WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
logičen pridevnik
1 naraven; pričakovan
logično DEJANJE ali DOGAJANJE je naravno in pričakovano glede na okoliščine
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tako stanje je logična posledica dolgoletnega zanemarjanja reševanja problematike.
  • ... in ko pride do takšnega zapleta, je ... edina logična pot, da se stvar razjasni na sodišču.
  • Slovenska realnost evro pač je in njegovo sprejetje je povsem logična poteza.
  • Nočni let se ni zdel logična izbira, saj na letalu ni mogla spati.
  • Okrasni vrt je pravzaprav logično nadaljevanje dela z zemljo, saj je velik zelenjavni vrt, ki leži za hišo, obdelovala že prej.
  • Navigacija mora pomagati uporabniku tako, da se po spletni trgovini premika hitro in v nekem logičnem zaporedju.
  • Več zgledov ...
  • Najprej je treba razumeti logično sosledje dogodkov, preden se lahko zoperstavimo mednarodnemu terorizmu.
  • Naslednji logični korak bo vstop vzhodnoevropskih držav v EU.
  • Hildin izpad je bil samo logični zaključek, le pika na i.
  • Zanje je bil prehod v internet hiter, saj je le logični naslednik neposredne prodaje, prestavljen v globalno tržišče.
  • Zato se pojavlja logično vprašanje, kateri so lahko drugi dejavniki, ki povzročajo BSE.
  • Logičnega odgovora, zakaj je povzročitelj zavil v levo, pa niti policisti še niso uspeli odkriti.
  • Drug pes pa je bil čisto preplašen, čeprav za to ni bilo logičnega razloga.
  • Ta, s katerim sem igral danes, ima 133 strun in zanje je značilno, da so toni razmetani brez prave logične povezave, kot je to običajno pri drugih inštrumentih.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Povsem logično je, da sva po sprehodu žejna.
  • ... ti mladostniki potem postanejo starši - popolnoma logično je, da sploh ne znajo biti starši!
  • ... so imeli hrane samo še za tri dni, torej je bilo zelo logično pričakovati, da se bosta potem začela vsesplošno ropanje in boj za golo preživetje.
  • Selitev je več kot logična, kajti lokacije v stanovanjskem in trgovskem delu mesta za tovrstno dejavnost niso primerne.
  • Dokaj logično je, da analizo današnjega terorizma začnemo s pogledom na Al Kaido in Osamo bin Ladna, saj se zdi, kot da bi različne vlade to skupino in tega posameznika krivile za skoraj vse teroristične napade v zadnjem času.
  • Maščevanje se mi zdi kar nekako logičen odziv na nasilje in žrtve, prepričana pa sem, da se bo ravno zato terorizem še vrnil.
  • Več zgledov ...
  • Zato bo Slovenija vztrajala pri edino logični zahtevi.
  • Poteza se zdi na neki način logična in zrela poslovna odločitev, toda obenem korak, ki odpira številna nova vprašanja ...
  • Marsikatera njihova poteza, ki je na prvi pogled logična, je bila pravzaprav čisto naključna.
  • Šolsko ministrstvo pričakuje, da bo del finančne odgovornosti nosila tudi kulturna sfera, kar je do neke mere logično, vendar se kulturno in šolsko ministrstvo nista o tem nikoli dogovorila in zadeve sistemsko rešila.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Vsake toliko se tudi v oglaševanju pojavi diskusija o tem, ali je oglaševanje posel ali umetnost, zato se občasen izlet vrhunskih filmskih ustvarjalcev v svet oglaševanja zdi precej logičen.
  • Odločitev časopisne družbe Delo, da kupi del mariborske časopisne družbe Večer, je videti povsem logična.
  • Pritisk sindikatov je postal logičen, saj se plače v javnem sektorju indeksirajo.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Poteza je bila kajpak povsem logična, kajti tudi zaradi dogajanja na Balkanu se Washingtonu ponuja zares enkratna priložnost, da prisili Moskvo v vrsto kompromisov.
  • Stvar je popolnoma logična : dokler si ženske spontane, kreativne karizme ne bodo utrdile na glasbenih odrih in v pop kulturi nasploh, jih bomo tudi v poslanskih klopeh zaman iskali.
  • Odgovor je bil logičen : ker je kraj energetsko ugoden, ker kar žari od nevidne moči.
 •  [razumljiv, smiseln, samoumeven, pričakovan, preprost, razumen, normalen, naraven, nujen in logičen
  • Predsednik dume Genadij Seleznjov pravi, da je tovrstna reakcija poslancev povsem razumljiva in logična.
  • Pohlinov nastop je v smislu razvojne kontinuitete slovenskega slovstva popolnoma smiseln in logičen.
  • To je bila seveda pričakovana in logična posledica sklepov, sprejetih na skupščini delničarjev družbe BTC v ponedeljek.
  • Britanski in slovaški mediji so se razpisali, da je vodstvo britanske obveščevalne službe MI 5 za aretacijo nevarnih gverilcev izbralo mirno zdraviliško mestece v slovaški provinci iz zelo preprostega in logičnega razloga.
  • Pravilna tehnika dojenja je naraven in logičen postopek, ki pa se ga mlade matere morajo naučiti ...
  • Stiki BiH pa tudi drugih držav nekdanje Jugoslavije in posebno najbolj razvitih držav zahodne in vzhodne poloble z islamskimi državami so nujni in logični.
 • logičen in  [razumljiv, smiseln, samoumeven, pričakovan, preprost, razumen, normalen, naraven, nujen
  • Janša je vodil majhno stranko, bil je njen edini minister in odhod v opozicijo je bil po burni aferi logičen in razumljiv.
