WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nespoštovanje samostalnik
1 kršenje pravil
nespoštovanje PRAVIL ali splošno sprejetega NAČINA DELOVANJA pomeni, da se ljudje teh pravil ne držijo in jih kršijo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Gre za to, da si je lahko mestna oblast privoščila nespoštovanje zakonov.
  • V obtožnici je pisalo, da sta zaradi nespoštovanja pravil, površnosti in malomarnosti zagrešila dejanje, ki ima lahko pogubne posledice za varnost ZDA pa tudi drugih držav.
  • Čezmeren posek gozdov in nespoštovanje pravic Indijancev nista edino, za kar v Čilu obtožujejo veleposestnike in industrialce.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ameriško obrambno ministrstvo pa je uvedlo preiskavo o domnevnem nespoštovanju ženevskih konvencij, ki ...
  • Očitno nespoštovanje različnih zakonov bo zdaj treba še dokazati po predpisanih poteh.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Drugi zgovorni primer nespoštovanja razsodb ustavnega sodišča je dvojezična topografija.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Demonstranti očitajo Miloševiču predvsem nespoštovanje demokratičnih pravil.
  • Nespoštovanje sklepov komisije bo sankcionirano kot prekršek.
  • ... evropske države pa naj bi se "znašle izven vseh pravil", ker so pod vodstvom ZDA pokazale nespoštovanje mednarodnega prava in ustanovne listine OZN.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Turško vodstvo je obtožil nespoštovanja sporazuma o normalizaciji meddržavnih odnosov.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • nespoštovanje  [moti
  • Moti jih nespoštovanje medsebojnih dogovorov in vsiljevanje načina vedenja in mišljenja.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Nespoštovanje odločb ustavnega sodišča pomeni hudo kršitev načel pravne države in načel delitve oblasti.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Če bi se, bi to pomenilo nespoštovanje pravne države: v velikem politiziranju vračanja gozdov v zadnjem času pa je najpomembnejše ohraniti institut pravne države.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  •  [priti do nespoštovanja
  • Med njimi je nato prišlo do nespoštovanja najemniških razmerij, katerih posledica so sedanje tožbe.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Opozoril je na nespoštovanje starega načelnega dogovora o recipročnih deležih med matično mestno občino in državo, saj Maribor s svojim prispevkom zaostaja kar 3 milijone za državo.
 • GLAGOL+zaradi+SAMOSTALNIK2 
  • Sindikati protestirajo tudi zaradi nespoštovanja dogovora, ki so ga podpisale sindikalne organizacije in italijanske železnice 23. novembra lani.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • V primeru, da bi se odločil razvrednotiti izid lokalnih volitev, si opozicija zaradi turistične sezone in zato, ker bi se to zgodilo takoj po tistem, ko si bo predsednik z novim mandatom okrepil svoj položaj, ne bo upala javno protestirati proti nespoštovanju volje volilcev.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vendar kazni za nespoštovanje prepovedi ni, ukrepa, ki bi zaustavil prav vse ljudi, pa najbrž nikoli ne bo.
  • Vendar pa to ne more biti opravičilo za nespoštovanje ustave, če že kopičenju funkcij pogledamo skozi prste.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Nedokazani očitki o nespoštovanju pravil bodo v prihodnjih dneh zagotovo močno odmevali.
 • SAMOSTALNIK0+k+SAMOSTALNIK3 
  • ; v javnosti so se pojavili odkriti pozivi k nespoštovanju odločbe ustavnega sodišča ...
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • ... z dvomljivim obnašanjem dela klera, ki da se vpleta v politiko in poziva k nespoštovanju mednarodnopravnih obveznosti države.
 • VEZNI GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [iti za nespoštovanje
  • Morda pa bo le ukrepala v goriškem primeru, kjer gre za nespoštovanje direktive EU.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Uradnih rezultatov že opravljenega upravnega nadzora v tej bolnišnici še ni, »neuradno« pa je včeraj dr. Zajec razložil, naj bi finančne zagate izvirale iz nespoštovanja pogodb z zavarovalnico glede obsega dela in števila zaposlenih.
 • nespoštovanje in neupoštevanje / neupoštevanje in nespoštovanje
  • Nespoštovanje in neupoštevanje določil stare kolektivne pogodbe novinarje v številnih medijskih hišah med drugim silita tudi v nespoštovanje določil novinarskega kodeksa, kar močno zmanjšuje ugled novinarskega poklica.
  • Neratifikacija zadnjega velikega svetovnega sporazuma o prepovedi jedrskih poskusov, ki ga je podpisalo 152, doslej pa ratificiralo le 41 držav ... je zgovoren zgled neupoštevanja in nespoštovanja dogovorjenega.
 • nespoštovanje in kršenje/kršitve / kršenje/kršitve in nespoštovanje
  • Trdijo, da jim koncesionar Adriaplin ne omogoča sodelovanja v plinifikaciji Kamnika, ter jim hkrati očitajo nespoštovanje in kršenje koncesijske pogodbe.
