WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
metaforičen pridevnik
1 ki je v prenesenem pomenu
metaforični POMEN ali RABA jezika izraža resničnost s podobami, ki praviloma niso predmetne narave, temveč pojmi in abstraktne ideje, ki poudarjajo sorodne lastnosti ali zbujajo ustrezne miselne povezave
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Iz povedanega sledi, da si lahko brez posledic kdaj pa kdaj podkurimo, pa ne samo pod nosom v metaforičnem pomenu.
  • Vprašanje metafore je vprašanje razmerja med nefigurativnim ali dobesednim pomenom in figurativnim ali prenesenim oziroma metaforičnim pomenom.
  • Ljudi je fasciniral simbolični, metaforični pomen psihoanalize, ne pa njena znanstvena in praktična vrednost.
  • Izkazujeta skupno voljo po ohranjanju skupnih vrednot, v metaforičnem in konkretnem smislu izraženih kot gurmanskem odnosu do hrane, do uživanja, do življenjskega ugodja.
  • Tako se začenja čudovita zgodba o krojaču, ki je šival besede, njeno metaforično razsežnost pa seveda lahko razumemo na več načinov.
  • Metaforična raba lahko pojasni podobnost bolje – ali vsaj prav tako dobro – kakor podobnost pojasni metaforo.
  • Več zgledov ...
  • Tako je nastal drugačen tip oblikovanja, ki se je močno poenostavilo (v primeri z Brižinskimi spomeniki) in zamenjalo metaforični izraz s primerjajočim pisanjem.
  • Žirija je v obrazložitvi nagrade zapisala, da film inventivno združuje filmske tehnike, ki intenzivnost koreografije dvigujejo na metaforično raven, pri čemer film izpoveduje neodvisnost in paradoksalnost človeškega življenja.
  • Plakat je izzval precej odpora etične narave, vendar so se avtorji izgovorili, da gre za metaforično podobo in da je tudi pištola zgolj metafora.
  • Marcipan je vezna, metaforična podoba meščanstva; junakinja je namreč rada to sladkarijo sama pripravljala doma.
  • Film na metaforičen način pospremi Slovenijo v tako želeno evropsko združbo in se z različnimi pogledi hrvaških prebivalcev, poslavljajočih se od svoje nekdaj bratske sosede, zaključi s končno mislijo voditeljice: »Srečno, Slovenija!
  • Epizoda s Šugmanom je bila zasnovana kot manjša vzporedna zgodba, ki se nevsiljivo prepleta z osrednjo in je obenem dvignjena na metaforično raven.
  • Je pa tudi laže, manj nevarno pisati politične pesmi na metaforični ravni.
  • Lirika je pripovedovana, podana v prozi, nič kaj senzibilna, a še vedno preveč intimna, večpomenska, metaforična, da bi ostala na ravni prigodnice.
 • kdo uporablja metaforična  [sredstva
  • Občina Logatec, ki zdaj uporablja metaforični simbol s kvadratom povezani kolesi voza, se je odločila, da ga zamenja.
 • v metaforičnem  [smislu, pomenu
  • Jezik vaših del je zelo kvaliteten, uporabljate številna metaforična sredstva, kujete nove skovanke, veliko pa je tudi vulgarizmov.
  • Pesmi so ujetnice čustev, zato se nekako ne morejo dvigniti v metaforično večpomenskost.
Na vrh
 
2 ki uporablja metafore
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Morda pesniki povedo s svojim metaforičnim, intuitivnim jezikom več o bistvu ljubezni.
  • Zato hipoteze pravzaprav spadajo v sistem metaforičnega, pesniškega jezika in torej pomenijo vdor vsakdanjega, pesniškega jezika v strokovno - teoretski jezik.
  • In vendar lahko prav pesniški pogled, ki ne vidi le tega, kar je, ampak tudi to, kar bi lahko bilo, in pesniška beseda s svojo metaforično govorico globlje dojame in izrazi skrite razsežnosti bivanja.
  • Njegova podoba sveta je z leti potemnela in v knjigi, katere metaforični naslov Lovljenje vetra sežeto povzema njegovo bivanjsko izkušnjo, je čisto na koncu zapisal: /.../.
  • Kajti Pot nikamor s svojim metaforičnim naslovom in še bolj z življenjsko zgodbo, prepolno usodnih naključij, osrednjega lika Tireja Davenanta odgovarja na nezastavljeno, vendar v romanu nenehno razumevano vprašanje: Kam pelje življenjska pot?
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Moje igre so po zgradbi res 'nenavadne', večplastne, a to ne pomeni, da so brez strukture in neuprizorljive. Igro gradim s pomočjo svojih izkušenj in izmišljijami, pišem pa jo s pisavo, ki je gosta, imaginarna, začarana, impresivna, metaforična - nikoli pa idilično zajebantska in groteskno odštekana.
  • Že sam tekst je metaforičen, zato sem se morala izogniti metaforiki s scenografijo, ki je bila zato izjemno asketska.
  • Je to surogat za staro posušeno češpljo, ki je noben moški ne mara? Avtoričen odgovor je stilsko metaforičen : »Nič ni narobe s starim seksom. Tudi z beluši ni nič narobe - ampak zakaj ne bi imeli zraven še holandske omake? Ker k takemu odgvoru ni več kaj dodati, se razprostre množica psevdonimnih ženskih fantazij.
Na vrh