WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
lokacija samostalnik
1 kraj; območje
lokacija je kraj ali območje, kjer se nahajajo prostori, zgradba ali objekt, navadno v razmerju do drugih objektov in kjer se odvija določena dejavnost
  • SAMOSTALNIK+na+SAMOSTALNIK4 
    • Telovadnica propada, saj je zaradi obljub o selitvi na novo lokacijo že vrsto let niso niti prenovili.
    • Poštarji ne vidijo možnosti za odpravo pomanjkljivosti s posegi na objektu, ampak v selitvi na novo lokacijo.
    • V podjetju ves dobiček vlagajo v razvoj, lani in letos pa so zaradi preselitve na novo lokacijo najeli tudi investicijsko posojilo.
    • Seveda bi lahko razmišljali tudi o zaprtju ali o preselitvi na drugo lokacijo.
  • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
    • Mestni svet bi se moral medtem začasno preseliti na drugo lokacijo.
    • Grobove oziroma posmrtne ostanke iz njih bo treba preseliti na drugo lokacijo.
    • Ne da bi se v celoti zavedal pomena cinične pripombe, sem takrat zinil, da bo večne vojne med Erjavčevo in Gregorčičevo konec šele, ko bodo, če bodo predsedniško pisarno preselili iz Erjavčeve na novo lokacijo.
  • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
    • Obe državi naj bi do leta 2002 poiskali vsaka svojo lokacijo za odlagališče radioaktivnih odpadkov.
    • Leskovec je bil izbran na podlagi tehnične presoje vseh potencialnih lokacij za deponijo.
    • V sodelovanju z občinami naj bi do konca leta 2002 določili lokacijo za končno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
    • Mobitel nas je zaprosil, če mu lahko pomagamo pri iskanju primernejše lokacije za postavitev antene.
    • Menina planina naj bi bila najbolj idealna lokacija za postavitev radarja.
    • Občina je naredila vse, je prepričan, da akademije dobijo lokacijo za gradnjo.
    • Več zgledov ...
    • Zato je jasno, da ni nobenega dvoma o tem, ali ima islamska verska skupnost pravico do ustrezne lokacije za izgradnjo svojega verskega središča.
    • Pred leti ustanovljeni Konzorcij CERO doslej ni uspel najti primerne lokacije za regijski center.
    • Iran je zlahka dobil lokacijo za svoj kulturni center v najožjem centru Sarajeva.
    • Iskanje lokacije za sežigalnico ali novo deponijo pa po izkušnjah v svetu traja od sedem do deset let.
    • Zaradi težav z nastanitvijo ilegalnih migrantov bo vlada poskušala najti novo lokacijo za preselitev centra za tujce s Celovške ceste v Ljubljani.
    • Poleg vabila so vsi prejeli še županov dopis in študijo o sedmih novih bolj ali manj primernih lokacijah za čistilno napravo.
    • Priprave so že v teku, pravkar pa Howard išče najustreznejše lokacije za snemanje v Teksasu.
    • Prva dva dneva si je snemalna ekipa ogledovala teren in iskala lokacije za snemanja, dekleta pa so se sončila in kopala.
  • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
    • Mimogrede, tudi sam zatrjuje, da se bo izselil iz hrupnega Portoroža in si za življenje, ki je že samo po sebi dovolj stresno, našel kakšno mirnejšo lokacijo.
    • Upam, da bomo v najkrajšem času uspeli pridobiti novo prostore na primernejši lokaciji.
    • PREDDVOR MAČE, v tretji gradbeni fazi prodamo večjo enodružinsko hišo, ki stoji na 400 m2 zemljišča, hiša je v celoti podkletena in ima teraso + dva balkona, hiša stoji na robu zaselka Mače in jo obdaja mešani gozd, mirna in lepa lokacija, prevzem možen takoj.
    • Zanimivo pa je, da taka samovolja taksistov pri parkiranju na najbolj frekventnih lokacijah v mestu moti tudi nekatere taksiste same.
    • Prodamo novejšo stanovanjsko hišo na odlični lokaciji v urejenem okolju.
    • Metelkova je ena od možnih lokacij za etnografski muzej.
    • Več zgledov ...
    • KRANJ: okolica, kupimo parcelo ali hišo na sončni lokaciji.
