WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
neprilagojen pridevnik
1 ki se ne obnaša v skladu s pravili; problematičen
neprilagojen ČLOVEK ali neprilagojeno OBNAŠANJE ni v skladu s pričakovanji in pravili v družbi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vidimo ga kot odpadnika, neumnega in neprilagojenega človeka, ki ne zna ceniti priložnosti, ki potrka na njegova vrata samo enkrat v življenju.
  • Kultni Upornik brez razloga z Jamesom Deanom je soustvaril zlato dobo kavbojk v petdesetih letih, ki so predstavljale uporno in neprilagojeno mladino.
  • Zaporniška poročila omenjajo, da je obsojenec Trobec neprilagojen in zelo konflikten človek.
  • Prva knjiga z naslovom Sovražim vas pa je zbirka portretov tako imenovane družbeno neprilagojene mladine.
  • Major Troha je v Slovenski vojski neprilagojena osebnost.
  • Dekleta in fantje, ki so imeli v tretjem razredu, ko jih je začel spremljati, inteligenčni kvocient več kot sto trideset, kar velja za nadpovprečnega, se v višjih razredih niso spremenili v neznosne vsevede ali neprilagojene osebnosti. Zanimale so jih enake stvari kot sošolce.
  • Več zgledov ...
  • Težava je toliko večja, ker si mnogi starši zatiskajo oči pred mladostnikovim početjem in mašijo ušesa, ko jim šole poročajo o izrazito neprilagojenem vedenju njihovih otrok.
  • Ta za arogantnostjo in neprilagojenim vedenjem skriva strto otroško srce, saj je brez očeta in mama ga ne mara.
  • ...vedenjska terapija (spreminjanje vedenja), zdravljenje neprilagojenih vedenjskih vzorcev z metodami, ki temeljijo na teoriji učenja.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Beseda sama (clochard), prvič zapisana leta 1908, pomeni osebo, ki je socialno neprilagojena in živi v velikih mestih brez dela in stalnega bivališča.
  • Najlažja rešitev za celotno družbo je izločiti socialno neprilagojene otroke nekam na obrobje, kjer bodo pod budnimi očesi strokovnjakov spravljeni toliko časa, dokler ne bodo sposobni za življenje.
  • Trgovina je bila popolnoma neprilagojena tržnim osnovam gospodarjenja.
Na vrh
 
1.1 kdor se ne obnaša v skladu s pravili
samostalnik
 •  
  • Če govorimo o popolni normalizaciji, imajo pravico tudi do otroka. Če pomislim, koliko je danes na svetu agresivcev, alkoholikov, narkomanov, neprilagojenih, psihopatov, pa jim ta pravica ni odvzeta.
  • O čem naš nadobudni raper opleta z jezikom? O socialnih krivicah, o neprilagojenih, o globalizaciji, o negativnih pojavih v slovenski družbi... na kratko, tarna nad vsem, kar se mu zdi v današnjem svetu narobe.
  • Časopis bi priskrbel delo ljudem, ki so brez denarja in brez strehe nad glavo, hkrati pa bi pisal tudi iz zornega kota ljudi z družbenega dna, izključenih, manjšin, neprilagojenih, revežev.
  • V takšnih razmerah je najhuje neprilagojenim, tistim, ki so nekje vmes.
Na vrh
2 ki ne upošteva dejanskega stanja
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Montella in Candela sta v prometni konici cikcakala po cesti italijanskega glavnega mesta Rima, povrh vsega pa sta to počela s povsem neprilagojeno hitrostjo.
  • Veliki socialistični konglomerati so po naravi stvari razpadli, ker so bili togi kot sloni. Povsem neprilagojeni na tržno ureditev.
  • Prav zato se vsi mali trgi borimo proti standardom, ki so postavljeni izredno visoko in so popolnoma neprilagojeni za trge južne Evrope.
Na vrh
 
