WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
laboratorij samostalnik
1 prostor ali ustanova
prostor ali ustanova, kjer za to usposobljeni ljudje opravljajo različne analize, poskuse ali raziskave
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Sloveniji smo v vzorec zajeli dvajset domačih in uvoženih živil, ki so jih analizirali v referenčnem mednarodnem laboratoriju v Nemčiji.
  • V kemijskem laboratoriju preiskujejo mamila, barve, avtomobilske lake, eksplozive, sledi s krajev eksplozij, vnetljive tekočine, ugotavljajo vzroke požarov, rekonstruirajo številke, odstranjene z različnih materialov, in drugo.
  • Delovno prakso v tretjem letniku učenci opravijo v zobotehničnih laboratorijih po zdravstvenih domovih in v privatni praksi, kjer se lahko kasneje tudi zaposlijo.
  • Prvi forenzični laboratorij v Evropi (in verjetno tudi v svetu) je bil ustanovljen leta 1909 v švicarski Lausanni v okviru univerze in kot univerzitetni inštitut deluje še danes.
  • Znanstveniki v raziskovalnih laboratorijih za potrebe kozmetike iščejo nove in nove učinkovine, ki bi gladile gube.
  • Centralni laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije dobil mednarodno akreditacijo za opravljane analiz vin, močnih pijač in krmil
  • Več zgledov ...
  • Proizvajalci morajo vse nove vrste eksploziva pred začetkom prodaje poslati na testiranje v neodvisne laboratorije.
  • V zastekljeni kleti pariškega muzeja Louvre stoji najsodobnejši evropski laboratorij za analizo umetnin.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zaposlena je kot vodja Laboratorija za oploditev z biomedicinsko pomočjo na Ginekološki kliniki v Ljubljani.
  • Predstojnik laboratorija je s svojimi sodelavci predstavil delovanje novih konvergenčnih telekomunikacijskih storitev, ki so rezultat dobrega sodelovanja med podjetji in fakultete.
  • Jose Ordovas, direktor laboratorija za nutricionistiko in genomiko na univerzi Tufts v Massachusettsu je prepričan, da bodo diete za hujšanje in lajšanje zdravstvenih težav, ki si jih tako radi izmenjujemo, kmalu preteklost.
  • V lanskem letu so v celoti končali prenovo laboratorija za klinično biokemijo in hematologijo ter prvo fazo prenove rentgenskega oddelka za namestitev najsodobnejše aparature, kakršna je računalniški tomograf.
  • V novi laboratorij so vložili dvajset milijonov tolarjev, v letu 1998 pa nameravajo v opremo laboratorija vložiti še deset milijonov tolarjev.
  • Na področju medicine smo uvoznik in zastopnik dveh svetovnih koncernov in sicer Agfa Health Care in Bayer Health Care in še nekaterih manjših proizvajalcev medicinske opreme in potrošnih materialov za potrebe laboratorijev in radiologije.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Biologi so v laboratoriju vzgojili umetna jajčeca.
  • Vzorce mleka v laboratoriju analiziramo glede na vsebnost maščob, beljakovin, laktoze ter število somatskih celic.
  • V biološkem laboratoriju preiskujejo slino, spermo, kri, vlakna, lase, dlake in DNK.
  • Bakterije, ki živijo v ekstremnih okoljih, je zelo težko gojiti v laboratoriju, zaradi tega o njih vemo premalo.
  • V našem laboratoriju delajo ljudje, ki imajo ogromno računalniškega znanja in izkušenj, kar je najpomembnejše.
  • Po šoli sem se zaposlil v razvojnem laboratoriju za oddajnike na Inštitutu za elektrozveze.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nerazumljivo je namreč, da so analize v različnih laboratorij za iste vzorce dale različne rezultate, zato v Pomurskih mlekarnah ne vedo več, kako naprej.
  • Kadar posumimo, da gre pri nekom za fotoalergijsko obolenje, v nekaterih primerih svetujemo testiranje v alergološkem laboratoriju.
  • Spoznali smo se s preiskavami na terenu, odvzemom vzorcev in preiskavami v laboratoriju.
  • Če nameravate vzorec tal sami oddati v analizo, se ob oddaji vzorca v laboratoriju posvetujte z odgovorno osebo, ki vam bo svetovala potreben obseg analiz.
