WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nauk samostalnik
1 spoznanja; teorija
spoznanja, ki tvorijo religijo, vedo ali idejni sistem 
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Poglejte, krščanski nauk uči, da je ženska moškemu dodeljena od Boga kot življenjska sopotnica in da je družina temelj našega bivanja.
  • Po islamskem izročilu je bila - tako kot uči katoliški nauk - rojena brez greha in je ostala devica.
  • Pa prav božji nauk uči, da je potrebno pomagati popotnikom," se s trpkim glasom spominja Bojan".
  • Nauki psihoanalize temeljijo na nepreštevni množici opazovanj in izkušenj, in tako je vsakršen poskus razlage psihologije kot naravoslovne znanosti, izhajajoč pri tem iz psihičnega kot v sebi nezavednega, terjal nove pojme in principe.
  • Njihov nauk temelji na Svetem pismu, vendar ga po svoje razlagajo.
  • Budizem je živa tradicija, vsi nauki pa izhajajo iz izkušenj Bude.
  • Več zgledov ...
  • Zagotavlja, da katoliški družbeni nauk izhaja iz morale.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Če se motim, napake ne pripisujte Marxu ali meni, pač pa naši nekdanji tovarišici za STM, ki ni strožje sankcionirala igranja taroka med njenim razlaganjem temeljnega družbenega nauka.
  • Herbarijsko zbirko urejajo in dopolnjujejo že okrog 150 let, v njej pa so tudi osebni herbariji številnih znamenitih ljudi, na primer utemeljitelja razvojnega nauka Charlesa Darwina ter raziskovalca Davida Livingstona.
  • Večina razvojnega nauka temelji na njegovih opazovanjih tamkajšnjih orjaških želv, imenovanih “ galápagos ”, in ščinkavcev.
  • V ta namen je treba povečati število šol, fakultet in inštitutov, kjer bodo časnikarji, filmski, radijski in televizijski delavci in vsi drugi mogli dobiti primerno izobrazbo, prežeto s krščanskim duhom, posebno glede socialnega nauka Cerkve.
  • Stranka svoje korenine vleče iz predvojnega socialnega nauka Janeza Evangelista Kreka.
  • Papeške poslanice ob svetovnem dnevu miru so pomembne tudi zato, ker izražajo prvine katoliškega socialnega nauka.
  • Več zgledov ...
  • Poslanica ponavlja spoznanja družbenega nauka Cerkve, da zemeljske dobrine pripadajo vsem ljudem in vsem rodovom.
  • Rdeča nit predavanja je bila nazorna primerjava novodobnih gibanj s krščanskim naukom oziroma določitev mej, ki povedo, kaj naj bi bilo v skladu s krščanstvom in kaj ne.
  • Pa vendar: ni krščanskega nauka, ki bi enačil angela z Bogom.
  • Ni jim bilo treba skrbeti za živež in učili so jih krščanskega nauka.
  • Kristusov nauk nosi v srcu odrešenje.
  • Potem ko je Cerkev ponižala ljudi v ponižne ovčice in se s tem oddaljila od bistva Kristusovega nauka, se je to iskanje še poglobilo.
  • Nekateri psalmi kličejo prekletstvo in božjo jezo ter kazni nad sovražnike, kar ni skladno z Jezusovim naukom.
  • Evangelisti niso imeli namena, da bi posebej poročali o Jezusovi molitvi, saj so hoteli oznanjati Jezusov nauk.
  • Polni boste moralnih naukov, ki pa jih nihče ne bo pripravljen poslušati.
  • V srednjem veku so na zgodovino gledali kot na sredstvo za učenje moralnih naukov.
  • V prejšnjih stoletjih so duhovniki pri posredovanju verskih naukov modrosti biblijskega besedila zamenjavali s prepovedmi.
  • Za razvoj Holandije je bil pomemben tudi verski nauk švicarskega reformatorja Jeana Calvina.
