WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
mnogokrat prislov
1 velikokrat
če je nekaj narejeno mnogokrat, potem smo to že velikokrat videli, slišali ali doživeli
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Ko zmanjka argumentov, pa pride avtorju prav še mnogokrat slišani , toda v celoti neutemeljeni očitek o polnjenju občinskih proračunov.
  • Njegov nagovor je bil kratek in jasen - in že mnogokrat slišan .
  • Edinole Hafnerjeva Samo en cvet je iz železnega repertoarja Logaškega okteta in tako je bila že mnogokrat slišana .
  • V svojem nagovoru je opomnila, da spada Alma Karlin med izjemne ženske, tako za kulturo kot za družbo, ki so bile mnogokrat prezrte , zamolčane oziroma pozabljene.
  • Prav tako ostanejo mnogokrat prezrti uspehi, ki jih domači tekmovalci dosegajo v tujini.
  • Organizacija tako velikih dogodkov, kot so Evropska prvenstva in Svetovni pokali (ki jih organiziramo Slovenci na slovenskih tleh) ostane mnogokrat prezrta in želimo si, da bi se to spremenilo.
  • Več zgledov ...
  • Nasvet je videti zelo preprost in je bil mnogokrat ponovljen v takšni ali drugačni obliki: živeti moramo zdravo, kar pomeni predvsem veliko ustreznega gibanja in zdravo prehrano.
  • Kot že rečeno in z moje strani mnogokrat ponovljeno dejstvo je(resnica se mora večkrat ponoviti, da postane zares resnica), zdaj gre za Slovenijo in Slovenski narod!
  • To brisanje je opravljeno tako naglo in brez ene besede, da mora biti stvar mnogokrat ponovljene rutine.
  • V slovensko politiko je vpeljal neke druge poudarke in vrednote in zato ostal mnogokrat nerazumljen .
  • Kljub uspehom pa smo v družbi mnogokrat nerazumljeni in pogosto tarča senzacionalizma.
  • Prav tako je v svoji ustvarjalnosti iskala drugačnost, bila zaradi nje mnogokrat nerazumljena , toda, je rekla, "moja drugačnost nikoli ni pomenila tuje sovražnosti".
  • Zahvala gre tudi Vinkovi družini, ki mu je stala ob strani in je bila zaradi njegovih aktivnosti mnogokrat prikrajšana za čas, ki ga je z veliko ljubeznijo namenil športu.
  • A oba junaka imata - vsaj na filmskem platnu - še drugo priložnost, torej privilegij, za katerega smo v resničnem življenju mnogokrat prikrajšani .
  • Dejstvo pa je, da smo občine, ki nimamo županov v poslanskih klopeh, mnogokrat prikrajšane .
  • Kot poudarjajo, želijo kupcem predstaviti prednosti doma pridelane integrirane zelenjave pred uvoženo, ki je mnogokrat oporečna .
  • Ta predel Drevenika je doslej vodo črpal iz lastnih zajetij, ki so pogosto presahnila, voda pa je bila mnogokrat oporečna .
  • Kljub temu je voda v njih pogosto mnogokrat oporečna .
  • Navsezadnje je hudo neenotna in mnogokrat vprašljiva tudi jezikovna podoba Velikega splošnega leksikona, kljub kakim 20 sodelujočim lektorjem.
  • Pa še pravočasna zdravniška pomoč je na tamkajšnjih otokih mnogokrat vprašljiva .
  • Tako imenovane touch tipke so danes nadvse priljubljene, njihova uporabnost pa mnogokrat vprašljiva .
  • Mislimo seveda na subjektivni proces oblikovanja mnenja o kakovosti izdelka pri kupcih, ki je mnogokrat krivičen in netočen.
  • Ker je zgodovina oziroma zgodovinski spomin mnogokrat krivičen , so govorci predvsem izpostavljali krajše obdobje (med 24. junijem 1948 in 12. majem 1949), ko je bilo letališče edino berlinsko okno v svet.
  • Prejšnji obračun je bil mnogokrat tudi krivičen do podjetij.
  • Najbolj so poznane njegove mestne vedute, pa seveda tudi mnogokrat upodobljen pogled na razvaline Starega gradu.