  • Na treh bohinjskih kmetijah so sicer najprej posumili na prepovedani antibiotik v mleku, s potrditvenim testom v referenčnem laboratoriju pa so sum ovrgli.
  • Znanstveniki v laboratorijih se ukvarjamo izključno z znanstvenimi vprašanji, ki nam pomenijo izziv.
  • Več zgledov ...
  • Skupina raziskovalcev v laboratoriju za biomehaniko človeške hoje na univerzi v Calgaryju je denimo ugotovila, da bo potrebno spremeniti skorajda vse dosedanje poglede na hojo in čevlje.
  • Strokovnjaki v naših laboratorijih ves čas iščejo surovine iz narave.
  • Vzgajali so zarodke v laboratoriju, cilj raziskovalcev pa je bil ustvariti popolno človeško bitje.
  • Skupina raziskovalcev s Harvarda in Wisconsina je odkrila receptor za zaščitni antigen tako, da je gojila celice v laboratoriju s pomočjo hranilnih snovi, med katerimi je bila tudi rahlo mutagena kemikalija.
  • Živali v laboratorijih podjetij Iams in Eukanuba trpijo zaradi krutih poskusov.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Edmund skupaj z Mario v bolnišnici čaka na izvide iz laboratorija.
  • Direktor veterinarske uprave je dober teden dni po tistem, ko smo v Delu že objavili končne rezultate analiz mleka iz Posavja, v javnih nastopih poudarjal, da Vurs še ni dobil vseh potrditvenih rezultatov iz referenčnega laboratorija.
  • Kaj je pomorilo čebele, bomo zvedeli v sredo, ko bodo prišli rezultati analiz iz italijanskega laboratorija
  • To je odprlo novo področje raziskav in znanstveniki iz laboratorijev po vsem svetu so dokazali, da so rastline sposobne zaznavati dogajanje v bližnji in celo zelo oddaljeni okolici.
  • Strokovnjaki iz Vichyjevih laboratorijev priporočajo, da roke negujete z njihovo kremo Lipidose, ustnice pa z balzamom Nutrilogie.
  • Ameriški raziskovalci iz laboratorija Sandia National Laboratory so razvili računalniški zaslon z doslej največjo ločljivostjo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Učenci so bogatejši za sodobno opremljene specializirane učilnice oziroma laboratorije za fiziko, kemijo in likovno vzgojo, novo kuhinjo z jedilnico, veliko in malo telovadnico ter knjižnico.
  • Kasneje je postal predavatelj na dunajskih realkah, hkrati pa je volontersko delal v laboratorijih za organsko kemijo, kjer se je posebej zanimal za koloidne raztopine.
  • V Laboratoriju za modeliranje, simulacijo in vodenje na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani se že dobri dve leti ukvarjajo z robotskim nogometom.
  • S prenovo in razširitvijo je novomeška območna enota pridobila sodoben laboratorij za diagnostiko, ki je eden sedmih takih laboratorijev v okviru Veterinarskega zavoda v Sloveniji.
  • Edini mednarodno priznani laboratorij za analizo krvi je Inštitut za sodno medicino
  • Policisti o storilcu še zbirajo informacije, za kakšno eksplozivno telo je sploh šlo, pa bo pokazala analiza v laboratoriju za forenzične preiskave.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Možgansko tkivo so poslali v laboratorij v Torinu, izide novih testov pa pričakujejo v torek zvečer.
  • Najdbe so odnesli v laboratorij in ugotovili, da gre za staro slušalko, ki je nekoč najbrž pripadala walkmanu, ter odsluženo baterijo.
  • Skupina aktivistov za boj proti mučenju živali vdre v vladni laboratorij, da bi osvobodila najrazličnejšim poskusom podvržene živali.
  • Inšpektorji so zbirali vzorce in jih pošiljali v različne laboratorije v ZDA in v Evropo.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Vse hitreje iz laboratorijev prihajajo nova odkritja, ki bodo v veliko pomoč pri nujnih primerih, kjer bolnik potrebuje pravo pomoč čim hitreje.
