WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
naravovarstvenik samostalnik
1 kdor si prizadeva za ohranitev čistega okolja; okoljevarstvenik
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Prav za ta odsek pa so mnenja zelo deljena: predvsem mu nasprotujejo naravovarstveniki, domačini in še nekateri pa zagovarjajo to gradnjo.
  • Mesto ga namerava urediti in spremeniti v turistično točko, vendar naravovarstveniki nasprotujejo občinskim načrtom.
  • Tu je še letališče, ki želi podaljšati letališko stezo in ji naravovarstveniki nasprotujejo ter zahtevajo dokončen dogovor prav v načrtu upravljanja.
  • Takrat pa so se oglasili naravovarstveniki, ki menijo, da je cena projekta občutno previsoka.
  • V sosednji Avstriji so se že oglasili naravovarstveniki, ki opozarjajo: preveč higiene prej škodi kot koristi!
  • Čeprav so organizatorji VN ZDA prepričani o uspešnosti projekta, pa so se že oglasili lokalni naravovarstveniki, ki opozarjajo, da bo dirkaški kompleks močno obremenil okolje.
  • Več zgledov ...
  • Naravovarstveniki in tudi nekateri jedrski strokovnjaki opozarjajo , da bo plavajoča jedrska elektrarna veliko bolj ranljiva, kot so kopenske.
  • A naravovarstveniki in nekateri biologi ter gozdarji opozarjajo , da so številke prenapihnjene, da bi ohranili ali celo povečali odstrel.
  • Poseg ne bi bil tako drastičen, kot radi opozarjajo nekateri naravovarstveniki, če bi se ga lotili po temeljitem preudarku.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ali pa so oklicani naravovarstveniki tisti, ki visijo na proračunu.
  • Kot samooklicani naravovarstvenik je rad pešačil, večje razdalje pa je prekolesaril, da je čim manj onesnažil okolje.
  • Policisti so nato precej razgreto glavo omenjenega samooklicanega naravovarstvenika iz Iga vasi ohladili s pridržanjem v za to namenjenih prostorih policije v Cerknici.
  • Ko poslušam zgodbe pro levih samooklicanih naravovarstvenikov o Grenlandu in ledu ,kako se tam topi.
  • David in Tea sta se bodočih sosedov hotela otresti na vse mogoče načine, nazadnje sta odšla celo na sodišče kot zaprisežena naravovarstvenika.
  • Z njimi bodo prišli tudi številni spremljevalci in sorodniki, v glavnem veliki zaljubljenci v naravo in zapriseženi naravovarstveniki, enkratna dolina bo vsaj teden dni v znamenju robinhudovskega turizma.
  • Več zgledov ...
  • Lovstvo je postalo področje, o katerem imajo vsi veliko povedati in na katerega se vsi spoznajo, je bil eden od komentarjev jeznega lovca, sicer zapriseženega naravovarstvenika.
  • Je tudi zagrizen naravovarstvenik in borec za človekove pravice ter pisec številnih člankov s področja mednarodnih odnosov, okoljskih tem in evropskih povezovalnih tokov.
  • Charles, zagrizen naravovarstvenik in zagovornik organske pridelave hrane, se je takoj odločil za nakup.
  • Vsakokrat, ko na televiziji vidite, da na Grenlandiji čofne v morje nekaj kvadratnih kilometrov velik ledenik, se zavedajte, da so za to krivi krave in zagrizeni naravovarstveniki.
  • Kot prepričan naravovarstvenik je bil zato posebej vesel, ko je letos v Kranjski Gori opazil oglas, ki priporoča obiskovalcem Vršiča, naj uporabljajo avtobusni prevoz.
  • Pri tem pa kot prepričan naravovarstvenik opaža čedalje hujšo erozijo, ki jo povzročajo trume planincev; obrnil se je tudi že na vodstvo Triglavskega narodnega parka s pozivom, da je problem treba začeti reševati.
  • G. Evald Vodopivc je v članku predstavljen kot » prepričan naravovarstvenik «, kljub temu da je na skoraj dveh hektarjih njegovih njiv in travnikov odloženih več sto ton odpadkov, predvsem odpadne plastike, pa tudi odpadnih vozil in strojev.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Če pa se denar že najde, pa daljnovoda velikokrat ni mogoče dograditi zaradi nasprotovanja naravovarstvenikov ?
  • Zamuja tudi začetek gradnje ruške sedežnice v dolino, predvsem zaradi nasprotovanja naravovarstvenikov.
