WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
nacionalen pridevnik
1 o narodu
tak, ki je nacionalen, pripada ljudem istega naroda
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za Kurde je bila najusodnejša prva svetovna vojna in čas neposredno po njej, ko so nastale nove nacionalne države.
  • Zaradi svojih spominov na življenje v Sovjetski zvezi se bojimo izgube nacionalne identitete in jezika.
  • Občutili smo vse gorje nespoštovanja nacionalne identitete, pritiske raznarodovanja ter usodnost neenakosti in neenakopravnosti.
 • PRIDEVNIK1-PRIDEVNIK0 
  • Ostro značajsko nasprotje odseva slovensko nacionalno razdvojenost, nacionalno zvestobo in izdajstvo.
  • Tedaj je to bilo za slovensko nacionalno varnost zelo velikega pomena, saj so na tem območju potekali srditi spopadi, ki so še vedno grozili z razširitvijo proti slovenskim mejam.
 •  [državen, kulturen, verski in nacionalen
  • Tu je najpomembnejša naloga ohranitev nacionalnega intelektualnega potenciala, saj je ta pogoj, da obdržimo nacionalno in kulturno identiteto.
  • Romi v Sloveniji so avtohtona kulturna in nacionalna manjšina, ki bi ji Slovenci morali bolj zaupati.
  • Oponašanje in čaščenje Hitlerja samo po sebi namreč še ni vzbujanje rasne, nacionalne ali verske nestrpnosti, kar je po zakonu kaznivo dejanje.
Na vrh
 
1.1 o državi
vezan na določeno državo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Bistveni problem je torej, kako nacionalne interese bolje uresničiti z globalnim ali pa bolj omejenim regionalnim povezovanjem.
  • Odločitev dume je bila po njegovih besedah »absolutno pravilna« in v celoti ustreza ruskim nacionalnim interesom.
  • Pot nas je vodila v Masai Maro, 1800 kvadratnih kilometrov velik nacionalni park, kjer je koncentracija živali največja.
  • Za zgled navajam nacionalni park Berchtesgaden, kjer je lastnik vseh zemljišč znotraj parka dežela Bavarska.
  • Avtocesta čez Trojane bo, kot predvideva rebalans nacionalnega avtocestnega programa, stala 448,3 milijona dolarjev.
  • Ministrstvo za kulturo naj bi z lansko nacionalno razpravo in ravnokar končanim nizom področnih razprav končno sklenilo priprave na začetek pisanja nacionalnega kulturnega programa.
  • Več zgledov ...
  • Resda je zdaj pevska kariera v njenem prvem planu, vendar se bo že jeseni preizkusila tudi v oddaji na nacionalni televiziji.
  • V Evropi so klubi ali nacionalna nogometna zveza le izjemoma lastniki stadionov.
  • Kljub vsemu pa nogomet po mnenju SŠS še kolikor toliko dobro krmari in ni tako v nasprotju z zakoni in ustavo, kot pravilniki nekaterih nacionalnih panožnih zvez, na primer rokometna zveza.
  • Po raziskavi, v kateri je bilo vprašanih 1398 dijakov, se ti v Sloveniji počutijo bolj varne, med viri ogrožanja nacionalne varnosti pa prej omenjajo nevojaške kot vojaške vire ogrožanja.
  • Na nacionalni ravni andragoški center sicer izdaja pregled vseh programov, vendar ni popoln.
  • Vzpostaviti bi bilo treba mrežo na nacionalni ravni, kjer bi odvisniki lahko izmenjevali izkušnje.
  • S sprejetjem nacionalne sheme varčevanja na tem področju naj bi pospešili uresničevanje nacionalnega programa gradnje stanovanj, čeprav bo uvedba davka na dodano vrednost znižala kupno moč investitorjev.
  • Ko izpolni pogoje za pridobitev pokojnine po nacionalni shemi, mora to sporočiti agenciji za kmetijske trge.
  • Pred začetkom novega šolskega leta bo 4141 otrok iz socialno ogroženih družin po Sloveniji dobilo od nacionalne organizacije Rdečega križa nekaj osnovnih šolskih potrebščin /.../
 •  [mednaroden, regionalen, lokalen, evropski in nacionalen / nacionalen in  [mednaroden, regionalen, lokalen, evropski
  • Kaj pravijo podatki mednarodnih in nacionalnih institucij večjih držav, ki jih spremljate na uradu?
  • Udeleženci bodo preučili nacionalno in mednarodno vlogo ter odgovornost na humanitarnem področju, zmogljivosti in perspektive mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s humanitarnimi zadevami, ter njihovo razmerje z Natom.
  • Poročila o človekovem razvoju pripravlja Razvojni program Združenih narodov (UNDP) na treh ravneh, in sicer na globalni, regionalni in nacionalni.
Na vrh
nacionalna stranka
politika
 • V Slovenski nacionalni stranki smo enotnega mnenja, iz katerega izvira tudi naša odločitev.
 • Temu odločno nasprotuje nacionalna stranka, češ da je ta sporazum škodljiv za Slovenijo.
nacionalno zavezništvo
politika
 • Fini je voditelj stranke Nacionalnega zavezništva, naslednice Italijanskega socialnega gibanja, ki je po drugi vojni prevzelo fašistične tradicije.
 • Zato so nekateri zlasti iz Severne lige in Nacionalnega zavezništva zahtevali poostren policijski nadzor meje in postavitev nove dvometrske ograje med Italijo in Slovenijo.