WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
ladjar samostalnik
1 ladijsko podjetje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Najbolj bi lahko bila zadovoljna država, saj napovedujejo, da bo za 30-odstotni delež portoroškega ladjarja lahko iztržila vsaj 30 milijonov evrov kupnine.
  • Portoroški ladjar Splošna plovba je minulo leto končal s 24 milijoni evrov čistega dobička in 143 milijoni evrov prihodkov.
  • Posebnost pomorstva so izrazita nihanja v premoženju in tako vrednost flote portoroškega ladjarja niha med 60 in 120 milijoni ameriških dolarjev.
  • V igri je menda grški ladjar, ki je za mornarje tudi že nakazal del denarja, vendar posel še ni sklenjen.
  • Pričakujejo, da bo grški ladjar v nekaj dneh pomorščakom izplačal dolg, hkrati pa je že pristal na podpis kolektivne pogodbe.
  • Za južno transportno pot pri prevozu in pretovoru zabojnikov je zelo pomemben reden in kakovosten servis iz kitajskih oziroma azijskih pristanišč, ki ga opravljajo največji svetovni kontejnerski ladjarji.
  • Več zgledov ...
  • Tržaški sedmi pomol, naj ga upravlja kdorkoli, se mora odpreti in biti konkurenčen za vse kontejnerske ladjarje.
  • V severnojadranskih pristaniščih je prisotnih že več kot 30 kontejnerskih ladjarjev, ki ponujajo linijske servise do azijskih pristanišč.
  • Tajvanski ladjar Evergreen, ki je pred petimi leti kupil tržaško družbo, je namreč v Tarantu zgradil nov terminal in promet usmerja predvsem tja.
  • Namesto tega pa je pristaniška ustanova začela pritiskati, da naj bi v TICT vključili tajvanskega ladjarja Evergreen in družbo Sinport.
  • Prav v dneh, ko se razplamtevajo polemike o upravljanju pomola, pa uprava v tekmi z Benetkami pripravlja potrebne površine v starem delu pristanišča za sedež tajvanskega ladjarja Evergreen, ki je solastnik tržaškega Lloyda.
  • Filipčič je prepričan, da so ga posamezniki poskušali odstraniti zato, ker je javno nasprotoval prodaji deleža Splošne plovbe nemškemu ladjarju.
  • Nemški ladjar in skupina v Splošni plovbi, ki je močno povezana z deli politike, skuša spraviti podjetje v tuje roke.
  • Kot je spet poudaril, je dejanski vzrok njegovega pregona povezan s prodajo deleža Splošne plovbe nemškemu ladjarju Döhleju.
  • Ladja je bila pred 14 leti in pol zgrajena na Japonskem, doslej pa je plula pod imenom Tinita za norveškega ladjarja.
  • Po neuradnih virih naj bi bil albanski ladjar pripravljen za ladjo odšteti v celoti med 400 in 450 tisoč dolarji.
  • Kaže pa, da je to uspelo albanskemu ladjarju, ki naj bi te dni, verjetno že danes, ladjo od njega dejansko odkupil.
  • Včeraj zjutraj je novi lastnik ladje, albanski ladjar Nereida Shipping, šestim Ukrajincem izplačal 24.000 dolarjev za več kot sedem mesecev čakanja na ladji Sines in jim priskrbel letalske karte.
  • Po nakupu je švedski ladjar za vse štiri hladilnice že naročil redni remont in ureditev opreme.
  • Ladjedelnica Izola bi lahko od švedskega ladjarja zahtevala tudi plačilo drugih stroškov, vendar tega ni storila.
  • Zaradi te nejasnosti in izogibanja plačila stroškov je od sredine januarja v ladjedelnici sodno zaustavljena ladja švedskega ladjarja Holly House.
  • PORTOROŽ, 16. - Edini slovenski ladjar Splošna Plovba je na podlagi prvih ocen konsolidirane bilance minulo poslovno leto zaključil brez izgub.