  • Bil je materialist in goreč privrženec ter oznanjevalec Kopernikovega nauka in velik svobodomislec.
  • Kopernikov nauk je bil zaradi strahu pred Cerkvijo predstavljen kot hipoteza.
  • Ker njegov pogled na stvarjenje sveta ni bil v nasprotju z evolucijo, je podpiral Darwinov nauk v času, ko je bil za mnoge bogokleten.
  • Če je danes ekologija tista »čarobna« beseda, ki nas opozarja na naravo, pa je bil v prejšnjem stoletju Darwinov nauk tisti, ki je na tem področju buril duhove.
  • Moje druženje z duhovniki sega v študentska leta, v najlepšem spominu imam znanstvo z župnikom Gačnikom v Stranjah pri Kamniku, ki se je zelo trudil, da bi ves cerkveni nauk nekako moderniziral, prenesel v današnji čas.
  • Ker torej cerkev načelno podpira vlogo vojaške službe kot varovalke miru in svobode, po cerkvenih naukih ni nezdružljivo biti kristjan in vojak.
  • Kaniška je v budizmu našel osnovo za uresničenje svojih zamisli, vendar so ga motile mnoge šole in sekte, na katere je razpadel Budov nauk.
  • Dečki bodo mesec dni spoznavali življenje budističnih menihov in osnove Budovega nauka.
  • Budistični nauk, ki se je v Tibetu zlil z verovanji v naravne sile, je poudarjal pomen “ zadovoljstva ” in ljudi odvračal od nepotrebne potrošnje.
  • Dejavnih je bilo več šol budističnega nauka, od katerih je bil zen budizem še posebej pomemben za Kitajsko in Japonsko.
  • Zato odločno spodbujam starše in učitelje, naj se borijo proti rasizmu in ksenofobiji tako, da podajo mladim pozitivna stališča, utemeljena v katoliškem družbenem nauku.
  • Iz obeh knjig sem razbral, da so cerkveni ljudje skozi stoletja katoliški nauk nadgrajevali in spreminjali.
  • Šele krščanstvo je Platonovo misel o nesmrtnosti duše strogo razumelo kot nesmrtnost individuuma, in sicer tako, da je zavrnilo Platonov nauk o ponovnem utelešenju in je nesmrtno dušo vezalo na enkratnost tega telesnega življenja.
  • Trenutno na Filozofski fakulteti pripravlja doktorsko nalogo iz Platonovega nauka o lepem in resnici.
  • V Kentuckyu je prepovedala izobešanje desetih zapovedi v učilnicah in dovolila poučevanje evolucijskega nauka v šolah, ki so ga ponekod zavrnili zaradi verskih razlogov.
  • Verjetno tudi zato, ker poteka nenehna sodna bitka med nasprotniki in zagovorniki evolucijskega nauka, ki občasno dobi prav farsične dimenzije.
  • V katoliškem družbenem nauku se pojmu odtujenosti izogibajo.
  • Že Lenin je rekel: »Marxov nauk je vsemogočen, ker je resničen.
  • Marxov nauk so mnogi spreminjali in prežvečili, morda pa bo v naslednjih letih ponovno kje zaživel
  • Eden od predmetov temelji na Aristotelovem nauku o številih, ki igrajo pomembno vlogo tudi v glasbi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Božja volja se kaže po Svetem pismu in nauku Cerkve ter po predstojnikih.
  • Nauk Cerkve zatrjuje obstoj pekla in njegovo večnost.
  • Slovenska škofovska konferenca izraža stališče, da novi dokument kongregacije za nauk vere ni ovira za ekumenizem
  • Eden od njiju je leta 1979 pravilno napovedal, da bo Ratzinger imenovan za prefekta kongregacije za nauk vere, kar se je dve leti kasneje tudi zgodilo.
  • Stanko se spominja, da je bil kot otrok eden najbolj pridnih pri verouku, ministrant in duhovnikov osebni prijatelj, strašanski entuziast miroljubnega in ljubečega nauka Jezusa iz Nazareta.
