WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
najemnina samostalnik
1 vsota denarja
vsota denarja, ki se jo plačuje za uporabo sobe, stanovanja ali nekega drugega prostora, ki je last drugega človeka
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za 89 kvadratnih metrov sedaj plačujemo 90 tisočakov neprofitne najemnine.
  • Od natečaja jih je, kot pravijo, odvrnila previsoka neprofitna najemnina.
  • Vsak mesec bodo morali plačevati profitno najemnino.
  • Oderuška najemnina pa je tista, ki za več kot 50 odstotkov presega profitno najemnino.
  • Rečeno nam je bilo, da smo zato upravičeni do odpisa dveh mesečnih najemnin.
  • Za 76 kvadratnih metrov veliko stanovanje plačuje 15.000 tolarjev mesečne najemnine.
  • Več zgledov ...
  • Za mnoge so nepridobitne najemnine previsoke.
  • Kot sami verjetno že veste, je večina takih, ki še nepridobitno najemnino komaj plačajo.
  • Torej kupijo tri stanovanja in takoj poberejo rento od oderuške najemnine.
  • Moji letniki pa so podnajemniki z oderuškimi najemninami.
  • Drugi razlog so previsoke najemnine.
  • K praznjenju mestnega jedra so svoje prispevale tudi visoke najemnine.
  • Zdaj je tako ali tako že pozabila na neplačane najemnine.
  • Od leta 2000 do danes znaša dolg skupnih neplačanih najemnin slabih sedem milijonov tolarjev.
  • Veliko teh pa kljub znižani najemnini ne plačuje niti obratovalnih stroškov.
  • Prejemniki socialne pomoči vrtca ne plačajo, če so najemniki, lahko zaprosijo za znižano najemnino.
  • Vrnimo se sedaj k merilom in postopkom za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
  • Sistem prvotnih subvencioniranih najemnin je tako nadomestil sistem tržnih najemnin.
  • Lahko pa bi vlagala, če bi imela nižjo najemnino.
  • Razen če vse življenje plačujete fantastično nizko najemnino.
  • Dela si lahko za simbolično najemnino sposodijo tudi razna podjetja.
  • Delo naj bi opravljali v sedanji poslovni stavbi na Ljubnem, ki naj bi bila v celoti na razpolago za simbolično najemnino 1 SIT na mesec.
 • PRIDEVNIK0+najemninaprimernik
   
   
  • Zato te lahko ponudijo precej višje najemnine za obdelovanje zemlje kot domači kmetje.
  • Lastnikom zemljišč so ponudili za polovico višje najemnine od lanskih.
  • Posledice cenejše gradnje bi bile bistveno nižje najemnine kot v drugih neprofitnih stanovanjih.
  • Poleg tega sklad oziroma država pri gradnji tržnih stanovanj znižuje cene gradnje, nižje cene pa posledično zagotavljajo tudi nižje najemnine.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Izgubili smo prihodek od najemnin.
  • Naložba naj bi bila vredna trideset milijonov evrov, letni prihodek od najemnin okoli 20.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov pa naj bi znašal osem milijonov evrov.
  • Zanima pa jih tudi, kam bo upravitelj vložil denar od povišanih najemnin.
  • Lastniki stanovanj namreč dobijo denar od najemnine, del tega denarja bi lahko namenili skladu.
  • Ali je dohodek od najemnine obdavčen?
  • Tudi dohodki od najemnin in vinogradov tega ne morejo spremeniti.
  • Več zgledov ...
  • Velja pa opozoriti, da je ob enkratnem plačilu najema za več let potrebno plačati davek od celotne najemnine v letu, v katerem je bila najemnina sprejeta.
  • Odgovorni si pred javno utajo davkov od najemnin še vedno zatiskajo oči
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dodatno je stanovanjska stiska še večja zaradi neplačevanja najemnin.
  • Največji problem pri najemnikih socialnih stanovanj je neplačevanje najemnine.
  • Fantovi starši nama pomagajo pri plačevanju najemnine.
  • Podpisniki so še posebej poudarili problem plačevanja najemnin.
  • Poleg te vsote lahko stranka zaprosi še za subvencioniranje najemnine.
  • Pri tem pri ministrstvu podpirajo novi stanovanjski zakon, saj menijo, da prinaša bolj pravičen sistem subvencioniranja najemnin.
  • Več zgledov ...
  • Obe podjetji sta iskali pravico tudi na sodišču, vendar se o višini najemnine nista mogli dogovoriti.
  • Lastniki bodo lahko uveljavili tudi vpliv lokacije na vrednost stanovanja in višino najemnine.
  • Vložena sredstva se bodo najemnikom upoštevala pri plačilu najemnine.
