WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
mecen samostalnik
1 finančni podpornik
človek ali podjetje, ki prostovoljno finančno ali z drugimi sredstvi podpira posameznike ali ustanove, ki se ukvarjajo z neko dejavnostjo, zlasti z umetnostjo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Imel sem velikodušnega mecena, toda ne more mi več pomagati ...
  • Rávnik je veljaven in ugleden meščan, ki želi biti velikodušen mecen upodabljajoče umetnosti, dasi nima zanjo potrebnega okusa.
  • Jezdec lahko razvije tak odnos do konja samo, če ima velikodušnega mecena, ki jima daje vso svobodo in ne grozi, da bo konja prodal, če ne bo nizal uspehov.
  • Nad likovno umetnostjo in arhitekturo so se navduševali tudi vladarji in papeži; izkazali so se kot radodarni meceni in so gmotno podpirali velika stavbarska in arhitekturna dela.
  • Že v času do leta 1494, ko so šli za nekaj časa v eksil, so precej odkrito igrali vlogo radodarnih mecenov in Leonarda finančno redno podpirali.
  • Slikarja sta portrete delala po naročilih bogatih mecenov in si prav s portreti kovala slavo in služila za kruh.
  • Več zgledov ...
  • Imel je srečo, da je pridobil bogate mecene na čelu s kraljem, ki mu je omogočil šolanje.
  • Bogati industrialci družine Güell so bili glavni Gaudíjev mecen, saj je od njih dobil veliko naročil, poleg tega pa so ga predstavili tudi mnogim ljudem.
  • Glavni meceni so EU, Svetovna banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, izdatna pa je tudi pomoč vlad posameznih držav.
  • Ferdinand je bil velik mecen, ljubitelj umetnosti, svetovno znani zbiratelj porcelana, dovolj bogat, da je pri že slavnem Klimtu naročil ženin portret.
  • Revija Mladina je po zadnjih državnozborskih volitvah objavila seznam velikih mecenov posameznih političnih strank.
  • V Bratislavi so živeli pomembni meceni prekmurskega intelektualnega naraščaja.
  • S skladom za pet veličastnih slovenskih romanopiscev je postal tudi kulturni mecen.
  • Družina Este, ki se je zgledovala po veličastnih dvorih severne Evrope, je postala vsestranski kulturni mecen, kar je privabilo v mesto številne umetnike.
  • Biti na vrhu opozicije tako ambicioznemu človeku, kot je on in kot so njegovi politični meceni, zagotovo ni končni cilj.
  • Njihove zanimive zgodbe potem povzamejo novinarji v medijih, katerih prihodki so odvisni od njihove uspešnosti na trgu in ne od dopadljivosti političnim mecenom.
  • Povsem izmišljena je trditev, da muzej ni sposoben pritegniti zasebnih mecenov.
  • Veliko takih zasebnih mecenov je zbrane umetnine bodisi za majhen denar bodisi celo zastonj dalo na voljo ljudstvu.
  • V očeh ameriške javnosti je njegova cena celo tako padla, da si mora simpatije nekdanjih mecenov nabirati po drugih koncih sveta: tudi na daljnem Japonskem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Arnold Schwarzenegger je tudi znan zbiratelj umetnin in mecen umetnosti.
  • Občinstvo v komercialnem gledališču je potemtakem tudi neke vrste mecen umetnosti z veliko začetnico!
  • Sponzoriranje gejš je med visokimi krogi namreč izredno čislano, saj imajo takšni sponzorji sloves mecenov umetnosti, ki podpirajo pomembno, a izumirajočo japonsko kulturno dediščino.
  • Je pa strasten mecen knjižnic, čitalnic in kulturnih festivalov.
  • Z Berkom sva kasneje postala velika prijatelja, bil je pomemben mecen tenisa.
  • Postopoma je prišlo do ločitve med duhovno dramo in Cerkvijo; meceni predstav so postali laiki, uprizarjali so jih v ljudskem jeziku.
  • Več zgledov ...
  • Mitterrand je v bil veliki mecen arhitekture in nadaljevanje tradicije je bilo del njegovega političnega programa.
  • Odmevno so lani vpeljali tudi poslovni abonma, namenjen gospodarstvenikom in mecenom gledališča, ki za ogled predstave in ponujeno vino ob koncu odštejejo približno trikrat višjo ceno vstopnice.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Vaš ugled bi zelo zrasel, če bi postali mecen kakšnega umetnika.
