WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
magisterij samostalnik
1 o stopnji izobrazbe
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Poleg tega dela magisterij iz mednarodne ekonomije.
  • Saševa sestra Agata pa pravkar dela magisterij iz ekonomije in bo kmalu uporabila svoje znanje v družinsko dobrobit.
  • Kljub temu da je bil silno živahen študent in znan kalilec nočnega miru v ljubljanskem študentskem naselju, je v roku doštudiral agronomijo in opravil magisterij iz ekonomije.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Po magisteriju na pravni fakulteti je doštudiral še v Združenih državah Amerike, kjer mu je diplomo izročil nekdanji kongresnik in podpredsednik Al Gore.
  • Njegovih delodajalcev to ni presenetilo, saj novinar, ki je tik pred koncem magisterija na Fakulteti za družbene vede, ob ruščini aktivno govori pet svetovnih jezikov.
  • Dve leti pozneje je vpisal študij magisterija na naravoslovni fakulteti v Ljubljani, ki so ga skupno pripravili slovenski univerzi in Inštitut Jožefa Stefana.
 • magisterij in  [doktorat / magisterij ali  [doktorat
  • Človek se vse življenje uči, zato se lahko zgodi, da bom pri 40 letih vpisal še kakšno drugo smer, se odločil za magisterij ali doktorat.
  • Financiranje podiplomskega študija traja do dve leti za specializacijo, do dve in pol leti za magisterij ali doktorat, do štiri leta za enovit doktorski študij.
  • Na podiplomskem študiju, za pridobitev magisterija in doktorata, se trudi 1.308 študentov.
  • Za diplomsko nalogo, magisterij in doktorat se lotevate iste teme: homoseksualnosti.
Na vrh
 
1.1 študij
študij na višji stopnji, po diplomi
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Leta 1978 je diplomiral iz veterine, leta 1985 opravil magisterij in lansko leto postal doktor znanosti.
  • Opravil je magisterij urbanističnega prostorskega planiranja, bil je v partiji in dvakrat iz nje izstopil, ker je bila, kot pravi, jalova.
  • Kdor je doslej delal magisterij, se medtem večinoma ni mogel še zaposliti in je izgubljal tista leta, ko bi se lahko najbolj posvečal delu.
  • Vendar sedaj študiram, vpisala sem tretjo stopnjo, delam magisterij iz zgodovine radia in televizije.
  • Končala je magisterija umetnosti in filozofije v kolegiju zgodovina muzikologije, trenutno pa končuje doktorsko disertacijo na temo pozni Schubertovi godalni kvarteti.
  • Odločil se je, da bo naredil magisterij in se posvetil zgodovini.
  • Več zgledov ...
  • Ona je še uspešnejša od mene, medtem je naredila magisterij in sploh ima visoke cilje.
Na vrh
1.2 potrdilo o izobrazbi
potrdilo, ki ga ČLOVEK dobi, ko zaključi študij
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Osem je doktorjev znanosti, en član ima magisterij, dva pa sta priznana gospodarstvenika z dolgoletnimi izkušnjami, kar tudi nekaj velja.
  • Glede na izobrazbeno strukturo prevladujejo udeleženci z dokončanim štiriletnim univerzitetnim študijem (68 odstotkov), 13 odstotkov udeležencev pa ima tudi magisterij oziroma doktorat.
Na vrh
1.3 raziskovalno delo
raziskovalno delo v pisni obliki, ki nastane pri magistrskem študiju
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • S prevajanjem se ukvarjate na dva načina, praktično in teoretično, če rečem po starem, saj pripravljate tudi magisterij iz teorije prevajanja.
  • Med tem pripravlja magisterij in za temo si je izbrala stališča žensk do preventivnih ginekoloških pregledov.
Na vrh