WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
mir samostalnik
neštevno
1 čas brez vojne
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Zmagoviti konec vojne tako ni prinesel toliko želenega trajnega miru, pač pa le novo prerazporeditev moči.
  • Namen vseh vojn naj bo, da končno izginejo in da napoči večni mir.
  • Pred odhodom na Kosovo je George Robertson izjavil, da v bližnji prihodnosti pričakuje popoln mir na Balkanu in da ima pri tem glavno vlogo Nato.
  • Vojna se je spremenila v obdobje zatišja in relativnega miru ter v čas ofenziv.
  • Vse tri strani so tudi opozorili, da Nato ne bo večno nadzoroval krhkega miru.
  • Z njihovo izjavo so se možnosti za resnični mir na Severnem Irskem še nekoliko povečale.
  • Več zgledov ...
  • Slovenija se zavzema za bolj odkrito delo Varnostnega sveta ZN in pričakuje, da se bodo demokratične članice svetovne organizacije hitreje odločale, ko gre za vzdrževanje svetovnega miru in prevzemanje odgovornosti zanj.
  • Komisija priporoča nadaljnji razmislek o dodatnih sredstvih, potrebnih za obrambo pred novimi grožnjami mednarodnemu miru in varnosti.
  • Vsi si želimo pravičnega miru, v katerem bi bile spoštovane vse države sveta.
  • V Vukovarju in njegovi okolici so se v zadnjih tednih po petih, šestih letih navideznega mednacionalnega miru ponovno zgodili bolj odmevni incidenti.
 • SAMOSTALNIK1+med+SAMOSTALNIK6 
  • Muzeji so pomembni v kulturni izmenjavi, obogatitvi kultur in razvoju vzajemnega razumevanja, sodelovanja, spoštovanja in miru med narodi.
  • Ustvarjanje miru je delo vlad in zadeva politične vidike reševanja sporov, razvijanje in utrjevanje miru pa je delo človeške družbe in je usmerjeno k uveljavljanju miru med ljudmi.
  • V življenju se moramo vsak dan znova boriti za pravico in mir med ljudmi in narodi.
  • Vmes, na ognjeni meji med nestrpnostjo, sovraštvom, strahom in nemočjo, patruljirajo enote policije in vojske in s svojo prisotnostjo vzdržujejo umeten mir med sprtima stranema.
  • Powellu se je zdelo, da trajen mir med državama ni v interesu ZDA.
 • SAMOSTALNIK1+na+SAMOSTALNIK5 
  • Medtem se nadaljujejo prizadevanja mednarodne skupnosti za mir na območju.
  • Vlado, državni zbor, politične stranke in predsednika Republike Slovenije so pozvali, da odločno obsodijo grožnjo z Arafatovim umorom ali izgonom s palestinskega ozemlja in da podprejo aktivnosti, ki bodo vodile izključno k miru na območju Bližnjega vzhoda brez Šaronovih sramotnih zidov med Izraelci in Palestinci.
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK6 
  • Če hočejo Izraelci živeti v miru s Palestinci, morajo razumeti razsežnosti palestinske tragedije, ki je dosegla višek leta 1948 z izgonom tričetrt milijona Palestincev iz Palestine.
  • Pripovedovali so nam o svojem upanju, da bi njihova dežela živela v miru s svojimi sosedi in da v njej ne bi več vladalo nasilje.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vse to resno ogroža mir na Balkanu, v Evropi in po vsem svetu.
  • Ne smemo dovoliti, da bi en narod ogrožal svetovni mir.
  • Zavezništva niso poklicali na pomoč niti takrat, ko je bilo treba vzdrževati mir po padcu talibskega režima.
  • On je prinesel mir in desetletja sorazmernega blagostanja in konsolidacije, ampak šele potem, ko je krvavo obračunal z nasprotniki.
  • Toda makedonska javnost ne verjame, da bo sporazum prinesel trajni mir.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Svetu bo zavladal mir, nobene vojne ne bodo več potrebne.
  • Evropa po njegovih besedah namreč ne more postati zgodba o uspehu, dokler v vseh njenih regijah, vključno z Balkanom, ne bodo vladali mir, demokracija in stabilnost.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Duhovniki, ki so pogosto posredovali v severnoirskih zapletih, spet pozivajo k miru, a opozarjajo, da pogajanja tokrat niso mogoča.
