WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
morala samostalnik
1 družbene norme
norme in pravila, ki uravnavajo življenje ljudi v družbi tako, da določajo, katero ravnanje je sprejemljivo in katero ne
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Brecht neusmiljeno napada in smeši sprenevedavost, lažno moralo in pritlehnost pripadnikov malomeščanskega razreda.
  • Elementarne poštenosti, ki je ključ do poslovne morale in etike, nobena knjiga ne more dati.
  • Takratna stroga krščanska morala je namreč zapovedovala spolne odnose samo v misijonarskem položaju.
  • Seveda so Beastie Boys na sceni dlje kot Moore, toda njihov gobezdavi diskurz je v nasprotju z zlagano moralo in purističnimi načeli šele zdaj naletel na plodna tla.
  • Ženske nočejo umirati zaradi mazaških splavov v zakotnih ulicah, ker so politiko v svoje roke vzeli fanatiki, ki jih v imenu visoke morale pošiljajo pod nesteriliziran nož.
  • Mnogi angleški obiskovalci z viktorijansko moralo so se v potopisih ogorčeno zgražali nad upodobitvijo te grehote.
  • Več zgledov ...
  • Na plan so prišli konservativni katoličani z zahtevami po večji jasnosti glede spolne morale.
  • Kontracepcijske kampanje, je podčrtal tudi Renato Martino, nasprotujejo katoliški morali.
  • Kot predsednik države se je izkazal za zmerneža, človeka s strogo moralo, ob krizah v parlamentu pa tudi za zelo odločnega.
  • Slovenija ima pridne ljudi, imamo lepo deželo, imamo splošno delovno moralo, ki je po mojem prepričanju absolutno združljiva z najmodernejšimi državami.
  • Davčno moralo bi lahko opredelili kot odnos zavezanca do davčne utaje - gre za subjektivni odnos davčnega zavezanca do davčne utaje.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dolina šentflorjanska je spet na nogah in varuhi morale so silno zaskrbljeni.
  • V mestu se je nato dvignil vik in krik med tako imenovanimi varuhi morale, ki so zaradi pohujšanja javne morale zahtevali takojšno odstranitev obeh kipov.
  • Bistveno pri tem je vprašanje morale poveljnikov in pripadnikov redne vojske in revolucionarne garde.
  • V odgovor je Schmid zatrdil, da "je Der Spiegel na področju politike to, kar je pornografija na področju morale ".
  • Organ, ki vodi postopek o prekršku, lahko odloči, da se obravnava deloma ali v celoti opravi brez javnosti, če to terjajo splošne koristi ali razlogi morale.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Etika in morala ljudi, ki odločajo o šolskih rečeh, je mnogokrat drugačna, ko je razprava abstraktna in načelna ali ko gre za lastnega sina ali hčer.
  • Še posebej je skrbel za izobraževanje in moralo ljudi, tudi duhovnikov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Značilnost revije bo tudi kar najširše pojmovanje kulture, tako uvodnik v decembrski številki obravnava moralo v zunanji politiki ...
  • Kdo drug bi lahko bolje ali prej rešetal taka vprašanja kot stranka, ki ima visoko zapisano vlogo morale v politiki.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Premagati hudo z dobrim je tudi načelo skupnega delovanja držav in ustanov, zato ne obstajata osebna in skupna morala, ampak ena sama.
  • Etika in morala ne pomenita šibkosti, pomenita spoštovanje človeških vrednot.
  • Tradicionalna morala pravi, da je vojna pravična v legitimni obrambi.
  • Z devetimi glasovi proti šestim bi lahko trdili, da so dosegli moralno zmago in da ima morala večjo težo od zakonov, ki urejajo delo Združenih narodov.
  • Kam bi z njo - morala nima domovine, morala ni državotvorna.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Posilstvo je že dolgo v vseh družbenih okoljih obravnavano za hujše hudodelsko dejanje, ki žali moralo in zakon.
  • Kaznivo torej ni vsako pisanje, temveč le nespodobni in neprimerni izrazi, ki žalijo javno moralo, narodno ali politično zavest občanov.
  • Na grafite je oblast gledala kot na pojav, ki presega meje vsake tolerantnosti, grafiti, ki so žalili socialistično moralo, bili eksplicitno politični in provokativni, pa so izginjali čez noč.
  • Umetniško delo torej okrepi vladajočo moralo.
  • Pa pustimo tokrat moralo in se vrnimo k denarju.
  • Darko Končan: Davčni sistem naj bi bil objektiven, pošten do davčnih zavezancev in naj bi dvignil davčno kulturo in moralo.
  • Več zgledov ...
  • V Hongkongu je tako mogočen kot hollywoodski zvezdniki, vendar ima drugačno delovno moralo : tudi v časih največje slave je snemal po tri filme hkrati.
  • ANTON KOKALJ: »Načeloma podpiramo prihod tujega kapitala, ki pa mora imeti poslovno moralo
  • Kar zadeva spolno moralo, velja poudariti, da sodobna italijanska mladina mirno sprejema "spolnost kot pomembno sestavino življenja" (45 odstotkov), tudi "brez ljubezni" (65 odstotkov).