    • Pred 32 leti se je naša petčlanska družina preselila v Šentjur, kjer smo kupili parcelo na lepi sončni lokaciji.
    • Tudi letos lahko mirno rečemo, da je bil turnir uspešen, kar gre delno pripisati tudi lepi lokaciji.
    • V omenjenem zaselku bo namreč treba ljudi iz več hiš preseliti na nadomestne lokacije.
  • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
    • Kar se malega gospodarstva tiče, razmišljajo o razširitvi sedanje obrtne cone na Selih ali o novi lokaciji v bližini.
    • Kot je povedala, gre za velik stanovanjski blok in izjemno lokacijo v bližini rimskega foruma.
    • Obiskala sva tudi slovensko hišo, ki je resnično na odlični lokaciji v središču mesta.
    • Zaradi prenehanja dejavnosti prodam cerkev na dobri lokaciji v Ljubljani.
    • Restavracija v petem nadstropju je že nekaj let zaprta, čeprav ima eno najlepših lokacij v Ljubljani.
    • Tako Bjedov kot Sodržnik menita, da je z vidika prometne strukture najboljša lokacija v Stožicah.
    • Več zgledov ...
    • V dobrih petih mesecih je zraslo novo poslopje družbe Almont, ki se tako seli iz Impola na novo lokacijo v obrtni coni.
    • Ne samo da klavnica leži na odlični lokaciji v industrijski coni, mimo nje teče tudi vodovod Juliane.
    • V zadnjih dneh pred novim letom se bodo na raznih lokacijah v mestu zvrstile številne prireditve.
    • Na prvi pogled bi se to komu zdelo nesmisel, saj je nebotičnik še vedno ena najbolj atraktivnih lokacij v mestu.
    • V zadnjih dneh pred novim letom se bodo na raznih lokacijah v mestu zvrstile številne prireditve.
    • Za gradnjo je predvidena lokacija v naselju Brvace v Grosupljem, na zemljišču novega Mercatorjevega centra, ki bo v objekt vložil približno 90 milijonov tolarjev.
  • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
    • Od mesta Ljubljana pa si precej obetamo od podpisa pisma o nameri za novo lokacijo na Metelkovi cesti, ki ga je podpisala županja Vika Potočnik, in pričakujemo, da bo mesto ravnalo tako kot mesto Maribor, ki je zemljišče brezplačno odstopilo za gradnjo kampusa, pravi prof. Kalaš.
    • Dražja je le najemnina za gostinske vrtove, saj bi za lokacijo na Prešernovem trgu znašala približno 10.500 tolarjev, na Petkovškovem nabrežju pa skoraj 6900 tolarjev na dan.
    • Koncerti bodo potekali na različnih lokacijah na območju mestne občine Novo mesto, ciklusa Koncerti ob svečah pa letos zaradi finančnih težav niso pripravili.
    • Takrat so izbirali med več lokacijami na obrobju in v središču občine ter izbrali središčno, ki je še vedno aktualna.
    • Izbiramo lahko med kraji, ki jih neposredno vpišemo ali pa izberemo kar lokacijo na zemljevidu.
    • V tem času bodo zabojniki stali na 152 lokacijah na območju občine Celje.
    • Več zgledov ...
    • Šola stoji na prekrasni lokaciji na robu vasi, med gozdičkom in potokom, zato smo se med načrtovanjem odločili, da bomo pri gradnji uporabili samo ekološke materiale.
  • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
    • V mislih imamo več lokacij, vendar bomo zdaj dali prednost oddaji oziroma prodaji sedanje blagovnice, šele nato se bomo odločili, kam se bomo selili.
    • Krajevne skupnosti so ponudile dovolj lokacij, med katerimi bo najboljšo določil na javnem razpisu izbran ponudnik.
    • Izola ima to srečo, da ima kar nekaj možnih lokacij za mestno garažo.
    • Na njeni podlagi je izpadel iz igre Shell, Petrol pa dobil največ razpisanih lokacij.
    • V glavnem mestu je namreč malo primernih lokacij, poleg tega pa so tudi zelo drage.
  • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
    • Pri tem imajo občine še največ težav s pridobivanjem dovoljenj za lokacije bodočih zbirnih centrov in pogrešajo ustrezno podporo v zakonodaji.