  • Državniki, ki so bili na slovesnosti, so podpisali slovesno izjavo, s katero so pozvali k miru na vsem svetu.
  • Politična srečanja na narodni in mednarodni ravni prispevajo k miru le, če nato obe strani spoštujeta skupni prevzem dolžnosti.
  • Zveza bo sprejemala nove članice, ki lahko prispevajo k miru in varnosti na evroatlantskem območju.
  • Izrael ima pravico do samoobrambe, toda zadnje operacije v Gazi niso pripomogle k miru.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nasprotno, dokazal je, da narodi lahko živijo v miru in prijateljstvu, če to le želijo in če imajo vzor v svojem vodstvu.
  • Arabci in Nube so dotlej živeli v miru in celo trgovali med sabo, menjavali pšenico za govedo in mleko.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zagotovo drži, da na mladih svet stoji, in če si mladi prizadevajo za mir in prijateljstvo med narodi, ga bodo nekoč tudi dosegli.
  • Današnji mirovniki se zavzemajo za mir brez vojne in vojske.
  • Spali bodo pod milim nebom, se postili in molili za mir.
  • Doma imaš tudi posebni budistični oltarček, ob katerem včasih prosiš za mir na svetu.
  • Tu so, da skrbijo za mir v pokrajini in pomagajo ljudem pri prehodu v demokracijo.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Vendar upanje za vnovično vzpostavitev miru na Bližnjem vzhodu še ni zamrlo.
  • Ti ne bodo neposredno sodelovali pri ohranjanju miru, ampak bodo pomagali pri vzpostavljanju novih iraških policijskih sil na tem območju.
  • To je ustanovni temelj evropske federacije, nepogrešljiv za ohranitev miru.
  • Tako za zagotavljanje miru kakor za boj proti revščini je najbolj pristojna Organizacija združenih narodov.
  • Glavni namen vaje je preskusiti usklajenost delovanja mednarodnih sil pri vzdrževanju miru, ki nastopi po sklenitvi premirja.
  • Unija je bila precej neuspešna pri vzpostavljanju miru na območju nekdanje Jugoslavije.
  • Več zgledov ...
  • Diplomatska umetnost je bila po njih veščina prizadevanj za krepitev miru in izogibanja konfliktom.
  • Šele po zagotovitvi miru bodo lahko uspešna tudi nujno potrebna vlaganja v afriški razvoj.
  • Slovenj Gradec je naziv glasnik miru dobil 19 septembra 1989.
  • Kot ambasador miru pri Združenih narodih sodeluje v kampanji za zmanjšanje količin jedrskega in drugega orožja.
  • Pri vsem tem, kar se dogaja, najbolj preseneča dejstvo, da se mednarodni varuhi miru na Balkanu iz vsega, kar se je dogajalo v zadnjem desetletju, niso skoraj ničesar naučili ali pa se niti ne želijo naučiti.
  • Na sklepnem predvolilnem shodu so v zrak spustili golobe miru.
  • Mavrica je simbol miru.
  • To je daleč najdaljše obdobje miru v balkanski zgodovini.
  • Ker je leto 2000 v Združenih narodih razglašeno za mednarodno leto kulture miru, bo posebna pozornost namenjena združevanju mladih.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK3 
  • Koncept velesil in hegemonizma je resnična grožnja miru v svetu.
  • Novinarke so me vztrajno spraševale, ali bodo sobotne manifestacije v podporo miru nasilne.
 • SAMOSTALNIK1+do+SAMOSTALNIK2 
 • SAMOSTALNIK1+k+SAMOSTALNIK3 
  • Kljub kraljevim pozivom k miru so včeraj blizu meje s Tajsko padale granate.
  • Namen srečanja je prispevek k miru, stabilnosti, medetničnemu razumevanju, spoštovanju kulturnih posebnosti in človekovih pravic in svoboščin.
  • Konec hladne vojne je obetal pot k miru brez vmešavanja svetovnih velesil.
  • Prepričan je, da je prvi korak k miru izobrazba, kajti ta vodi k razumevanju, to pa k rešitvam.
 • SAMOSTALNIK1+o+SAMOSTALNIK5 
 • SAMOSTALNIK1+po+SAMOSTALNIK5 
  • Zame je domoljubnost predvsem želja po miru in dobrih odnosih s sosedi.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Odposlanec se je zmedel v napadih in maščevalnih odgovorih ter v prizadevanjih za mir pogorel, ker ni imel pooblastil Washingtona.