  • Bodite popolnoma pošteni in se naravnost vprašajte: "Ali počnem kar koli, kar je v nasprotju z božjimi zakoni in nauki Jezusa Kristusa" Duševni mir in moč bosta nastopila, ko bo izginilo vse moralno napačno.
  • Več zgledov ...
  • Po nauku Jezusa Kristusa se smrt ne nanaša toliko na telo kot na dušo.
  • Kljub temu pa bi lahko terapiji, ki jo izvajajo v centrih, rekli kristoterapija, saj temelji na naukih evangelija.
  • Kakšne so morebitne posledice moralnega nauka evangelija in Cerkve, o tem odloča vsak kristjan sam.
  • Njegov namen je osvetliti vlogo Karitas pri spravi in seznaniti sodelavce s temeljnim pojmovanjem sprave v nauku cerkve in Svetem pismu.
  • Po raziskavi je med celotno populacijo odraslih med 18. in 70. letom v Sloveniji vernih skladno z naukom cerkve 15 odstotkov, kar 53 odstotkov pa je vernih »na svoj način«.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Ontologija dinamične filozofije je gmotni materializem, nauk, ki trdi, da obstaja en sam svet brez delov.
  • Najprej se boste začeli vsekakor zanimati za entomologijo - nauk, ki proučuje žuželke.
  • Nauk, ki uči, da je kvaliteta naslednjega življenja pravzaprav plačilo za dobra in hvalevredna dela v tem življenju, se je začel v Indiji v 5. stoletju pred Kristusom.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kateri 
  • Joga ni religija - je nauk, iz katerega so nastale vse religije.
  • Ob takšni izjavi je jasno, da krst otrok oz. dojenčkov ni v skladu z Jezusovim naukom, iz katerega izhaja, da je prvo učenje in šele nato krst.
  • 1711 Rodil se je angleški filozof David Hume (umrl leta 1776), utemeljitelj skepticizma, filozofskega nauka, s katerim je utrdil dvom o obsegu in moči človeškega razuma.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Šolo obiskuje 180 učencev, na njej poučuje 17 glasbenih pedagogov, ki poučujejo 15 različnih instrumentov in nauk o glasbi.
  • V okviru Nauka o glasbi bodo tudi letos pripravili projekt Glasbena pravljica, ki je bil dobro sprejet.
  • Za učence, ki so uspešno končali 6. razred nauka o glasbi, razpisujemo pouk glasbenega stavka (osnove harmonije, kontrapunkta in glasbenih oblik).
  • S teoretičnimi spisi je utemeljil nauk o harmoniji 18. in 19. stoletja.
  • 1683 - Rodil se je francoski skladatelj, organist in glasbeni teoretik Jean - Philippe Rameau, oče nauka o harmoniji (Traktat o harmoniji), eden od vrhov tedanjega evropskega kulturnega kroga (umrl leta 1764).
  • H klasični fiziki štejemo mehaniko, nauk o toploti, elektromagnetizem in optiko.
  • Več zgledov ...
  • Postavil je temelje sodobne mehanike, akustike in nauka o toploti.
  • Toplotno sevanje ima opraviti s prenosom energije in običajno ga v šoli vsi prvič srečamo prav pri nauku o toploti.
  • V nauku o troedinem Bogu je zajet ves nauk o človeku!
  • Že klasična teologija ( nauk o Bogu) je zato uporabljala nikalnico ne: Bog je neomejen, neskončen, neizmeren, nedoumljiv.
  • Teologija, ki je nauk o Bogu in njegovih stvareh, je tudi znanost, sveta znanost.
  • Že tedaj nisem mogel razumeti, kako je mogoče, da služabnice Cerkve, ki v vseh svojih nastopih neprestano oznanja Kristusov nauk o ljubezni, zmorejo izražati toliko sovraštva.