    • Od leta 1936, ko je bila prvič javno izrečena ideja o ustanovitvi planinskega muzeja, so se vrstili številni predlogi za lokacijo zbrane planinske dediščine.
    • Dodobra so jih pretehtali in se odločili za lokacijo na Trgu republike.
  • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
    • Dnevnikov kros bo predvidoma v tem kraju še prihodnje leto, kmalu pa bomo začeli iskati novo lokacijo.
    • Tak center imamo že v načrtu in trenutno še iščemo primerno lokacijo.
    • Kot kaže, bo smučišče za vselej izgubljeno in bo treba poiskati drugo lokacijo.
    • Nadvse zanimiv je vaški zobozdravnik, ki si je za naše pojme na sejmu izbral čudno lokacijo za svojo ordinacijo.
    • Za Narodni muzej bi le težko našli dominantnejšo lokacijo.
    • Komisija je sklenila, da bo izvedla ogled na kraju samem in določila najprimernejšo možno lokacijo za prehod.
    • Več zgledov ...
    • Mesto se mora torej odločiti, ali bo novo lokacijo ponudilo alternativcem ali univerzam.
    • Zaradi slabe obveščenosti se gradnji odlagališča upirajo tudi krajani tistih KS, ki so sicer lokacije ponudile same.
    • Društvo podpira mnenje strokovnih služb, ki predlagajo lokacijo v Žabji vasi.
    • Zatem so si ogledali grad ter traso kanalizacije in lokacijo centralne čistilne naprave na terenu.
    • Skupaj s predstavniki pristojnih inšpekcijskih služb pa so si ogledali tudi lokacijo bodoče cerkve in župnišča.
    • Prireditelji pasjih bojev namreč, kot vedo poznavalci, pogosto menjajo lokacije.
    • Japonske avtomobilske tovarne dokaj pazljivo in preračunljivo izbirajo morebitne lokacije za nove tovarne na evropskih tleh.
    • Občina je v zazidalnem načrtu Livade 2 pripravljena zagotoviti tudi lokacijo za novo fakulteto.
    • Nekateri se nato odločijo tudi za šotor, drugi pa izbirajo take lokacije, kjer so lahko zunaj ali notri.
    • Mestni svetniki v štajerski metropoli že pet let brez uspeha razpravljajo o nujnosti izgradnje nove deponije za komunalne odpadke, saj zanjo nikakor ne morejo določiti lokacije.
    • Pomoč bodo lahko poiskali tudi med zvezdami, saj jim bodo na razpolago sateliti, s katerimi bo mogoče podrobno določiti lokacije, ki jih hočejo pregledati.
    • Jaz bi goste iz tujine najprej peljala v Logarsko dolino, nato v Radmirje pogledat zakladnico, pokazala bi jim tudi Mozirski gaj, pa še bi se našlo lokacij.
    • Tako so Britanci v času svoje nadvlade v Indiji pričeli iskati nove lokacije za gojenje čaja.
  • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
    • Na zadnji seji izvršnega sveta ste predstavili prvi del tretje faze postopka pri iskanju lokacije za novo deponijo.
    • Začelo se je pred desetimi leti z iskanjem lokacij za odlagališče nizko radioaktivnih odpadkov.
    • »Tivoli in drugi parki ne smejo postati odlagališče raznih zamisli, ki se ne morejo uveljaviti drugje,« je menil Ogrin in opozoril, da bi morala biti izbira lokacije predmet široke strokovne razprave, kar pa tokrat ni bila.
    • Glavna prednost te metode je, da za matematično enoumno določitev lokacije strele potrebujemo samo dva senzorja.
    • Občina pa ne bo naredila ničesar, čemur bi nasprotovali krajani, tudi pri morebitni določitvi lokacije za romsko naselje.
    • Rezultat te stopnje je prikaz osmih možnih lokacij deponij kot ene od osnov za odločitev o izboru lokacije.
    • Več zgledov ...
    • Naloga naše zbornice je bila izdelava študije o primernosti lokacije in ta je pokazala, da je zemljišče primerno.
  • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
    • Če bi se letos v občini odločili za lokacijo, bi lahko prihodnje leto izdelali lokacijski načrt in leta 2005 bi imeli novo lucijsko pokopališče.
    • Nekoč sva posredovala na sestanku v podjetju, kjer so se poskušali odločiti za najustreznejšo lokacijo za seminar.