  • Z zavzemanjem za mir v Severni Irski je pomagal doseči premirje z IRO.
  • Schröder je pravilno predvidel, da se bo večina volivcev med sodelovanjem v vojni in zavzemanjem za mir odločila za mir.
  • Podpisniki deklaracije za mir smo bili deležni številnih osebnih in političnih diskvalifikacij.
  • Vojno za osvoboditev Iraka spremljajo demonstracije za mir po vsem svetu, tudi pri nas.
  • Prireditve se bodo končale v soboto s pohodom za mir.
  • Več zgledov ...
  • Med obema slovesnostima bodo potekale molitve za mir.
  • Spoštovanje človekovih pravic je osnovni pogoj za mir in blaginjo.
  • Z njihovo izjavo so se možnosti za resnični mir na Severnem Irskem še nekoliko povečale.
  • Različne skrajne islamske skupine pomenijo veliko nevarnost za mir na območju.
  • Norveški komite za Nobelove nagrade želi z letošnjo nagrado za mir ob prelomu stoletja poudariti, da edina uspešna pot do globalnega miru in sodelovanja vodi preko Organizacije združenih narodov.
  • Najbolj pisana zasedba je pri nagradah za mir, saj so jo prejeli nagrajenci iz petih različnih držav.
  • Nobelove nagrade oziroma izbor nagrajencev pa so pogosto tudi tarča ostrih kritik in negodovanj; še posebej so kritikam izpostavljeni nagrajenci za mir.
  • Nobelova nagrajenka za mir mati Tereza je morala minuli petek zaradi težav s srcem spet v bolnišnico.
  • Na začetku zagrizen in neprizanesljiv vojak in borec, zagovornik trde linije, je na koncu postal popustljiv borec za mir, ki mu je bilo dovolj krvi in solza.
  • Vzgoja za mir, strpnost, varovanje naravne in kulturne dediščine, spoštovanje različnosti ... to so najpomembnejši cilji, ki si jih zastavljajo v mreži Unescovih šol po svetu.
  • Slovenija je tako kot vse ostale partnerice za mir, ki že sodelujejo v silah Sforja, ponudila sodelovanje v nadaljnji operaciji.
 • mir med  [kom in  [kom
  • Ni skrivnost, da so dokument, ki obljublja zagotovitev miru med Izraelci in Palestinci, oblikovali v Washingtonu.
 • operacija za podporo miru
  • Doslej je v operacijah za podporo miru v tujini sodelovalo že okrog 1500 pripadnikov Slovenske vojske.
 • prinesti  [komu/čemu mir
  • Po daytonskem sporazumu, ki je Bosni prinesel mir, so morali Srbi nekaj ozemlja prepustiti Bošnjakom, med drugim tudi tista sarajevska naselja, ki so jih do takrat imeli v svojih rokah.
 • mir in  [stabilnost, varnost, sožitje, blaginja
  • Zveza Nato bo igrala ključno vlogo pri zagotavljanju miru in stabilnosti na Balkanu, pa je po zasedanju zunanjih ministrov zavezništva o kosovski krizi izjavil generalni sekretar povezave Javier Solana.
  • Zagotovitev dolgoročnega miru in stabilnosti na tleh bivše Jugoslavije terja, tako je zapisano v dokumentu, ne le uveljavitev demokracije v BiH, temveč tudi v sosednjih državah.
  • Predsednik je poleg problematike vojnih grobišč omenil tudi razprave o vključevanju Slovenije v zvezo Nato in poudaril, da se Slovenija v zavezništvo ne vključuje zaradi vojne, ampak da zagotovi mir in varnost.
  • Glavne teme, o katerih bodo razpravljali, bodo: mir in varnost, človekove pravice, izobraževanje, enakost spolov, okolje, razvoj ter ekonomska in socialna pravičnost.
  • Bil je za mir in sožitje med narodi na svetu.
  • To naj bi bilo tudi dobro za mir in sožitje v krajih, kakršen je Knin, torej v zelo občutljivih krajih, kjer je treba ustvarjati zaupanje in spravo, ne pa napetosti.
  • Več zgledov ...
  • V srednji in jugovzhodni Evropi pa sta bila mir in blaginja venomer bolj odvisna od sosedskih odnosov kakor od daljnih botrov ali globalnih razmerij.
