države in turisti jih množično obiskujejo.
  • Preprost in poglobljeno čuteč umetnik je hkrati skrivnosten, kot je skrivnostna reka Mura, ki jo tako rad obiskuje.
Na vrh
1.4 zaradi zdravstvenih ali kozmetičnih storitev
ČLOVEK obiskuje določenega STROKOVNJAKA ali STORITEV, da bi s tem izboljšal svoje psihično ali fizično stanje
  • kdo obiskuje koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tudi bolniki ne obiskujejo zdravnikov, ampak obiskujejo zdravniki bolnike.
  • Če nimate možnosti, da bi obiskovali zdravnika, ki vas pozna, ali vsaj zdravnika, s katerim se dobro razumete, je lahko zdravljenje precej manj učinkovito.
  • Ženske ves ljubi dan igrajo pasjanso, obiskujejo psihiatra, klepetajo o ljubimcih ali pa se dajo v salonu Sydney na Park Avenue polepšati za zvečer.
  • Naš cilj pa je, da redno obiskuje ginekologa vsaj 70 odstotkov žensk.
  • Pacienti, ki obiskujejo terapijo, so stari od 18 do 47 let, večina šteje od 20 do 28 pomladi.
  • Slovenci in Slovenke v povprečju obiskujemo frizerja enkrat mesečno.
  • Lepo postavo ohranja tako, da obiskuje fitnes in aerobiko.
  • Med nosečnostjo lahko obiskujete kozmetični salon in si privoščite nego obraza.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Paciente, ki tedensko obiskujejo zdravljenja v centru Fortaleza v Braziliji, pri terapiji spodbujajo h glasnemu skupinskemu smehu.
  • Prihajam namreč v leta, ko mi začenja rasti trebušček, tudi zato, ker sem veliko časa v avtu in zdaj bom začel redno dvakrat tedensko obiskovati fitnes.
Na vrh
1.5 po službeni dolžnosti
POOBLAŠČENA OSEBA obiskuje ČLOVEKA, PODJETJE, ZAVOD, da bi kaj preverila ali raziskala
  • kdo obiskuje koga/kaj
  KDO/KAJ
   
  • Inšpektorji bodo nastanitvene turistične obrate obiskovali še ves avgust.
  • Republiški tržni inšpektorji so tokrat obiskovali cvetličarne in prodajalne s cvetjem in ugotovili neverjetno veliko nepravilnosti.
  • Člani Molotova so prepričani, da jih policisti načrtno obiskujejo in jih nadlegujejo.
  • Bagdad ima vsega skupaj 31 klinik, toda zdravnik RK ta čas obiskuje samo tiste bolnišnice, ki skrbijo za ranjence.
  • Vendar ne smemo misliti, da je bila zdravnikova vloga v zavetišču nepomembna: zdravnik je redno obiskoval paciente, v zavodu je imel avtoriteto nad vsem osebjem in tako je »bolj vplival na duha pacientov kakor vsi drugi, ki so pazili nanje«.
  • Patronažna sestra, ki obiskuje novorojenčke in bolnike v barakarskem naselju pri Žalah, je povedala, da ženske večinoma ne hodijo v službo in skrbijo za družino, medtem ko moški denar služijo predvsem z zbiranjem železa.
  • kdo obiskuje koga na čem
  LOKACIJA
   
  • obiskovati na  [domu
  • Predstavniki ZD Ljubljana so še povedali, da bodo zdravniki obiskovali bolnike tudi na domu.
  • Zaradi uživanja mamil so ga policisti pogosto obiskovali na domu.
Na vrh
1.6 po verskem nauku
ČLOVEK obiskuje določeno LOKACIJO, OBRED, ker ga tako uči vera
  • kdo obiskuje kaj
  KDO/KAJ
   