    • Glede na dolgoročno strategijo naše prisotnosti na Jadranu in širše v Sredozemlju smo se odločili za več lokacij naših čarterskih baz.
    • Neuradno smo izvedeli le, da naj bi se za lokacijo zanimali mnogi, od trgovcev do drugih, ki bi želeli graditi stanovanja ali druge poslovne objekte.
    • V Dravogradu se za lokacijo zanima tudi Spar, ki je sicer zelo izbirčen.
    • Doslej se je za slovenski lokaciji zanimalo že 50 arhitektov oziroma skupin, od tega le štirje slovenski avtorji.
  • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
    • V krajevni skupnosti smo hoteli najprej vedeti, ali je predvidena lokacija sploh dobra za deponijo.
    • St. Wolfgang je od nekdaj znana turistična lokacija.
    • Hkrati pa so vsi športni portali imeli veliko srečo, da so se vodilni športni funkcionarji odločali za eksotične, za večino športnih navdušencev časovno oddaljene lokacije.
    • Tradicija je že, da ministrica za kulturo svoje umetnike na novoletni sprejem povabi šele v januarju, zmeraj pa je nekaj posebnega tudi izbrana lokacija.
    • V prvem primeru jim je prej omenjena lokacija na Sernečevi kar pogodu, kot prebivališče pa ne pride v poštev.
  • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
    • Da bi ugodili potrebam in željam porabnikov, so poiskali novo lokacijo ob glavni cesti.
    • RAZNI OGLASICelotno oskrbo in hrano nudim starejšemu paru, gospe ali gospodu, v svoji hiši na prečudoviti lokaciji ob gozdu.
    • SENIČNO; 1.800 m2, zazidljiva parcela, mirna lokacija ob gozdu, strma, priključki na njej, primerna za bivalni vikend ali stanovanjsko hišo.
    • Diplomatski predstavnik Vatikana je najprej pristal na lokacijo ob Finžgarjevi ulici in kasneje, ko so se zadeve zapletle, sporočil, da parcela severno od Finžgarjeve ceste ne pride v poštev.
    • Že leta si prizadevajo posekati pet topolov na lokaciji ob Smrekarjevi ulici, ki so postali nevarni za tamkajšnje stanovalce.
  • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
    • Očitke, da je lokacija ob cesti nezanimiva, zavrača dejstvo, da večina od 51 stanovanj, ki so bila prodana na prvem razpisu, gleda ravno na Dolinsko cesto, čeprav je veliko stanovanj obrnjenih proti hribu in v stanovanjski atrij, kjer bo urejen manjši park.
    • POSLOVNI OBJEKT Lokacija ob Aškerčevi cesti.
    • Nepremičnina se nahaja na ugodni lokaciji ob reki Krki.
    • Nedvomno pa je mogoče reči, da je Rupel iz propadle zgodbe o multikinu izšel kot zmagovalec, saj se mu je s pičlimi stroški uspelo preseliti iz propadajoče stavbe v povsem novo hišo na elitni lokaciji ob Ljubljanici.
  • SAMOSTALNIK0+Vez-Inf+SAMOSTALNIK0 
    • Občinska komisija za obravnavo prostorske problematike meni, da predvidena lokacija ni primerna.
    • Končno so se pristojni dogovorili za odkup zemljišča na Resljevi ulici, vendar nekateri pravijo, da lokacija ni primerna.
    • V krajevni skupnosti smo hoteli najprej vedeti, ali je predvidena lokacija sploh dobra za deponijo.
    • Za pridobivanje sivega kamna (peščenjaka) sta predvideni dve lokaciji na območju k. o.
    • Nova stavba bo stala tudi ob mejnem prehodu Vinica, vendar točna lokacija zanjo tudi še ni določena.
    • Lokacija je prostorsko urejena in nova dokumentacija ne bo potrebna.
    • Več zgledov ...
    • Res, da je lokacija še pomanjkljivo urejena, vsaj kar zadeva komunalo, vendar bomo sčasoma ta prostor primerno opremili.
    • Kamnolom v Verdu je za deponijo primeren zato, ker so tla stabilna in je lokacija dovolj oddaljena od prvih naselij.
    • Idejne zasnove objektov so izdelane, tudi lokacija je izbrana - med Čopovo ulico in Knafljevim prehodom.
