WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
metafora samostalnik
1 izrazna možnost
metafora je poimenovanje pojma z običajno slikovitejšim izrazom ali besedo, s katerim sicer izražamo nek drug pojem, ki ima podobne ali skupne lastnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko je Livij zapisal, da je Katon oblajal Scipiona, je uporabil glagolsko metaforo (oblajati za okregati).
  • V Dvojni sobi je Baudelaire s pomočjo pridevniških in glagolskih metafor ustvaril novo dimenzijo časa in prostora, ki se nakazuje v stanju omame.
  • Literarne metafore mu pomenijo več kot prispodobe, z njimi se pogovarja, kot bi tudi one imele obraz.
  • Peterle je bil prvi slovenski politik, ki je v politični govor uvedel enostavne stavke, slikovite metafore, jasno dikcijo.
  • Na omenjeni konferenci je povedal takorekoč pesniško metaforo : v tranzicijskem vrtincu se je izgubil človek!
  • Zbirka se odlikuje po jeziku in slogu ter po poetični virtuoznosti, s katero pesnik ustvarja izvirne metafore in besedne zveze.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Njegove zgodnje pesmi so bile polne drznih metafor in podob narave.
  • Igra je napisana v izbrušenem primorskem narečju in je prepolna bogatih in sočnih metafor.
 • metafore in  [metonimije, simboli, prispodobe /   [metonimije, simboli, prispodobe in metafore
  • Ni si želela npr. risbic in sličic, pa tudi metafor in metonimij ne.
  • Jakobsonovo izpeljavo metafore in metonimije v vrsto drugih opozicij je obširno kritiziral Barthes (prim. Barthes 1990; prim. tudi Rotar 1973).
  • Alkimisti so pisali svoje spise v težko razumljivem jeziku, polnem le njim razumljivih simbolov in metafor.
  • V njegovem gostem gozdu metafor in simbolov se najpogosteje pojavlja labirint.
  • Izkušenemu poznavalcu simbolov se je ob gledanju zgodnjih Disneyjevih filmov zdelo, da ga je zasul plaz prispodob in metafor.
  • Metafore in prispodobe uporabljamo zato, da v jeziku povežemo različne stvari in ideje.
 • kdo  [govori, se izraža v metaforah
  • Privrženci prve rešitve so v metaforah govorili o bolnem zobu, ki ga je treba izpuliti, o amputaciji, ki je včasih potrebna, saj reši zdrave dele telesa, in kar je še takih in podobnih dokazov.
  • Rad govori v metaforah, realnost karikira do absurdnosti, uporablja originalna imena in rešitve za težave, s katerimi se spopadajo gverila in njeni podporniki.
  • Če se za Filipine kažejo obrisi možnih izhodov iz krize, pa je o Indoneziji zdaj mogoče govoriti v značilni metafori o sodu smodnika.
  • Izraža se silno baročno in v metaforah, da ga včasih komaj razumem.
 • izraziti kaj s  [slikovito, pesniško, prostorsko metaforo
  • Dilemo so izrazili s slikovito metaforo.
  • Vsebujejo zapletene izjave priznanih zenovskih mojstrov, v katerih je modrost izražena s pesniško metaforo.
Na vrh
 
2 pojem
metafora ČESA je pojem, ki zastopa nek drug pojem s podobnimi ali skupnimi lastnostmi, oziroma pojem, ki zbuja ustrezne miselne povezave
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Njegovo domišljijsko raziskovanje neulovljive narave resničnosti je zaokroženo, hkrati pa roman ostaja, tako kot prva dva, univerzalna metafora za človekovo nemoč pred temo v lastni psihi.
  • Kot pravim, gojenje sobnih rastlin je prav poetična metafora tega, kako je v hektiki divjanja včasih lepo ustaviti čas.
  • Film, v katerem se prepletata seks in tehnologija, je razkošna vizualna metafora za seksualno svobodo, ki jo omogoča internet, za fantazije, v katerih lahko uživate ne glede na spol, družbeni položaj in celo fizične zmožnosti.
  • Myra je svojevrstna metafora ameriškega življenja, kulture in politike in je zabavno branje na dušek.
  • Gre obenem za globalno metaforo izgubljene vere v življenje oziroma izgubljene ljubezni kot vere v življenje.
  • V golfu ni druge možnosti, so zgroženo pravili komentatorji in samozavestno odločitev predsednika Clintona na travnatih površinah razglasili za popolno metaforo njegovega predsednikovanja.
  • Več zgledov ...
  • Osrednja metafora Ecovega eseja je enciklopedija kot nekakšen model razumevanja sveta.
  • Žal je poroka kot preprosta in učinkovita metafora premalo izbrušena, antagonizmi se zlivajo čez rob v pretirano burkaštvo.
  • Nosečnost je veliki tradicionalni pojem, temeljna metafora za tisto, česar »še ni«, za »veselo pričakovanje« torej.
  • Pripoved postane torej ključna metafora ; če so ljudje produkti zgodb, ki jih pripovedujejo sami ali drugi o njih, potem lahko nove možnosti iščemo v boljšem pripovedovanju zgodb.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Vožnja s podzemno železnico je metafora za življenje, v svoji novi drami Untertagblues razmišlja znani avstrijski pisec Peter Handke.
