WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
legalen pridevnik
1 v skladu z zakonom
legalna DEJAVNOST je urejena z zakonom, ali legalna OSEBA deluje v skladu z zakonom
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Alkohol je legalna droga, ki dokazano povzroča neprimerljivo večjo škodo kot marihuana.
  • Pavone ob tem meni, da je mafija na slovenski strani na leto oprala kakih 10 milijard lir, ki jih je potem vložila v legalne posle.
  • In če je težko dobiti podatke o legalnem uvozu morskih sadežev, kaj šele reči o količinah ilegalno uvoženih rib, školjk ali rakov.
  • Jeseni bo začel delovati legalni servis za izmenjavo glasbenih datotek, ki se bo imenoval Playlouder MSP.
  • ... sokolarstvo je bilo priznano za legalno dejavnost, reja ujed pa je uradno kontrolirana.
  • Govorili bodo tudi o vključevanju legalnih priseljencev v evropsko družbo ...
  • Več zgledov ...
  • Če je dela na črno preveč, so pretirano obremenjeni legalni subjekti, torej vsi, ki plačujejo dajatve, ker jih plačujejo obenem tudi za tiste, ki šušmarijo.
  • V času zrelega fašizma z idealno taktiko raznarodovanja Slovencev so leta 1927 sprejeli zakon, s katerim so v bistvu razlastili legalne lastnike in zemljo spremenili v občinsko (demanio comunale), na kateri je imel pravico užitka vsakdo, ki je živel v občini, ne glede na to, od kod se je priselil.
  • Pravica do svobodnega gibanja sicer zagotavlja vsakemu državljanu EU pravico do odhoda v drugo državo članico, iskanje dela v njej in legalnega prebivanja.
  • Država naj bi z različnimi ukrepi vzpodbujala prehod od črnega k legalnemu zaposlovanju (tudi z delnim subvencioniranjem plačevanja prispevkov, še posebej za rokodelske dejavnosti).
  • Milo rečeno, precej nenavadno je, da je preprodaja kart pri nas povsem legalno početje.
  • Status začasnega begunca jim namreč ni omogočal legalne zaposlitve.
  • Legalna odlagališča bo treba sanirati in za nekatera pridobiti še manjkajoča dovoljenja.
  • Izvajalec gradnje bo moral poslej skrbeti za to, da bodo mineralne surovine, predvsem pesek, izkopane iz legalnih in ne črnih kopov.
  • Pri nas se namreč le dva odstotka prebivalcev lahko pohvalita z legalnim orožjem.
  • Med njimi sta bila tudi Ukrajinec in Bosanec, Slovenki pa so priskrbeli legalne dokumente.
  • Delo prek servisov je namreč najcenejša legalna možnost dela.
  • Smrtna kazen je bila skozi vso človeško zgodovino legalna oblika maščevanja oblasti za zločine posameznika ...
  • Ne obstaja legalna pot za zniževanje previsoke vsebnosti SO2 v vinu.
  • Opozoril je, da trgujejo z ljudmi tako v okviru nezakonitega priseljevanja, kot tudi v legalnih okvirih, kar ne velja le za velike države, temveč tudi za Slovenijo, saj je bilo pri nas lani izdanih kar 805 dovoljenj za kabaretne plesalke.
  • Po mnenju nekaterih direktorjev dzu so (kvazi) terminske pogodbe, ki nimajo nobene zveze z borznimi terminskimi pogodbami in vrednostnimi papirji, legalno sredstvo za pridobitev deleža v nekem podjetju.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Bistro v trgovskem centru napolnjujejo sami poslovneži - ves čas so na telefonih in dvomimo, da so njihovi posli povsem legalni.
  • Nakup je bil popolnoma legalen, v pogodbi pa je bilo natančno zapisano, zakaj se grad prodaja in kakšne obveznosti imata lastnika, tedanja jugoslovanska državljana.
  • Danes lahko glasbo na spletu pridobimo na čisto legalen način, v spletnih prodajalnah glasbe.
  • Tako s sosednjimi državami neprestano poteka napol legalno trgovanje.
  • Da bi namreč resnični krivci iz svojega lastnega premoženja, ki so si ga na bolj ali manj legalne načine prigrabili, tudi poravnali dolgove, ki so jih s svojimi lumparijami ali pa nesposobnostjo naredili, je v Sloveniji prav tako eksotična misel, kot da bi si človek v podeželski gostilni naročil juho iz lastovičjih gnezd.