  • Najprej si izbere učence in skupaj se odpravijo od kraja do kraja, da bi oznanjali nauk o ljubezni do sočloveka.
  • Ali so pozabili na temeljne krščanske nauke o ljubezni do svojega bližnjega in drugih ljudi, o spoštovanju in razumevanju drugih?
  • Hermes Trismegistos: grško ime za egipčanskega boga Thota, boga učenosti; od njega naj bi izvirali hermetični spisi z gnostičnim naukom o nastanku sveta in odrešenju.
  • Toda poznamo tudi kozmonogijo, mitično - religiozni nauk o nastanku sveta in njegovem razvoju.
  • V grobem je orf (e) izem verski in filozofski sistem, ki vsebuje nauk o nastanku bogov, stvaritvi človeka, njegovi posmrtni usodi ter mistične obrede očiščenja in posvečenja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Teorija o velikih rastlinojedcih nasprotuje prevladujočemu nauku, po katerem je bila Evropa nekoč popolnoma porasla z gozdovi.
  • Nekateri mislijo, da Biblija nasprotuje nauku o evoluciji.
  • Skupina vernih Američanov nasprotuje Darwinovemu nauku, ker naj bi kvaril moralo šolarjev.
  • Danes se v domovini največjega biologa Charlesa Darwina dogajajo čudne stvari, ki povzročajo izredne razmere, kot v kapitalistični družbi, ki se je odpovedala Darwinovemu nauku o evoluciji.
  • Leta 1633 je inkvizicija prisilila tudi velikega italijanskega fizika in astronoma Galilea Galileia, da se je javno odpovedal Kopernikovemu nauku (tedaj naj bi zamrmral svoj sloviti stavek: In vendar se vrti!)
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Toda, manj se je skoraj 5000 princev držalo naukov svoje vere, bolj vneto so denarno podpirali svet mošej, verskih šol in bojevnikov za vero.
  • V popolni prevladi je teravadski budizem, ki se strogo drži nauka prednikov.
  • »Otroci smo sedeli natlačeni v nizkem prostoru in se učili krščanskega nauka, čitanja, pisanja in računstva.
  • Nikoli nisem bila komunist in verjela v to ideologijo, še manj sem vernik, ne glede na to, da so me starši učili katoliškega nauka in želeli, da opravim svete zakramente.
  • Daleč po ulici se namreč vije vrsta radovednežev, ki hočejo videti tiste, ki niso hoteli sprejeti osnovnega svetopisemskega nauka, da si prah in v prah se povrneš, ki so hoteli v osrčju krščanstva kot faraoni kljubovati minljivosti telesa.
  • Vendar pa ni vedel za Mendlovo delo in ni nikoli sprejel nauka, da so variacije že določene z geni v trenutku oploditve jajčeca ali semena.
  • Več zgledov ...
  • Kot krščanska družina ni sprejela novega nauka, ki je prihajal v okupirano deželo z vzhoda, nauka ki so ga vsiljevali razni agenti pod krinko OF.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vsak zgovoren rokodelec ali meščan je namreč mislil, da lahko oznanja svoj verski nauk.
  • Množično so preganjali, mučili in morili kristjane; posebno tiste, ki so odkrito oznanjali Kristusov nauk.
  • V ZDA se bo izpopolnil za misijonarja in nato širil nauke mormonske skupnosti
  • Tri največje religije na svetu svoje nauke širijo tudi z razlago naukov iz svetih knjig.
  • Do svojega osemdesetega leta je Buda širil svoj plemeniti nauk in budistična skupnost je nezadržno rasla.
  • Majda ji je razlagala verske nauke in v Olgi je dozorel sklep, da hoče sprejeti sveto obhajilo.
  • Več zgledov ...
  • Znana angleška seksologinja Anne Hooper v knjigi analizira in na novo razlaga nauke Kama Sutre, ki bodo navdihnili ljubimce današnjega časa.
  • Leta 1605 je izdal okrožnico, da morajo duhovniki nauk razlagati v slovenščini.