  • Delničarje namreč skrbi, da se bo Luki Koper pripetila ista usoda kot jeklarski industriji in edinemu slovenskemu ladjarju Splošni plovbi.
  • Pričakovanja za letos so še slabša, saj naj bi hrvaški ladjarji letošnje leto sklenili kar s 70 milijoni dolarjev veliko izgubo.
  • Doma izdelane ladje so bile drage, predvsem pa so kredite dobivali samo in najprej hrvaški ladjarji.
  • Nekaj podobnega se dogaja hrvaškim ladjarjem, kjer ostajajo ljudje na ladjah tudi po pol leta brez plače.
  • Italijanski mediji so poročali, da se turški ladjar dogovarja o možnosti, da bi pripeljali ladjo v tržaško ladjedelnico.
  • Oči so se nato uprle še v astronomsko odškodnino, ki da jo bo zahtevala Hrvaška od turškega ladjarja.
  • Tej se bodo menda danes pridružili tudi predstavniki turškega ladjarja, ki si bodo skupaj s hrvaškimi izvedenci prvič natančneje ogledali notranjost ladje in poskušali ugotoviti vzrok požara.
  • Z razliko bo italijanski ladjar moral poravnati še druge dolgove, ki jih ima v tujini.
  • Še posebej prodorni so italijanski ladjarji, ki jim ves čas v dobršni meri pomaga država, občine in Evropska unija.
  • S pozornostjo in skrbjo pa samo za spoznanje lajšajo težave pomorščakov, ki jim italijanski ladjar dolguje za več kot 110 tisoč dolarjev plač (za več mesecev).
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Iz zavarovanja ladje je izključena škoda, ki nastane posredno ali neposredno zaradi napake ali nesposobnosti ladje za plovbo, če je zavarovanec za to vedel ali bi bil s skrbnostjo dobrega ladjarja lahko vedel in preprečil njene posledice.
  • Za škodo, nastalo zaradi napak, zaradi katerih je ladja nesposobna ali manj sposobna za dogovorjeno ali običajno izkoriščanje, ki pa jih je ladja imela že ob izročitvi zakupniku, je odgovoren zakupodajalec, razen če dokaže, da teh napak s skrbnostjo dobrega ladjarja ni mogel odkriti.
  • Ladjar mora s skrbnostjo dobrega ladjarja iz prejšnjega odstavka ravnati tudi med vsem potovanjem.
  • V floti portoroškega ladjarja bo po prevzemu (pred tem bodo ladjo temeljito pregledali v suhem doku) sedemnajst ladij, toliko let pa bo tudi njihova povprečna starost.
  • Z njenim nakupom se je skupna nosilnost flote portoroškega ladjarja povzpela na 769.000 ton.
  • Dve mlajši ladji sta dodobra pomladili floto slovenskega ladjarja.
  • Več zgledov ...
  • Splošna plovba pa poleg tega s svojimi posadkami upravlja še pet ladij, ki so last tujih ladjarjev.
  • Spremeniti pa bi morali tudi pomorski zakonik, ki bi dovoljeval vpis ladij tujih ladjarjev v slovenski ladijski register.
  • Poleg tega bi morali spremeniti pomorski zakonik, ki bi dovoljeval vpis ladij tujih ladjarjev v slovenski ladijski vpisnik,« je dejal Bandelj.
  • Določb tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost ladjarja, ni mogoče s pogodbo spremeniti v škodo prevoznega upravičenca.
  • Če v pogodbi ni določena posebna vsota za zavarovanje odgovornosti ladjarja, se šteje da je njegova odgovornost zavarovana na enako vsoto kot ladja.
  • Postopek o predlogu za ustanovitev sklada za omejitev odgovornosti ladjarja se konča z umikom predloga pred izdajo sklepa.
  • Seveda med temi zastopniki znanih svetovnih ladjarjev ni manjkalo konkurenčnega boja, polnega najbolj nizkih prijemov in zvijač pa tudi prenekatere manjše ali večje goljufije.