  • Po pričevanju vdova redno obiskuje grob in si obraz maže s kapljami, ki padajo iz trupla.
  • Najlepše se zahvaljujem vsem, ki obiskujete njegov grob, se ga spominjate.
  • V zadnjem tednu je predvsem v popoldanskih urah mogoče opaziti večje število ljudi, ki obiskujejo pokopališče na Žalah.
  • Težko pojasnim, zakaj sem cerkev obiskoval vsako nedeljo, ampak občutek sem imel, da sem na najlepšem kraju na svetu.
  • Pri tem pa je maše obiskovalo samo še nekaj ducatov vernikov.
  • Če so imeli še pred leti 40 tisoč vernikov, ki so+ obiskovali nedeljske maše, se je to število zdaj znižalo na 36 tisoč nedeljnikov, od tega jih je skoraj dve tretjini na Goriškem.
  • Kot zanimivost omenimo, da so luterani, ki redno obiskujejo verske obrede, dobili potrdilo Cerkve in imeli dela prost dan že na velikonočni petek.
Na vrh
1.7 o internetu
ČLOVEK obiskuje določeno VSEBINO na internetu, da bi prišel do določenih informacij
 • kdo+obiskuje+kaj
  • Uporabniki množično obiskujejo Telekomovo spletno stran, na kateri lahko telefonski naročniki tudi izvejo novo telefonsko številko, od konca marca so zabeležili 1,5 milijona obiskov.
  • Res je, spletno svetovalnico obiskujejo vedno mlajši uporabniki.
  • Veseli nas, da naš portal redno obiskujejo tudi uporabniki storitev drugega operaterja, kar potrjuje, da so naše informacije kakovostne.
  • Če uporabnik obiskuje strani, ki naj jih ne bi, če z interneta snema stvari, ki niso povezane z njegovim delom, je to lahko prav tako nevarno kot virusi.
  • Spekter ljudi, ki obiskujejo strani Kvarkadabre in postavljajo vprašanja, je zelo raznolik, največ pa je dijakov in študentov.
  • Browser pregledovalnik je program, s katerim obiskujemo spletne strani.
  • Če obiskuješ spletne strani Pila PLUS, kako jih ocenjuješ?
Na vrh
2 hoditi na obiske; družiti se
če ČLOVEK obiskuje drugega ČLOVEKA |ali| če se LJUDJE obiskujejo med sabo, se med seboj družijo in hodijo na obiske
  • kdodvojina/množina
    
   se obiskuje
  • kdo obiskuje koga
  KDO/KAJ
   
  • V tem času se obiskujejo sorodniki, sosedje, prijatelji, pozabijo na zamere, pripravljajo posebne jedi in slaščice.
  • Hvaležna je svojima hčerkama, še posebej zetu Petru in vnukom, ki jo obiskujejo.
  • Ljudje se vračajo v domače kraje, obiskujejo sorodnike in se trudijo preživeti čim več časa s tistimi, ki jih imajo najraje in jim med letom niso mogli posvečati dovolj časa ali vsaj toliko časa, kot bi si sami želeli.
  • Ker v Splošni bolnišnici Celje še nimajo zanesljivih podatkov o epidemiološki razsežnosti okužb z gripo, priporočajo le omejitev obiskov, kar pomeni, da svojci bolnike obiskujejo v čim manjšem možnem številu in da se v bolnišnici zadržujejo čim krajši čas.
  • Deklica je pogosto obiskovala očeta.
  • Oče hoče dobiti dovoljenje, da bi brez nadzora obiskoval otroka, njegova bivša žena pa temu nasprotuje, češ da živi predivje.
  • Kadarkoli sem prišel na dopust v domovino, sem z veseljem obiskoval prijatelje, znance in sorodnike.
  • Starše obiskujem, a so ostali naši odnosi hladni.
  • kdo obiskuje koga v čem
  LOKACIJA
   
  • Beograjska televizijska postaja bratov Karič je poročala, da so Miloševiča v bolnišnico prepeljali na zahtevo njegove soproge Mire Markovič, ki ga sicer redno obiskuje v zaporu.
  • Nesrečnico je obiskoval v bolnišnici, ji nosil pomaranče, sladkarije, ji na vse načine skušal krajšati čas v bolniški postelji.
  • kdo obiskuje koga med čim
  • kdo obiskuje koga v čem
  • kdo obiskuje koga kaj/SAMOSTALNIK4
  ČAS
   
  • Posebej hvala vsem, ki ste jo obiskovali med boleznijo.
  • Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo obiskovali v času bolezni.
  • Mama in oče sta ga vsak dan obiskovala, ga bodrila in rotila, naj preživi.
  • Ob njej sta na fotografiji hčerka Vida iz Celja, ki jo redno obiskuje vsak teden, in vnukinja Alenka.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Malka rada obiskuje svoje otroke, pa tudi oni radi vidijo, da se oglasi kakšen dan dva pri njih, da malo skuha in popazi otroke, da lahko oni postorijo, kaj drugega, na primer hči kaj zašije itd.
  • Nekateri otroci postanejo člani dveh novih družin, kadar imajo starši nove partnerje, čeprav navadno redno živijo v eni novi družin, drugo pa občasno obiskujejo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Eva se bori za pravice, do bi svojega otroka smela obiskovati, peljati na počitnice, v živalski vrt ...
  • Anonimni vir je v ponazoritev resnosti teh pravil pravil omenil primer Mire Markovič, soproge Slobodana Miloševiča, ki je razkrila nekaj stvari in od takrat ne sme več obiskovati soproga.
 • GLAGOL+NAMENILNIK
  • Sabine, za prijatelje Lieselotte, sem spoznal, ko sem zaročenko Ingrid June hodil obiskovat v Frankfurt.
  • Za očeta ne vem, ker sem bil nezakonski, mama pa je živela na Madžarskem in me je po vojni hodila obiskovat.
 • obiskovati se med seboj
  • Prijatelji se obiskujejo med seboj, izmenjujejo si blagoslove, uživajo v posebej pripravljenih sladkarijah in dišavah.
Na vrh