  • Doslej so si ob podobnih dogodkih oblasti kljub vsej prozornosti dejanj poskusili priskrbeti vsaj formalno legalne papirje.
 • po legalni poti
  • Sklenili so, da bodo uporabili tudi druge oblike pritiskov, če ne bodo mogli uresničiti svojih zahtev po legalni poti.
  • Zato ne vidim razloga zakaj nekdo, ki je ljubitelj orožja ne bi smel do le - tega priti po legalni, zakoniti poti, saj bi s tem država imela popolnejši pregled nad imetniki orožja ...
  • Na Elektru Ljubljana, tako vodja kadrovske službe Aleš Jeklič, pa trdijo, da Janša do teh podatkov naj ne bi mogel priti po legalni poti.
 • na legalen način
  • Obtoženec je še povedal, da je orožje kupil na legalen način na neki razstavi orožja v Luzernu.
  • Seveda govorimo o tistih, ki denar pridobijo na legalen način.
 • legalen in leigitimen / legitimen in legalen
  • Torej je bil sprejet sklep po demokratični poti in je zato legalen in legitimen.
  • Najbolj radikalen je bil Rudi Šeligo: Dovolj je, da pride volit za plebiscit en sam državljan, pa je izid legalen in legitimen.
  • Tudi če bi se vsi zdravniki podpisali, da hočejo delati le 16 ur skupaj, je to legitimno in legalno.
 • legalen in ilegalen
  • Izdelava in uporaba posebnih strojnih dodatkov, ki omogočajo legalno in ilegalno kopiranje programske opreme, že več let vznemirja industrijo videoiger.
  • Z legalnimi in ilegalnimi migranti, ki kot plima prodirajo v obljubljeno razvito Evropo, potujejo tudi njihovi otroci.
 • legalen in nelegalen
  • Klasična, vsakodnevna štorija o boju za denar, dediščino in konec koncev tudi za oblast z vsemi legalnimi in nelegalnimi sredstvi.
  • Osnovni cilj zakona je razmejiti legalne in nelegalne oblike dela, pri čemer naj bi upoštevali tudi izjeme v primerih samopomoči, medsosedske pomoči, humanitarne dejavnosti, odpravljanja posledic nesreč in osebnega dopolnilnega dela.
  • ... prav zdaj začenjajo preventivna predavanja o legalnih in nelegalnih drogah.
 • legalen in zakonit / zakonit in legalen
  • V četrtek zvečer so župana, ki trdi, da je vse njegovo delo legalno in zakonito, odpeljali v koprski pripor.
  • Stavka je bila stoodstotno zakonita in legalna, predpise sta kršila direktor in uprava Slovenskih železnic.
Na vrh
 
2 o pravnem sistemu; praven
legalna USTANOVA, PRAVICA ali POSTOPEK je del pravnega sistema neke države
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Naloga države in njenih služb je, da uredi legalni status ljudi, ki živijo v Sloveniji, in da poskrbi za njihovo socialno varnost.
  • Upokojenci si bomo prizadevali z vsemi legalnimi sredstvi preprečiti nezakonite posege v naše pravice in njihovo omejevanje oziroma zmanjševanje, pa če ne bo šlo drugače tudi z javnimi manifestacijami.
  • Sprožil je legalni postopek proti organizatorjem napada in pričakuje, da bodo ti kaznovani z visoko denarno kaznijo.
  • Groningenski protokol, kot naj bi se smernice za legalizacijo usmrtitev trpečih, neozdravljivo bolnih novorojencev ter tistih, ki so se rodili s hudimi okvarami, imenovale, bo postal legalni okvir za odločitev zdravnikov pri novorojenčkih.
  • Tako se izognejo situacijam, ko želijo velike države odločati mimo legalnih institucij EU, na nekih neformalnih srečanjih in pogovorih, z dogovori pod mizo.
  • Toda v urejeno liberalno predstavniško demokracijo ne sodi možnost, da ta taka skupina lahko zaustavlja postopke v najvišjih legalnih organih države.
  • Več zgledov ...
  • Poudarja, da imajo v ZDA velike korporacije vse legalne pravice posameznika, na primer svobodo govora, od zakonskih obveznosti pa le eno samo: da delujejo v interesu delničarjev.
Na vrh