  • Vpleteno naj bi bilo tudi sodišče v Kopru, ki je ovrglo vse pritožbe, njegova predsednica pa je žena odvetnika Gregorja Velkavrha, zastopnika nemškega ladjarja.
  • Pri nas je zastopnik ladjarja Costa Crociere podjetje Adonis – Cruise $amp; Ferry center.
  • Pobudnik širitve seznama podjetij, pri katerih naj bi šlo za sporno oškodovanje državnega premoženja, meni, da je bilo v postopku privatizacije ladjarja storjenih veliko nepravilnosti.
  • Problem v sindikatu ni proces privatizacije ladjarja, temveč neodgovorno in škodljivo upravljanje sindikalnega denarja, brez slehernega nadzora, ter vrsta kriminalnih dejanj pri vodenju tega sindikata.
  • Poudaril je, da bo slovenska država v procesu privatizacije slovenskega ladjarja v njem ohranila dobro četrtino lastništva, s tem pa tudi sedež podjetja v Portorožu.
  • Zadeva je na sodišču, kjer ugotavljajo, ali je za požar kriva ladjedelnica ali posadka ladjarja.
  • Posadka slovenskega ladjarja je včeraj v pristanišču Fujairah (Združeni arabski emirati) v lastništvo prevzela mlajšo rabljeno ladjo za prevoz razsutih tovorov, ki so jo že krstili za Lipico in bo namenjena prevozu razsutih tovorov v prosti plovbi.
  • Posadka slovenskega ladjarja (v večinski nemški lasti) je 181 metrov dolgo in 30 metrov široko čezoceanko prevzela v japonskem pristanišču Kavasaki.
  • Zato je državni zbor sprejel zakon o sanaciji ladjarja, s katerim je država namenila sanaciji 75 milijonov dolarjev, Splošna plovba pa je ostala dolžna Banki Koper 28 milijonov dolarjev.
  • Pokazalo se je, da je imela nekdanja uprava Splošne plovbe, ki jo je tedaj vodil Aldo Krejačič, vendarle prav, ko je leta 1995 prepričala državne organe in državni zbor, da so sprejeli zakon o sanaciji ladjarja.
  • Vprašanja se nanašajo na čas sanacije slovenskega ladjarja Splošna plovba, ko je vlada prevzela odplačilo dela dolga ladjarja v višini 75 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je posledično sanirala in privatizirala tudi Banko Koper.
  • Izvedejo tudi vse formalnosti v zvezi s postopki in dokumenti za carinjenje blaga (carinsko posredovanje) ter postopke z agentom ladjarja za pomorski prevoz.
  • Informacijski tok o blagu poteka torej med agentoma nekega ladjarja, ki delujeta v dveh pristaniščih, ne pa med samimi pristanišči.
  • Peter Kern je direktor Maerska Adrie, ki je neposredni agent danskega ladjarja Maersk Line v Sloveniji, sodi pa v krovno skupino A. P. Moller-Maersk, ki jo sestavlja sedem podjetij.
  • Največ prometa je bilo ustvarjenega z delnicami ladjarja Atlantska plovidba, ki se je podražil za 3,25 odstotka.
  • Kupci so najbolj posegli po delnicah ladjarjev, ki so se podražili za skoraj petino svoje vrednosti.
  • Med take sodijo tudi delnice ladjarjev, ki so po padcu cen prevozov razsutega tovora postale osmoljenec tedna.
  • Prodajo okoli 30-odstotnega deleža ladjarja sta v kratkem napovedala paradržavna sklada.
  • Na dnevnem redu pa ni vprašanje izteka mandata upravi Egona Bandlja, ki sovpada s koncem junija in rokom za prodajo okoli 30-odstotnega deleža ladjarja.
  • V kratkem naj bi se v Slovenski odškodninski družbi in Kapitalski družbi odločili, kateremu od treh ponudnikov bodo prodali 30-odstotni državni delež ladjarja.
  • Na moskovskem letališču jih bo zelo verjetno pričakalo dodatno število » predstavnikov « ladjarja, z njimi fizično obračunalo in jim pobralo denar.