  • Menila je tudi, da si po demokratičnih volitvah v Afganistanu in Iraku tudi iransko ljudstvo zasluži kaj boljšega kot živeti pod režimom, ki ima za sabo dolg seznam kršenja in nespoštovanja človekovih pravic.
Na vrh
 
1.1 neuvidevnost; neupoštevanje
nespoštovanje ŽELJA ali NAČINA ŽIVLJENJA drugih ljudi pomeni, da do njih nismo uvidevni in se nam ne zdi vredno, da bi jih upoštevali
 •  
  • Nespoštovanje želje svojcev je le znak naše vsiljivosti in neupoštevanja zasebnosti drugih.
  • Zaradi rednega nespoštovanja njegovih odločitev se mož počuti, kot bi ga kar naprej zbadala z iglami.
  • Premajhno znanje vseh manjšinskih jezikov je seveda kompleksen problem, pogojen z zgodovinskimi dejstvi, neizpolnjevanjem lastne zakonodaje, šikaniranjem in nespoštovanjem drugačnosti.
Na vrh
2 ko koga ali kaj ne cenimo
nespoštovanja ČLOVEKA, njegovega DELOVANJA ali kake DANOSTI pomeni, da tega ne cenimo, kar se kaže v našem nevljudnem, brezobzirnem odnosu
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zbrane je pozdravil tržiški župan Pavel Rupar, ki je poudaril, da je nespoštovanje borcev in taboriščnikov med ljudmi povojne generacije nedopustno.
  • - razkroj tradicionalne družine ( nespoštovanje staršev, pomanjkanje vzgojnega momenta.
  • Pljuvanje, preklinjanje, nespoštovanje sopotnikov in nadlegovanje voznika so dejanja, nad katerimi se potniki ljubljanskih zelencev največkrat pritožujejo.
  • Ob razvoju, tudi na lokalni ravni, je treba pomisliti, kam vodi nespoštovanje preteklosti in kaj to pomeni.
  • Prepričan je namreč, da so vse grozote na Zemlji posledica ubijanja živali in nespoštovanja življenja.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Ko so njegovi prsti tesno objeli moje, sem nehote pomislila na Susanino očitno nespoštovanje do svojega očeta in prezir to tistega, kar je poosebljal.
  • Rokovanje z drugo roko v žepu ali celo s cigareto v roki je znak slabe vzgoje in nespoštovanja do tistih ljudi, s katerimi se rokujemo.
  • Po njegovih besedah so izraelske enote pokazale globoko nespoštovanje do človeškega življenja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nikoli je (ur. op.: vizitke) ne smeš spraviti v žep, ker je to znak nespoštovanja.
  • Če v Egiptu pokažeš podplat čevlja, je to kot psovka ali vsaj znamenje nespoštovanja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Dajanje takta z rokami ali nogami, sodelovanje v programu s tihim petjem ali brundanjem melodije pokaže le našo neolikanost in nespoštovanje izvajalcev ter drugih obiskovalcev.
  • S tem, ko želita razvrednotiti mene, kažeta tudi izrazito nespoštovanje do svojega pokojnega očeta, ki me je spoštoval in ljubil, je končala Alenka Berlot Košiček.
  • Kot študent se zanseljivo spomni, da bog ne daj, da bi na kakšen izpit k profesorju prišel dolgolasi študent: znal ga je "zabrisati" samo zaradi dolgih las - ker mu dolgi lasje niso bili všeč - izražali naj bi nespoštovanje, v tem primeru do profesorja - ali kar do Univerze v celoti.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • "Telefoniranje med poukom izraža popolno nespoštovanje do učencev," se je minister ogorčeno odzval na pritožbe zaradi telefonskih pogovorov v šolskih učilnicah.
  • V skupino šaljivih pripovedi lahko uvrstimo tudi take, ki še posebno poudarjajo vzajemno nespoštovanje med domačinom in tujcem.
Na vrh
 
2.1 o naravi
nespoštovanje NARAVE je škodljivo delovanje, ki ogroža njen obstoj
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • »Ljudem želimo predstaviti težave, ki se v zadnjem času pojavljajo v okolju zaradi nespoštovanja narave,« je pojasnila predsednica društva za trajnostni razvoj Dravinjske doline Alenka Padežnik.
Na vrh
nespoštovanje sodišča
neprimerno vedenje na sodišču
 • Tribunal Jovanovića bremeni » nespoštovanja sodišča«, za kar je zagrožena kazen do sedmih let zapora ali denarna kazen do 100.000 evrov.
 • Zaradi zavrnitve vabila ali kasnejšega neprimernega odgovarjanja na vprašanja bi ga lahko obtožili nespoštovanja sodišča ter obsodili na zaporno in denarno kazen, piše Zorana Šuvaković v včerajšnji izdaji beograjskega časnika Politika.