    • V kratkem čaka Studio Bistrica še selitev iz sedanjih prostorov, medtem ko druga lokacija zaenkrat še ni izbrana.
    • Preostal bi jim namreč samo en mestni projekt in še v njem je Sostro zgolj omenjeno kot morebitna nova lokacija za mestno pokopališče.
  • SAMOSTALNIK0+izven+SAMOSTALNIK2 
    • Igralnico v Mariboru bi radi preselili na novo lokacijo izven centra mesta, saj je po njihovih izkušnjah dosedanja v nekdanji Veliki kavarni neustrezna.
    • Predstavitev seminarskih nalog bo ob koncu semestra na tridnevnem srečanju na lokaciji izven Ljubljane.
    • Prostorske možnosti za širitev na tej lokaciji so v večji meri izkoriščene, zato smo že pred leti intenzivno razmišljali o novih lokacijah izven Novega mesta.
  • SAMOSTALNIK0+zunaj+SAMOSTALNIK2 
    • Rešitev zagatne situacije vidijo v selitvi Trnfesta na lokacijo zunaj gosto naseljenih stanovanjskih sosesk.
    • S pomočjo službenega psa so v nadaljnjem postopku odkrili in zasegli še devet kilogramov konoplje, ki jo je mladenič skrival na lokaciji zunaj svojega doma.
    • Zdi se mi, da Mobitel 'špara', saj bi bila postavitev antene na kateri drugi, bolj primerni lokaciji zunaj naselja gotovo dražja.
  • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
    • Francosko sodišče je namreč odločilo, da mora portal Yahoo francoskim spletnim deskarjem onemogočiti dostop do tistih lokacij, ki prodajajo nacistične spominke.
  • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
    • Zadrževanje medvedov pa je Novak utemeljil s tem, da se lokacija nahaja na poti na Stol.
    • Tako gozdarji kot turistično društvo opozarjajo, da se lokaciji nahajata na pomočvirjenem in gozdnem območju.
    • Vsi posveti bodo ob 16.30, natančne lokacije pa bodo določile območne obrtne zbornice.
    • Menim, da je to dobra lokacija, saj leži ob petem evropskem koridorju.
  • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
    • Svetniki so menili, da sprejetega odloka ni nihče preklical, zato je vsaka razprava o novi lokaciji nesmiselna.
    • Razpravo o lokacijah za odlagališče komunalnih odpadkov so prestavili na prihodnje zasedanje.
  • lokacija  [izven, zunaj, sredi, blizu, znotraj [kraja, mesta, mestnega jedra
    • Dejal je, da so ministrstvu za obrambo že predlagali nadomestne lokacije izven kraja, vendar še niso dobili odgovora.
    • Mesna industrija Radgona se je nedavno iz strogega središča Gornje Radgone začela seliti na novo lokacijo zunaj mesta.
    • Tako je lep lokal z gostinskim vrtom na najbolj elitni lokaciji sredi starega mestnega jedra že 9 let prazen in propada.
  • parcela na  [lepi [mirni, sončni lokaciji
    • Pred 32 leti se je naša petčlanska družina preselila v Šentjur, kjer smo kupili parcelo na lepi sončni lokaciji.
    • V TREBNJEM prodam zazidljivo parcelo na lepi mirni lokaciji.
  • objekt na  [tej, drugi, zanimivi, primerni lokaciji / objekt na  [zanimivih, primernih lokacijah
    • Najprimernejša rešitev je bila preureditev obstoječih objektov na primernih lokacijah.
    • Devet let je že, kar je bila podpisana pogodba za nakup nekdanje stavbe JLA, zdaj pa je prvi objekt na tej lokaciji končan.
    • Prodamo več poslovnih objektov na zanimivih lokacijah.
    • Ministrstvo za obrambo razpolaga s 7.000 objekti na 400 lokacijah.
  • proizvodnja na  [novi, tej, skupni lokaciji
    • Ena naših strateških usmeritev pa je ustvarjanje dodatne rasti tudi s proizvodnjo na novih lokacijah v tujini.
    • Podprli so hitre rešitve, ki bodo omogočile proizvodnjo na vseh treh lokacijah.
    • Na zmanjšanje števila zaposlenih je vplivala tudi preselitev celotne proizvodnje na skupno lokacijo.
