WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nazor samostalnik
1 prepričanja; pogled
nazor je skupek prepričanj o svetu in družbi, ki si ga človek oblikuje v teku življenja in ki določa njegove ključne izbire
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za stranko gibanje tako zdaj volijo ljudje tudi povsem nasprotujočih si svetovnih nazorov.
  • Američani avtomobile razumejo kot obleke, ki ne izražajo samo socialnega statusa, ampak tudi svetovni nazor.
  • Feminizem kot gibanje ali celo življenjski nazor ima v vsakdanjem življenju pogosto zelo negativno prizvok.
  • Maksimilijan je bil romantičen tip liberalnih nazorov, nor na umetnost, arhitekturo in botanične vrtove.
  • Konservativni republikanci so do njega zadržani, ker ima preveč liberalne nazore.
  • Leta 1867 je bil kazensko upokojen, češ da zavaja mladino s svojimi političnimi nazori.
  • Več zgledov ...
  • V dveh letih je naredil vse izpite, potem pa se je zaprl pred svetom, čital in v samoti izoblikoval svoj filozofski nazor.
  • Kot etični nazor hedonizem trdi, da so edine stvari, ki imajo vrednost same po sebi, stanja ugodja in sreče.
  • Matija Čop je bil po estetskih nazorih pripadnik romantike.
  • Pesniška zbirka Pesmi štirih je nastala ob 50 - letnici prve izdaje zbirke, ki je združila pesnike različnih liričnih in estetskih nazorov.
  • Dekleta so svoje delo zaradi zaslužka in svobodomiselnih nazorov naravnost ljubila.
  • Zaradi svojih svobodomiselnih nazorov o evoluciji vesolja in vsega živega je imel veliko težav z Rimom.
  • Med ljudmi, ki so odšli ali morali oditi iz SKD, so ljudje različnih nazorov.
  • Za lepši in srečnejši jutrišnji dan v dvoje želim spoznati gospo svobodnih nazorov.
  • Med študiranjem in razlaganjem Pisma Rimljanom si je dokončno izoblikoval svoj verski nazor.
  • V njegovih konservativnih nazorih sta prevladovala ljubezen do slovenščine in vneto slovstveno delovanje.
  • Materialistični svetovni nazor, ki svet razume kot neskončno verigo naključnih sprememb, se ljudem zdi naiven, človeštvo ga je preraslo, kot otrok prerase pretesno oblačilo.
  • Sicer pa zadnje čase vedno bolj spoznavam, da nekateri vzamejo kot nekaj bistvenega za svoj levičarski nazor za sejanje sovraštva do katoliške Cerkve.
  • To pa pomeni, da država ne sme ne prepovedovati ne spodbujati kakršnegakoli ideološkega nazora.
  • Kot sem dejal, imamo katoliško zgodovino, katoliške korenine in slonimo na krščanskem svetovnem nazoru.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Silvia in Tobin imata različne nazore o svetu, sprva osebnih nesoglasij ne moreta prebroditi.
  • Katolikom, je navajal referent, gre za to, da spet pridobijo izgubljeni svet, v katerem so imeli kar močno posvetno oblast, laiki, ki si prizadevajo živeti v sekularizirani družbi, pa povezujejo nazor o bogu z napori za svobodo, pravico, napredek, znanost in drugo.
  • Poleg tega je prava demokracija možna samo v pravni državi in na osnovi pravilnega nazora o človeku.
  • V Basnih odseva La Fontainov pesimistični svetovni nazor o neizprosnem boju za obstanek.
 • SAMOSTALNIK0+glede+SAMOSTALNIK2 
  • Na kmetiji v Vrhpolju je Jože Trontelj postal mladi gospodar pred tremi leti, ko sta oče Jože in mama Antonija uvidela, da ima sin zelo jasne nazore glede prihodnosti.
  • Imam nekakšen platonski svetovni nazor glede matematike, kakor zagotovo tudi Gödel.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Medse sprejmejo zasvojence različnih verskih prepričanj in nazorov, vendar od njih pričakujejo spoštovanje omenjenih načel in njihovega reda.
  • Stres je največkrat posledica posameznikove zaznave, ocene in doživljanja dogodka oz. subjektovih nazorov in prepričanj.
