WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
motivirati glagol
1 spodbuditi k delovanju
če ČLOVEK motivira drugega ČLOVEKA ali SEBE |ali| če IZZIV motivira ČLOVEKA k izbranemu CILJU ali za izbrano NALOGO, ga spodbudi k prizadevanjem, da bi uresničil svoje želje in potrebe, navadno tako, da mu ni težko v to vložiti potrebnega truda
  • kdo motivira koga
  • kaj motivira koga
  • kdo motivira koga k čemu
  • kaj motivira koga k čemu
  • kdo motivira koga za kaj
  • kdo se motivira za kaj
  • kaj motivira koga za kaj
  • kdo motivira koga s čim
  KDO/KAJ
   
  • Državni tožilec bi moral motivirati k čim boljšemu in učinkovitejšemu delu, skrbeti za kakovosten kader in vpeljati interno tožilsko izobraževanje.
  • Prek nadzora, o katerem sva govorili na začetku, poskušamo izboljšati svoje delo, z nagrajevanjem poskušamo ljudi motivirati k boljšemu in uspešnejšemu delu.
  • Delo je v osnovi sicer prostovoljno, vendar skušajo gojence za delo motivirati tudi z nagradnimi točkami.
  • Veliko podjetij tako tudi išče nove sodelavce, saj imajo mladi veliko svežega znanja in idej, predvsem pa so zelo motivirani za delo.
  • Starši so, kot smo dejali, bili prepričani, da so sina motivirali za učenje.
  • Srednješolce skrbi, da učitelji, čeprav obvladajo svoje področje, znanja ne znajo posredovati, ne znajo motivirati za učenje.
  • Moj glavni cilj je bil oziroma je še vedno dijake motivirati za sodelovanje.
  • Svojih igralcev nisem mogel dovolj motivirati za to tekmo, kajti situacija v klubu je grozna.
  • Več zgledov ...
  • Pomembno vprašanje, ali naj za anoreksične ljudi uvedejo prisilno zdravljenje ali ne oziroma kdo naj jih motivira za zdravljenje, očitno še naprej ostaja brez odgovora.
  • Pri tem človek vizualizira sebe v času, ko je že dosegel želeni cilj in rezultat, s čimer se podzavestno motivira za doseganje situacij, ki jih želi doseči.
  • Predvidevam, da bomo, glede na strukturo naših brezposelnih, za izobraževanje motivirali od osemsto do devetsto ljudi.
  • Take otroke bomo motivirali za igro, če se kot učitelji v igro zares vključimo (tudi mi si naredimo domišljijski daljnogled in skozenj gledamo prizore).
  • Mentor je oseba, ki pomaga, svetuje in motivira učence, ni pa nujno odgovoren za vsebino predmeta.
  • Miro je znal otroke motivirati z različnimi pohorskimi legendami o nastanku posameznih hribov in cerkvic.
  • Znala je otroke motivirati za folkloro, ritmiko in pripravila je niz recitalov in proslav.
  • Imajo odličnega stratega, Srečka Katanca, ki zna motivirati igralce, poleg tega pa je izvrsten strokovnjak.
  • V delovno intenzivni panogi je najtežje motivirati zaposlene.
  • Za takšne oblike usposabljanja bi kazalo ustrezno dodatno vzpodbujati in motivirati učitelje ter svetovalne delavce v rednih šolah.
  • V času dolgega in napornega učenja dijake motivira predvsem želja po tem, da bi premagali moštvo, ki prihaja iz privilegirane šole.
  • Evforično vzdušje ob uvrstitvi, ki bi trenutno vodila na EP, bi seveda še dodatno motiviralo naše fante, s spremembo pa se bo vse obrnilo.
  • Ker so ljudje različni in jih motivirajo različne stvari, potrebujejo tudi različne metode, spodbude in nagrade.
  • Za začetno delo lahko učitelj motivira učence tako, da mu le-ti navedejo številne asociacije, ki se jim vzbudijo ob pojmu nacionalizem.
  • Namesto da bi ljudi zares motivirali s primernim delom, uporabljajo raje nagrade in grožnje.
  • Izzivi vas bodo le še bolj motivirali in spravili na plano vse vaše delovne sposobnosti.
  • Vsem teorijam je skupna ugotovitev, da potrebe motivirajo človekovo dejavnost.
  • Mlade bi bilo treba motivirati k uporabi računalnikov, vendar na kreativen način.