  • Ladja je 120 metrov dolga, predstavnik ladjarjev pa ni želel razkriti narodnosti ladijske posadke.
  • V Mestni občini Koper namreč čakajo na ponovno snidenje s predstavniki ladjarja, kar naj bi se zgodilo že v začetku prihodnjega leta.
  • Združenje ladjarjev šteje 13 članov, ki imajo v lasti 256 ladij s skupno nosilnostjo 3,5 milijona ton.
  • Štiri leta pozneje je združenje svetovnih ladjarjev v poročilu ocenilo primanjkljaj na okroglih 40.000 delovnih mest.
  • Na najbolj osnovni ravni, združenja ladjarjev, ladijskih družb in lastnikov ladij ter mednarodni pomorski organi objavljajo praktična priporočila in navodila, kako naj posadke preprečijo piratske napade in tudi načine odzivanja, če do piratskega napada vendarle pride.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • S pozornostjo in skrbjo pa samo za spoznanje lajšajo težave pomorščakov, ki jim italijanski ladjar dolguje za več kot 110 tisoč dolarjev plač (za več mesecev).
  • Hrvaški mediji poročajo, da posadki zmanjkuje hrane, ladjar pa naj bi jim dolgoval skoraj 40.000 evrov.
  • Razen poveljnika in prvega častnika so se člani posadke tudi pritožili, da niso prejeli plače že od sredine marca, skupno jim ladjar dolguje okrog 50 tisoč ameriških dolarjev.
  • Šest Ukrajincev trdi, da je na ladji pet mesecev in da jim ladjar dolguje 60 tisoč do največ 80 tisoč evrov.
  • Očitno zelo lojalni pomorščaki so pristali, da sprejmejo ponudbo za izplačilo dveh plač in sodnih stroškov, čeprav jim ladjar dolguje izplačilo že za več kot šest mesecev.
  • Danes so plovba oziroma njene hčerinske družbe resda lastnice ladij, vendar se zdi, da jih obvladuje hamburški ladjar.
  • Več zgledov ...
  • Dodaja, da Pomorsko družbo zdaj obvladuje nemški ladjar, ki je po njegovem mnenju s pomočjo uprave Splošne plovbe oškodoval pomorščake in od njih pod ceno odkupil več kot polovico delnic.
  • Nemški ladjar je sicer že prej obvladoval dobro petino Splošne plovbe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Ladjar vlačilca se lahko dogovori za vlečeni prevoz tovora s svojo ali tujo ladjo.
  • Ladjar vlačilca nima pravice do nagrade za reševanje, če iz pogodbe izhaja, da obsega vlečnina tudi nagrado za reševanje.
  • Če vlačilec vleče plovilo, ki nima posadke, mora ladjar vlačilca z običajnimi ukrepi skrbeti, da ostane sposobnost vlečenega plovila v stanju, v kakršnem ga je sprejel v vlečenje.
  • V vsakem primeru domnevno neupravičenega zadržanja ali zamude ladje nosi dokazno breme lastnik ali ladjar ladje .
  • Za razliko od opredelitve v Zakonu delovnih razmerjih, se kot delodajalec po tem zakonu šteje tudi ladjar ladje , ki je vpisana v slovenski ladijski register.
  • Poveljnik ali ladjar ladje v nevarnosti imata pravico skleniti pogodbo o reševanju v imenu lastnika stvari na ladji.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Intervju s pravilno označenimi vprašanji in odgovori je dosegljiv na spletnem naslovu v članku Povečujejo tržni delež med ladjarji v Kopru .
  • V trenutku, ko smo že mislili, da smo povezani pristanišči, se pojavi nov ladjar v Kopru .
  • V oktobrski izdaji Logistike v članku Povečujejo tržni delež med ladjarji v Kopru zaradi tehničnega spodrsljaja v zadnjem delu intervjuja na dveh mestih ni bilo jasno označeno, kaj je vprašanje in kaj odgovor.