  • Čeprav je Darwin svojo evolucijsko teorijo v veliki meri osnoval na Lyellovem delu, se je Lyell nekaj časa obotavljal, vendar na koncu le sprejel razvojni nauk.
  • Lahko sem napačne vere tako, da se odločim sprejeti nauk, ki je sam po sebi napačen.
  • Dodal je, da stranka sprejema socialni nauk krščanske cerkve in da se bo zavzemala za izboljšanje kvalitete življenja in vrnitev pravic ogroženim družbenim skupinam.
  • Ne bodimo kot nezreli mladostniki, ki nekritično sprejemajo vsak nauk, ki ga veter prinese in je plod "človeške zvijačnosti in pretkanosti".
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • V enem od svojih govorov je pozval k reformi šiitizma in pripomnil, da muslimani niso »opice, da bi se slepo ravnali po naukih svoje duhovščine«.
  • Se ravnate po naukih kakšnega od velikih menedžerskih gurujev, Porterja, Petersa, Ansoffa ...
  • Tisti, ki bo ravnal po Mojem nauku, bo rešen; kdor pa bo Moj nauk sicer poznal, ravnal pa bo po starem kvasu farizejev, bo propadel.
  • Ko je bil brat še živ, smo vsi v državi živeli po naukih islama.
  • Obilo jih je med nami, ki vzorno žive po Kristusovih naukih, kateri pa vendar nikomur ne odpuščajo; posebno onim ne, ki jih nikdar žalili niso.
  • V Avstriji obstaja budistična skupnost, ki šteje 20 tisoč članov in marsikateri med njimi želi biti tudi pokopan kot budist, če je že živel po budističnih naukih.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Krščanska znanost, versko združenje, ki se posveča premagovanju bolezni z vero, ki zanika obstoj materije, trpljenja in bolezni, sloni pa na naukih Mary Baker Eddy, predstavljenih v knjigi Znanost in zdravje (Science and Health, 1875).
  • Tradicionalno luteranstvo, ki sloni na naukih Martina Luthra (okoli 1483 - -1546), poudarja, da je za odrešitev potrebna zgolj vera.
  • Scientologija, verski sistem, ki sloni na naukih severnoameriškega pisatelja znastvene fantastike, L. Rona Hubbarda (1911 - -86).
  • Advaitski hinduizem (advaita, 'ne - dualnost' v sanskrtu), v hinduizmu ena od filozofskih šol vedante, ki temelji na naukih Šankare.
  • Rasta (farijanstvo) je religija, ki temelji na nauku etiopske ortodoksne cerkve.
 • v  [nasprotju, skladu z/s  [cerkvenim, katoliškim naukom
  • Za vatikanskimi zidovi so v četrtek objavili dolgo napovedovani in pričakovani dokument, ki od politikov katoliške vere po vsem svetu terja zvestobo veri, doslednost in odločno nasprotovanje zakonom, ki bi bili v nasprotju s katoliškim naukom.
  • Škofje so morali paziti, da noben predmet ne bi prišel v nasprotje s cerkvenimi nauki in moralo.
  • In očitno povsem napak, kajti vse, kar počnejo, je v popolnem nasprotju z nauki naše vere.
  • In bo to najmanj greh, pa še lepo ne bo, ker ne bo v skladu s cerkvenim naukom.
  • Na seznamu so tisti, ki so bili hudo trpinčeni ali umorjeni iz sovraštva do vere, tisti, ki so vse svoje življenje živeli v skladu s cerkvenim naukom in so mu kljub vsem preizkušnjam ostali zvesti do smrti.
  • »Dorothy in Diana sta živeli v skladu s krščanskimi nauki bolj kot veliko heteroseksualnih zakoncev«, pravi Karen Armstrong.
 • nauk in zgled
  • Vestno izpolnjevanje božje volje je več vredno kot vse drugo, je nad vsemi drugimi nauki in zgledi - saj prav to vodi h krščanski popolnosti.