  • Pariz, mnogokrat upodobljen med impresionisti, je prevzel Moneta in je z oljem Most pri postaji Saint-Lazare odrazil eno od tipičnih slik z oblaki dima z lokomotive kot del vsakdanjega okolja.
  • Trije kralji so mnogokrat upodobljeni na cerkvenih podobah.
  • Mlade avtorice so doslej na prejšnjih predstavitvah v Sloveniji in tujini dokazale, da so že oblikovale samosvoj izraz, ki je bil že mnogokrat nagrajen .
  • Tudi njegova mirna vina so zelo kvalitetna in so bila že mnogokrat nagrajena .
  • Poslušali in opazovali smo jih na petem skupnem nastopu in potem izvedeli, da je za njimi bogata, mnogokrat nagrajena ljubiteljska glasbena pot.
  • V preteklosti je bil mnogokrat zamolčan , njegovo delo pa je postalo priznano šele po osamosvojitvi.
  • S staranjem prebivalstva te težave, ki so mnogokrat zamolčane , še naraščajo.
  • Želimo verjetno vsi rešiti to problematiko, ki je mnogokrat zamolčana ali pa premalo poudarjena v družbi.
  • Po izmenjavi med »starimi znanci« že mnogokrat izrečenih stališč se je dr. Janez Dular obvezal, da bo do 25. maja razumno dopolnil in popravil svoj zakonski predlog na osnovi doslej posredovanih pripomb in predlogov.
  • Zelo posplošeno izpovedovanje nikoli ne gre v podrobnosti, ampak se skriva za že mnogokrat izrečenimi motivi.
  • Jaz bi opozoril samo na nekatera dejstva, ki so bila v Državnem zboru že mnogokrat izrečena s strani Slovenske nacionalne stranke.
  • V rubriki nasveti ste objavili, da je najboljše zdravilo za lakoto, mnogokrat preizkušeno dobra večerja.
  • Čeprav se zdi temeljni zaplet Patosov v luči literarne tradicije že mnogokrat preizkušen model, gre že na začetku tega zapisa dodati, da ga je uspel Čater izkoristiti za kreacijo avtentičnega pripovednega sveta.
  • Snovalci nove podobe novega lokala so se zatekli k - v mestu že mnogokrat preizkušeni in nedvomno delujoči - formuli "Vrnimo Mariboru, kar je mariborskega", in so v nekdanjem klasicističnem pritličju vzpostavili kavarno "operetnega" tipa.
  • Napačno je razmišljanje, da papirna industrija kot je bilo že mnogokrat povedano in pisano v različnih medijih ogroža razvoj gozdov.
  • Toda (kot je bilo že mnogokrat povedano ) v danem trenutku z razpoložljivim kadrom je bil to naš maksimum.
  • Kot je bilo že mnogokrat povedano , storitev trenutno ni na voljo, zaenkrat pa tudi ne moremo napovedati kdaj ta storitev bo, če sploh bo omogočena.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Ampak ob tem mnogokrat pozabljamo , da je lahko majhno včasih prav zabavno.
  • Avtorica je poudarila, da v vrtcih in šolah mnogokrat pozabljajo , da je prometna vzgoja pomemben del otrokovega izobraževanja.
  • Prav zanimivo je, da dekleta mnogokrat pozabljajo na to resnico.
  • Posebej je poudaril, da mnogokrat pretiravamo zlasti s koncentracijo, daleč nad priporočeno oziroma predpisano.
  • Starši v silni želji, da bi otroku omogočili vse in še več, mnogokrat pretiravamo .
  • Zagovorniki zaostrovanja kaznovalne politike, povezane z drogami, mnogokrat pretiravajo o škodljivosti različnih vrst drog.
  • Več zgledov ...
  • Žalost in bolečino, ki ju je potrebno premagati, mnogokrat poraja tudi zdravljenje otrok.
  • Seveda pa vsakdanje življenje piše svoje zgodbe in taka ureditev mnogokrat poraja spore.
  • Podeljevanje Nobelovih nagrad je bilo v preteklih letih večkrat izpostavljeno kritikam, zlasti v primerih dobitnikov Nobelovih nagrad za mir, o katerih miroljubnost se je mnogokrat porajal dvom.