  • Kvotni sistem bo uvedel številne novosti, ki bodo delodajalce motivirale k večjemu zaposlovanju invalidov, slednjim pa zagotovil več možnosti zaposlitve.
  • Ali pa si oglejmo primer osebe, ki se z imaginacijo poskuša motivirati k vadbi.
  • Plavalce bodo motivirale tudi denarne nagrade, saj je za vsak svetovni rekord namenjenih 15.000 dolarjev.
  • Temelj koncepta dosežkov je posameznikova zaznava, koliko ga neki cilj motivira in mu ustreza.
  • Tek me utrjuje in motivira za nove uspehe, tudi tekaške.
  • Razočaranje mi je pomagalo, da sem se še bolj motivirala za drugi nastop.
  • Tudi čustva jeze in agresije so v določeni meri pozitivna in lahko motivirajo človeka.
  • V obstoječem šolskem sistemu vidim velik vzrok za upadanje rojstev v Sloveniji, saj mlade motivira, da nadaljujejo študij v nedogled.
  • Američani sicer sumijo, da evropske vojaške ambicije bolj motivira želja po tekmovanju kakor po sodelovanju z ZDA.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Tam, kjer je dobro vodstvo, ki zna motivirati celoten kolektiv, so tudi rezultati.
  • Z uvajanjem novega načina proizvodnje uvedbo delovnih enot bomo skušali motivirati vse zaposlene k ustvarjalnosti in inovativnosti.
  • Bilo bi nesmiselno, če bi jih skušali motivirati z določenim opravkom.
  • Ljudi v vojski bi morali motivirati s pozitivno konkurenco, hkrati pa bi morala vojska nuditi več pomoči civilistom.
  • Tudi na občini in ne le v številnih društvih poskušajo ljudi čim bolj motivirati za prostovoljno delo.
  • Predstavniki nove uprave še naprej odločno nasprotujejo uvedbi šolnin, študente pa želijo motivirati k večjemu vključevanju v univerzitetne projekte.
  • Po kratki karieri sodeč, mu izredno dobro uspeva motivirati kolesarje, razviti kolegialnost in zdrave odnose znotraj moštva.
  • Marsikdo se je čudil, kako mu je uspelo motivirati farane za takšno radodarnost.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Za delo s starejšimi, denimo, ki jih bo vedno več, ljudi ne morete motivirati samo z denarjem.
  • Nič ne more bolj motivirati mladih, da vztrajajo na dolgi in težki poti k vrhunskosti, kot dobri zgledi.
 • GLAGOL+Odv-da
  • motivirati,  [da
  • Poleg tega je treba žensko motivirati, da bo pri izvajanju vaj vztrajna.
  • Na osnovnih šolah Zbora odposlancev in Ob Rinži v Kočevju so učence motivirali, da so slikali na dano temo.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Pred prazno dvorano ob koncu sezone se je težko motivirati za igro," je dejal Zmago Sagadin.
  • Zdrave otroke je težko motivirati, da bi skrbeli za svoje zdravje.
  • Mlade bi bilo treba motivirati k uporabi računalnikov, vendar na kreativen način.
  • Da se zgodi tehtna sprememba, se je treba motivirati, treba si je zadati naloge in cilje.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Dobili boste tudi povratno informacijo, ki vas bo še dodatno motivirala pri delu.
  • Vendar analiza kaže, da priučeni delavci niso dovolj motivirani za podjetniške cilje.
  • Pero Nadoveza je že zapustil Fazanerijo, Mirko Škalič pa ni uspel dovolj motivirati igralcev.
  • Za domače moštvo bi bil poraz že usoden, zato so bili pred tekmo izjemno motivirani.
  • Dobro razpoloženje bo vladalo tudi v službi, saj vas bodo novi načrti in projekti izjemno motivirali.
  • Ker gre za sosedski derbi, bodo zlasti Ajdovci še posebej motivirani in bodo grizli do zadnjega.
  • In kaj človeka - saj so poslanci tudi krvavi pod kožo - najbolj motivira za delo?
  • Da bi učence kar najbolj motivirali za različne aktivnosti, smo imeli 19. oktobra naravoslovni dan.
 • kdo motivira koga z  [nagrado
  • Vendar letošnji festival mlade neodvisne ustvarjalnosti, seveda zaradi pomanjkanja denarja, drznih nadobudnežev ni dodatno motiviral z značilnimi nagradami, steklenimi kladivi.