  • Zakonca sta si že od leta 1979 prizadevala za uresničitev projekta, vendar pa sta zaradi protestov naravovarstvenikov morala na dovoljenje čakati do leta 2003.
  • Pred izstrelitvijo plovila je prišlo do protestov naravovarstvenikov, saj je na plovilu kar 32,8 kg plutonija.
  • Zakonca sta zaradi protestov naravovarstvenikov morala na dovoljenje čakati vrsto let, projekt pa ju je stal 21 milijonov dolarjev - stroške sta pokrila sama.
  • Žal Kline ni ocenil, koliko časa naj bi ta proces 'do uvida' trajal, saj glede na opozorila naravovarstvenikov časa ni ravno na pretek.
  • Več zgledov ...
  • Tudi pri nas zelena zima zbuja upanje, da bodo nenehna opozorila naravovarstvenikov našla širši krog poslušalcev.
  • Čeprav so traso hitre ceste skozi Vipavsko dolino na odseku med Vipavo in Razdrtim načrtovali pred petimi leti, pred dvema letoma pa jo je uskladila vipavska občina, se je po opozorilu naravovarstvenikov vse skupaj ustavilo.
  • Tudi v naši rubriki smo že pred časom pisali o pomislekih naravovarstvenikov o množičnih pohodih v gore in planine.
  • Nove vrečke so kljub temu deležne pomislekov nekaterih naravovarstvenikov, ki opozarjajo, da še niso znani vsi dolgoročni učinki sestavin, na katere razpadejo vrečke, na okolje.
  • Plesniku se kljub pomislekom naravovarstvenikov za zamenjavo zdijo najprimernejše LED-svetilke.
  • S tem so se uresničila dolgoletna prizadevanja naravovarstvenikov, da bi območje zaradi izjemnega bogastva flore in favne zavarovali.
  • Zadnji dve desetletji smo priča divji pozidavi in neuspešnim prizadevanjem naravovarstvenikov, da bi pokrajino in njeno naravo zavarovali pred dokončnim razvrednotenjem.
  • Imamo veliko spoštovanje do prizadevanj naravovarstvenikov, ker se zavedamo uničevalnih možnosti, ki jih ljudje danes imamo.
  • Zasnova je izvedena v skladu z zahtevami naravovarstvenikov, saj je objekt na območju Triglavskega narodnega parka,« so sporočili iz DRSC.
  • Okna, ki so grajena po meri in v skladu z zahtevami naravovarstvenikov, bodo vgradili, čim se bo nadaljevala obnova gradu.
  • Na črno postavljena 23 metrov visoka asfaltna baza kazi veduto gradu Mokrice mnogo bolj kot bližnja bencinska servisa, ki so ju na zahtevo naravovarstvenikov morali prestaviti dlje od gradu, kot so sprva načrtovali.
  • Ker pri tem ni upoštevala nobenih strokovnih argumentov naravovarstvenikov, se je DOPPS na soglasje pritožil, nato pa pred tremi meseci vložil še tožbo na upravno sodišče.
  • Strokovno podkrepljeni argumenti naravovarstvenikov so imeli takšno težo, da se je blejski občinski svet na lanski junijski seji odločno opredelil proti izravnalnemu bazenu ter celo sprejel sklep, da o zadevi ne bo več razpravljal.
  • Očitno je vsestransko dogovarjanje s predstavniki Agencije za okolje, Zavoda za varstvo narave in drugih ustanov zaleglo in so verjetno prav argumenti naravovarstvenikov pripomogli k sprejeti tehnični rešitvi.
  • Bobre so bili namreč že v preteklosti pripravljeni urediti z maksimalnim vložkom svojega dela, zataknilo pa se je pri soglasjih naravovarstvenikov.
  • Dobili smo že soglasja naravovarstvenikov in Triglavskega narodnega parka.
  • S soglasjem naravovarstvenikov verjetno ne bo večjih težav - čeprav so doslej bile - pojavljajo pa se težave zaradi pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, preko katerih bo potekala cesta.
  • Ta projekt naj bi zastal zaradi pripomb naravovarstvenikov, ki pa bi soglašali, če bi investitorji svoje načrte nekoliko popravili.
  • Poleg tega je državni sekretar opozoril tudi na izrečene pripombe naravovarstvenikov in gozdarjev, ki odločno nasprotujejo izbranima lokacijama v Dobravi in pri Brestanici.