  • Povabili smo veliko obiskovalcev, saj želimo ob odprtih vratih Brda tudi drugačnim omogočiti stike, ki jih mnogokrat pogrešajo .
  • Ženske mnogokrat pogrešajo bližino, komunikacijo, povezanost in občutek, da so ljubljene.
  • Po svoje so bile te razprave, ko ste tako aktivno sodelovali tudi s strani Vlade, ko smo v preteklosti mnogokrat pogrešali , so bile te razprave na nek način prav prisrčno tragikomične.
  • Ljudje se mnogokrat sprašujejo , ali je lahko nakup luksuzne ročne ure investicija ali le metanje denarja skozi okno.
  • In prav v tej dvorani, se je prav o tem mnogokrat spraševalo .
  • Številni ljubitelji pokra mnogokrat sanjajo , da bi lahko svoj hobi pretvorili v službo.
  • Ne boste mi verjeli, če vam povem, takole, ker sva sama in mi kačja slina leze po telesu, da sem, ko sem bil mlajši, mnogokrat sanjal o tem, da bi bil pastir nekje daleč in visoko.
  • Ko smo bili begunci v Plestiščah, sem mnogokrat sanjala , da sem šla skrivši v Logje in da me preganjajo.
  • Verjetno bi mnogi radi, da se odkrije čim več o delu prejšnjega župana, kateremu so nekateri svetniki, ki opravljajo to funkcijo tudi v tem mandatu, na sejah mnogokrat očitali nepravilnosti pri poslovanju.
  • Problem celjske reševalne ekipe je premalo zaposlenih, zato jim ljudje mnogokrat očitajo zamujanje.
  • Ampak ko govorimo o izboru recenzentov se univerzam mnogokrat očita , da izbiramo brez mednarodnega javnega razpisa.
  • Do zdaj so se namreč starši mnogokrat pritoževali , da glasbene šole ne skrbijo najbolje za posebej nadarjene učence.
  • Medtem ko se večina žensk mnogokrat pritožuje , da je moške težko obdržati v kuhinji, je pri nekaterih baskovskih družinah slika obratna.
  • Ženske z nekaj več kilogrami se mnogokrat pritožujejo , da je ponudba večjih konfekcijskih številk v naših trgovinah slaba.
  • Uspešno izterjavo preživnine mnogokrat ovira tudi dejstvo, da sodišča ne dajejo več pravne pomoči.
  • V tej zmedi se poskušajo slovenski morski ribiči znajti in prilagajati, kakor najbolje vedo in zmorejo, pri čemer jih mnogokrat ovirajo posamični interesi.
  • Spust po belih strminah je lahko zelo prijeten, a ga mnogokrat ovirajo bolečine.
  • Tudi gospa Širca se je sama mnogokrat sklicevala na to komisijo, govorila o boju proti korupciji, še več pa je govorila o tem obstoječa koalicija.
  • Tudi v poznejšem obdobju smo se zlasti v Sloveniji mnogokrat sklicevali na Atlantsko listino, predvsem zato, da smo v naših republiških ustavah obdržali pravico do samoodločbe s pravico do odcepitve vred.
  • Pri odločitvah o odnosih s Slovenijo se hrvaško politično vodstvo mnogokrat sklicuje prav na razpoloženje v domači javnosti.
 • PRISLOV+PRISLOV 
  • Znamka traja deset let in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za nova desetletna obdobja.
  • Po novem lahko inženirji brez posebnih zadržkov ob steno poženejo tudi polno zaseden avto in preizkus poljubno mnogokrat ponovijo.
  • Za prikaz podatkov iz podatkovnih zbirk podatkov je neprecenljivo območje, ki se lahko poljubno mnogokrat ponovi, npr. za vse zapise trenutne »strani« podatkov.
  • Trgovca povprašajte za popust, čeprav ga dandanes mnogokrat ponudijo kar sami.
  • Dandanes mnogokrat zmogljivejše abake, zapakirane v neugledne šatulje, srečujemo dobesedno povsod, od umazanih pisarniških miz do kuhinj in garaž.
  • Preko pogovorov z Videčnikom so člani skupine vedno bolj spoznavali zasluge tistih, ki so prispevali k veliki narodni zavednosti prebivalcev doline v preteklosti, prav tako pa vzroke, zakaj nam te zavednosti dandanes mnogokrat zelo primanjkuje.
