WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
naglušen pridevnik
1 ki ima okvaro sluha
naglušen ČLOVEK ima okvaro sluha, zato slabo sliši
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naglušne osebe so najbolj nevidne osebe s prizadetostjo, ki jim je družbeno okolje najmanj pripravljeno priznati specifične potrebe, da bi se lahko kljub okvari sluha enakopravno vključevale v družbo.
  • Pred zasedanjem je imela delegacija Tišine delovni sestanek s člani obeh odborov, kjer so predstavili razvoj, delovanje in način financiranja prvega nevladnega združenja naglušnih oseb v Sloveniji.
  • Raziskave kažejo, da imajo naglušni otroci okoli dve leti zaostanka v razvoju jezika in govora, gluhi pa okoli pet let.
  • Gluh ali naglušen otrok je tak kot vsi drugi malčki, le da se mu moramo prilagoditi v komunikaciji.
  • Za naglušnega človeka tudi družinsko okolje ni ugodno.
  • Verjetno si le redki, ki normalno slišijo, lahko predstavljajo, na kakšne težave lahko naletijo gluhi in naglušni ljudje.
 • GLAGOL+PRIDEVNIK 
  • V neslišnost ropa niso kaj dosti verjeli, saj je bil stari Thompson že naglušen in je imel kar globok spanec.
  • Da je sogovornik naglušen, opazimo šele takrat, ko se začnemo z njim pogovarjati.
  • V zadnjih letih so mi sorodniki, znanci in prijatelji vse bolj pogosto namigovali, da bi bilo dobro, če bi se oglasil pri zdravniku za ušesne bolezni, češ da postajam vse bolj naglušen.
  • Najbolj notranja izmed teh koščic, stremence, se debeli, manj vibrira in prenaša manj zvoka in zato postajate vse bolj naglušni.
  • Sodoben način življenja nam grozi, da bomo zaradi glasne glasbe v diskotekah ali pa dolgotrajnega izpostavljanja že srednje močnemu hrupu postali naglušni.
  • Pri otrocih s preobčutljivo sluznico nosu, žrela in srednjega ušesa so vnetja tako pogosta, da grozi, da bodo postali naglušni.
 • kol-PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Doma trepetata za usodo svojih dveh otrok, ki sta tudi oba hudo naglušna, in njuna vrata potrka novi lastnik, ki je od Optime kupil njuno stanovanje, ter zahteva, da ga kar se da hitro izpraznita.
  • Simpatična dveinpolletna deklica je tudi hudo naglušna in zato malo govori.
  • Vinkovi starši so sina in snaho prvi opozorili, da nekaj le ni v redu in tako sta si Anica in Vinko le morala priznati, da je njuna prvorojenka močno naglušna.
  • Če je otrok močno naglušen, se boste z njim najlažje sporazumevali z znakovnim jezikom.
  • Znašla sem se v hudi socialni stiski: starejša, nezaposlena in za povrh še težje naglušna.
  • Težje naglušni smo odvisni od tehničnih pripomočkov, drugih pomagal: od ozaveščanja javnosti do strokovnih delavcev in pozitivnega odziva na našo drugačnost v socialnem okolju.
 • gluhi in naglušni otroci
  • Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci in otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene izobraževalne programe oziroma posebni program vzgoje in izobraževanja, ter učenci z učnimi težavami in posebej nadarjeni učenci.
  • Na odru LGL so se predstavile gledališke in plesne skupine gluhih in naglušnih otrok ter mladostnikov iz vse Slovenije.
 •  [gluhi, naglušni in govorno moteni otroci
  • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana je srebrni častni znak svobode RS dobil za strokovno in organizacijsko delo z gluhimi, naglušnimi in govorno motenimi otroki ter za drugo delo v njihovo dobro.
  • Starši gluhih, naglušnih in govorno motenih otrok so pridobili psihično moč za ohranjanje ravnovesja v družini in so s spremenjenim načinom gledanja na življenje sposobni ustvarjati optimistično vzdušje v družini, kjer lahko vsak dobro zadovoljuje svoje psihološke potrebe, kjer je vsak motiviran za spremembe na bolje, kjer je vsak odgovoren za lastna ravnanja.
Na vrh
 
1.1 kdor ima okvaro sluha
v samostalniški rabi
NAGLUŠEN ali NAGLUŠNI ima okvaro sluha, zato slabo sliši
 • gluhi in naglušni
  • Gluhi in naglušni vsekakor lahko polno uživajo v glasbi in plesu, vendar se morata slednja najprej osvoboditi nekaterih monomedialnih kalupljenj.
  • Na svečani prireditvi, ki je bila konec marca, in z donacijami so zbrali dva milijona tolarjev, s katerim so kupili računalniško opremo, sredstva pa bodo namenili še za računalniško izobraževanje gluhih in naglušnih.
 • gluhi in naglušni Slovenije
  • Košarkarska reprezentanca gluhih in naglušnih Slovenije je zmagala v Nemčiji
  • Gluhi in naglušni Slovenije kanček upanja vidijo v novi zakonodaji, ki naj bi vsem invalidom izboljšala življenje in jih enakovredno umestila v družbo.
Na vrh
1.2 ki slabše sliši
naglušen ČLOVEK slabše sliši, navadno zaradi starosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Seveda me je, glede na to, da je zelo blizu in sam govorim, kot vsi starejši, naglušni ljudje nekoliko glasno, sigurno dobro razumel, ampak namenoma napačno interpretiral.
  • Zaradi zmanjšane vzdržljivosti organa za sluh so starejši ljudje naglušni.
 • kol-PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • In vedno manj je staršev, ki po cele dneve garajo, otroke pa prepuščajo v varstvo starim, malce naglušnim in ne preveč gibčnim tetam, ki so bile včasih del skoraj vsakega kmečkega gospodinjstva.
  • Alojzija je za svoja leta nenavadno čila in zdrava, le malce naglušna, k temu pa je gotovo pripomoglo tudi druženje s cerkvenimi zvonovi.
  • Gospodarica je bila debela, nekoliko naglušna ženska.
  • “ Verjetno bi lahko tudi zaznal korake skrivnostne osebe, če ne bi bil nekoliko naglušen, ” se je dedek Žanu zasmilil prav v dno srca.
  • Čeprav je že malo naglušna in vezana na invalidski voziček, se spominja tistih časov, kot da je bilo včeraj, in jih rada obuja.
  • Dedek, ki je bil malo naglušen, je odšel k specialistu, ki je prodajal slušne aparate.
Na vrh