  • Omogočili smo mu, da si je sam izbral novo stanovanje in smo mu za plačilo najemnine izročili 2250 evrov.
  • Na kakšen način obvestiti najemnike o povišanju najemnin nepremičnin?
  • V Škofji Loki se najemniki neprofitnih stanovanj ne bodo sprijaznili z drastičnim povišanjem najemnin.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Naj kupiva hišo ali še naprej plačujeva najemnino za stanovanje?
  • Od tedaj dalje je dobivala manjše, toda dovolj redne vloge v televizijskih nadaljevankah, da si je lahko plačevala najemnino za stanovanje.
  • Ne gre mi v glavo, zakaj potem plačujemo najemnino za grobove.
  • V občini je nekaj ljudi, ki s plačilom najemnine za grob odlašajo.
  • Da mestno jedro propada, je kriva politika visokih najemnin za lokale.
  • V tistih, ki živijo tu skozi vse leto in ne v tistih, ki pridejo ob koncu meseca pobrat najemnino za lokal v starem mestnem jedru.
  • Več zgledov ...
  • Za nameček mestu že dve leti ni plačala najemnine za zemljišče, stvari pa dodatno zapletajo spori s krajani.
  • Mesečna najemnina za ta zemljišča ne more biti nižja od 500 SIT.
  • Prodajalci na moščanski tržnici samevajo, kljub temu pa je najemnina za stojnice ostala enaka.
  • Najemnine za stojnice namreč kljub bistveno manjšemu prometu niso nič nižje.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Občina naj bi namreč plačevala po 9,5 milijona tolarjev najemnine na mesec.
  • Glasbena matica, ki je pred dobrim letom dobila nazaj omenjeni stavbi, za kvadratni meter zahteva dvajset nemških mark najemnine na mesec.
  • Sedaj plačujemo za te površine Skladu kmetijskih zemljišč šest milijonov tolarjev najemnine na leto.
  • Ostane še prostorska stiska galerije likovnih samorastnikov, ki se zdaj nahaja v prostorih župnišča, za kar občina plačuje okrog 8 milijonov tolarjev najemnine na leto.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vsa ta leta sem plačevala najemnino občini.
  • Za nas je pomembno samo to, da redno plačujejo najemnino.
  • Ali bomo ta mesec lahko plačali najemnino ?
  • Za stanovanja je treba plačati neprofitno najemnino.
  • Kraj ni važen, najemnino poravnavam po pogodbi, morda bi bila kdaj tudi v pomoč.
  • Po elektronski pošti si pošiljajo ljubezenska sporočila, po računalniku poravnavajo najemnino, povrh pa izgubljajo strah pred naročanjem po internetu.
  • Več zgledov ...
  • Vsak nekdanji predsednik ima pravico do pisarne, za katero poravnajo najemnino iz državnega proračuna.
  • Ker tak pomočnik ne more biti študent, mora invalid poravnati še najemnino za njegovo posteljo, torej plačuje za dva.
  • Upravljavci pa nam zaračunavajo najemnino za novozgrajen blok.
  • Na vprašanje, ali bodo od decembra zaporom zaračunavali najemnino, tudi ni vedel odgovoriti.
  • Bojijo se, da bi morebitni zasebnik bazen podrl ali plavalcem zaračunal najemnino, ki si je klub ne bi mogel privoščiti.
  • Ko so sebi, lastnikom tiskarne, zanjo zaračunali pogubno visoko najemnino, ki je kajpak šla v njihov drug žep, smo se zavedeli, da nam kopljejo jamo.
  • Morda ga bo lepega dne kupil isti zasebnik, ki zdaj pobira najemnino za knjižnico.
  • Ti potemtakem tudi odločajo o usodi takšnega stanovanja, pobirajo najemnino in vsako leto plačajo davek od dohodkov iz premoženja oziroma bi ga vsaj morali.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zgrajen bo predvidoma do maja letos, stanovanja pa bodo oddajali za tržno najemnino.
  • Stanovanjski sklad Slovenije bo stanovanja oddajal za neprofitne najemnine.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Sedaj pa že eno leto ne plačuje najemnine.
  • Od tega občina ni imela dosti, saj mnogi niso plačevali najemnin.
  • Priznam, da skoraj štiri mesece nisem plačal najemnine.
  • Ker ni plačala najemnine, se je znašla na cesti.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Mesečna najemnina znaša 5300 evrov.
  • Tako so skupni stroški najema višji, kot bi znašala profitna najemnina za enako stanovanje.
 • najemnina za kvadratni meter
  • Za vsakih deset zaposlenih več naj bi se najemnina za kvadratni meter zmanjšala za 0,1 evra.
  • Najemnine garsonjer so se v lanskem letu občutno zvišale, tako pri mesečnih najemninah kot pri najemninah za kvadratni meter.
Na vrh