WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nepremostljiv pridevnik
1 nerešljiv
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Leta 1941 se je ameriški predsednik Franklin D. Roosevelet znašel pred velikansko in navidez nepremostljivo politično težavo.
  • Države naslednice se zaradi očitno nepremostljivih razlik v pogledih niso mogle poenotiti o ničemer ...
  • Poznam pa veliko drugih, ki so se morali spopasti s praktično nepremostljivimi težavami.
  • Tu pa najpogosteje nastopi tudi prva in včasih nepremostljiva težava: kdo naj se obrne na koga?
  • Seveda pa potem, so opozarjali, težave in pogosto nepremostljive ovire zagrenijo življenje tistim, ki se res odločijo za preselitev iz tujine v Slovenijo.
  • Oboje nam predstavlja največkrat nepremostljive težave, saj nam živinozdravnik ni dosegljiv po vsakem porodu, posebno ne pri reji ovac v mesni usmeritvi, kjer je večina porodov razpršena čez daljše obdobje.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Razkorak med znanstveno in umetniško sfero se zdi nepremostljiv - edini resen poizkus sinteze na Massachusetts Institute of Technology (MTI) se je klavrno končal.
  • Sicer pa so postali problemi tako ali tako nepremostljivi.
 • VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK+PRIDEVNIK1 
  • Naj bodo težave, na katere boste naleteli, videti še tako nepremostljive, ni vse tako črno.
Na vrh
 
1.1 o težavah
nepremostljiv PROBLEM je tako težaven, da zanj ni mogoče najti rešitve |ali| nepremostljiva OVIRA je tako velika, da je ni mogoče premagati
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vendar, glej ga zlomka, naleteli sta na nepremostljivo oviro v podobi birokrata, ki je imel (a) svoja merila za reševanje takšnih in podobnih zadev.
Na vrh
1.2 o konfliktu, nesoglasjih
nepremostljiv KONFLIKT ali nepremostljive RAZLIKE nastopijo, ko nasprotni strani ne najdeta soglasja ali skupne rešitve
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Marsikje namreč med mladimi in starejšimi zija nepremostljiv prepad, v Sodevcih pa je med različnimi generacijami spleten most, ki povezuje, krepi in razveseljuje.
  • Ustvarjalci prve slovenske (menda sploh prve zahodne) uprizoritve tega poetičnega in pravljičnega besedila, ki ga prevajalec in dramaturški svetovalec Ivo Svetina za nujno zasilno zahodno rabo opredeli kot dramsko pesnitev o trpljenju, se zavedajo ne samo nepremostljive razdalje med vzhodnim in zahodnim konceptom sveta, temveč tudi ...
Na vrh
2 ki ga ni mogoče prečkati
če je neka OVIRA nepremostljiva, onemogoča prehod na drugo stran
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kakor je bila reka Mura nepremostljiva ovira za Hune, grob za Ruse ob koncu druge svetovne vojne, tako je bila nepremostljiva tudi za Jugoslovansko armado.
  • Voditelji diplomacij treh balkanskih držav so se strinjali, da morajo biti balkanske meje odprte za ljudi in nepremostljive za organizirani kriminal.
  • "Sprejeti je pač treba dejstvo, da celoletne povezave med obema dolinama ne bo in da bo Vršič s svojimi plazovi pozimi še naprej nepremostljiva barikada," priznava župan Kranjske Gore Jože Kotnik, da je bila njihova in bovška zamisel o celoletni cestni povezavi izrazito emocionalna.
  • Nekje v letu 2006 ekologi ugotovijo, da predstavlja obstoječa štiripasovnica nepremostljivo oviro za prehod divjadi, plazilcev, neletečih žuželk in nekaterih bacilov.
  • Toda prav reke, ki se izlivajo v Savo, so predstavljale hudo oviro za prehod na Štajersko.
Na vrh
 
nepremostljive razlike
fraza, ki se navade na sodišču kot razlog za razvezo zakona
 • Uradnih pojasnil za razhod nista navedla, na sodišču sta uporabila frazo " nepremostljive razlike".
 • Slater je v zahtevku kot vzrok navedel " nepremostljive razlike" in zahteval skrbništvo nad otrokoma.