WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
marljiv pridevnik
1 o delavnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Japonca si Evropejci ponavadi predstavljamo kot marljivega delavca in družinskega poglavarja.
  • Čeprav je bil izjemen garač in marljiv delavec, ni od tega nikoli imel tudi gmotnih koristi.
  • Zdaj je čas, ko je bezeg v svojem polnem razcvetu in s svojim dehtečim vonjem pridno privablja v objem belih kobuljastih cvetov marljive čebelice.
  • Za uspešnost srečanja so marljivi organizatorji zagotovili tudi sponzorje.
  • Marljive roke vsakega delavca v tobačni tovarni zvijejo tudi preko 100 cigar na dan.
 • PRIDEVNIK0+kot+SAMOSTALNIK1 
  • V krogu preberejo razporeditev del, potem marljivi kot mravljice odidemo na položaje.
  • Podzavestno se z njimi primerjamo, zato smo si izmislili rek marljiv kot čebela, saj smo sami o sebi prepričani, da smo silno pridno ljudstvo, ki ga tepe pač ta nesreča, da mi (čebele) delamo, drugi (medvedje) pa nam kradejo.
 • PRIDEVNIK0+PRIDEVNIK0 
  • Septembra bomo razglasili najbolj marljive pohodnike in jim podelili nagrade.
  • Zelo je marljiva, poštena in hitra.
 • VEZNI GLAGOL+za+PRIDEVNIK4 
  • Veljal je za marljivega, prizadevnega in uspešnega.
  • Ne samo doma, ampak tudi v tujini veljajo za marljive in poštene delavce.
 • marljiv in vesten
  • Bil je zelo vesten in marljiv član ter je vselej z veseljem sodeloval na odlovih, pri smukanju rib in ob čistilnih akcijah.
  • Pri opravljanju svojih delovnih nalog je bila dolgo vestna in marljiva, pa tudi uspešna in nihče ni pomislil, da v sebi nosi kali alkoholizma.
 • marljiv in priden
  • Prehojena pot življenja je lahko lepa, če uspeš vzgojiti pridne in marljive otroke, ki ti vračajo ljubezen, podarijo vnuke …
  • Vsi vemo, da so čebele pridne in marljive žuželke, vendar njihovo pridnost je Bog kaznoval, ker so med nabirale tudi ob nedeljah.
 •  [priden, delaven in marljiv
  • Njegovi sodelavci so bolj marljivi in delavni kot kadar koli doslej.
  • Po naravi ste pridni, delavni in marljivi.
Na vrh
 
1.1 o dejanjih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Že lani smo dobre rezultate dosegli s trdim in marljivim delom, ki je letos še bolj profesionalno.
  • Mi smo finančno revna stranka, naše bogastvo je v marljivem delu številnih ljudi.
Na vrh