  • PORTOROŽ Čeprav je Splošna plovba, podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu, edini ladjar v deklarirano pomorsko usmerjeni Sloveniji , o njej bolj redko slišimo.
  • To je tisoč in ena možnost, tako da se ne bi obremenjevali s tistim starim železom, obremenjujmo se rajši s tisto kvaliteto delovne sile, da rečem, kvaliteto znanja, ki jo ima ta ladjar v Sloveniji in na vseh teh trgih.
  • Luka Koper je skupaj z LTO Mestne občine Koper, zastopniki ladjarjev v Sloveniji in ob podpori STO pridobila ladjarje iz najprestižnejšega razreda skupin, kot sta Royal Caribbean in Carnival z zahtevnejšimi potniki.
  • Več zgledov ...
  • Pomembno je zato, ker je edini večji ladjar v državi .
  • Pri falconu naj bi se pred leti zapletlo pri dodatku okoli 5 milijonov težkega plačila DDV, hkrati pa so ugotovili, da bo letalo predrago, in so ga oddali ladjarjem v Združenih državah Amerike.
  • Davek na tonažo bi Splošni plovbi izenačil pogoje za poslovanje z drugimi ladjarji v državah Evropske unije, kjer davek na tonažo že imajo.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Mi se dogovarjamo z novim ladjarjem in upam, da bo v oktobru že vzpostavil novo linijo.
  • Zato se dogovarjajo z nekaterimi kontejnerskimi ladjarji, naj poskrbijo za povezavo z barskim pristaniščem, in to brez vmesnih posrednikov.
  • Vodja službe za odnose z javnostjo Luke Koper Suzana Zornada Vrabec nam je povedala, da se podjetje TICT dogovarja z več ladjarji o prevozu kontejnerjev za Trst.
  • Veliko časa je ob takem napačnem poslovanju vodstvo podjetja sodelovalo z nemškim ladjarjem Petrom Döhlejem.
  • SkySail company že sodeluje z nemškim ladjarjem Belugo in še nekaterimi drugimi podjetji pri projektu, ki ga je z 1,2 milijona evrov financirala Evropska unija.
  • Mediji so večkrat poročali, da Splošna plovba že skoraj 30 let tesno poslovno sodeluje z nemškim ladjarjem, zaradi česar ta uživa precej zaupanja pri upravi slovenskega ladjarja.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • V primeru, da poveljnik ladje, drugi člani posadke in druge osebe, ki delajo za ladjarja, odgovarjajo za terjatve iz 385. člena tega zakona, lahko omejijo svojo odgovornost v skladu s 388. do 394. členom tega zakona.
  • Osebe iz prejšnjega odstavka, ki delajo za ladjarja ali za dejanskega ladjarja, se ne morejo sklicevati na omejitev odgovornosti iz prejšnjih členov, če so škodo povzročile namenoma ali iz hude malomarnosti.
  • Za dejanja in opustitve poveljnika ladje, drugih članov ladijske posadke in drugih oseb, ki delajo za ladjarja v okviru opravljanja svojih dolžnosti, je ladjar odgovoren kot za svoja dejanja in opustitve.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Italijanske oblasti zahtevajo od ladjarja ustrezno zagotovilo, da bo varno poskrbel za odvoz ostankov z ladijskega pogorišča.
  • Naročnik izgubi pravico iz prejšnjega odstavka, ko pridobi prejemnik po določbah tega zakona pravico zahtevati in tudi zahteva od ladjarja izročitev tovora.
  • Države z zastavami ugodnosti od ladjarjev zahtevajo minimalne davke, ob tem pa tudi nadzor varnosti plovbe ni tako strog kot pod nacionalnimi zastavami.
 • ladjar  [odgovarja, ne odgovarja za škodo
  • Ladjar ne odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, ki je posledica dejanj ali opustitev oseb iz prejšnjega odstavka pri plovbi in ravnanju z ladjo.
  • Lastnik ladje in ladjar odgovarjata za škodo, ki jo povzroči ladja z onesnaženjem morja.
