WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nazoren pridevnik
1 zelo jasen
nazoren PRIKAZ ali PRIMER je zelo natančen, poveden in prepričljiv
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ker bi bil to nazoren poduk vsem, da jim ne bi prišlo več na misel uporabljati prepovedane preparate.
  • Prvi način odražanja svetega v mladinski književnosti je povezan svetim kot naukom; gre torej za ideološko vzgojno mladinsko književnost, v kateri se sveto pojavlja kot nazoren moralni poduk ali molitev.
  • Bo morda smrt Denisa Ozmeca vendarle dovolj nazoren poduk vsem upravljalcem igrišč, da bodo drugače in bolje poskrbeli za varnost otrok?
  • Če bi ostalo le pri tem, bi tale album bil zgolj ena sama vaja v slogu pri iskanju čim bolj odvratnih in nazornih opisov nasilja.
  • Izkušen raziskovalec bo tako ob podrobnem in nazornem opisu vprašanja, ki je podjetje pripeljalo do potrebe po raziskavi, predlagal ustrezno raziskovalno metodo.
  • Album namreč prinaša podrobne in nazorne opise posameznih izbranih rastlin in ptic, skupaj z nalepljenimi sličicami pa bo ob koncu tako postal veliko več kot zgolj zbirateljski album.
  • Več zgledov ...
  • Zelo nazoren zgled učinkovite in decentralizirane organiziranosti je Finska.
  • Prav tako pogrešamo nazorne zglede v navodilih, ki bi opisovali ves logični postopek in ne zgolj posamezne faze.
  • Predstavimo si nazoren zgled slovenskega zdomca, ki kandidira za mesto novinarja za izseljence na švedskem državnem radiu.
  • Zelo nazoren dokaz tega je bilo sprejemanje novele zakona o pokojninskem zavarovanju, ki je uvedel rast pokojnin dosledno z rastjo plač.
  • Nazorni dokaz , da pravna država začne delovati šele po dveh letih in pol, odkar vložiš tožbo!!!
  • Opozoril je, da so nazoren dokaz razlike med novo in staro politiko volilci pred dnevi dobili v poštne nabiralnike.
  • Razen tega bodo agronomi podučevali kmetovalca potom časopisja, brošur, predavanj ter nazornim naukom .
  • Prvotne poskuse teh predvaj učitelj naslanjaj na nazorni nauk !
  • Partijec in skojevka sta dobila nazoren nauk : v filmu mora biti jasno, kdo je dober in kdo slab, in gle dalec je prišel v dvorano zato, da bo videl, kako dobri zmaga.
  • Omenjeni zakon je zelo nazoren primer z dolgega spiska neustreznih projektov, ki so imeli škodljive posledice za razvoj političnega prostora.
  • Davki sicer v aktualnih razmerah niso dober, so pa zelo nazoren primer , da opozicija ne more biti vedno a priori proti vsemu.
  • Zelo nazoren primer je tiskanje običajnega poslovnega pisma, seveda v črno-beli varianti.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Kovačiču se je resničnost razgrnila nenadoma v najbolj neposredni, oprijemljivi, čutno nazorni podobi.
  • V Dražgošah se je v zgoščeni obliki in na čutno nazoren način pokazalo bistvo vojne.
  • V danem primeru je to čut za konkretnost, ki se kaže v uporabi čutno nazornih podob.
  • Morda imate pri roki tudi dlančnik in lahko kar takoj prelijete najboljše ideje v digitalno, tudi grafično nazorno obliko.
  • Stvar je tko grafično nazorna, da se lohk tud David Attenborough skrije.
  • Doba, sem bil dovolj nazoren, kaj sem mislil s pometanjem?
  • Več zgledov ...
  • Da bi bil prikaz te religije dovolj nazoren, bi bilo potrebno temeljne kultne objekte zbrati v posebni muzejski zbirki in jih ustrezno razložiti.
  • Kaj pa šolska opravičila, ki jih pišete za svoje otroke, so dovolj nazorna in pravilno napisana?
  • Učenci so s svojimi mentorji na najbolj nazoren način dokazali, da so odpadne surovine lahko tudi imeniten vir ustvarjanja.
  • V nekaj mesecih vladanja so praktično na najbolj nazoren način pokazali, česa vsega ne bi smela storiti oblast, če hoče uspešno vladati in zaradi te uspešnosti potem tudi zmagati na volitvah.