  • Za stranko gibanje tako zdaj volijo ljudje tudi povsem nasprotujočih si svetovnih nazorov.
  • Zveni grozeče in prav je tako, je napisal avstrijski komentator liberalnih nazorov Hans Rauscher.
  • Cesare Lombroso, italijanski kriminolog iz devetnajstega stoletja, je prebrala, sicer liberalnih nazorov glede reforme zaporov, je bil prepričan, da je nagnjenost k zločinu mogoče ugotoviti po obliki glave.
  • Odnos do avtorskih pravic je stvar življenjskega nazora.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Zakaj bi morali a priori nekoga izključiti, če ne ustreza ravno našim nazorom ?
  • Premier Peterle je ob tem izjavil, da dr. Kristan funkciji ustavnega sodinika ne ustreza zaradi napačnega svetovnega nazora.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • V svoje posle skuša vplesti tudi idealističnega novinca Jaka Hoyta (Ethan Hawke), katerega nazori se precej razlikujejo od Alonzovih.
  • Hujše pa je, če se naši nazori bistveno razlikujejo od tistih, ki jih ima naš najboljši prijatelj ali prijateljica.
  • Demokracija prav tako ni religija, temveč nazor, ki je vplival na življenja ljudi po celem svetu," je še dejala Albrightova.
  • Na novinarsko vprašanje, kako bosta njuna različna svetovna politična nazora vplivala na odnose med državama, je Bush odgovoril: »On bo urejal zadeve v Veliki Britaniji, jaz pa v Ameriki.
  • Odkar je družina leta 1985 pobegnila pred vojno v Afganistanu, se nazori njenih staršev niso bistveno spremenili.
  • Na vprašanje, če lahko potrdijo, da se je njihov svetovni nazor v zadnjih desetih letih diametralno spremenil, je pritrdilno odgovorilo 80 odstotkov žena.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Z ženo imava podobne svetovne nazore in otroka poskušava vzgojiti, da bosta verjela v dobro.
  • Celo moški so že pred novim tisočletjem korenito spremenili svoje nazore glede seksapilnosti in tozadevni "mačistični" poraščenosti, ki v razvitem svetu pač ni več v modi, zato se vedno pogosteje odločajo za to metodo odstranjevanja dlak.
  • Vezani pa boste zahtevali več čustvene varnosti, čeprav radi raziskujete in imate svobodne nazore.
  • Radijska kultura oblikuje okus, nazore in obzorja celih generacij.
  • Vendar ne gre za dogodek, ki bi lahko odločneje spremenil vaš življenjski nazor.
  • Večina ljudi si do 25. ali 30. leta oblikuje svetovni nazor, ki se pozneje komaj kaj spreminja.
  • Več zgledov ...
  • Zakaj je študiral kar 11 let, ni znano, a znano je, da si je kmalu izoblikoval svetovni nazor in se politično opredelil.
  • Z umetnostjo izražamo svoja čustva, naš svetovni nazor, naš odnos do soljudi in naša duhovna hotenja.
  • S podobnimi ljudmi deliš skupne interese, nazore, čustva.
  • Z veseljem boste delovali v skupinah in organizacijah, s katerimi lahko delite podobne nazore.
  • Proti Heglovi tezi, da je vse resnično razumno, se je uveljavil nazor o brezumnosti sveta.
 • zaradi  [političnih, svobodnih, svetovljanskih nazorov
  • Maxima je sicer na poroki pogrešala svojega očeta, Argentinca Jorgea Zorreguieta, ker zaradi svojih političnih nazorov ni bil dobrodošel na poroki.
  • Kot najstnica je zaradi svobodnih nazorov in izzivalnega obnašanja zbujala prezir in ni veljala ne za krepostno ne za požrtvovalno dekle.
 • v  [skladu, nasprotju z  [življenjskimi, liberalnimi, estetskimi, političnimi, vrednostnimi nazori / v  [skladu, nasprotju s  [svetovnim, svojim nazorom
  • Predvsem naj bi v skladu z liberalnimi nazori porasel pomen občin.
  • Zato podpira starše, ki menijo, da imajo pravico do tega, da vzgaja šola njihove otroke v skladu z njihovimi vrednostnimi nazori.
