WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
mandat samostalnik
1 obdobje funkcije
mandat je obdobje, v katerem velja pooblastilo za opravljanje funkcije, ki ga volilci podelijo navadno vladi, predsedniku ali direktorju
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Brez varuha smo od septembra lani, ko je Bizjaku potekel šestletni mandat.
  • Nasploh je finančno poročilo napisano za leto 2002, ne pa tudi za leto 2003, ki se staremu vodstvu izteka mandat.
  • Državni zbor je zapisal, da traja mandat štiri leta, razen če bo sprejel poseben zakon ali razdelil občino.
  • Dejansko pa se drugi mandat državnega zbora končuje že z nedeljskimi volitvami.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti tudi program dela ali vizijo razvoja za štiriletni mandat.
  • V parlamentu bo sedelo še manj žensk kot v prejšnjem mandatu.
  • Sodniki bi bili najprej imenovani za pet let in šele po petih letih bi dobili trajni mandat.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Dosedanjemu upravnemu odboru so podaljšali mandat in z nekaj predlogi dopolnili plan dela.
  • Vlada računa, da bo dobila še en mandat, in tako misli z novim časopisom počasi odpraviti Tribuno.
  • Vlada, ki končuje mandat, je ob nastopu slutila, da je v sedanji referendumski ureditvi skrita mina presenečenja.
  • Statut Elesa je bil spremenjen 4. septembra, z njim pa so skrajšali tudi moj mandat, z enega leta na šest mesecev.
  • Matjaž Hanžek je zaslovel že takrat, ko je nastopil pred poslanci v državnem zboru, še preden so mu zaupali mandat varuha človekovih pravic.
  • Tudi zato je država tožilcem in sodnikom podelila trajni mandat (in) ali vsaj zelo spodobno plačo.
  • Več zgledov ...
  • Ko pa so mu odvzeli mandat v parlamentu in v začetku leta 1970 celo državljanstvo, je nadaljeval življenje v eksilu.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Objavo je organiziral slovenski častni konzul na Novi Zelandiji Dušan Lajovic, ki mu vlada kasneje ni podaljšala mandata.
  • Kandidat, ki mu državni zbor ne potrdi poslanskega mandata, ima zoper odločitev državnega zbora pravico do pritožbe na ustavno sodišče v osmih dneh od dneva odločitve.
  • Manjše zneske dobivajo tudi štiri stranke, ki niso dobile nobenega mandata, dosegle pa so več kot en odstotek glasov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dosedanji direktor bo opravljal funkcijo do izteka mandata čez dve leti.
  • Odstranjenih članov zdaj niso niti obvestili o prenehanju mandata, dobili so le seznam nove komisije članov v nekdanji zasedbi.
  • Zataknilo se je edino pri potrditvi mandata predmetni kurikularni komisiji za etiko in družbo.
  • Putin je na začetku mandata užival močno podporo velike večine Rusov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Svet na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta.
  • Sporočil je predvsem, da bo spomladi 2002 morda končal mandat predsednika vlade.
  • Kam pa, figurativno, kam boste sedli zdaj, ko vam poteče mandat predsednika uprave Revoza?
  • V dumi je predlog zakona, po katerem bi mandat sodnikov ustavnega sodišča podaljšali na petnajst let.
  • Na konstitutivni seji mora državni zbor potrditi mandate poslancev in izvoliti predsednika.
  • Mandat misije se bo začel 1. junija in bo trajal šest mesecev z možnostjo podaljšanja.
  • Več zgledov ...
  • Ob združitvi so namreč delegati kongresa sprejeli odločitev, da je mandat organov časovno omejen in traja le do novega volilnega kongresa stranke.
  • Banski dvori so zanikali trditve, da so obtožnice prišle v Zagreb že na koncu mandata vlade Ivice Račana.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  •  [seja v mandatu
  • Zadnjič je ista televizija poročala tudi o udeležbi svetnikov na sejah v preteklem mandatu.
  • Dnevni red te predvidoma zadnje poslanske seje v tem mandatu bo namesto predlaganih 36 štel 40 točk.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Dve leti pozneje so mu volilci zaupali še en mandat v državnem zboru.
  • Moja prva želja je, da uspešno končam svoj mandat v državnem zboru in da uspešno zaključim župansko funkcijo.
  • Po šestintridesetih letih so ameriški volilci demokratskemu predsedniku ponovno naklonili drugi mandat v Beli hiši.