  • Po besedah Marjana Podobnika je mogoče pomemben del pripomb naravovarstvenikov upoštevati, ne da bi preprečili nadaljnje posodabljanje HE Moste glede na to, da je tako malo možnosti za proizvodnjo vršne energije in da gre za gospodarsko pomemben objekt tudi za Gorenjsko.
  • Če se bo v tej državi upoštevalo mnenje naravovarstvenikov se nam slabo piše.
  • Se je torej država odpovedala domnevno potratni gradnji ceste, ki je po mnenju naravovarstvenikov tudi precej ekološko sporna, saj bi tako rekoč prepolovila dolino in posegla na najboljša kmetijska zemljišča?
  • Evropski voditelji si bodo za cilj do leta 2020 najverjetneje postavili 20 odstotkov energije iz obnovljivih virov, kar je po mnenju naravovarstvenikov premalo drzno.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • V Komendi so po dolgotrajnem usklajevanju z naravovarstveniki le sprejeli lokacijski načrt za drugo fazo poslovne cone.
  • Bohinjcem se bo po večletnih prizadevanjih in usklajevanjih z naravovarstveniki uresničila želja po asfaltiranju celotne makadamske ceste od Zlatoroga do parkirišča pod slapom Savico.
  • Podjetje je v sodelovanju z naravovarstveniki in krajani uredilo okolico jezera, ki je pravi naravni biser, in tako onemogočilo množičen obisk ob njem.
  • Želijo si več ustvarjalnega sodelovanja z naravovarstveniki, veseli pa jih odziv med mladimi na šolah.
  • Sloni v Južnoafriški republiki (JAR) trmasto zavračajo vsakršno sodelovanje z naravovarstveniki, ki so izdelali širokopotezen načrt za ohranitev teh velikanov v sosednjem Mozambiku.
 • naravovarstveniki in  [omitologi, gozdarji, biologi, lovci / naravovarstveniki in ljubitelji živali
  • Dodatne sive lase ribičem povzročajo naravovarstveniki in ornitologi , ki so premočni v prizadevanju za nedotakljivost sivih čapelj in kormoranov.
  • O njej so in bodo spregovorili kolegi naravovarstveniki in ornitologi .
  • Naravovarstveniki in ornitologi so prepričani, da odstrel kormoranov gotovo ni rešitev.
  • In soglasje k sedanji lokaciji, ki je je škoda zlasti za naravo in divjad, so dali tudi gozdarji in naravovarstveniki ; gradbeno dovoljenje pa je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor brez možnosti vpliva naše občine.
  • Na željo naravovarstvenikov in gozdarjev so ob jezeru namestili tudi dve zapornici, tako so namreč ob njem onemogočili vožnjo z avtomobili.
  • Kakšne so posledice divjanja motoristov v naravi, najbolje vedo gozdarji in naravovarstveniki.
  • Več zgledov ...
  • Za doseganje teh ciljev je potrebno v upravljanje z gozdovi pritegniti tudi biologe in naravovarstvenike.
  • Skupina biologov in naravovarstvenikov pomaga v ujetništvu vzrejenim pticam, da se lažje prilagodijo na samostojno življenje v novem okolju.
  • Nekaj biologov in naravovarstvenikov mu nasprotuje, a nihče med njimi ni doslej navedel dovolj trdnega argumenta, ki bi opozarjal, kako bi tak umetni otok resneje škodoval naravi.
  • Lovci in naravovarstveniki opozarjajo, da v Sloveniji primanjkuje temeljnih raziskav o življenju našega medveda.
  • Bistre srake že od nekdaj povzročajo sive lase lovcem in naravovarstvenikom, ki si želijo nadzorovati njihovo število.
  • Morda se bo komu zdelo, da sta funkciji (ribo) lovca in naravovarstvenika nezdružljivi, vendar pojasnjuje: »Če sem na lovu, čakam belega jelena, ki po nordijskih verovanjih prinaša mir.
  • Mogoče bi bilo dobro, da bi naravovarstveniki in ljubitelji medvedov šli na področja kjer se ti preštevilno nahajajo in jih polovili ter spustili v prosto gibanje v Ljubljani.
  • Na številna vprašanja naravovarstvenikov in ljubiteljev živali je uprava narodnega parka na otočju odgovarjala z molkom.
  • Ko moramo ustreliti kakšnega potepuškega psa, naravovarstveniki in ljubitelji živali na nas vsujejo plaz kritik.
Na vrh