  • Toplotna zaščita zgradb je morda še najbolj nazoren primer: logično je, da morajo biti koeficienti pri nas drugačni kot denimo v Španiji, kjer je podnebje v povprečju veliko toplejše od našega.
  • Škoda OK!«, sta bila zelo nazorna v svojem maternem jeziku Čeha na tiskovni konferenci po rallyju.
  • Solistom je uspelo trditve dokazati ali pa so bili v pričevanjih zelo nazorni in prepričljivi, česar za direktorja ne bi mogel reči.
  • Doseženi dogovor zato morda res ni dober za državni proračun poduk o tem, kako zaleže učinkovit pritisk v pravem času, je bil zelo nazoren vsekakor pa je obvaroval šolo pred nemirom in grozečo politizacijo.
  • Posebna vrednost knjige je množica nadvse nazornih in pretresljivih fotografij, ki so nastale pri sondiranju in izkopih grobišč.
  • Trčili sva ob majhen, ljubek in nadvse nazoren dokaz o vseobči zafrustriranosti najinega ljudstva.
  • Programa ne bomo podrobno opisovali, saj je dokaj nazoren, opisali bomo le, kako se ga lotiti.
  • Obsežna navodila, ki so priložena maketi, so dokaj nazorna a vseeno zapletena (maketa ima težavnostno stopnjo 5).
  • Vse nastavitve so dokaj nazorne, tako da jih ni treba posebej opisovati.
  • Da bi bil čim bolj nazoren, je kmetom povedal, kakšne so njegove želje pri nakupu kislega zelja ali repe.
  • Avtorja sta želela biti v članku čim bolj nazorna, zato sta si zamislila poseben model nemogočega stopnišča.
  • Na takšen način in izjemno nazoren način in simboliko ste izbrali v tej državi, kam mislite peljati, kako mislite zmanjševati demokracijo ali pa jo ukinjati.
  • Knjiga je izjemno nazorna, pregledna in zato uporabna za vsakogar.
  • Dostikrat na celih straneh, skopo ali okrašeno, z izredno nazornimi propagandnimi gesli prikazujejo svoje storitve.
  • Na Prešernovem trgu v Ljubljani smo bili oni dan priče izredno nazorni razlagi, zakaj je naša policija tako neuspešna: bodisi na področju prometne varnosti bodisi pri preprečevanju kaznivih dejanj.
  • Po zagonu programa se na zaslonu prikaže precej nazorno okno, v katerem je hitro jasno, kaj je kje.
  • Tudi obrabljene tekaške copate so precej nazorne : pri večini boste opazili bolj obrabljeno zunanjo stran pete, ker je to prvi stik s tlemi.
  • Bilo je precej nazorno, zato sem se Angu zahvalil in upal, da me ne bo izbral.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Rekli so ne enkrat in ne brez čutno - nazornih poslikav , da se ne bi spodobilo, da bi predsednik države po koncu mandata pristal na zavodu za zaposlovanje.
  • Vizualizacija določenega dela poezije Eve Petrič je vsebinska, čutno - nazorna, delno računalniško grafična, a nikoli zgolj tipografska.
  • Občutek sem namreč imel, kakor da je pripovedno »meso« pravzaprav komaj kaj drugega kot le čutno - nazorna ilustracija filozofskih »kosti« v Modrem sifonu.
 •  [razumljiv, slikovit, poučen, pregleden, prepričljiv, podroben, enostaven, natančen, praktičen, jasen, preprost, privlačen, uporaben in nazoren
  • Pri predstavitvi pokrajine je pomembno, da jo prikažemo kot celoto na čim bolj nazoren in razumljiv način.
  • Študentje oblikovanja iz Akademije za likovno umetnost so skupaj z mentorji in znanstveniki izdelali ilustracije s področja morskega ekosistema, ki so ponavadi bolj nazorne in razumljive kot predavanja, zlasti za otroke.
  • Poglobi se v pesnikov jezik in ugotovi, kakšen način izražanja je uporabil, da bi bil čim bolj razumljiv in nazoren.
  • Ob koncu želim še enkrat izraziti iskreno zahvalo gospe Mariji za slikovito in nazorno predstavitev.
  • Odlika predstavljenih fotografij je izrazito nazorna in slikovita predstavitev bivanjske umeščenosti spomenikov v urbanistično celoto.