  • Že samo ta dejstva, ki govorijo o slavi Aleksandra Velikega, pričajo, kako zelo pomembna za zgodovino so njegova junaštva; z njimi je ustvaril vzor svetovne države, v kateri bi ljudstva živela v miru in blaginji.
 • vojna in mir
  • Ko gre za vojno in mir, bo glavna razlika med 20. in 21. stoletjem ta, da pomembna soočenja ne bodo več v Evropi (držimo pesti za Rusijo), temveč na drugih celinah.
  • Sam lahko odloča o vojni in miru.
 • mir in nenasilje / kultura miru in nenasilja
  • Pripravljanje mladih za mir in nenasilje je osrednja tema programov mirovne vzgoje, ki so se prvič pojavili v mirovnih in osvobodilnih gibanjih.
  • Mirovniki opozarjajo na 124. člen slovenske ustave, v katerem se država zavezuje k mirovni politiki, kulturi miru in nenasilja.
Na vrh
 
1.1 premirje
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Vestfalski mir je, pravijo zgodovinarji, vzpostavil prvi mednarodni sistem suverenih držav v Evropi.
  • Med vojno je živel v Ljubljani in pisal za "Mladino", potem pa je takorekoč s podpisom daytonskega miru priletel v Sarajevo.
  • Japonci so z zasedbo Burme odrezali Kitajsko od zavezniških pošiljk pomoči in Britanci se bojijo, da bodo Kitajci z Japonsko prisiljeni skleniti separatni mir.
  • Večina v severnoirski skupščini ve, da velikonočni mir enostavno nima alternative.
  • Prav po teh sporazumih bi moral biti mir med Izraelci in Palestinci sklenjen že pred tremi leti.
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK6 
  • O izraelski pripravljenosti za sklenitev miru s Palestinci je začel dvomiti leta 1998, ko se je naseljenska aktivnost judovske države na zasedenih ozemljih še okrepila.
  • Svetovalec Savdijcev za zunanjo politiko Adel a-Jubeir pa je dodatno pojasnil, da je njihov predlog pomemben signal izraelski javnosti, da je mir z arabskim svetom mogoč, če bo Izrael sklenil mir s svojimi sosedi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Dan potem je vseruski sovjet sprejel odlok o takojšnji sklenitvi miru.
Na vrh
2 stanje
Na vrh
 
2.1 brez nesoglasij in prepirov
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • V tako zaostrenih ideoloških razmerah je pravzaprav še dobro, da je v Sloveniji relativen mir in da ni shodov na Primorskem, kjer so bili zaradi bližine italijanske meje zmeraj pogosti.
  • Navidezni mir je trajal samo trenutek, kajti prebivalci krajev, kjer so postavili začasna odlagališča ali ponovno odprli stara, so se uprli.
  • Pod navideznim mirom in neproblematičnim skupnim življenjem, polnim dogajanja in pojavljanja na družabnih dogodkih, se rado skriva marsikaj, kar bi ob drugačnem življenjskem slogu najbrž udarilo na dan.
  • Marsikaj, požrem ' samo za ljubi mir, saj ne prenesem prepirov in ne maram bahaštva.
 • SAMOSTALNIK1+med+SAMOSTALNIK6 
  • S to odškodnino so predvsem želeli ohraniti mir med ljudmi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • A včasih bi lahko pristali tudi na kompromis, če boste hoteli ohraniti mir v družini.
Na vrh
2.2 brez motenj, dogajanja
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Dekletom moramo zagotoviti popoln mir pred tekmo, ki je krona letošnje sezone.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Še posebej, ker se vsi odpravijo na počitnice in v okolici kar naenkrat zavlada mir.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Če si zaželite miru, prijetne svežine in obilo naravnih lepot, je dolenjski biser Zijalo pravi naslov.
  • Vlado Deržič si ne more privoščiti miru. Potem ko je doslej že dobil mnoge dolžnosti v javnem življenju, je v soboto dobil še eno funkcijo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zvonjenje in pritrkavanje pri nas zadnja leta povzročata kar nekaj hude krvi. Eni so navdušeni nad njima, drugi pa se jezijo in bi oboje najraje kar prepovedali, češ da kalita mir in tišino v naravi in da sta sploh moteča.
  • V zadnjih mesecih kočevski mladoletniki pogosto kalijo nočni mir.