  • Peter in vsi prvi kristjani so se vzdrževali mesnih jedi in to je bilo bistvo Jezusovega nauka in zgleda.
  • Prizadevajo si živeti po evangeliju in tako slediti naukom in zgledu svojega vzornika Jezusa Kristusa.
 • življenje in nauk
  • Če vzamemo Jezusovo življenje in nauk v celoti, ni v njem nič takega, kar bi lahko opravičevalo kakršno koli poveličevanje nasilja ali trpljenja.
  • Tu je 1500 plošč z vklesanimi reliefi, ki upodabljajo Budovo življenje in nauke ter sestavljajo nekakšno kamnito enciklopedijo budistične doktrine.
Na vrh
 
1.1 sporočilo ali nasvet
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Od življenjskih naukov mu je najljubši nauk ameriškega predsednika: »Predsednik ponoči spi tudi v času najhujše krize (on, kot pravi, ne zmeraj).
  • Američani, gobezdala po naravi, imajo ponavadi na zalogi veliko zgodb in življenjskih naukov.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Nauk se glasi: ne kadi, raje jej sladkarije.
  • Njegov življenjski nauk, moto, vodilo se glasi: »Kdor hoče, ta zmore.
  • Nauk zgodbe se glasi: če želite tekmovati s prvaki v formuli 1, investirajte v superračunalnik.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Ali pa smo primorani zgolj slediti nauku, da izmed dveh slabih stvari, vedno izberi manjše zlo.
  • Tako na primer se od učiteljev verskega pouka pričakuje, da bodo v zasebnem življenju sledili naukom, ki jih učijo.
  • Sledim nauku cerkve, vendar mislim, da mi cerkev ne bi smela predpisovati ničesar, kar bi mi lahko škodilo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Potrebno je le potegniti nauke iz tega, kar se je zgodilo v Kaliforniji, da bi se temu izognili.
  • Šef Pentagona je iz vietnamske izkušnje potegnil nauk, da si je počasno drsenje v vojno mogoče razlagati z omahljivostjo.
  • Svetujem pa vam, da iz vsega tega, kar se vam dogaja, potegnete nauk : življenje je igra.
  • Če je mogoče potegniti kakšen nauk iz pretekle zgodovine in ne nazadnje tudi iz najnovejše politične zgodovine, potem moramo biti skeptični do takšnega modernega funkcioniranja držav, ki so torej praviloma same storilke genocida.
  • Lahko se prepustimo zagrenjenosti, ki nas bo razjedala do konca življenja, ali pa iz slabe izkušnje potegnemo koristen nauk in z nasmehom krenemo novemu življenju naproti.
  • Najbrž ga ni recepta, po katerem bi lahko ob vsakem tednu otroka in skrbi za varnost pešcev nasploh delili nauke in napotke za vse večne čase.
  • Več zgledov ...
  • Zadeva ne bo prijetna, a bo koristna, še posebno če boste znali iz nje potegniti kakšen pameten nauk.
  • Potem se je zresnil in začel deliti nauke.
  • Upajte, da ste iz tega izluščili vsaj pameten nauk.
  • Zato iz nedavnega spodrsljaja izluščite pozitiven nauk za prihodnost.
  • Pametni se učijo na svojih napakah, zato iz spodrsljaja izluščite nauk, ki vam bo kasneje veliko pomagal.
  • Pod motom "Dokaži svoj posel" je 1.028 profesionalcev iz 33 držav poslušalo nauke in predavanja najboljših učiteljev golfa.
  • Mirno se lahko navdihujemo ob klasičnih spisih različnih mističnih tradicij, vendar to nikakor ne sme nadomestiti branja besedil, ki vsebujejo nauke, po katerih skušamo živeti vsak dan.
  • A zgodba o celjski zapornici, ki jo je odredil postaviti direktor nepremičninske družbe, vsebuje tudi nauk.