  • Za škodo, nastalo zaradi smrti ali telesne poškodbe potnika, odgovarjajo ladjarji iz prvega in drugega odstavka tega člena solidarno.
 • ladjarji in  [pomorščaki, trgovci
  • Socialno zavarovanje in državni pokojninski načrti niso več breme ladjarjev in pomorščakov , prispevke plačuje država.
  • Kaj pa zakonodaja, ki bi olajšala položaj ladjarjem in pomorščakom ?
  • Pomoč ladjarjem in pomorščakom
  • Z modeli trgovskih jadrnic so predstavljeni tudi njihovi lastniki in najemniki, slovenski trgovci in ladjarji, ki so plovila imeli v lasti ali zakupu.
  • Da bi zavrla napredek kolonialnega gospodarstva, je kolonistom nalagala vse večje davke, dajala je posebne pravice svojim trgovcem in ladjarjem ter začela omejevati samoupravne pravice kolonij.
  • Obiskali boste otok Hydra, ki je prava oaza miru, zelenja in veličastnih meščanskih hiš, ki so jih 18. in 19. gradili bogati trgovci in ladjarji.
Na vrh
 
1.1 lastnik ladijskega podjetja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Leta 1968 se je poročila s premožnim grškim ladjarjem Aristotelom Onassisom, ki je umrl leta 1975.
  • Tudi premožni grški ladjar Aristotel Onassis je že kot otrok razvil svojo poslovno filozofijo: zgodaj je zaslovel s pretanjenim smislom za kupčije, pogajanja in posel.
  • Njuni življenjski poti se znova združita, ko Ben pri novem raziskovanju v svojo dogodivščino vplete hčerko premožnega ladjarja, za katerega dela tudi Tess.
  • V igre je vložila ogromno prostovoljnega dela in dva milijona evrov lastnega denarja iz družinskega proračuna, ki je debel, saj je mož bogat ladjar.
  • Pregovorno najbogatejši ladjar 20. stoletja, Aristotel Onassis, je govoril predvsem o denarju in o ženskah.
  • Takrat se je že resno zapletla v ljubezensko zvezo z bogatim grškim ladjarjem Aristotlom Onassisom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dražba je bila deležna posebne pozornosti, saj letos jeseni mineva 20 let od smrti dedinje legendarnega grškega ladjarja.
  • Athina Onassis, dedinja grškega ladjarja Aristotela Onassisa, je po dolgem iskanju našla kupca za družinski otok Skorpios.
  • Athina Onassis, vnukinja in dedinja grškega ladjarja Aristotela Onasisa, je našla kupca za družinski otok Skorpios.
  • E vzdevek grškega ladjarja Onassisa - srednjeveški keltski potujoči pevec in pesnik - skandinavski drobiž - aleksandrijski verski reformator - (5)
  • KOMIK (JACQUES) VZDEVEK LADJARJA ONASSISA
  • Jahta je bila last znanega grškega ladjarja Aristotelesa Onassisa, ovekovečena s svetovno slavo in glamurjem.
  • Več zgledov ...
  • Christina Onassis je bila hčerka grškega ladjarja Arija Onassisa.
  • Oba sta se poročila s hčerkama največjega grškega ladjarja in argentinskega emigranta Livanosa .
  • Kot zanimivost pa so na draži prodajali tudi predmete, ki so nekoč pripadala Christini Onassis , hčerki grškega ladjarja, ter Cristini Ford , drugi ženi Henryja Forda.
  • Bil je ljubimec Evite Peron in številnih hollywoodskih filmskih zvezd, poročil pa se je s Tino Livanos, hčerjo grškega ladjarja.
  • V nizu bogatih dedinj je prišla prva na vrsto vitka, visoka in plavolasa Ingeborg Dedichen, hči največjega norveškega ladjarja.
  • Evgenija in Athina, hčeri grškega ladjarja Livanosa, ter obe Niarchosovi ženi so izmenično capljale za njim v snegu.
Na vrh