  • Ampak, da gremo na dve minuti, na pet minut, da torej ukinjamo možnost, da poslanec pove, kaj je pravzaprav mislil, to se mi ne zdi logično in smiselno.
  • A je mnogo več od tega, saj se tovrstnega podviga, ki se zdi sicer logičen in samoumeven, doslej ni lotil še nihče.
  • Italijanski veto na začetek pogajanj o pridruženem članstvu Slovenije v Evropski uniji bo samo logična in pričakovana posledica napetega dogajanja v minulem tednu
  • Povsem logično in naravno je, da manjši narod proizvaja in ustvarja manj, kot veliki narodi.
  • Evro je logična in nujna posledica našega vključevanja v EU.
 • logično je pričakovati kaj / logično je pričakovati, da ...
  • ... je bila velika napaka organizirati prijateljsko tekmo s Slovenijo ravno v Trstu, kjer so doma zgodovinske napetosti in kjer je bilo logično pričakovati kakšno iskro tudi med tekmo.
  • Če sodim po melodiji in besedilu, je bilo uspeh pesmi vsekakor logično pričakovati, nismo pa računali na takšen odziv.
  • Glede na to, da bomo letos prvič sodelovali na teh volitvah, je logično pričakovati, da bo volilna udeležba raznerona velika.
  • Zato je bilo kar logično pričakovati, da se bodo na trgu cenovno dostopnih brezžičnih naprav pojavili izdelki, ki imajo to varnostno metodo že integrirano v eni sami škatli.
Na vrh
 
2 o mišljenju
logično MIŠLJENJE ali logičen SKLEP temelji na pravilni, razumni povezavi dejstev in idej
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Skupaj z opazovanjem se razvija tudi otrokova zmožnost logičnega sklepanja.
  • Svet religioznih občutij, misticizma in iracionalnega, ki je imel tako veliko vlogo v srednjem veku, je čedalje bolj odstopal prostor zmagovitim dosežkom logičnega mišljenja.
  • Po tehtnem premisleku je ponavadi mogoče najti logične razlage za takšno ali drugačno vedenje in počutje.
  • Predlagani amandma oziroma oba amandmaja tako v celoti upoštevata odločbo Ustavnega sodišča, obenem pa pomenita logično izpeljavo prvega odstavka 18. člena zakona o lokalni samoupravi.
  • Praviloma ponudi dokaj ažurno in logično analizo dogodkov, ki jo ponavadi pospremi še s predlogi, kako bi bilo mogoče rešiti vse ... probleme.
  • Teoretična predstavitev problema mora slediti neki logični strukturi, ki vključuje npr.: predstavitev, pojasnitev, razčlenitev, povezavo ali primerjavo, ne pa opis ali povzetek misli posameznih avtorjev.
  • Več zgledov ...
  • Učenec ima razvito logično mišljenje, na temelju danih predpostavk izpelje logične sklepe.
  • Z malo hudobnega sklepanja je mogoče priti do logičnega zaključka, da internet ne more biti nič drugega kot reklamni pano.
  • Se vam zdi termin »pričakovano presenečenje« logični nesmisel?
  • Mathiesenova kritika rehabilitacijskega modela je neprepričljiva, ker vsebuje logične napake in je vsebinsko neutemeljena.
 • PRIDEVNIK0-PRIDEVNIK0 
  • Pridobivanje izkušenj in razmišljanje o vsem, kar mladostnika obkroža, pojmovanje celote in medsebojne povezanosti njenih sestavin so značilnosti obdobja formalno- logičnega mišljenja ...
  • RAZISKAVE, KI PROUČUJEJO FORMALNO LOGIČNO MIŠLJENJE, UGOTAVLJAJO, DA MLADOSTNIKI IN ODRASLI BOLJ ZRELO REŠUJEJO PROBLEME, KI SO JIM POZNANI OZIROMA SO POVEZANI S PODROČJEM, S KATERIM SE UKVARJAJO ...
  • Oba načina mišljenja, abstraktno- logični in obredno-izkustveni uporablja vsak človek za urejevanje kaosa, ki ga obdaja.
 • logično je sklepati, da ...
  • Če bi na Evropi obstajala tekoča voda, bi bilo logično sklepati, da je tam tudi življenje.
  • Zato je bilo edino logično sklepati, da se bo Blair odločil za čim kasnejše volitve.
 • jasen in logičen
  • Iz izpodbijane sodbe sledi povsem jasen in logičen zaključek, da je tožnik denar izročil tožencu zaradi nakupa nepremičnine v okviru njune družbene pogodbe.
  • Do sem je zakon jasen in logičen.
Na vrh
 
2.1 v logiki
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Program pozna tri osnovne logične operacije: presek, unijo in razliko.
  • Pri iskanju lahko uporabimo tudi logične operatorje.
  • Televizorjem, ki so prvi potrebovali logična vezja za branje teleteksta in kanalnik, so sledili videorekorderji ...
  • ... laser osvetljuje površino in če se od nje odbije, to pomeni logično enico, če osvetli jamico, pa se svetloba razprši, kar pomeni logično ničlo.
  • Na sliki 1.1 je prikazan primer diska, ki je bil razdeljen na štiri različna področja, z uporabo ene primarne particije in ene podaljšane particije, ki je bila naprej razdeljena na tri logične enote.
  • Prvi izdelek so kvantna logična vrata CNOT (controlled NOT), ki ustrezajo logičnim vratom AND in OR pri polprevodniških vezjih.
Na vrh