  • Izredno nazoren in slikovit prikaz Piagetove teorije v izvirni obliki s številnimi primeri uporabe te teorije v učni praksi, posebno na razredni stopnji.
  • Več zgledov ...
  • Na oddelku cestnega prometa je veliko pozornosti namenjene razvoju in proizvodnji številnih vrst zgodovinskih in sodobnih cestnih vozil, prav tako pa tudi varnosti v cestnem prometu z nazornimi in poučnimi demonstracijami in simulacijami.
  • Brez skrbi, že zastonjska tura je dovolj poučna in nazorna.
  • Navodila morajo pač biti razumljiva, nazorna in pregledna , zlasti pa morajo omogočati preprosto dojemanje snovi.
  • Verjetno nam je bolj všeč drugi primer (graf 2), ki z izseki poudarja razlike med deleži, ker je bolj pregleden in nazoren.
  • Način objave je pregleden in nazoren, saj na desni strani knjige objavlja karikaturo, na levi pa njeno razlago.
  • Solistom je uspelo trditve dokazati ali pa so bili v pričevanjih zelo nazorni in prepričljivi , česar za direktorja ne bi mogel reči.
  • Pri razlagi zadržkov in izkušenj delodajalcev je zlasti nazoren in prepričljiv Ivo Boscarol, lastnik tovarne ultralahkih letal v Ajdovščini.
  • Zgornje razpravljanje o napakah v esejskih nalogah bo prepričljivejše in nazornejše, če navedemo nekaj mnenj ocenjevalcev.
  • Izkušen raziskovalec bo tako ob podrobnem in nazornem opisu vprašanja, ki je podjetje pripeljalo do potrebe po raziskavi, predlagal ustrezno raziskovalno metodo.
  • Navodila za uporabo aparata so dobra, zelo nazorna in podrobna , tako da ne bi smelo biti dvomov o načinu uporabe in pripravi različnih receptov.
  • Album namreč prinaša podrobne in nazorne opise posameznih izbranih rastlin in ptic, skupaj z nalepljenimi sličicami pa bo ob koncu tako postal veliko več kot zgolj zbirateljski album.
  • Glede na sodobne trende v programiranju bi moral biti enostaven in nazoren.
  • Primeri, ki jih bomo obdelali, so enostavni in nazorni.
  • Vmesnik je res enostaven in nazoren ter kljub obilici možnosti, ki jih imamo, ne predstavlja nikakršne ovire.
  • Poleg tega obstajajo računalniške in matematične simulacije, ki temeljijo na fizikalnih in kemičnih strukturah ter lastnostih snovi, ki so prav tako nazorne in natančne .
  • Navodila za uporabo (10 %): strokovnjaki so preverili, kako razumljiva, natančna in nazorna so navodila za uporabo in druge priložene informacije.
  • Grafični prikaz lahko opremimo tudi z dodatnimi pojasnili, če slika sama ni dovolj nazorna in natančna .
  • Takšen način je veliko bolj praktičen in nazoren, kot spoznavanje rastlin iz katalogov.
  • Ezoterične metode se loteva vsakdanje preprosto, z nazornimi in praktičnimi nasveti ter brez posebnih vzhodnjaških pripomočkov in načel.
  • Knjiga je praktičen in nazoren priročnik za starše otrok do desetega leta.
  • Le da ta mesečina ni tako jasna in nazorna, je malo zapacana.
  • Da bi bili odgovori na zastavljena vprašanja še jasnejši in nazornejši, je knjiga, ki vsebuje več kot 320 strani, obogatena s skicami, fotografijami in podrobnim stvarnim kazalom.
  • Poskusi, zaradi kateri so prepiri najglasnejši, so zelo preprosti in nazorni.
  • Če k temu dodamo barve, so predstave še nazornejše in preprostejše .
  • Študija je napisana v preprostem in nazornem slogu, globoka spoznanja posreduje ob plastičnih podobah in jih popestri z zabavnimi zgodbicami.
  • Včasih ta možnost morda ni cenejša, je pa zato privlačnejša in nazornejša.
  • Vse prej kot dolgočasna je tudi zgodba o rodbini Celjskih grofov, ki nam jo je na izjemno privlačen in nazoren način, kot vse ostalo tistega dne, predstavila vodnica Rada.
  • A stvar še ni takšna, da bi bila res uporabna in nazorna.