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Veste, če ne bo policija skrbela za moralo, ja, kdo pa bo?
  • Mali slovenski svet je bil hierarhično urejen, družbena moč se je odslikavala v moški dominaciji, ta je skrbela za javno moralo in preglednost družbenih vrednot.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Seveda tu ne govorimo o zakonu, ampak o morali in vesti.
  • Imamo večino in v politiki razpravljati o morali ne gre.
  • Danes naj bi v obrambo vere seveda mahali z mečem uma in razuma, da o morali niti ne govorimo.
  • Naravnost dvolično je, da se Evropa skriva za ameriškim hrbtom in hkrati pridiga o morali.
  • Ali se torej res ne moremo spraševati o moralnosti pripadnikov institucije, ki pridiga predvsem o morali ?
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Ko izbiraš opcije v menuju računalniške igre (pa naj si je še tako nasilna in krvava), ne misliš na moralo.
  • Kot dekle iz take družine bi pač morala bolj paziti na moralo, so prepričani.
  • Zdaj pozabi na vrednote, zdaj pozabi na vrednote, zdaj pozabi na moralo.
  • Pripomnil je, da se ljudje sklicujejo na moralo, ko nimajo nobenega drugega argumenta več.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Logika je preprosta; tisti, ki so proti Natu, ne poznajo morale.
  • Ideologija, ki temelji na ubijanju, nima morale.
  • Ne rečem, veliko dobičkov se usmeri v pravo razvojno smer, toda kapital nima morale, zato je potreben zakon," je prepričan Semolič.
 • morala in  [etika, vera, religija, vrednota, pravo, politika, poštenost, pravo, pravičnost, vest, politika, odgovornost, kultura
  • Morala in etika imata v politiki vedno težave oziroma politika ima težave z moralo in etiko.
  • Razum je namreč več kot inteligentnost, saj vključuje tudi etiko in moralo pri človekovem dejanju in nehanju.
  • Z obsodbami knjig in spisov, ki so škodljivi za vero in moralo, so cerkvene oblasti nadaljevale tudi v srednjem veku.
  • Pozneje je v zvezi z veroukom vzniknil nov problem, problem razmerja med religijo in moralo.
  • Z vprašanjem vere je nezdružljivo povezano vprašanje morale in vrednot.
  • Res pa je, da živimo v čudnem času razvrednotenih vrednot, kar se čuti še posebej pri mladih, ki so vse bolj nagnjeni k uživanju mamil, alkoholu in izgubljanju vrednot, kot sta poštenost in morala.
  • Več zgledov ...
  • Se mi pa zdi, da smo v nekem čudnem obdobju, ko vrednote in morala pogosto nimajo ravno pomembne vloge.
  • Ljudje brez vesti in morale kradejo družbeno premoženje in bogatijo na račun delavcev.
  • Da je boljševizem največji sovražnik civiliziranega sveta, da ogroža moralo in kulturo, sprejme Traudl kot nekaj strašljivega in kot neizpodbitno dejstvo.
 • pustiti moralo  [ob strani, vnemar
  • Pustil sem mašo in njeno poezijo, pustil pridigo in njeno moralo.
  • Če pustimo moralo ob strani, ima vsak pravico, da dela s svojim telesom, kar mu je ljubo.
 • morala ima  [večjo, posebno težo
  • Toda morala in politika nimata posebne teže, kadar gre za ekonomske interese.
 • kaj je v nasprotju z  [vsako moralo / kaj je v nasprotju s  [katoliško, človeško moralo / delati kaj v nasprotju z  [vsako moralo
  • To je grobo ponarejanje resnice in tudi dejanje, ki je v nasprotju s preprosto človeško moralo.
  • Za ime pravne osebe ali dejavnosti ni mogoče izbrati imena ali besede, ki bi bila v nasprotju z moralo ali načelnim družbenim in pravnim redom.
  • Tekmovanje je s svojo goloto v nasprotju z moralo in krši v Nigeriji priznane družbene norme in vrednote, menijo.
  • Kot se je pozneje izkazalo, je bil le eden med mnogimi, ki je delal po črki zakona in v nasprotju z vsako moralo.
 • kaj je v skladu s  [poslovno, krščansko moralo / delati kaj v skladu s  [svojo moralo / delovati v skladu s  [svojo moralo
  • Obtoženčevo izgovarjanje, da očitano dejanje ni v skladu z njegovo moralo in verskim prepričanjem, je naletelo na gluha ušesa.
  • Zato naj bi ljudje delovali le v skladu s svojo moralo, četudi je v neskladju z večinskim stališčem ali družbenimi zakoni.
 • povezati kaj z moralo
  • Religija je vedno povezana z moralo, posebno vprašanje pa je, kako v mitoloških okvirjih, pojasniti religijo.