  • Vi dajete tukaj moralne nauke, vi, ki ste iz opozicije prestopili v pozicijo!
  • V filmu je zanimiva bolna gospa Camille, ki ji glavni junak stoji ob strani, ona pa mu daje življenjske nauke.
  • Torej naj daje nauke tu vsaj kdo, ki je kdaj v gospodarstvu kaj naredil.
  • Vsi ljudje, ki so uspeli na kateremkoli področju, so upoštevali ta nauk : zaupati v prihodnost, kar pomeni, da smo neobremenjeni in delujemo v sedanjosti, ter delati po intuiciji.
  • Mali programerji in programerska podjetja se z Microsoftom seveda ne morejo bosti in v glavnem upoštevajo nauk moje stare mame, ki je vedno, ko sem se kaj pritoževal, rekla »molči in trpi«.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Ljudje so brali njegove knjige ter se držali naukov in navodil.
  • Držite se lepega nauka : Kdor ima malo in deli, se mu v rokah množi.
  • V težkih dneh se je pogosto spomnil naukov svojih staršev, da mora biti človek pošten.
  • Te dni, ko že čutimo pomlad, ne bo odveč, če se spomnimo naukov Sebastijana Kneippa (1821-1897) o telesnem utrjevanju.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Tedaj sem razumela, da mi je dal še zadnji nauk za življenje, naj se ne bojim smrti.
  • Nimam nobenih naukov za zdravo življenje.
  • Mati pa je skrbela, da so hodili njeni otroci radi v cerkev, kjer so dobivali lepe nauke za prihodnje življenje.
  • Poročilo skuša iz celotnega škandala potegniti določene nauke za prihodnost.
  • Nauk za prihodnost je torej v spoznanju, da skrivne ljubice politikov morda celo bolj koristijo demokraciji kot pa osebnemu zadovoljstvu samega politika; in so potemtakem politiki z ljubicami pravzaprav bliže demokraciji kot drugi, ki si prizadevajo za brezmadežnost.
  • Nedeljska prireditev je bila sicer še zelo daleč od tega, je pa bila prvi zelo konkreten poskus razmišljanja v tej smeri in je prinesla tudi nekaj zelo pomembnih naukov za prihodnost.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Mi Nemci smo s tem » naukom iz zgodovine« potrdili legitimnost svoje neudeležbe, ko je šlo denimo za Jugoslavijo.
  • Za Francoze, Angleže in Američane je recimo nauk iz zgodovine »Nikoli več vojne« popolnoma absurden.
  • Oba tabora pa ne bi smela prezreti peščice trpkih naukov iz preteklosti.
  • »Starši so tisti, na katere se lahko v takih primerih vedno najbolj zanesemo,« potegne nauk iz te zgodbe Nastja Celec.
  • Nauk iz tega je jasen: če bi si obsojenec vzel še toliko časa, da bi popil čašo vina, bi ostal živ.
  • Morda so vodilne države potegnile nauk iz tistih grenkih izkušenj in danes hočejo preprečiti krizo takega tipa in so za to tudi sposobne.
  • Več zgledov ...
  • Nauk iz vsega tega je, da vitamini ne delajo čudežev in ne morejo nadomestiti zdravilnega učinka hrane, iz katere jih pridobivajo.
  • Sposobni ste potegniti nauk iz zapleta.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Ponovila je neki stari nauk, ki pravi: Učitelji so iskalci zakladov, ne pa iskalci neprimernih dejanj.
  • In nauk, ki ga profesor še doda: biti prvi še ne pomeni biti najboljši!
  • Zato je nauk, ki sledi iz Jelcinovih zdravstvenih težav, jasen: ruski politični sistem ne bi smel biti tako popolnoma odvisen (ne glede na tovrstno rusko tradicijo) od moči samo enega človeka.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-kateri 
  • Dala mi je nekaj obveznih naukov, brez katerih pri njej pač ne gre, potem pa se je pred mano odprla svoboda.