  • Njegova letala v nizkih preletih že nekaj dni motijo nočni mir Podgoričanov in prebivalcev drugih črnogorskih krajev.
  • Ste samotar, ki med ustvarjanjem potrebuje mir, ali ljubite vrvež in takrat lovite najdragocenejše miselne utrinke?
  • Dvajset let sem živel in delal v istem prostoru in sem potreboval svoj mir.
  • Nekomu pač ustreza sprehod, drugemu pogovor, sam imam najraje mir.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Po njegovem medvedi zaradi številnih gobarjev in polharjev nimajo več miru, zato se umikajo.
  • Ni imel miru, bil je v središču, ko je bil dober, pa tudi potem.
  • Kadar boste doma, izklopite telefon, ker drugače ne boste imeli miru.
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • To je zelo mirno mestece, kamor prihajajo na počitnice predvsem miru željni gosti.
  • Drugače pa bo današnji dan poln miru in lepega počutja, še posebno boste uživali v svojem domu.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Komur predstavlja vrt oazo miru, v katerem naj se spočijeta duša in oko, bo z rdečo ravnal zelo previdno.
  • Zdaj mirujemo, zato o tem ne govorim veliko. Uživam v tem obdobju miru in si nabiram energijo za prihodnost.
  • Neka upokojenka s severa Nemčije se je na policiji pritožila nad preglasno zabavo pri sosedih, vendar so policisti odkrili drugačen razlog za kaljenje nočnega miru.
  • Če to ne bo pomagalo, boste soseda prijavili zaradi motenja nočnega miru.
 • SAMOSTALNIK1+do+SAMOSTALNIK2 
 • v miru
  • Nujno je, da se v miru pogovorita in pogledata, kje sta in kaj se z vama dogaja.
  • Kje so časi, ko je bilo počasi in v miru pojesti kosilo privilegij vseh, ne le študentov, upokojencev in ne nazadnje mamic na porodniškem dopustu?
  • Pred tremi leti je vložil prošnjo za socialno stanovanje, v katerem bi z ženo in posvojeno hčerko lahko živel v miru.
  • Prav lepo mi je, če takrat, kadar ne snemam filmov, v miru počivam doma ob svoji soprogi.
 • potrebovati  [veliko, več, malo, nekaj miru /   [zaželeti si, privoščiti si  [malo, nekaj miru
  • Moram biti povsem zbrana, za kar potrebujem tudi veliko miru.
  • Srce včasih potrebuje malo miru, da pretehta zadevo, premisli in se odloči.
  • Začela sem se tudi dodatno izobraževati, zato potrebujem več miru in več spanja.
  • Morda bo vaš partner po napornem dnevu potreboval le nekaj miru in skodelico kave, kozarec alkoholne pijače.
  • Kadar si kljub vsemu zaželi malo miru, odide po sprostitev v vinograd nad Semičem.
  • Naslednji dan si je Leo očitno zaželel malce več miru.
  • Več zgledov ...
  • Za ta teden ne načrtujte ničesar večjega, ampak si privoščite malo miru.
  • Privoščimo si čim več miru in sprostitve: telo in duh nam bosta hvaležna.
 • ne imeti miru pred  [kom/čim / imeti mir pred  [kom/čim
  • Izobčenca, ki niti v lastni hiši nimata miru pred sosedi.
  • Revmatiki tudi tokrat ne bodo imeli posebnega miru pred trganjem v sklepih.
  • Tega, v kateri koči se dobivate, pa ne boste povedali? Da boste imeli mir pred novinarji?
 • red in mir / javni red in mir
  • Razmere na področju javnega reda in miru so zadovoljive, na cestah pa še zdaleč ne.
  • Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo, zaradi kršitve javnega reda in miru pa vse vročekrvneže čaka tudi srečanje s sodnikom za prekrške.
  • Koliko vojakov bo moralo vzdrževati red in mir ?
  • Vse skupaj preda organom, ki skrbijo za red in mir.
  • Kaže, da se je izrodil tudi dogovor med krajevno skupnostjo in gostilničarji pozno na pomlad, kjer so slednji zagotavljali, da bodo sami poskrbeli za red in mir.
Na vrh
2.3 brez hrupa; tišina
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Povsod je vladal blažen mir.
