WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
magister samostalnik
1 oseba, ki konča stopnjo študija po diplomi
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vendar tudi če po določenih normativih magistrov farmacije primanjkuje, nikakor ne moremo reči, da bolnik zaradi tega v lekarni ne dobi informacije, ki jo želi.
  • V isto skupino kot diplomirani doktorji medicine sodijo še doktorji stomatologije, veterinarske medicine in magistri farmacije s končanim univerzitetnim študijem.
  • Domnevam, da gospod ni magister farmacije; torej je magister znanosti.
  • Diplomirani ekonomist in magister ekonomije je bil zaposlen v Aeru in Hmezadu.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ob delu je nadaljeval šolanje in postal magister ekonomije.
  • Mož je študiral in postal magister kemije, jaz pa se zaposlila v tovarni Singer, kjer sem poučevala šivanje.
  • Gospod televizijski voditelj bi rad postal magister komunikologije.
 • magister in  [doktor
  • Vpisal se je na podiplomski študij ter si pridobil naziv magistra in doktorja znanosti.
  • Število magistrov in doktorjev znanosti, katerim je bil mentor, zgovorno potrjuje njegovo uspešno pedagoško delo.
  • Pravne storitve bodo zagotavljali podiplomski študenti prava in študenti prava, ki so tik pred diplomo, v sodelovanju z uveljavljenimi magistri in doktorji prava.
Na vrh