WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
magistrski pridevnik
1 o študiju
magistrski ŠTUDIJ je stopnja študija po diplomi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Predaval je na podiplomskem magistrskem študiju na MF in redno sodeloval tudi pri podiplomskem študiju nevrokemije, ki ga je organiziral Unesco za Latinsko Ameriko.
  • Zdaj končuje magistrski študij podjetništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral.
  • V projekt so se lahko prijavile z eno - ali dveletnimi magistrski programi.
  • Mednarodni študij podjetništva poteka že enajsto leto in je prvi poslovni magistrski program v tem delu Evrope, ki je primerljiv s podobnimi študiji poslovnih šol po svetu.
Na vrh
 
1.1 o zaključku študija
z magistrsko NALOGO ali DELOM ČLOVEK zaključi študij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko bo opravila magistrsko nalogo ali zmagala na prvi regati, ji ponovno čestitamo.
  • Na to temo sem pripravil magistrsko nalogo in nato izdal knjigo.
Na vrh
1.2 o stopnji izobrazbe
magistrski NASLOV dobi ČLOVEK, ki zaključi magistrski študij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ta predvideva, da naj bi študij do magistrskega naziva trajal največ 5 let oziroma 3-4 leta za dodiplomsko raven in 1-2 leti za podiplomsko raven.
  • Plemiški nazivi, doktorski, magistrski in drugi nazivi niso del imena in se po zakonu o osebnih imenih ne vpisujejo v nobene uradne dokumente, niti v rojstno knjigo, so pojasnili na oddelku za matične zadeve v upravni enoti Ljubljana.
  • Do magistrskega naziva se nisem dokopal, saj nisem opravil zadnjega izpita.
  • Sama diploma, doktorski, magistrski ali kakšen drugi visoki naziv ne zagotavlja uporabnosti znanja.
Na vrh