WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
molitvenik samostalnik
1 knjižica z molitvami
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za mašno knjigo najodličnejši molitvenik je bogoslužni molitvenik ali brevir.
  • Prejšnji teden je v razmeroma veliki nakladi pet tisoč izvodov izšel prvi katoliški molitvenik za vojake in policiste v slovenskem jeziku.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Slovenski molitvenik za vojake in policiste je primerljiv z molitveniki v drugih vojskah, je povedal dr. Jože Plut.
  • OSTANI Z NAMI, GOSPOD - Molitvenik za bolnike.
 • molitvenik in pesmarica
  • Psalter je bil pesmarica in molitvenik starozaveznega božjega ljudstva.
  • Nekateri duhovniki celo sami včasih pravijo, da si želijo, da bi kdo malo posodobil jezikovno že precej zastarele pesmarice in molitvenike.
Na vrh