2.1 okoliščin
neprilagojeni PREDPISI, POGOJI ali LASTNOSTI PREDMETA ne upoštevajo dejanskega stanja ali posebnih okoliščin, zaradi česar so neučinkoviti ali imajo neprijetne posledice
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Neprilagojena hitrost, ki jo za izgovor tako radi uporabljajo policisti in varnostni strokovnjaki, se le redko prebije dmed prvo peterico.
  • Nesreči naj bi na spolzkem cestišču botrovala neprilagojena hitrost.
  • V desnem ovinku ga je zaradi neprilagojene vožnje začelo zanašati po cesti.
  • Domnevno zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal na desno na neutrjeno bankino, nakar je zavil ostro na levo in trčil v kolesarja.
  • V preglednem desnem ovinku v kraju Zala je verjetno zaradi neprilagojene hitrosti začel močno zavirati.
  • Poglavitna vzroka nesreč sta še vedno neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil prednosti.
  • Več zgledov ...
  • Z drugimi kaznivimi dejanji, kot sta neprilagojena hitrost vožnje in vožnja pod vplivom alkohola, ogrožamo življenja vseh udeležencev v prometu.
  • Policisti bodo voznika ovadili, saj je med vzroki za nesrečo tudi neprilagojena hitrost razmeram na cestišču.
Na vrh
2.2 izboljšav, sprememb
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Toda lesena in življenjski resničnosti neprilagojena zakonodaja še nikoli ni zmogla ustaviti ljudske iznajdljivosti.
  • Tudi 9. september bo velika preskušnja za računalniške sisteme in podatkovne baze, kajti neprilagojeni sistemi bodo datum zapisali kot štiri devetice (9999), kar v nekaterih sistemih in podsistemih pomeni konec datoteke ali zaprtje bančnega računa.
  • Za to je kriv Microsoft oz. neprilagojen operacijski sistem.
  • Posebnost slovenskega položaja je tržnim razmeram neprilagojena zakonodaja.
  • V knjigo pritožb se še nihče ni prijavil, nihče pa mi niti rekel, da ga moti neprilagojen delovni čas,"
  • Očitke na neprilagojen delovni čas za stranke načelnica zavrača kot neutemeljene.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Svoje korenine imajo tako v ponekod razmeram neprilagojeni zakonodaji kot v njenem nedoslednem izvajanju.
  • In ker bodo velika podjetja prej ali pozneje prišla v tujo last ter postala del multinacionalk, bodo evropskim standardom neprilagojena manjša in srednje velika podjetja, ki bi morala prevzeti vlogo stebra nacionalnega gospodarstva, le težko zapolnila izpraznjeni prostor.
  • Ne, njihova sedanjost so togi šolski sistem, sedanjim potrebam neprilagojena univerza, slabe štipendije, beg možganov v tujino, slabe zaposlitvene možnosti in plače, prepočasna informatizacija, neuka in počasna birokracija ...
  • Infrastruktura Slovenske vojske je skoraj povsem neprilagojena poklicni vojski.
  • Imeli smo 13 letal, struktura flote in velikost enot pa sta bili povsem neprilagojeni majhnemu oziroma novemu nastajajočemu trgu, tako da smo v določenih obdobjih dali v najem tudi po pet letal, skupaj s posadkami, od Egipta, Francije, Nemčije Anglije ...
  • Trgovina je bila popolnoma neprilagojena tržnim osnovam gospodarjenja.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Nemčija in Francija pa sta, ko sta sprevideli, da pakta ne bosta mogli izpolniti, kritizirali pravila kot neprilagojena za težke gospodarske razmere.
Na vrh
3 neprimeren za bivanje
če je ČLOVEK, RASTLINA ali PREDMET neprilagojen RAZMERAM v okolju, nima za bivanje ali delovanje v njem ustreznih lastnosti ali pogojev
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Narava pove, da mora vsak neprilagojeni organizem oditi.
  • Slabše prilagojeni ali celo neprilagojeni osebki hitro propadejo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Mnoge uvožene sadike trajnic so se pokazale kot neprilagojene našim razmeram, čeprav je govora o vrstah in sortah, ki se tudi pri nas obnašajo kot trajnice.
  • Uvožene sadike neprilagojene našemu okolju
  • Gradbena dela so bila slabo opravljena, konstrukcije stavb so bile po beograjskih načrtih in neprilagojene krajevnim razmeram (kovinska in betonska okna, strešni žlebovi niso viseli na kljukah, ogrevanje prostorov z malimi kovinskimi pečicami itd).
  • Drobnici je potrebno omogočiti gibanje in zadovoljevanje potreb, ki so vrsti značilne. Na tak način se izognemo raznim motnjam, poškodbam, boleznim in neugodnemu počutju. Živalim neprilagojena in intenzivna reja nista dovoljeni.
 • PRIDEVNIK+za+SAMOSTALNIK4 
  • Tam so obnovili eno izmed zgornjih nadstropij, vendar so sanitarije uredili tako kot spodaj, kjer so povsem neprilagojene za invalide.
  • Po Sredozemskem morju so dolga stoletja plule predvsem ladje na vesla, galeje. Bile so precej neprilagojene za odprto morje.
  • Ali nismo morda glede na lego ali vrsto zemlje in druge rastne pogoje v vrtu pri zasaditvi izbrali ne dovolj odpornih vrst in sort rastlin ter neprilagojenih za dane razmere?
  • Prvi konec tedna ga je obiskalo 1568 gledalcev, kar je polovica občinstva, ki je celjski Kino Metropol (zdaj že zaprt) obiskalo v pol leta najbrž predvsem zaradi programa, ki je sicer ponujal odlične filme, vendar je bil popolnoma neprilagojen za Celje).
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Dosedanji sistemi so na nove razmere povsem neprilagojeni, ker ne ponujajo zadostnega nadzora in meritev, s katerimi bi udeleženci lahko drugim zaračunavali svoje storitve.
Na vrh
 
neprilagojena hitrost/vožnja / vožnja z neprilagojeno hitrostjo
prometni prekršek
 • Med vzroki prometnih nesreč prednjači neprilagojena hitrost, sledijo vožnja po nasprotnem pasu, izsiljevanje prednosti in premajhna varnostna razdalja.
 • Pri odcepu za Podljuben ga je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo na mokrem vozišču začelo zanašati.