  • Da bi po koncu mandata v Beli hiši prevzel vodstvo kakšnega velikega časopisa!
  • Kot je znano, morajo stranke na Koroškem za osnovni mandat v vsaj enem volilnem okraju doseči približno deset odstotkov glasov.
  • Pridobil si je 62 mandatov in za zdaj še dva mandata v posebni volilni enoti za Hrvate na tujem.
  • Več zgledov ...
  • Zdaj so namreč vrstni red na listah določile stranke in mandate v občinskih svetih so sorazmerno volilnemu uspehu dobivali kandidati na vrhu liste.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Očitno med sodniki prevladuje mnenje, da sloves sodniške funkcije pripade že s samo izvolitvijo v trajni mandat in sodniško prisego.
  • Nihče ni nasprotoval njeni izvolitvi v trajni sodniški mandat.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Dosedanji predsednik Jorge Sampaio se po dveh mandatih ni smel več potegovati za nov mandat.
  • Sedanji predsednik Stipe Mesić je napovedal, da se bo potegoval za novi petletni mandat.
  • Po novih pravilih bo predsednik izvoljen za štiri leta in ima potem pravico kandidirati za še en mandat.
  • Na rednem letnem občnem zboru, so za naslednji mandat izvolili dosedanjega predsednika društva Pišek Andreja.
  • Ne tako kot poslanci, ki so izvoljeni za en mandat in potem si iščejo svoje pravice med navednicami ali pravice tudi brez navednic.
  • Včeraj ga je ljutomerski občinski svet tudi imenoval za štiriletni mandat, delati pa bo začel 16. maja.
  • Več zgledov ...
  • Predstavniki ne bodo voljeni, ampak imenovani za petletni mandat.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Bushevi privrženci se spominjajo neuspeha očeta sedanjega predsednika pri kandidaturi za drugi mandat, demokrati pa premlevajo svoje neuspehe iz časov vietnamske vojne.
  • Ob tem je dodal, da se ne namerava odpovedati kandidaturi za nov predsedniški mandat.
  • Toliko casa mine od razkritja seksualne afere ameriškega predsednika do volitev za njegov drugi mandat.
  • Predsednik Državnega zbora je razpisal volitve za 2. mandat članov DS.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Novi zakon je zelo poostril nadzor nad delom sodnikov s trajnim mandatom.
  • Poslanec z enim mandatom bi se tako lahko upokojil pri 55, poslanka pa pri 50 letih starosti.
  • Nadzorniki banke so imenovali tudi novo tričlansko upravo s petletnim mandatom.
  • Z več kot dvetretjinsko večino bo NDP izvolila predsednika s šestletnim mandatom.
 •  [izvolitev, predlaganje  [sodnic, sodnikov v trajni mandat
  • Zadnja odločitev poslancev na tej seji je bila izvolitev osmih sodnic oziroma sodnikov v trajni mandat.
  • Sodni svet v prejšnji sestavi se je predvsem ukvarjal z izborom in predlaganjem sodnikov v trajni mandat.
  • Kako komentirate zaplete med sodnim svetom in državnim zborom ob izvolitvi sodnikov v trajni mandat ?
 • mandat do konca  [oktobra, leta / mandat do leta  [x
  • Slovenska razvojna družba je zato Žlebniku podaljšala mandat do konca decembra letos in imenovala prokurista Dušana Mežnarja.
  • Prejšnja uprava z Damirjem Begovićem na čelu je sicer imela mandat do konca oktobra 2001.
  • Odsev takega položaja so bile volitve novega predsedstva, ki ima mandat do leta 2002.
  • Japonski premier Džuničiro Koizumi je na nedavnih volitvah osvojil mandat do leta 2006.
 • kdo se odpove mandatu
  • Gaber bi se z odstopom moral vrniti med poslance, vendar se je mandatu odpovedal.
  • Slovo od parlamenta - Boris Sovič se je nepreklicno odpovedal mandatu, ker bo profesionalni župan mestne občine Maribor.
  • V Franciji primera, da bi se kateri od poslancev nacionalnega parlamenta sam odpovedal mandatu, še niso imeli.
 • kdo izvoli koga z mandatom
  • Muzej je javni zavod, direktorji smo v interesu javnosti izvoljeni z mandati.