  • Če bi se poleti domači planinci bolj zavedali, da je med tednom v gorah blažen mir, bi se morda bolj odločali za obisk gora med tednom in ne silili v neznosno gnečo ob vikendih.
  • Ob petih zjutraj je na ladji še spokojen mir.
  • Vse diha blagodejen mir, na cestah je malo prometa.
  • Nočni mir je kalilo le neznosno brenčanje komarjev in pridušen zvok radia v rešilcu za domačijo, kjer je bil center teritorialcev.
  • Ampak, kaj pa je lepše bogastvo kot mir in ljubi mir !
  • Več zgledov ...
  • Vedno sem ljubil božji mir na tem kraju.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK1 
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prosim za mir v dvorani!
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • V hiši je vladal mir.
 • mir in tišina
  • Odmaknjena od vsakodnevnega hrupa ponuja mir in tišino, ki ju človek v teh hitrih časih tako pogreša.
  • Pa nista le jahanje in domača hrana tisto, kar semkaj pritegne vedno več turistov, ki poleg turističnega vrveža iščejo še mir in tišino.
  • Čeprav se vam morda zdi, da želite mir in tišino, se boste počutili bolje, če boste z nekom izmenjali nekaj besed.
 • mir in spokojnost
  • V prostoru bolj prevladuje občutek miru in spokojnosti kot pa morbidnosti.
  • Ste že opazili, kako si z leti vse bolj želimo miru in spokojnosti narave, ki nas obdaja?
Na vrh
2.4 o človekovi duševnosti
 • PRIDEVNIK+SAMOSTALNIK1 
  • Da bi dosegli notranji mir, se ukvarjajte s kakšno sprostitveno tehniko.
  • Mislim, da poezije ne pišeš več, ko dosežeš popoln duševni mir.
  • Kot izkušen policist je tudi brž ugotovil, da se za njenim navideznim mirom skriva živčna napetost.
  • Z rednim izmeničnim doživljanjem globokega miru in aktivnosti v budnem stanju zavesti sta duh in telo izpostavljena dvema skrajnima načinoma funkcioniranja.
  • Še večkrat me je ob kakšnem lepem prizoru iz narave navdal globok mir, zavedanje smiselnosti vsega, kar počnem in kar se mi dogaja, veselje in nenazadnje - ponos, da zmorem.
  • Še silil me je v družbo, da ja ne bi bila za kaj prikrajšana. Bog mu daj večni mir in pokoj!
  • Več zgledov ...
  • Ne jočite ob mojem grobu, le tiho pristopite in večni mir mi zaželite.
 • SAMOSTALNIK1+v+SAMOSTALNIK5 
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kljub temu, da je našla pravo okolje in svoj mir, se na olimpijske igre v Atlanti ni kvalificirala.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Bilo je hudo, fant ni našel miru, bežal je iz šole in od doma, mama se je v hudi stiski naposled zatekla po strokovno pomoč k psihiatrinji v Celju.
  • Nikjer nisem več našla notranjega miru in nenehno sem se spraševala, zakaj se je moralo to zgoditi prav meni.
  • Lahko si predstavljam, da mrtvi ne najdejo miru in se hočejo povezati z živimi.
  • Nisem imel miru, dokler se nisem odločil, da pišem.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Z vsakim dihom se potopim še globlje v čudovit občutek miru in skladnosti.
 • prinesti komu mir
  • Izrečene besede so močne, ko so pozitivne, in vam prinesejo notranji mir.
  • Našli ste odličen vir informacij, ki vam lahko prinesejo zdravje in mir.
 • mir in spokojnost
  • Nenadoma je v sebi začutil mir in spokojnost.
  • Vseskozi izžareva mir in spokojnost, kar je redka vrlina v stresnih časih brezglavega drvenja.
Na vrh
socialni mir
v politiki
doseženo soglasje med vlado in predstavniki delodajalcev in delavcev
 • Po predvidevanjih naj bi danes v Kopru podpisali dogovor o socialnem miru v Cimosu v prihodnjem letu.
 • To pa nikakor ne zagotavlja socialnega miru na drugih ravneh odločanja med delodajalci in sindikati.
 • Problem je, kako ohraniti socialni mir, ne da bi pri tem zavrli konkurenčnost v primerjavi s tretjim svetom.