  • Otroke bodo motivirali z nagradami za likovna dela, potekalo pa bo tudi tekmovanje za »naj smet« za najbolj nenavaden odpadek, ki ga najdejo med akcijo.
 • kdo motivira koga na  [enostaven, ta, svoj način
  • Ker seveda majhni otroci, vajeni šotorov, ognja in gozda v šolo niso najraje hodili, so starše motivirali na zelo enostaven način če je otrok šprical, za tekoči mesec ni bilo špecerije.
  • Poiskati sem želel nove cilje ter se na ta način motivirati za nadaljevanje kariere.
 •  [spodbujati, usposobiti, organizirati, stimulirati, zbrati, najti, pritegniti, voditi, navdihovati in motivirati / motivirati in  [spodbujati, usposobiti, organizirati, stimulirati, zbrati, najti, pritegniti, voditi, navdihovati
  • Zelo dobro bi bilo, če bi se vključili v organizirano vadbo aerobike, saj vas na ta način lahko motivirajo in spodbujajo.
  • Glavni cilj projekta je čim več ljudi usposobiti in motivirati za pravilno izvajanje temeljnih postopkov oživljanja.
  • Lastnike bi bilo potrebno organizirati in motivirati, da bi vlagali v ta stanovanjski fond tudi z nekaterimi olajšavami in podobno.
  • Pri praktičnem delu se odlikuje pri sposobnosti stimulirati in motivirati učence, poskrbeti, da se zmage in porazi primerno ocenijo, naučiti sodelovanja in pomoči med igralci.
  • Občudujem rokometašice, da so se sploh lahko zbrale in motivirale za dvoboje z nami.
  • Ko smo takega človeka našli in motivirali, da se nam pridruži, pa ga je potrebno uporabiti in zadržati in tukaj se velikokrat zatakne.
  • Dirigent Simon Robinson je sicer strog in od učencev zahteva veliko, vendar jih zna s svojim dobrodušnim pristopom pritegniti in motivirati.
  • Po drugi strani mislim, da ni nič narobe, če družino slikamo kot romantičen ideal, pozitivno utopijo, ki nas vodi in motivira.
  • Več zgledov ...
  • Vendar trdim, da lahko socialni motivi prav tako navdihujejo in motivirajo ljudi - prav nič manj kot pohlep.
Na vrh
 
2 dati razlog
CILJ ali STANJE motivira DOGODEK ali človekovo RAVNANJE, če predstavlja razlog za njun obstoj
  • kaj motivira kaj
  • kaj motivira koga
  KDO/KAJ
   
  • Po Geragosovih besedah obtožbe ne le, da niso resnične, ampak so motivirane z denarjem in maščevanjem.
  • Do tega je tako prišlo čisto po naravni poti. Če letiš, moraš biti nekako motiviran, da pri tem vztrajaš, lahko razmišljaš o poklicni karieri, lahko pa si najdeš kaj drugega.
  • Želim, da bi župan natančneje pojasnil svoje mnenje. Morda so županovo izjavo motivirale nove atraktivne poteze svetnikov, ki so začeli stare sklepe o dodelitvi stanovanj razveljavljati in sprejemati nove pravilnike?
  • «Gotovo pa samo ta zahteva ne bi bila dovolj - za tako odločitev sta ga motivirali tudi ljubezen do žene in Krasa. Slovenščine se je naučil večinoma prek branja, nikoli pa ni v njej pretirano komuniciral, čeprav se je s Slovenci že od nekdaj veliko družil.
  • Razlikovati je treba med združitvami, ki so naravni del iskanja sinergije ali ekonomije obsega, in združitvami, ki jih motivira tržna prevlada. Nekatere združitve so res poskus monopoliziranja trga.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Tudi v ljubezni niha med žensko in Bogom, vendar pisec želje po ženski nikoli dovolj ne motivira.
  • Ugledna žrtev je dokaz, da se nasilje ne dogaja samo zunaj, v četrti revnih. To ni bil rasistično motiviran uboj po shemi: revni črnopolti služabnik je umoril bogato belopolto gospodinjo.
  • Očitno pa je g. Jože Miklič sedaj postal tudi politik, saj stavko v Inter Tobu ocenjuje kot politično motivirano. Za tako plačo kot jo ima g. Jože Miklič, domnevam, bi delali tudi intertobovci.
Na vrh