WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
najemnik samostalnik
1 človek, ki plača za uporabo sobe, stanovanja ali nekega drugega prostora, ki je v lasti drugega človeka
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Stanovanja so najprej ponudili sedanjim najemnikom.
  • Sedanji najemnik ima predkupno pravico.
  • Zato se je šola dogovorila z enim od lastnikov dosedanjega najemnika.
  • Kupili jih bodo dosedanji najemniki, eno bodo prodali z javnim razpisom.
  • Sredi julija je ladja dobila novega najemnika.
  • Občina se je že odločila, da bo z razpisom poiskala novega najemnika.
  • Več zgledov ...
  • V prvem nadstropju bodo uredili prostore za bodoče najemnike.
  • Ta je seveda osrečil 21 bodočih najemnikov socialnih stanovanj.
  • Na občini so se namreč že oglasili potencialni najemniki.
  • Predstavil me je kot potencialnega najemnika zgornjih dveh pisarn, ki sta bili prazni.
  • Pri nakupu Krna bo imel prednost zdajšnji najemnik.
  • Sodišče pa bo prej ali slej tudi moralo odločiti o zdajšnjih najemnikih, ki so zapravili sedem od prvotno predvidenih 99 najemniških let.
  • V pol leta smo v mestni kino privabili toliko obiskovalcev kot prejšnji najemnik v vsem letu.
  • Zanje so bila v zadnjih letih na voljo le tista stanovanja, ki so jih prejšnji najemniki vrnili občini.
  • O morebitnem nakupu se sicer pogovarja tudi z nekdanjim najemnikom, vendar ni nič dogovorjenega.
  • Z nekdanjimi vojaškimi najemniki se je namreč pravdala zaradi plačila.
  • Prepričan sem, da jih na prihodnjih volitvah mnogi neprofitni najemniki in mlade družine ne bomo podprli.
  • Drugi problem so visoki stroški, ki bi neprofitnim najemnikom »predstavljali prevelik delež njihovih dohodkov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Delno se je temu občina hotela izogniti tako, da prodajo poslovnega prostora lahko sproži le sedanji najemnik lokala.
  • Vendar pa spor med mestom in najemnikom lokala ni urejen, kot bi marsikdo pomislil.
  • Pa čeprav niso drugega kot miroljubni najemniki stanovanj.
  • Naslednjega dne so na televiziji in v časnikih objavili protest najemnika stanovanja.
  • Najemnik gostišča je preprosto izginil in tako navidezno rešil zgolj svoj problem.
  • Začasno pomoč jim ponuja tudi najemnik gostišča v Močilniku, kjer bi lahko poskrbeli za nadomestno kuhinjo, dokler ne bi zgradili novega vrtca.
  • Več zgledov ...
  • Na srečo ni bil nihče od gostov poškodovan; manjše opekline je dobil le najemnik restavracije.
  • Z delom najemnika restavracije na Blejskem gradu pa so zadovoljni tako Blejci kot gostje.
  • Tudi če bi dela lahko končali, pa občina kot naložbenik ni našla najemnika kavarne.
  • Najemnik kavarne je v obnovo vložil dva milijona mark in zdaj je to normalen lokal.
  • Leta 1995 je nastal zasebni visokošolski zavod s turistično usmeritvijo, ki se je zdel kot naročen najemnik stavbe.
  • Najemnika stavbe smo najprej opozorili, naj zadevo uredi, sicer bomo policiste izselili.
  • Podatki o najemniku sefa so poslovna tajnost banke.
  • Najemniki sefov so imeli petek in svetek na voljo štiriindvajset ur časa, da iz sefa brez spektakla odnesejo domnevne obremenjujoče dokumente.
  • Toda poletna sezona je bila kljub nekaterim drugačnim pričakovanjem tudi letos solidna, nam je dejal najemnik kopališča Janez Kosi iz Radencev.
  • Najemniki kopališča so preprosto odšli, in to tako hitro, da jim ni uspelo niti pospraviti pijače iz zunanjega bifeja ali pomiti za sabo posode v restavraciji.
  • Pošta bi rada postala lastnik in ne najemnik prostorov, kjer posluje.
  • Leta 1998 so po spletu različnih okoliščin spet postali najemniki prostorov v konjiški poslovni stavbi.
  • Motilo jih je tudi, da ni bil položnici priložen dopis z obrazložitvijo, a tudi, zakaj bodo plačali le najemniki grobov, ne pa tudi drugi meščani.
  • Do trideset odstotkov najemnikov grobov svojih obveznosti ne poravnava sproti, tako da je lani njihov dolg znašal že 453 tisoč tolarjev.
  • Mlekarna je zdaj postala legalni najemnik objektov.
  • Poleg tega so le najemniki objekta, katerega lastnica je sicer občina.
  • Med lastniki žage in najemniki zemljišč naj bi obstajale močne povezave.
  • Pri izbiranju novih najemnikov zemljišč pa naj bi upoštevali še stališče občine Preddvor.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Občina je lani spomladi objavila že drugi razpis za izbiro najemnikov gostinskih vrtov.
  • Ponudniki bodo obveščeni o izbiri najemnika v 30 dneh po končanem razpisnem roku.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zdaj seveda že iščejo novega najemnika.
  • Za prazen lokal v avli železniške postaje že iščejo nove najemnike.
  • Zdaj bomo morali čez noč mrzlično poiskati drugega najemnika.
  • V kratkem bodo določili namembnost objekta in skladno s tem na razpisu poiskali nove najemnike objekta.
  • Ministrstvo oziroma servis vladnih skupnih služb bo tako moralo najti novega najemnika.