  • Na Vranskem se je rodil leta 1865, pozneje pa je postal velik mecen in založnik pesnikov in pisateljev moderne.
  • Družina Este, ki se je zgledovala po veličastnih dvorih severne Evrope, je postala vsestranski kulturni mecen, kar je privabilo v mesto številne umetnike.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Gledališče je tako bilo vse manj ustanova, ki so jo podpirali meceni, in je vse bolj postajalo podjetna in dobičkonosna dejavnost.
  • Predvsem pa je pomemben kot prebujevalec, mentor in mecen, ki je omogočil številnim osebam znanstveno in kulturno delovanje.
  • Kasneje, leta 1938, so mu meceni omogočili še študij v Varšavi in Parizu, sicer pa se je izobraževal sam.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Doslej je našla šele dva mecena, z darovanjem pa so zbrali komaj nekaj sto tisoč mark.
  • Vedno znova je iskala in tudi našla mecene, ki so bili pripravljeni vlagati svoj denar.
  • Organizacija naj bi imela bogate mecene, ki ji bodo pomagali tudi iz morebitnih denarnih težav.
  • V tistih časih je sicer avtorsko ustvarjanje prihajalo predvsem od ljudi, ki so že imeli urejene neodvisne vire sredstev ali pa so imeli mecene, ki so jih preživljali.
  • Vsaka fakulteta ima svojega mecena, bogataša, ki ji daruje vsako leto take denarje, da kar verjeti ne moreš.
  • Čeprav se je v Bussetu uveljavil in pridobil bogate mecene, je v mestu doživel grenke osebne preskušnje.
  • Več zgledov ...
  • Umetnik je potreboval bogate mecene, če je hotel preživeti.
 •  [kulturnik, začetnik, prijatelj, razsvetljenec, zbiralec in mecen
  • Letos so v okviru negovanja spomina na naprednega gospodarja, kulturnika in mecena iz druge polovice 19. stoletja odprli tudi Čolnikovo učno pot.
  • Bil je mecen in začetnik organiziranega športnega udejstvovanja Slovencev ter začetnik graditve smučarskih skakalnic.
  • V spomin na založnika slovenske moderne, mecena in prijatelja Ivana Cankarja bodo obnovili hišo iz 19. stoletja, ki ima vrednost kulturnega spomenika.
  • Še danes skrivnostno umetnino naj bi po nekaterih domnevah naročil njen nesojeni soprog v izgnanstvu Giuliano de'Medici, da Vincijev velik prijatelj in mecen.
  • Prevajalec, založnik, zapisovalec ljudskih pesmi, Prešernov mecen in prijatelj Andrej Smole se je rodil 18. novembra 1800 v Ljubljani.
  • Barona Žigo Zoisa poznamo predvsem kot razsvetljenca in mecena slovenske književnosti.
  • Več zgledov ...
  • Ta dela obračajo pozornost drugam: k zbiralcem in mecenom sodobne umetnosti.
  • Prof. Marjeta Humar je podrobno predstavila vsebino knjige o zbiralcu in mecenu Josipu Nikolaju Sadnikarju in ga označila kot velikega Kamničana in slovenskega rodoljuba.
 •  [mentor, sponzor, donator in mecen
  • Bil je mentor in mecen, ki je podpiral nadarjene ljudi.
  • Zois ni bil le mentor in mecen slovenskih znanstvenikov svoje dobe, bil je tudi eden zadnjih polihistorjev.
  • Predvsem pa je pomemben kot prebujevalec, mentor in mecen, ki je omogočil številnim osebam znanstveno in kulturno delovanje.
  • Ves projekt prenove bo stal 41 milijonov funtov, ki jih bodo prispevali kulturno ministrstvo, razni sponzorji in meceni.
  • Miloš Mikeln je kulturno ministrstvo in vlado pozval, naj ukineta DDV na knjige in naj uvedeta občutne davčne olajšave za sponzorje in mecene.
  • Donatorji in meceni ne morejo biti člani društva, lahko le sodelujejo na skupščini, nimajo pa pravice odločati.
  • Več zgledov ...
  • Meceni in donatorji bodo odločilno pripomogli k raziskovanju starejše kulturne in literarne preteklosti, je po podpisu listine o ustanovitvi Valvasorjeve fundacije dejal predsednik SAZU, akademik France Bernik.
  • Ptuj - Slovenski muzealci so na ptujski grad povabili svoje sponzorje, donatorje in mecene ter se jim zahvalili za dosedanje razumevanje njihovih načrtov in pomoč pri njihovem uresničevanju.
Na vrh