  • Svet delavcev je za nova predstavnika delavcev v nadzornem svetu s štiriletnim mandatom izvolil Božidarja Borčnika in Nevenko Leskovšek.
  • Z veliko večino glasov so bili z dveletnim mandatom izvoljeni vsi kandidati, ki so jih predlagala posamezna združenja.
 •  [že drugi, že četrti, še en mandat na čelu česa
  • V mestnem svetu je Podgoršek že drugi mandat na čelu komisije za gospodarstvo.
  • Obenem pa se Johansson zaveda, da je sam zakorakal že v četrti in obenem zadnji mandat na čelu UEFA.
  • Kot je znano, Tomšič po dveh mandatih na čelu sindikata Neodvisnost ne namerava več kandidirati za predsednika.
 • mandat na  [državni ravni
  • Majda Širca (LDS) je menila, da bo mogoče doseči soglasje o številu volilnih enot in načinu delitve mandatov na državni ravni.
  • Pomembno pa je, da znamo tisti, ki imamo mandat na državni ravni, postavljati prednostne naloge.
 •  [menjati, zamenjati koga sredi mandata
  • Menil sem, da ni korektno menjati ljudi sredi mandata.
  • Druga sporna plat zadeve pa je dejstvo, da želi vlada z odlokom sredi mandata zamenjati vodstvo inštituta.
Na vrh
 
1.1 mesto s funkcijo
mandat je mesto, ki ga zaseda oseba s funkcijo, navadno poslanec v parlamentu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Desnica mora dobiti 85 od preostalih 131 poslanskih mandatov, če hoče ostati na oblasti.
  • Stranka je glede na prejšnje parlamentarne volitve izgubila dva poslanska mandata in je spet v opoziciji.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • LDS, ki je dobila največ mandatov (16), namreč v 45 - članskem mestnem svetu še nima večine.
  • Občudujem kolege in kolegice, ki so sposobni biti ministri več mandatov, ker je to izjemno naporno.
Na vrh
2 pooblastilo za opravljanje funkcije
mandat je pooblastilo za opravljanje funkcije, ki ga navadno pristojni organ ali oseba na položaju moči podeli posamezniku, skupini ljudi ali organizaciji
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Pravzaprav bi lahko rekli, da ne ena ne druga stran v nastalem položaju nista imeli pravšnjega mandata za odrešujočo odločitev.
  • Misija ni imela jasnega mandata, varna območja OZN pa so bila slabo definirana.
  • Ne trgovci, niti nobena od sindikalnih strani niso popustili, niti niso imeli mandata za to.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Predsednik je, tako kot mu nalaga ustava, mandat za sestavo zaupal socialistom.
  • Toda predstavnik ni dobil mandata za pogajanja z ugrabitelji.
  • Sprejeli so sklep, s katerim so najožjemu vodstvu stranke dali mandat za pogajanja z LDS o vstopu v vlado.
  • Kongres lani predsedniku Clintonu namreč ni hotel podaljšati mandata za samostojno vodenje trgovinskih pogajanj.
  • Pogajanja se nadaljujejo prihodnji teden, saj je vlada svoji pogajalski skupini podelila mandata za nadaljevanje pogajanj.
  • Povsem normalno je bilo pričakovati, da mu bo predsednik države zaupal tudi mandat za sestavo nove vlade.
  • Več zgledov ...
  • Banki Raiffeisen smo tako aprila podelili mandat za organizacijo programa.
  • V demokratični družbi so volitve temelj, ki za določeno obdobje podeli mandat eni od strani, in to je treba spoštovati.
  • V primeru predhodnega zakonodajnega referenduma poslancem ljudstvo na voliščih podeli specialen mandat (naročilo).
  • Ko pa so mu odvzeli mandat v parlamentu in v začetku leta 1970 celo državljanstvo, je nadaljeval življenje v eksilu.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kobilarni Lipica grozi, da bo končno le dobila pravega direktorja z mandatom.
  • Belinka ima zdaj začasno upravo, ki jo vodi Jurij Nabergoj, uradno glavni direktor z mandatom do imenovanja nove uprave.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ločevanje pa lahko začnejo le tuje mirovne sile z mandatom OZN.
  • Ali to pomeni, da Kanada nasprotuje intervenciji na Kosovu brez mandata OZN?
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Naši pogajalci morajo za pogajanja dobiti še mandat v državnem zboru, kar naj bi se predvidoma zgodilo v sredo.
Na vrh