  • na  [x lokacijah po  [Sloveniji, Ljubljani, mestu, svetu / na  [različnih, raznih, drugih lokacijah po  [Sloveniji, Ljubljani, mestu, svetu
    • Tečaji so se izvajali na 17 lokacijah po vsej Sloveniji.
    • V sestavi teh enot deluje 25 izpostav in dvanajst mejnih izpostav, tako da je tržna inšpekcija prisotna na 51 lokacijah po Sloveniji.
    • Prinesel je veliko zanimivih predstav, vse tja do poznih večernih ur pa prizorišče ni bilo nič manj obiskano kot na drugih lokacijah po Ljubljani.
    • V soboto bodo balonarji ob 8.30 vzleteli na raznih lokacijah po Ljubljani in pol ure pozneje pristali v BTC.
    • Stojnice bodo na Prešernovem in Muzejskem trgu, predstavitve književnikov pa na različnih lokacijah po mestu.
    • Del filma je bil posnet v Veliki Britaniji, ostali prizori pa na različnih lokacijah po svetu.
  • lokacija za odlagališče  [jedrskih, komunalnih, radioaktivnih, nizko in srednje radioaktivnih odpadkov / lokacija za  [trajno, začasno odlagališče
    • Če gledam samo z vidika svojega ministrstva, je ta hip največji problem Maribora, da nima nove lokacije za odlagališče komunalnih odpadkov.
    • Poleg tega naj bi po predlogu zakona lokacijo za odlagališče nizko - in srednjeradioaktivnih odpadkov našli do leta 2008, pet let kasneje pa bi odlagališče že začelo obratovati.
    • Slednje naj bi veljalo do leta 2008, ko naj bi v Sloveniji izbrali novo lokacijo za trajno odlagališče radioaktivnih odpadkov.
  • Slovenija kot lokacija za tuje  [naložbe, investicije, investitorje
    • Sicer pa direktor agencije za gospodarsko promocijo in tuje investicije tudi pravi, da si vlada prizadeva povečati konkurenčnost Slovenije kot lokacije za tuje naložbe.
    • Poleg dodatnega zaposlovanja in nabave opreme za zaposlene bodo v agenciji moči usmerili v trženje Slovenije kot privlačne lokacije za tuje investitorje in v odpravljanje ovir, ki so našo državo v primerjavi z drugimi dolgo postavljale v ne ravno investicijski raj.
  • preseliti se s  [sedanje lokacije (kam)
    • V pritličje in prvo klet pa naj bi se s sedanje lokacije preselil tudi Casino Ljubljana.
    • Na Mestni občini Ljubljana pa so veliko bolj naklonjeni zamisli, da bi se zapori s sedanje lokacije preselili kam drugam.
    • Jasno je tudi, da bo na račun te tovarne še veliko političnih razprav, ki naj bi dale odgovor tudi na vprašanje, ali naj se tovarna s sedanje lokacije preseli na drugo zunaj Hrpelj.
Na vrh
 
1.1 nahajanje v točki
neštevno
lokacija PROSTOROV, ZGRADBE ali OBJEKTA je njihov položaj v določenem kraju ali na določenem območju, ki je pogosto določen ob upoštevanju interesov širše javnosti
  • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
    • Ne moremo biti vsi hinavci, zato odkrito povem, da nasprotujem lokaciji čistilne naprave in da mi je še posebej hudo za njene neposredne sosede.
    • Naj povem, da svet KS nasprotuje lokaciji pošte, ki jo vsiljujeta župan in firma Kopros.
    • Mnogo dosedanjih obiskovalcev ljubljanskih kinodvoran pravi, da jim lokacija Koloseja ustreza.
    • Hkrati naj bi javnost seznanili z zemljevidom izhodiščnih in potencialnih območij za iskanje lokacije odlagališča.
    • Na lokaciji Tama bo očitno ponovno zaživela avtomobilska industrija.
    • V postopku sprejemanja pri mestnih oblasteh je močno vprašljiva lokacija džamije v prestolnici države, Ljubljani.
    • Več zgledov ...
    • Da bi lahko določili možne lokacije deponije, pa potrebujemo strokovne osnove, na podlagi katerih bi dopolnili prostorske plane.
    • Zakaj se potencialni kupci še vedno niso odločili za nakup, ne vem, saj bi jim že lokacija objekta zagotovila uspešno poslovanje.