  • Biti v politiki ni v skladu z mojimi življenjskimi nazori.
 •  [človek, ljudje z  [različnimi, radikalnimi nazori
  • A srečanje ljudi s tako različnimi moralnimi nazori se kmalu sprevrže v pravo komično vojno.
  • Na vseh ključnih položajih so ljudje z radikalnimi nazori.
  • George W. Bush se je v nastopnem govoru predstavil kot človek z nazori sočutnega konservativca.
 • po nazorih koga
  • Po nazorih starih modrijanov se seksualnost razvija prek srca in nikakor ne nasprotno.
  • Po nazorih Mitje Ribičiča je očitno dovoljen poboj vseh oblasti sovražnih državljanov, že če se pokaže možnost vojne s sosednjo državo!
 • kdo izhaja iz nazora / kaj izhaja iz nazora
  • Še danes pa večina kliničnih psihologov v osnovi izhaja iz nazora, da so mnoge abnormalnosti vsaj deloma posledica izkustva (»napačne priučitve«) in da jih je mogoče izboljšati s postopki, podobnimi * pogojevanju.
  • Naravne zaveznike SDZ Tomažič vidi v SKD, SKZ in SDSS, Spomenka Hribar pa je opozarjala, da je SKD trenutno edina stranka, ki izhaja iz svetovnega nazora.
  • E. Ravnikar in M. Sever izhajata iz nazora, da Marijin trg ni trg v urbanističnem smislu, ampak le križišče ulic.
  • Skozi to skupno mesto baroka je odseval konflikt, ki je izhajal iz fatalističnega nazora in iz vere v usojenost, ki je ni mogoče premagati in še manj predvideti.
 •  [prepričanja, vera, vrednote, pogledi, stališča, ideje in nazori / nazori in  [prepričanja, vera, vrednote, pogledi, stališča, ideje
  • Tudi sicer so bili učitelji v javnih šolah že od nekdaj najrazličnejših nazorov in prepričanj.
  • Našo organizacijo sestavljajo ljudje različnih nazorov in prepričanj, mnogi med njimi so verniki.
  • Medse sprejmejo zasvojence različnih verskih prepričanj in nazorov, vendar od njih pričakujejo spoštovanje omenjenih načel in njihovega reda.
  • Zaradi zaposlenosti staršev je bila namreč babica tista, s katero smo najstniški vnuki začeli prve razprave o svetovnem nazoru in veri.
  • Zaradi spremenjenih vrednot in nazorov postaja podeželje kraj prihodnosti.
  • Kreatorji in izvajalci reforme se morajo predvsem naučiti smisla za sodelovanje tudi med ljudmi (bodisi strokovnjaki bodisi politiki) različnih pogledov in nazorov.
  • Več zgledov ...
  • Kar se tiče prebivalstva na sploh, so se nazori in stališča do žensk postopoma spreminjali.
  • Fotografije so objavili tudi časopisi v drugih evropskih državah, kjer se je razvnel podoben spopad idej in nazorov.
 • kdo je kaj po (svojem)  [svetovnem, umetniškem nazoru / kdo je kaj po  [družbenih, političnih nazorih
  • Arthur C. Clarke je po svojem svetovnem nazoru nesporno enkratna osebnost.
  • Po svojem umetniškem nazoru je bil tradicionalist.
  • Po nazoru je konzervativec, ne kot godrnjavec, prej kot Indijanec.
  • A bil je posebnež, izrazit individualist, kozmopolit tako po nazorih, načinu življenja in seveda tudi v slikarski percepciji sveta.
  • Po nazoru je konzervativec, ne kot godrnjavec, prej kot Indijanec.
Na vrh
 
svetovni nazor
pogled na temeljna ideološka vprašanja sveta, navadno krščanski, materialistični ali idealistični
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sicer pa je Lukač znan gorečnež, ki menja svetovni nazor kot srajce.
  • Kmečka lista poudarja enoten nastop kmetov ne glede na politično pripadnost ali kakršen koli svetovni nazor.
  • Podatek o veroizpovedi pa je za zdaj edini podatek, ki skuša opisati svetovni nazor prebivalstva.