  • Več zgledov ...
  • V preteklosti sem svoje napake in slabe odločitve veliko bolj obsojala, jih v mislih neskončno mnogokrat podoživela in se ob tem ponovno počutila ponižano in nesposobno.
  • Ko ga imate na disketi, ga lahko instalirate neskončno mnogokrat.
  • V neskončnem vesolju bi se zgodovina vsakega napihovanja vesolja ponovila neskončno mnogokrat.
  • Zdravniki pogosto, a žal mnogokrat zaman opozarjajo, da je kar 70 odstotkov smrti zaradi raka posledica nezdravega življenja in vplivov okolja.
  • Prav zaradi tovrstnih številnih neodgovorjenih vprašanj se žal mnogokrat zdi, da gre za sprenevedanje.
  • Precej ljudi v vseh starostnih obdobjih trpi zaradi omenjene težave, a je žal mnogokrat ne prepoznajo oziroma ji ne posvečajo pretirane pozornosti.
 • PRISLOV+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Že mnogokrat sem bila presenečena , zlasti na področju naravne dediščine, kako se Slovenci ne znamo promovirati Evropi, ne svetu in poveličujemo sosedov kruh.
  • Pogovorjajo se med seboj in mnogokrat bi bili presenečeni , kaj vse jih na starših moti in kaj jim je všeč.
  • Že mnogokrat sem bila presenečena , zlasti na področju naravne dediščine, kako se Slovenci ne znamo promovirati Evropi, ne svetu in poveličujemo sosedov kruh.
  • Mnogokrat smo tako lahko prepričani , da smo dovolj zavarovani, čeprav temu ni tako (v vseh državah namreč pomoč pri zlomu ne štejejo kot nujno zdravstveno storitev).
 • PRISLOV+POMOŽNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Kljub temu da nam okolje mnogokrat ni bilo naklonjeno , smo dosegli veliko.
  • Uredniška politika mi mnogokrat ni bila naklonjena , sama pa se cenzuri ne uklanjam, saj materialno nisem odvisna od pisanja v kolumnah,« je o svojem pisanju dejala dr. Godina.
  • Krška podjetja se združujejo v gospodarsko zbornico, čeprav mnogokrat niso prepričana , da vedo, zakaj.
  • Bančnikom srednje in vzhodne Evrope mnogokrat ni jasno , da je vsak bančni komitent zgodba zase, pri čemer je osebni stik in boj za dobre komitente ključnega pomena.
  • Zveza med vzroki in posledicami mnogokrat ni povsem jasna , zato podatki niso zanesljivi.
  • Temu dodajte še dve resni zameri: velikanske stopnje, na katerih ti mnogokrat ni niti najmanj jasno , kam naj greš (3D karta je docela neuporabna), in redno oživljajoči se sovražniki.
 • PRISLOV+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pravzaprav je bilo tokrat (tako kot mnogokrat v preteklosti ) včasih že kar težko razlikovati med pesmimi in izvajalci.
  • Kot že mnogokrat v preteklosti je tudi tokrat srbska opozicija prav tako papeška kot papež sam.
  • Srečanja se ne bodo udeležili še voditelji Maroka in Omana, ki sicer že mnogokrat v preteklosti niso pokazali posebnega zanimanja za ta vrhunska zasedanja.
  • Položaj je bil drugačen kot mnogokrat v zgodovini , kajti podpredsedniki v preteklosti pogosto niso našli podpore pri svojih predsednikih, ko so jih želeli naslediti.
  • Zgodilo se je kot že mnogokrat v zgodovini , ko so militantneži znotraj religij sejali, želi pa so gospodarji vojne.
  • Arhaična in negostoljubna pokrajina je znova, kot že mnogokrat v moderni zgodovini , prizorišče človekovega poigravanja s potencialno nevarno tehnologijo.
  • Več zgledov ...
  • Hokejist Nik Zupančič se je veselil že mnogokrat v svoji dolgoletni karieri .
  • Veteran Michael von Gruenigen je napadal z devetega mesta po prvi vožnji, kot že mnogokrat v karieri odlično opravil z drugo vožnjo in čakal na tekmece.