  • Družbeni kapital, kot ga razume Fukuyama, je neločljivo povezan s splošno moralo ter običaji in navadami, ki sodijo vanjo.
 • gre za  [svetovno moralo
  • Gre za moralo in poštenje, ki v mednarodnih organizacijah postajata vse bolj redko blago.
  • Toda v zadnjem času gre za univerzalistično svetovno moralo, za dobro in zlo, torej za resnico.
 •  [človek, ljudje, politika brez morale
  • Bil je človek brez morale in vesti.
  • Podtikanje železnih tujkov je namreč znana maščevalna poteza ljudi brez morale in nevoščljivih sosedov.
Na vrh
 
2 trdno prepričanje; zavest
v športu
v vojski
trdno prepričanje, pogum in pripravljenost človeka za delovanje
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Seveda pa Pomurje živi v pričakovanju dolgo pričakovane zmage, ki naj bi dvignila načeto moralo.
  • Igralci so vsled težav postali apatični in moja glavna naloga pred tekmo bo, da dvignem moralo.
  • Hit prvenstva Portoriko je zvezdnikom svetovnega formata zadal še drugi poraz in tako dodobra načel moralo znotraj ekipe.
  • Pri obrambi lahko sodelujete tudi tako, da dvigujete moralo, krepite čustveni naboj med ljudmi, lahko sodelujete s človekoljubnimi akcijami.
  • Pat pozicije na frontah kljub strahovitim žrtvam so načele vojaško moralo in kljub strahu pred zaporom ali celo strelskim vodom so se vojaki, pa celo nekateri oficirji, predvsem rezervni, začeli spraševati, za kaj se sploh še borijo.
  • A Japonci so pokazali neverjetno visoko športno moralo in se zagrizeno ter pošteno borili do konca.
  • Več zgledov ...
  • Hrvaški igralci so vzdržali vse pritiske, pri tem pa pokazali izjemno moralo - spodobno tudi za svetovne prvake.
  • Yilmaz je tedaj od table zadel nemogoči met za tri točke in dokončno zbil slovensko moralo.
  • Spori med strankami desnice pa so še dodatni učinek, ki lahko še bolj dvigne moralo francoskih socialistov.
  • Ko je bila njegova morala tako nizka, da se je apatija počasi prevesila v brezizhoden obup, je v mestu srečal znanca, s katerim se je spustil v dolgo in prijetno kramljanje.
  • Medtem ko sem si dvigal moralo v bifeju, je šel glas okoli.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • V slovenski reprezentanci za moralo skrbi Branko Skubic.
  • Komandir je skrbel za tako imenovano delovno moralo.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • To pa pomeni, da se ljudje zelo hitro predajo, vendar se tudi hitro ohladijo, ker nimajo prave delovne morale.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Marko Pogorevc je ob tej priložnosti policistom razdelil pesmarico s slovenskimi pesmi, ki naj bi poskrbela za dvig morale v težkih trenutkih.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Vselej, ko tekmec preide v vodstvo, nam pade morala.
  • S tem porazom ne bo padla morala v ekipi, ki je zaradi poškodb v določeni krizi, saj bo še veliko priložnosti za popravni izpit.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kot kaže, nakup vladnega letala iz denarja, namenjenega vojski, slabo vpliva na bojno moralo poklicnih vojakov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zmaga proti Moldaviji je vzpodbudno vplivala na moralo moštva, ki kar prekipeva od samozavesti.
  • Intendanti so skratka element vojske, ki je najbolj odgovoren za to, da je morala vojakov na bojišču primerna.
  • Ugotovili so, da je morala zaposlenih upadla pri 60 % proučevanih organizacij in motivacija pri 49 %.
  • Ne smemo tudi pozabiti, da je bila Avstro - Ogrska takorekoč pred razsulom in tudi morala ljudi je bila na psu.
 • kaj vpliva na moralo  [moštva, sovražnika
  • Navijači upajo, da zadnji dogodki ne bodo vplivali na moralo moštva, ampak se bodo fantje zbrali in bodo še bolj grizli.
  • Prihod okrepitev ali uvedba novih sil v boj sta običajno porazno vplivala na bojno moralo sovražnika.
Na vrh
 
3 nauk zgodbe
morala ZGODBE je nauk ali sporočilo, ki iz nje izhaja in lahko bralca ali poslušalca nekaj nauči
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kadar od nje ni ne denarja, ne slave, ne estetskega užitka, preostane kaj drugega kot morala zgodbe.
  • Kot že veste, je v večini zgodb zlobnež premagan, sledi srečen konec in vsi gredo lepo domov, potem ko so se naučili morale zgodbe.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Kajti, pravi morala zgodbe, laž je dober biznis, resnica pa še boljši.
  • Kakor pravi morala uvodne anekdote: ‘ Kdor lahko dobi pri blagajniku, ne bo jemal iz tujega suknjiča."
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Pravzaprav taka zgodba nima morale ; lahko bi rekli, da je moralni vidik iz predstave izvzet.
Na vrh