  • Ves nauk v ljudski šoli mora biti duševno nazoren in uporaben v vsakdanji praksi.
  • Sogovorniki iz jezikovnih šol so si edini, da je lestvica uporabna in nazorna.
Na vrh
 
1.1 o sliki
nazorna SLIKA ali PREGLEDNICA na pregleden in učinkovit način prikazuje tisto, o čemer govori besedilo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Delo je opremljeno z nazornimi in privlačnimi barvnimi ilustracijami , v dodatku najdemo vrtni koledar in stvarno kazalo.
  • Osnovne vrtnarske veščine so podane preprosto in jedrnato ter s številnimi nazornimi ilustracijami in s preglednicami.
  • Ker ljudje vse bolj postajamo vizualna bitja, pri tovrstnem priročniku ne gre brez nazornih skic in risb.
  • Otrok razvoj predstavlja v krajših besedilnih enotah, podprtih z nazornimi anatomskimi skicami in razkošnimi fotografijami.
  • Obsega 204 strani in je opremljena s skoraj tristo prelepimi fotografijami, s številnimi nazornimi preglednicami in skicami.
  • Izjemna zbirka 5.000 naravoslovnih fotografij, zanimivi in natančni opisi značilnosti živali in nazorne preglednice sestavljajo sodoben vodnik po živalskem kraljestvu.
  • Več zgledov ...
  • Na začetku razstave najdemo eno izmed prvih nazornih upodobitev iz začetnega obdobja bakroreza.
  • V pripravi sta nemški učbenik za devetletko Založbe Obzorja z njenimi ilustracijami ter otroški vrtnarski priročnik založbe Kmečki glas Moj vrtiček z nazornimi upodobitvami vrtnin in ilustriranimi navodili za sajenje.
  • Knjiga je opremljena s številnimi nazornimi risbami in fotografijami, ki zelo olajšajo vadbo masažnih prijemov in postopkov.
  • Posebno vznemirljive so izredno nazorne risbe potopljenih plovil, ki nam pričarajo sedanji videz razbitine.
  • Ob vsakem opisu je tudi nazorna avtoričina risba rastline, dopolnjena s fotografijo.
Na vrh
1.2 o prizoru
nazoren PRIZOR ali FOTOGRAFIJA zelo podrobno prikazuje neko dejanje, zlasti njegove neprijetne dele
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Filma zaradi nazornih prikazov nasilja ne priporočamo mlajšim od 16 let. 20.40, 22.30.
  • Ogleda filma zaradi nazornih prikazov nasilja ne priporočamo mlajšim od 16 let.
  • Računalniškim igram mnogi nasprotujejo ne le zaradi pretiranega nasilja, nazornih prikazov spolnosti ter zlorabe mamil in alkohola, temveč tudi zaradi širjenja verske in rasne diskriminacije.
  • Film je bil zaradi nazornih prizorov spolnosti prepovedan v več državah, hkrati pa je prejel dve nominaciji za oskarja.
  • Zaradi nazornih prizorov seksa je film sprožil veliko polemik in so ga v nekaterih državah celo prepovedali.
  • Omenili ste najnovejši roman Chicago, ki ga prav zaradi nazornih seksualnih prizorov mnogi označujejo za provokacijo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • To naj ne bi pomenilo zelene luči za prodor nasilnih in seksualno nazornih filmov v kitajske kinematografe, temveč kategorizacijo filmov za različne skupine gledalcev.
  • Nadaljevanka vsebuje tudi kar nekaj seksualno nazornih prizorov.
  • Ko galerist razstavlja seksualno nazorne umetniške fotografije slovitega Roberta Mapplethorpa, se del javnosti upre in primer pride celo pred sodišče.
  • Besedilo je ilustrirano z nadvse nazornimi slikami.
  • Avtorica prispevka se je želela dotakniti tudi teme o spodnjem perilu, ki pa je bila očitno preveč nazorna.
  • Muslimanska dekleta bojkotirajo pouk o človeški reprodukciji, češ da je preveč nazoren ; zahtevajo tudi po spolu ločene ure telovadbe.
  • Več zgledov ...
  • V ZDA je film že naletel na kritike, saj naj bi bil spolno preveč nazoren za mlade gledalce.
  • Nekatere poze so izjemno nazorne in erotične.
  • Preberite tudi: Še nekaj hudo nazornih posnetkov iz porniča Kendre Wilkinson
Na vrh