WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
legalizirati glagol
1 dovoliti z zakonom
če DRŽAVA legalizira DEJAVNOST, jo dovoli z ZAKONOM
  • kdo legalizira kaj
  • kdo legalizira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • ... dokler prostitucije ne legaliziramo in ne začnemo pobirati davkov, se bo ponudba objavljala v oglasnikih.
  • Odkar je Danska leta 1967 kot prva država legalizirala pornografijo, je le ta v zahodnih demokracijah postala profesionalno organiziran in transparenten šovbiznis z lastnim zvezdniškim sistemom.
  • Creighton Frost si prizadeva, da bi v medicinske namene legalizirali marihuano.
  • "Nikar ne legalizirajte drog, saj bi to močno povečalo razširjenost drog in njihovo uživanje," je dejal.
  • Nizozemci upravičeno trdijo, da so se njihove težave s trdimi drogami v resnici zmanjšale, odkar so legalizirali travo, in da se je odvisnost pri njih zelo zmanjšala.
  • Je tudi prva država, ki je legalizirala evtanazijo, seveda z vsemi potrebnimi varovalnimi mehanizmi.
  • Nizozemska liberalna družba je med prvimi legalizirala abortus, sprostila odnos do mehkih drog, ki jih je mogoče nabaviti tako rekoč na vsakem vogalu.
  • Soseda Amerike, Kanada, je lani postala prva država, ki je legalizirala uporabo kanabisa v medicinske namene, sicer pod strogim državnim nadzorom.
  • Več zgledov ...
  • Medtem ko so pred dnevi legalizirali uživanje mehkih drog še v eni državi, Belgiji, se pri nas boj z nevarnimi kriminalci, ki si upajo kaditi jointe, nadaljuje.
  • V Evropi so istospolne poroke legalizirali v liberalni Nizozemski že lansko leto, vendar prvega primera sklenitve zakonske zveze med homoseksualci še ni bilo.
  • To pravzaprav ni čudno, saj je Švica komaj junija letos legalizirala pravico do abortusa.
  • To pomeni, da zakon, ki legalizira droge, omogoča, da jih nekdo uživa, ne more pa spremeniti škodljivosti droge.
  • Najbolj katoliške države sveta so legalizirale razvezo.
  • Prostitucija na Nizozemskem še vedno ni zakonita gospodarska panoga, oblasti so legalizirale le prihodke, ki jih imajo spolne delavke od storitev.
  • Drugi državni zbor je z zakonom legaliziral aktivno pomoč pri umrtju.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Michael Bloomberg, milijarder in župan največjega ameriškega mesta, njegovi reklamni panoji pa bodo kmalu preplavili mesto, želi legalizirati marihuano.
  • Hotela je legalizirati prostitucijo in v Buenos Airesu urediti četrt z rdečimi lučmi.
  • Večina odraslih celo meni, da bi uživanje marihuane morali legalizirati.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  •  [treba je legalizirati
  • Bil sem verjetno prvi ekonomist v Sloveniji, ki je pisal o tem, da je treba legalizirati drogo in prostitucijo.
  • Menimo, da bi bilo treba legalizirati marihuano.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Po petih letih bosanske vojne so slovenski poslanci sprejeli zakon o začasnem zatočišču in z njim praktično legalizirali izgon beguncev.
  • ... poudari, da na splošno nima nič proti prostituciji in da bi jo morali tudi pri nas končno že legalizirati.
  • Sicer pa smo po njenih besedah prostitucijo delno legalizirali že s tem, ko je statistični urad v klasifikacijo poklicev pred dvema letoma uvrstil tudi poklic prostitutka.
Na vrh
 
1.1 uskladiti s predpisi
če ČLOVEK legalizira svojo LASTNINO, na primer orožje ali hišo, ali svojo DEJAVNOST, za to pridobi vse potrebne dokumente, da ustreza predpisom
  • kdo legalizira kaj
  • kdo legalizira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Znano je, da je naselje Rakova jelša, kjer živi okoli tri tisoč ljudi, pred približno 25 leti zraslo na črno, kasneje pa so gradnje legalizirali.
  • Gradnjo so namreč začeli zgolj na podlagi priglasitve del, zato sosedje še vedno trdijo, da gre za črno gradnjo, čeprav je medtem občina uspela dobiti gradbeno dovoljenje in tako legalizirati objekt.
  • Vseeno pa je poudarila, da lastnica nima možnosti, da bi hišo legalizirala, saj ta stoji na vodovarstvenem območju, poleg tega pa je to zemljišče opredeljeno kot kmetijsko.
  • S prijavo bivališč bi Romom omogočili življenje na istem mestu, njihova naselja legalizirali in komunalno uredili ter prebivalce socializirali.