    • Podjetje obiskovalcu ponudi tudi zemljevid lokacije podjetja in odpiralne čase.
    • Tudi zamolčani umrli v teh krajih so prišli na vrsto kmalu po osamosvojitvi, nekaj zadrege je bilo le s samo lokacijo spomenika.
    • Na vrednost stanovanja lahko vpliva tudi lokacija stanovanja, vpliv slednje na višino najemnine pa lahko določi z odlokom občina in lahko znaša največ 30 odstotkov najemnine.
    • Trudimo se biti čim bolj prijazni in strank, ki v lokaciji centra vidijo problem, je majhen odstotek.
    • Lokacije nadzornih kamer niso nikjer označene, nihče ne ve, koliko natanko jih je v posameznem mestu, ve pa se, da obstaja trend rasti števila videonadzornih sistemov.
    • Zunaj meja ZDA se sistemi za ugotavljanje lokacije uporabnika razvijajo bolj v komercialne namene.
    • V modernih mobilnih telefonih obstaja storitev posredovanja lokacije uporabnika.
    • Za lokacijo snemanja so izbrali romantično okolje gradu Strmol in bele strmine v avstrijskem smučarskem centru Obertauern.
  • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
    • Glavna naloga ostaja dokončna odločitev o lokaciji in velikosti prostorov za dolgoročno nemoteno delovanje knjižnice.
    • Razpravo o lokacijah za odlagališče komunalnih odpadkov so prestavili na prihodnje zasedanje.
    • Z leti je upadla tudi podpora splošnemu referendumu, narašča pa podpora vladnemu odločanju o lokaciji odlagališč.
    • V prihodnje bo mogoče vozilo odjaviti iz prometa le s potrdilom o razgradnji, izvozno deklaracijo ali izjavo o lokaciji.
    • Zdi se, da bo podatek o naši trenutni lokaciji v prostoru prav kmalu postal povsem vsakdanja stvar.
    • Ne spominjam se natanko vsebine, navedel je samo podatke o svoji lokaciji.
  • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
    • Še vedno torej nasprotujejo lokaciji čistilne naprave na prostoru, kjer zdaj stoji, saj bo, če bo obratovala, popolnoma razvrednotila njihovo lastnino.
    • Povedal je, da se je eden od v članku Vroča mrliška vežica na Potov Vrhu omenjenih in neimenovanih nergačev, ki nasprotujejo predvideni lokaciji vežice, že oglasil in svoje mnenje izrazil na javnem mestu.
  • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
    • Ta skupnost si že od leta 1968 prizadeva, da bi ji mesto določilo lokacijo džamije.
    • Klici na naš mobilni telefon so lahko prestreženi, zlahka pa se da določiti tudi našo lokacijo.
    • Zatem so si ogledali grad ter traso kanalizacije in lokacijo centralne čistilne naprave na terenu.
    • Skupaj s predstavniki pristojnih inšpekcijskih služb pa so si ogledali tudi lokacijo bodoče cerkve in župnišča.
    • Stalno menjate lokacije svoje avtomobilske prikolice, tako da smo vam vabilo vročili šele v petem poskusu.
    • Za mobilno omrežje so zato zelo pomembni podatki o uporabnikih, saj ti neprestano menjajo svojo lokacijo (preskakujejo med baznimi postajami).
    • Več zgledov ...
    • Klici na naš mobilni telefon so lahko prestreženi, zlahka pa se da določiti tudi našo lokacijo.
    • Prav po jablani je lahko določila lokacijo domače hiše.
  • SAMOSTALNIK0+Vez-Inf+SAMOSTALNIK0 
    • Pomembna je tudi lokacija vrtca ali šole oziroma njena oddaljenost od cilja.
  • lokacija in termin / termin in lokacija
    • Ko je taksist zamujal dobrih pet minut, sem jih še enkrat poklicala in preverila termin in lokacijo.
Na vrh
1.2 leganeštevno
v malih oglasih
umestitev ali položaj zemljišča, stanovanjske hiše ali bloka glede na geografske značilnosti okolice
  • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
    • PREDDVOR MAČE, v tretji gradbeni fazi prodamo večjo enodružinsko hišo, ki stoji na 400 m2 zemljišča, hiša je v celoti podkletena in ima teraso + dva balkona, hiša stoji na robu zaselka Mače in jo obdaja mešani gozd, mirna in lepa lokacija, prevzem možen takoj.