 • Vladi (in premieru Ropu) tako ne bo ostalo prav veliko manevrskega prostora ter bo morala konkretneje zagristi v plačno politiko, še posebno, če bo hotela ohraniti socialni mir in kot eni od podpisnikov socialnega sporazuma ji to vsekakor mora biti v interesu.
varuh reda in miru
policist
 • Tokrat so varuhi reda in miru med drugim odkrili ukradeno vozilo in v obtoku zasledili ponarejen denar.
 • Če ljubljanski varuhi reda in miru iz samo njim znanega razloga o dogodku ne bi molčali, bi tako že včeraj poročali o petih in ne le o dveh žrtvah med klateži.
božji mir
zaradi ljubega miru
z namenom ohranjati stanje brez prepirov
 • Neprijeten obisk vam bo šel pošteno na živce, vendar boste zaradi ljubega miru kazali prijeten obraz.
 • Možno je, da otrokom popuščate zaradi ljubega miru , vendar boste nekoč morda ugotovili, da ste naredili veliko napako.
mir v hiši / zaradi miru v hiši / da bo mir v hiši
 
pogosto v športu
v politiki
stanje brez prepirov, zlasti v družini ali med ljudmi s skupnimi interesi
 • Stranka, ki je največ in radikalno stavila na spolno politiko, se torej ni upala tako korenito lotiti tudi razčiščevanja, kaj je bilo s to zadevo narobe - že zaradi ljubega miru v hiši.
 • Tri točke so prinesle mir v hišo.
 • Sedemkratni državni prvaki so po zmagi z Domžalami vsaj delno vrnili mir v hišo.
 • Varnostni svet se je odločil predvsem za mir v lastni hiši, EU pa se je, kakor je v tej instituciji že običajno, razcepila na dvoje.
 • Pomislil je, da bilo že zaradi miru v hiši najpametneje, če bi se odpovedal načrtovanemu potovanju in zanimivemu seminarju in se z ženo in hčerko med poletnim dopustom prepustil uživanju.
 • V ljubezni ne bo nič narobe, če raje naredite korak nazaj, vsaj zaradi miru v hiši.
iz čistega/ljubega miru
poudarno  
brez razloga; nenadoma
 • Zapustila me je kar tako, iz ljubega miru.
 • Potem me je policistka s pestjo udarila v trebuh. Kar tako, iz ljubega miru.
 • Primeri, da bi športniki na vrhuncu moči " iz ljubega miru " končali kariero, niso pogosti.
 • Stopil je za mano in me iz čistega miru zbil na tla, potem pa obrcal.
 • V zadnjem času se na obali kar vrstijo primeri, ko psi iz čistega miru napadejo mimoidoče.
 • Iz čistega miru se je od nekod pripeljal avto, iz njega sta skočila dva moška in na suho, sredi ničesar, drug do drugega po zraku napela rdeči trak. Nekdo ga je prerezal in vsi smo ploskali, odprtja je bilo konec.
 • Več zgledov ...
 • Kar tako, iz ljubega miru, mu ne more biti tako nenaklonjen.
zaradi ljubega miru
 
z namenom izogniti se prepiru, težavam
 • » Tu imajo svoja pravila, ki se jih morava držati v imenu ljubega miru. Primeri, da bi športniki na vrhuncu moči " iz ljubega miru " končali kariero, niso pogosti.
 • Zaradi " ljubega miru " je morala mati veliko pretrpeti.
 • Zaradi otrok in ljubega miru v hiši pa sta se dogovorila, da bosta vse, kar je povezano z ljubezenskimi pustolovščinami, opravljala kje drugje, ne na skupnem domu.
 • Neprijeten obisk vam bo šel pošteno na živce, vendar boste zaradi ljubega miru kazali prijeten obraz.
 • Možno je, da otrokom popuščate zaradi ljubega miru , vendar boste nekoč morda ugotovili, da ste naredili veliko napako.
ljubi mir
 
stanje brez prepirov in težav
 • Potem pa ugotoviš, da je življenje en sam kompromis in da je za ljubi mir treba kdaj pa kdaj tudi popustiti.
 • Vsi javni delavci v Sloveniji imamo ljubi mir v primerjavi s tistimi, ki delajo v tujini.
daj (no) mir! / dajte (no) mir!
izraz 
pomeni, da česa ne verjamemo ali na kaj nočemo pristati
 • »Daj no mir !« je rekla Ančka že s skrajno nejevoljo. »Bom jaz hodila k samskemu moškemu na obiske!«
 • Gospod, vse mesto govori o vas. V čast nam je, da ste si izbrali naš hotel! Vse mesto? Dajte no mir – o meni govori vsa država, ves kontinent, ves planet!
dati mir
 
ne tečnariti
 • Pa ni mogel reči, fantje, dajte mir, jaz hočem k svoji ženi?