  • Lastniki orožja, ki doslej zaradi tega ali onega vzroka posest orožja niso legalizirali, imajo po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o orožju, skoraj leto dni časa, da pridobijo ustrezen dokument.
  • Odkar je prišla v Borovnico, ni naredila dovolj, da bi legalizirala svojo dejavnost, da bi pri njej živeče živali imele dostojna bivališča, redno in kakovostno prehrano ter redno veterinarsko oskrbo ...
  • Na kongresu, ki je bil v veliki dvorani nekdanje Konusove poslovne hiše, se je zbralo okrog 200 zdravilcev - Ustanovili bodo svoje združenje, legalizirali svoje početje, mogoče celo šolo, napisali bodo svoj etični kodeks in sestavili kartoteko zdravilcev.
  • Tako naj bi tisti, ki organizirajo delo na črno, dobili dovolj časa, da to delo legalizirajo, medtem pa bi dobili začasno dovoljenje.
  • Več zgledov ...
  • Po podatkih tamkajšnjih medijev je v Veliki Britaniji maja in junija za delo zaprosilo 8172 državljanov novih članic EU, 14.422, ki so v Veliki Britaniji že prej delali na črno, pa je legaliziralo svoj status.
  • Na seznamu prostorskih posegov, ki jih je možno legalizirati z izpolnitvijo sanacijskih pogojev, je enajst počitniških hišic v katastrski občini Bohinjska Češnjica in ena v k. o.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Neprijavljeno orožje bo mogoče legalizirati brez sankcij.
  • Inšpektor je napisal skupaj 14 odločb o črnih gradnjah, huje od tega pa je, da jih ni mogoče legalizirati, ker stojijo na tuji posesti.
  • Večino obstoječih objektov, ki so črne gradnje, bo zato možno legalizirati, vendar pa bo nekatere potrebno tudi odstraniti.
  • Objekte je treba legalizirati in narediti projektno dokumentacijo za razvod električne energije.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Posamezniki, ki bi želeli legalizirati orožje, se lahko med 8. januarjem in 8. julijem 2001 vsak delovnik med delovnim časom oglasijo na upravni enoti v kraju stalnega bivališča.
  • Branko Škarja je menil, da ni nič narobe, če bodo nekateri hoteli legalizirati črne gradnje, saj se bo v tem primeru povečal prihodek v občinski proračun.
  • Za trajno ureditev problema morajo stranke pač legalizirati objekte ter pri dobavitelju Elektro Ljubljana pridobiti smernice za priključitev, skleniti pogodbo in izvesti priključek, ki bo skladen s tehniškimi predpisi in pogoji, zapisanimi v smernicah.
  • Zlasti potem, ko je že lani marca inšpekcija Kovaču izdala odločbo o rušenju, ta pa je nato svojo črno gradnjo poskušal legalizirati.
  • Slovenija je zaznamovana s številnimi nedovoljenimi posegi v prostor, ki pa se vsaj zaenkrat večinoma ne zaključijo z odstranitvijo nedovoljenega posega, saj ga lastnik največkrat uspe legalizirati.
  • Tako bodo vsi tisti, ki nameravajo svoje orožje legalizirati, lahko svoje prošnje na upravne enote oddali še v ponedeljek, ali po pošti do polnoči.
 • Ne-GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Občina je svojo odločitev utemeljevala z dejstvom, da ne more legalizirati gradenj na zaščitenih območjih, kot so Seča, Strunjan in Pacug.
 • Mod-PRISLOV+GLAGOL
  •  [lahko legalizirati
  • Po njegovem mnenju bodo mogoče lahko ustregli Oblaku in morda lahko legalizirali brunarico, ko bo občina sprejela prostorski red.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Krajani Čanžekove ulice so si cesto tam na črno uredili že pred leti, saj sicer z vozili ne bi mogli priti do svojih hiš, ki so jih tudi postavili brez dokumentov in šele naknadno legalizirali.
  • Poleg tega Horvat oziroma njegovi sodelavci zdaj za nazaj legalizirajo lastništvo v družbah, ki so sicer že nekdaj veljala za podjetja blizu Aktive Group.
  • Po skoraj petnajstih letih delovanja mariborsko zavetišče za živali še zmeraj ni zmoglo dokončno legalizirati objektov ob elektrarniškem kanalu v Zrkovcih.
  • Romi bi radi legalizirali naselje v Goriči vasi, a je zaradi lege pod daljnovodi to nemogoče.
  • ... medtem ko v bogatih državah skvoterji navadno naskrivaj zasedajo posamezne stavbe, je v revnejših nezakonito zasedanje zemljišč dobilo take razsežnosti, da mu oblasti pogosto popustijo in skvote preprosto legalizirajo.
Na vrh