    • Mimogrede, tudi sam zatrjuje, da se bo izselil iz hrupnega Portoroža in si za življenje, ki je že samo po sebi dovolj stresno, našel kakšno mirnejšo lokacijo.
    • Prodamo novejšo stanovanjsko hišo na odlični lokaciji v urejenem okolju.
    • KRANJ: okolica, kupimo parcelo ali hišo na sončni lokaciji.
    • Objekt zgrajen leta 1977 z 110 m2 stanovanjske površine, leži na lepi mirni lokaciji.
    • Pred 32 leti se je naša petčlanska družina preselila v Šentjur, kjer smo kupili parcelo na lepi sončni lokaciji.
  • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
    • Ko kupujete hišo in stanovanje, je bolj kot kvadratura pomembna lokacija (lega, namestitev).
    • 2000, J lega, odlična lokacija, delno opremljeno, vseljivo maja 2006, 18,5 mio SIT.
  • lokacija s  [pogledom, pogledi na  [morje, gore / lokacija z  [lepim, dobrim [razgledom
    • Parcela leži na mirni sončni lokaciji z lepim razgledom.
    • Res pa je, da smo bili v tistem času v kampu le mi in nekaj Nemcev, zato smo lahko izbirali med najboljšimi lokacijami s pogledi na morje.
    • Hiša je na lepi lokaciji s pogledom na okoliške gore, vsi priključki, garaža, klet, pritličje in mansarda.
    • KRČEVINA PRI VURBERGU: na lepi lokaciji z razgledom prodam bivalno brunarico, sadovnjak v terasah in majhen vinograd.
  • lokacija in  [dostop, velikost, objekt
    • Lokacija in dostop: 300 m od glavne ceste.
    • Lokacija in dostop: kmetija se nahaja 15 km iz Kočevja v smeri Novega mesta.
    • Ko je taksist zamujal dobrih pet minut, sem jih še enkrat poklicala in preverila termin in lokacijo.
    • Vrsta zdravil in dolžina zdravljenja sta odvisna od velikosti in lokacije tumorja.
    • Na desni strani je bila v zlatih črkah legenda imen in lokacij različnih nepremičnin.
    • Intenzivnost, lokacija in oblika svetil se določi v nadaljnjih fazah projektiranja.
    • Več zgledov ...
    • Njena oblika in lokacija nam povesta, da je bila včasih najbrž lepa mestna vila, ki pa je v zadnjih desetletjih ni nihče več "povohal".
Na vrh
1.3 v računalništvu neštevno
lokacija je umeščenost podatkov v računalniški aplikaciji, na računalniškem disku ali na svetovnem spletu
  • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
    • S klikom na puščico na desni prikažemo seznam spletnih lokacij.
    • Hacker po imenu Herbless je prejšnji mesec isto metodo uporabil tudi za vdor v nekaj britanskih vladnih spletnih lokacij.
  • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
    • Proces dostopa do določene spominske lokacije se imenuje naslavljanje.
  • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
    • HTML se uporablja za določitev lokacije spletne strani in za opis elementov na njej.
    • S klikom gumba Naprej prikažite zadnji čarovnikov korak, ki omogoča določitev lokacije grafikona.
  • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
    • Tu vnesemo ime nove podatkovne zbirke in določimo njeno lokacijo.
  • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
    • Osnovna zamisel Napsterjeve filozofije se vrti okoli odjemalca in strežnika z informacijo o lokaciji zapisov.
    • Na strežnik se najprej prenese informacija o trenutni lokaciji uporabnika in opis želenega cilja.
  • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK0v pridevniški vlogi
     
     
    • Ker ste v svojo Web stran verjetno vključili bližnjice do vaši priljubljenih Web lokacij, jo je dobro spremeniti v začetno stran.
    • Hitreje pa boste do rezultata prišli s pomočjo pregleda Web lokacije za iskanje, ki jo bomo opisali v poglavju 19.
  • lokacija in/ali ime / ime in/ali lokacija
    • Find Nudi načine za iskanje datotek, za katere se ne spomnite imena ali lokacije.
    • V oknu Uvoz osebnih map vnesite ime in lokacijo arhivske datoteke.
Na vrh