  • Gasilsko društvo, pri katerem je občinska uprava prej gostovala, je namreč že našlo novega najemnika.
  • Več zgledov ...
  • Mestna občina je v tem letu izbrala tri najemnike za letne vrtove v Celju.
  • Za preostale razpisane objekte pa so izbrali ponudnike oziroma najemnike.
  • Sredi julija je ladja dobila novega najemnika.
  • Mestna občina Celje bo zato znova objavila javni razpis, s katerim bo poskušala dobiti novega najemnika ali kupca.
 • SAMOSTALNIK0+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Nepoznane so jim tudi pogodbe z najemniki tamkajšnjega poslovnega centra.
  • Omenjeni oddelek je tako že prevzel v upravljanje poslovne prostore, v pripravi so tudi najemne pogodbe s sedanjimi najemniki.
  • Za gostišče Zeleni rob, ki je bil še v lasti občine, je tekel spor z najemnikom.
  • Spori z najemniki, ki so kupili ali najeli lokale, še trajajo.
  • Pri vsem gre vendarle pohvaliti tiste denacionalizacijske upravičence, ki o se odločili za dogovor s svojimi najemniki.
  • Ker je v interesu mesta, kot je poudarila, da lokal čim prej zaživi, so si odgovorni še vedno pustili odprto pot dogovora z najemnikom.
  • Več zgledov ...
  • Do zdaj smo se ukvarjali predvsem z urejanjem odnosov z najemniki in podobno.
  • Odnosi z najemniki so bili v preteklosti problematični, vendar ostaja mnogo vprašanj državi oziroma ministrstvu za kulturo.
  • Ureditvi vrta nasprotujejo zaradi nočnega hrupa in drugih težav s prejšnjimi najemniki.
  • Ima težave z najemniki, ki jih mora čimprej urediti.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Toda glej, imel sem občutek, da živim kot najemnik, v hiši, ki ni moja.
  • Pred vojno so živeli kot najemniki v Struževem, oba sta morala trdo delati.
 • VEZNI GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  •  [biti kot najemnik
  • Vsak, kdor je mogel, je pred leti kupil stanovanje, v katerem je bil kot najemnik.
  • Ker je kot dolgoletni najemnik dobro poznal zgodbo o občinskem nakupu in obnovi hiše, se je odločil priti do dna skrivnosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Tako je njihov namen, da bi smučišče z objekti vred oddali enemu najemniku.
  • Po končani obnovi naj bi praznovanje nemudoma oddali novemu najemniku.
  • Gre za stroške financiranja, ki jih ni mogoče zaračunati najemniku.
  • Lahko pa najemniku zaračunajo nižjo najemnino od predpisane in se odločijo za oblikovanje kakršnekoli najemnine znotraj predpisane.
  • Stanovanja so najprej ponudili sedanjim najemnikom.
  • Vsa železarska stanovanja so bila maja lani ponujena najemnikom v odkup po takratni vrednosti stanovanjske točke.
  • Več zgledov ...
  • Ker je prva faza tako rekoč že končana, si seveda želi, da bi jih lahko čim prej predal novemu najemniku.
  • Ogorčeni so, ker naj bi bila ta spet pripravljena predati prostore kavarne sedanjemu najemniku.
  • Stanovanja so bila izročena najemnikom lanskega septembra.
  • Lastnik mora izročiti najemniku stanovanje v takem stanju, da mu omogoča ves čas najema normalno uporabo stanovanja.
  • Nato pa naj bi konzorcij premoženje naprej po delih prodal najemnikom.
  • Preostalo bo prodano 23 najemnikom, ki so podpisali izjavo o nameri nakupa.
  • Kampi v hrvaški Istri pa so jih že polni in jih oddajajo najemnikom.
  • Občina kulturni dom oddaja najemniku, ki je enkrat ali dvakrat mesečno organiziral gostovanje gledališč.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Po njegovih podatkih najemnik redno plačuje najemnino.
  • Ministrstvo za zunanje zadeve kot najemnik plačuje storitve po običajnem ceniku.
  • V najemni pogodbi so natančno opredeljene sankcije v primeru, da najemnik dva meseca ne plača najemnine.
  • Pri operativnem lizingu namreč najemnik plača le del tržne vrednosti predmeta najema.
  • Opisoval je, da najemnik dolguje društvu že 3,6 milijona tolarjev itd.
  • Najemniki poslovnih prostorov dolgujejo skladu skupno 230 milijonov tolarjev.
 • najemnik in lastnik
  • Hiše, ki čakajo na obnovo, imajo po več lastnikov in najemnikov.
  • Med njo se je zaiskrilo kar nekaj dobrih zamisli lastnikov in najemnikov lokalov.
Na vrh
 
1.1 o vozilih
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Resda je potrebno v tem poslu biti v pripravljenosti 24 ur na dan in ustreči najemnikom plovil, če le dopuščajo možnosti.
  • Ker želijo najemniki plovil potovali udobno, je skoraj obvezno, da so najeta plovila opremljena z avtopilotom.
  • Med obiski na ladji je ugotovil, da je bil do sredine marca na ladji kot mornar tudi najemnik ladje iz Črne Gore, po tem datumu pa je izginil.
  • Po izrečenem ukrepu so se mornarji vrnili na ladjo, kmalu zatem pa jih je obiskal tudi italijanski lastnik ladje Michele Assante di Cupillo, ki se je v izolski ladjedelnici začel resno dogovarjati s kupci oziroma najemniki ladje, končne odločitve pa še vedno ni.
Na vrh