  • Vem, da me je v določenem trenutku drago stalo, vendar pa je bil to dragocen nauk, iz katerega sem veliko iztržil.
  • Poražencem so dale nekatere nauke, iz katerih se gotovo ne bodo ničesar naučili.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-da 
  • Nato so dobili nauk, da znanje odpira vsa vrata.
  • Taka izkušnja naj bo nauk, da se nam drugič ne ponovi kaj podobnega.
  • Kje imajo svojo vest in moralo, kje je nauk, da drugemu ne smeš želeti slabega?
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2množina
   
   
  • Že januar bo poln naukov, ki nas znajo popeljati na nepredvidljive poti.
  • Dogodki v romanu so polni pomembnih naukov za oba skrajna pola potrošnikov trivialne literature, tako za amaterje, ki uživajo v praznem strahu, kot za profesionalce, ki jim to ugodje očitno vse bolj kali strah pred tem, da so se znašli na napačni strani.
  • Kljub svoji mladosti je poln življenjskih naukov.
  • Fanta čaka nepozabno popotovanje, polno življenjskih naukov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nauk zgodovine je, da ljudi, ki nastopajo s skrajnim sovraštvom in demagogijo, nepripravljenim na dialog z drugače mislečimi, pač ni mogoče tolerirati.
  • Toda glavni nauk zgodovine civilizacij je, da je veliko stvari verjetnih, a nič ni neizogibno.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK 
  • Nauk je preprost: v zadnjem trenutku izglasovani zakoni so zelo ranljiva materija.
  • Njegov nauk je preprost: vzrok vsega trpljenja je želja.
  • Nauk je jasen: varnostni interesi morajo biti pomembnejši od ekonomskih obetov.
  • Nauk je jasen: ne pijte alkohola in boste bolj zdravi, ne kadite in ne boste ubiti.
  • Naj bo ta anekdota resnična ali ne, nauk je jasen in povsem drži.
 • nauk in nasvet
  • Stara zaveza je videti kot zbirka malo naivnih parabol, v resnici pa vsebuje zelo praktične moralne in tudi bolj konkretne nauke in nasvete.
  • Zaradi svoje zrele izkušenosti pomagajo mladim z dragocenimi nasveti in nauki.
  • Roman je slab konstrukt, v njem kar mrgoli nasvetov in naukov, kako naj se dela.
  • V sebi skriva neizmerni besedni zaklad, lepoto, nasvete in nauke.
Na vrh
nauk o dveh kraljestvih
Lutrov nauk, ki govori o ločenosti države (postave) od vere (evangelija)
religija
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Zaradi nauka o dveh kraljestvih je torej bilo formalno vsako konkretno izkušnjo na prvi pogled mogoče razlagati dualistično: ne da bi se odpovedali pričakovanju prihodnosti odrešenja, ki bo razkrilo pravo razločevanje.
  • Njegov nauk o dveh kraljestvih so med pocerkvitvijo (Verkirchlichung) Evrope preinterpretirali in ga tokrat v prostorsko oprijemljivem smislu uporabili navznoter – pri razlagi duhovne in posvetne oblasti – in navzven – pri razlagi nasprotja med kristjani in pogani.
  • Bonhoeffer je prepričan, da je Luther svoj nauk o dveh kraljestvih razumel prav v tem polemičnem smislu, ne pa kot dve samostojni, avtonomni sferi.
kongrgacija za verski nauk
katoliška ustanova
 • Benedikt XVI. je bil pred izvolitvijo za papeža voditelj Kongregacije za verski nauk.
 • Papež Janez Pavel II. je kardinalu Josefu Ratzingerju, predstojniku kongregacije za verski nauk, nekoč znane tudi kot Sveti uficij rimske inkvizicije, naročil, naj zgodovinarjem dovoli vpogled v arhivske listine o inkvizitorskih procesih, med drugim tudi v listine o procesih proti Giordanu Brunu in Galileju.