 • Glavno je, da dobijo svojo dozo, da bodo dali mir, ni pa važno, če propadajo.
dati komu mir / ne dati miru komu
 
ne nadlegovati
 • Bodite veseli, da vam dajo mir, saj se samo tako lahko posvetite sebi.
 • Ves čas me pitate s to noro šolo. Vidva sta imela vse življenje same petke, prav. Jaz jih pač nimam in ne bom to, kar sta vidva. Nočem biti. Dajte mi že enkrat mir !
 • Vendar ji mladeniči vseeno niso dali miru in so se za njo drli, da je debela pošast.
 • Tudi tokrat jim vlomilci niso dali miru.
 • In ljudje ji še vedno ne dajo miru. Pred njenim pragom še naprej odlagajo nemočne in nezaželene živali.
 • Torej je podatek, da vam ni dala miru in da vas je spravljala ob pamet, povsem napačen?
biti pri miru / sedeti/stati pri miru
 
biti negiben, neaktiven
 • Težko sem pri miru, rada delam.
 • Ivana je namreč izredno aktivna oseba in ne more biti pri miru.
 • Kmalu se je izkazalo, da tudi Sonce ni pri miru in še zdaleč ni središče vesolja.
 • Še včeraj je bil šolarček, ki ne more sedeti pri miru, danes pa že potrpežljivo premika šahovske figure.
 • Najpomembnejše pa je, da konj stoji pri miru tudi takrat, ko se v sedlo kobaca vaš nadebudni malček.
 • Zavpil sem mu, naj stoji pri miru in naj se za nobeno ceno niti malo ne zgane.
pustiti koga pri miru / pustiti kaj pri miru
 
ne motiti, ne ukvarjati se
 • Zdaj pa me pusti pri miru. Razmisliti moram.
 • Nekega dne smo dobili obvestilo, da so ustaši ponoči zaklali vaškega kneza iz Osredka na poti pred njegovo hišo, druge vaščane pa so zaenkrat pustili pri miru.
 • Ray si je mislil, da ga bodo ljudje pustili pri miru, če bo kar sedel tam in strmel v krsto.
 • Kot prvo velja omeniti osnovno določilo, naj vsakdo nabira gobe, ki jih pozna, ostale pa naj pusti pri miru.
 • Čeprav bi bila odložitev sprejetja teh zakonov po njegovo sramota, bi bilo v tem primeru vendarle bolje pustiti stvari pri miru.
 • Ti nisem rekla, da pusti vso stvar pri miru ?
počivati v miru
o mrtvih 
 • Počivaj v miru. Vsem tvojim dragim pa globoko sožalje.
 • Šestnajst dni smo prižigali svečke in nosili cvetje v upanju, da bi naši najdražji počivali v miru.
 • Mrtvi naj počivajo v miru ! Nihče nima pravice netiti mržnje med živimi na rovaš tragedije, za katero so soodgovorni njihovi idejni in verski voditelji.
kaj/kdo ne da miru komu
 
vznemirjati
 • Neka stvar vam ne da miru in to predvsem zaradi tega, ker vam jo je partner prepovedal.
 • Ker mu inovatorska žilica ne da miru, je po nekajletnem tuhtanju in konstruiranju izdelal stroj za razrez pokladanje različne krme za živino.
 • Radovednost mi ni dala miru, šla sem k stranskemu izhodu, odprla težka, kovana vrata in z vrha stopnišča se mi je odprl nenavaden prizor.
 • Srce mi ni dalo miru in poslala sem mu kratko sporočilo, na katerega je v nekaj sekundah odgovoril.
 • V kotu je pri kavi sedela tista svetlolasa lepotica, ki mu ni dala miru že več tednov.
pokaditi pipo miru
 
pobotati se
 • Kljub temu, da je že kazalo, da bosta sosedi, izolska in piranska občina, končno pokadili pipo miru in da bo Piran Izoli dovolil priključitev kanalizacije iz Malije in Male Seve na piransko čistilno napravo, sporu še ni videti konca.