  • Mnogokrat v življenju sem bil pijan, nikoli pa nisem šel predaleč, da bi mi škodilo.
  • Tudi to je šola za življenje, ki je morda mnogokrat v življenju odločilnejša od določenega znanja, ki so ga na gimnaziji pridobili.
  • Je Tito v trenutkih skrajne stiske verjel v čudež, ki ga bo zadnji hip rešil, tako kot mnogokrat v njegovem burnem življenju ?
 • kaj mnogokrat ni tako
  • Žal pa, vsaj pri nas, mnogokrat ni tako .
  • Navadno vsak pričakuje, da bodo to starši, vendar mnogokrat ni tako .
  • Psi spremljevalci invalidov imajo po zakonu dostop na vse javne površine in v javne prostore, vendar pa v praksi mnogokrat ni tako .
 • biti mnogokrat na robu česa
  • Ko je bila mama še doma, sem bila mnogokrat na robu utrujenosti in obupa.
  • Prepričan sem, da občine z gozdovi ne bodo imele izgub in da bodo znale ponuditi koncesijo za delo v tem gozdu svojim občanom, ki delo obvladajo in so mnogokrat na robu preživetja.
  • Gre namreč za pisatelja z zanimivim smislom za humor, ki je mnogokrat na robu grenkobe in cinizma, zato je treba njegove besede prebirati karseda zbrano.
 • biti mnogokrat v  [pomoč
  • Nauk: tehnične novotarije so vozniku mnogokrat v pomoč , a njegova zbranost in reakcije so še vedno odločilne.
  • Spretna namestitev blazine je bila ljubimcu že mnogokrat v pomoč ...
  • Da za vsako bolezen rožica raste in da so domača zdravila mnogokrat v veliko pomoč pri odpravljanju zdravstvenih nevšečnosti pa izveste v Zdravstvenem kotičku ob 12.10.
 • biti mnogokrat v  [dilemi, ospredju, položaju
  • Sodišča so pri težkih kaznivih dejanjih mnogokrat v težkih dilemah , saj se zgodi, da na enako kazen obsodijo za naklepni in za množični umor.
  • Ob nesreči ali bolezni otroka so starši mnogokrat v dilemi , kako naj se do njega obnašajo.
  • Pred rojstnimi dnevi, obletnicami, porokami in drugimi posebnimi priložnostmi smo mnogokrat v dilemi , kaj naj kupimo oziroma izberemo, da bomo razveselili gostitelja.
  • Zelo jasno pa je mnogokrat v ospredju umazana in za državo nevarna motivacija kadrovskih zamenjav.
  • Gre za zapletene posege, kjer je prav vprašanje sprememb bolnikove osebnosti mnogokrat v ospredju .
  • Razporejanje pomeni tudi tehniko, ki omogoča pregledno izpeljavo učnih in delovnih aktivnosti tako, da ne izostajajo težiščne aktivnosti na račun enostavnejših in za usposabljanje manj pomembnih, ki pa so v praksi mnogokrat v ospredju , tako da za težiščne aktivnosti zmanjka časa ali pa niso izpeljane v predvidenem časovnem intervalu, kar povzroča nenačrtnost in nesistematičnost.
  • Več zgledov ...
  • Igralci so se vedno znova bojevali, četudi so bili mnogokrat v izgubljenem položaju .
  • Menim, da so mnogokrat v boljšem položaju kot drugi, saj dobivajo nepovratna sredstva iz naslova kmetijskih subvencij.
  • Mnogi naši so glede na svoje uvrstitve na lestvicah mnogokrat v položaju , ko morajo začenjati turnirje že v kvalifikacijah.
 • mnogokrat po krivici
  • Celje premore galerijo Sodobne umetnosti in Likovni salon, kjer se nemalokrat dogajajo vrhunski umetniški dogodki, mnogokrat po krivici prezrti.
  • Ob tem je mnogokrat po krivici zapostavljen švicarski znanstvenik Christian F. Schönbein (1799--1868), ki je (najbrž še kako leto prej) povsem neodvisno raziskoval omenjene pojave.
  • »S knjigo želim predvsem opozoriti na to, kaj vse imamo, in da imamo svojo državo mnogokrat po krivici za majhno in nepomembno.
Na vrh