  • Hlače nastopajo kot simbol moške moči in prevlade le v očeh evropske tradicije oblačenja: hkrati so metafora za moško premoč in žensko težnjo po emancipaciji.
  • Tudi ves zaplet z džamijo je samo ena od metafor za propad družbene solidarnosti.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Delo vsebuje prvine pustolovskega romana in je napeto branje, kot metafora o vojni pa je priljubljeno tudi med zrelim bralstvom.
  • Po kongresu SLS ni več dilem glede razumevanja metafore o mostovih.
  • Dogajanje je minimalistično, osredotočeno na osvetlitev osrednje metafore o smrti tako starih velikih kinematografov kot velikih čustev s filmskega platna.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Zdravje je postalo metafora za posplošeno človeško blaginjo.
  • Konec sveta je takrat, ko satira postane resničnost, ko metafora postane kost in koža in karikaturisti zardijo.
  • Bush mora najprej preprečiti, da bi usoda World Trade Centra postala metafora Amerike.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Durian v naslovu je smrdeč, vendar slasten tropski sadež, ki služi kot metafora za Hongkong.
  • Kafki kazenski proces služi kot metafora človekove družbene eksistence, je simile za subjektovo oropanost samega sebe, za njegovo odtujenost od tistega, kar bi lahko bil, če bi bile stvari v družbi in pravnem sistemu v temelju drugače postavljene.
  • Dež deluje kot vseobsežna metafora, kot element, ki dokončno (po) veže vsebino s formo in oboje s strukturo gledališke predstave.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  • Ampak za Vukovarčane se je zdelo, da pretiravajo in koncentracijska taborišča se je nekako razumelo kot metaforo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Le kateri umetnik še ni uporabil cvetlice kot metaforo za žensko lepoto?
  • Mejo smo uporabili in jo še uporabljamo kot metaforo, vas pa je tako postala otok v tem okolju.
  • Tudi Dalí je mitološko figuro ženske, ki po Freudu predstavlja arheološko metaforo za analizo potlačenih spominov in želja, upodobil na številnih delih iz tistega obdobja.
  • Pesnikova naloga je, da najde metafore, čeprav te že obstajajo.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • In prav zato se nam je prav čebula zdela fina metafora za prikaz delovanja računalnika.
  • Roman Esej o slepoti portugalskega pisatelja Joséja Saramaga ne skriva, da hoče biti hkrati metafora in opozorilo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V zenu je vsak dih metafora življenja, smrti in ponovnega rojstva.
  • Po Individualizmu in literarnih metaforah naroda je to že druga Debeljakova knjiga, ki je na razpolago tako v slovaškem kot češkem prevodu.
 • kdo  [razume, bere kaj kot metaforo
  • Vlogo razumem kot slo po svobodi, metaforo po prijateljstvu.
  • Ali naj potem tudi navedbe iz uvodnika, da bo »zaradi zdajšnjih razmer nekoč kak zakravatani kulturni delavec pristal za rešetkami«, razumemo predvsem kot metaforo ?
  • Prosenjakovo delo lahko razumemo tudi kot metaforo odraščanja in duhovnega zorenja.
  • To zgodbo lahko razumemo tudi kot svojevrstno metaforo težav, ki čakajo Američane v vojaškem spopadu z Afganistanom.
  • Pri tem ne gre le za parabolo človeške misli, v kateri bi vivisekcijo človeških teles razumeli kot metaforo za duhovno uničenje.
  • Weiss torej izgovarja tisto, kar je v pripovedih o zaporih običajni besednjak, vendar ne dovoli, da bi to brali kot metafore.
  • Več zgledov ...
  • Vsi so znali brati te metafore, publika je točno vedela, o čem govori film.
  • Pronicljivost uprizoritve je v tem, da ne naseda didaskalijam, ki narekujejo izrazito fizične prizore nasilja in spolnosti, temveč jih namesto tega bere na ravni metafor ; najde jim nov gledališki izraz, vendar ne posega bistveno v njihov notranji pomen.
 • kaj predstavlja metaforo za kaj
  • Pred nami je leto 2000, simbolni datum, ki predstavlja metaforo za prihodnost.
  • Uporabljeni med simbolizira življenjsko moč in po Beuysovi kozmologiji predstavlja tudi metaforo za kreativni izdelek, umetnino.
  • Nekoliko večji poudarek kot prej je dobila (gorska) krajina, ki je zaradi odsotnosti življenja ali pa prav zaradi tega še bolj srhljiva in predstavlja temačno metaforo za celo vrsto tesnobnih človeških občutij.
 • biti (uporabljen) kot metafora / kot metafora česa / kot metafora  [za, o ...
  • Besedi orjak in velikan v prejšnjih povedih namreč nista bili uporabljeni kot mašili ali kot metafori.
  • Delo vsebuje prvine pustolovskega romana in je napeto branje, kot metafora o vojni pa je priljubljeno tudi med zrelim bralstvom.
  • Pri ženskah se seks v sanjah pojavlja kot metafora za izražanje ali reševanje konflikta.
Na vrh