  • Nevarne afriške čebele so pred štirimi desetletji pobegnile iz brazilskih laboratorijev
  • Doslej najhujši primer okužbe z vraničnim prisadom je bil leta 1979 v Sovjetski zvezi, ko je bakterija ušla iz vojaškega laboratorija v Sverdlovsku.
  • Američani so Kitajce pred kratkim obtožili, da so iz njihovih vojaških znanstvenih laboratorijev ukradli podatke o nevtronski bombi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V začetku šestdesetih let je ustanovil palinološki laboratorij in se posvetil preučevanju zgodovine gozdne vegetacije v Sloveniji.
  • Zaradi vse večje veljave biotehnologiji želijo v prihodnje zgraditi tudi bolj moderen laboratorij, v katerem bodo imeli možnosti za raziskovalno delo.
  • Približno 15 odstotkov denarja se je fakulteta namenila zbrati sama: s pomočjo sponzorjev naj bi opremila laboratorije.
  • V kleti novega prizidka bodo uredili laboratorij in fizioterapijo, v pritličju otroški in šolski dispanzer, v prvem nadstropju pa splošne ambulante.
  • Španski laboratoriji slovijo kot najboljši na svetu, slovenski izvedenci pa bodo, kot je povedal But, v kratkem obiskali laboratorij v Španiji, ker se naša država odloča za nakup opreme za potrebe laboratorija, ki ga bo zgradila v okviru projekta Phare.
  • Mlekarski inšpektorji bodo obiskali tudi kmetije ter si ogledali distribucijo mleka in laboratorije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Lani so vložili veliko denarja v opremo za laboratorij in zobno tehniko ter v računalnike.
  • Veterinarski zavod, ki deluje v kar sramotno neprimernih in utesnjenih prostorih ob Lendavski cesti, se je namreč s soboško občino že dogovoril za nove prostore za laboratorij in upravne prostore.
  • Ker gre za vinogradniško območje, so si zavod in tudi vinogradniki še posebej prizadevali za koncesijo za vinski laboratorij, pri čemer pa so naleteli na precej nasprotovanj.
  • Napisala mi je kup napotnic za razne laboratorije, in obljubila, sem da se vidiva prihodnji teden, ko pridejo izvidi.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Ta postaja s človeško posadko bo služila kot znanstveni laboratorij, kot postaja za vzdrževanje in popravilo drugih vesoljskih plovil, kot konstrukcijska baza, iz katere bodo
  • Če bi ga premišljeno uporabili, bi Hong Kong lahko služil kot laboratorij za politične spremembe na kopnem.
  • V ta namen je bila iz stekla in aluminija narejena posebna piramida, ki naj bi služila kot raziskovalni laboratorij.
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  •  [nadzor nad laboratorijem
  • V laboratoriju imajo vzpostavljen sistem kakovosti storitev v skladu s standardi SIST EN 45001, ki so osnova za akreditacijo in nadzor nad laboratoriji.
  • Poleg tega na ministrstvu napovedujejo strožji nadzor nad laboratoriji, zmanjšanje števila laboratorijev, ki bodo lahko pregledovali brise, in strožje pogoje za pridobitev dovoljenj.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • V sodelovanju z našim biotehnološkim laboratorijem in z veliko pomočjo naše genske banke bomo s križanji skušali vzgojiti odporne sorte tako visokih kot tudi nizkih fižolov.
  • Pomembna novost je nastanek več multimedijskih izobraževalnih projektov za izobraževanje na daljavo, ki so nastali v sodelovanju z laboratorijem za elektrotehniko Fakultete za elektrotehniko (LTFE).
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Mi sodelujemo z dvema laboratorijema na Baylor College of Medicine, kjer raziskujejo nekatere primitivne organizme.
  • Da bi meritve opravili karseda kakovostno in strokovno, smo pri izvedbi teh meritev sodelovali z laboratorijem za grafiko pri Fakulteti za računalništvo iz Ljubljane.
 • laboratorij pod vodstvom [...]
  • Krkina zgodba se je začela pred 50 leti z ustanovitvijo farmacevtskega laboratorija pod vodstvom mag. Borisa Adrijaniča.
  • Pred leti, ko McLaren še ni imel tako velikih težav v formuli 1, so bile zelo glasne govorice, da v njihovih laboratorijih pod vodstvom Gordona Murraya, nekdaj genialnega konstruktorja formule 1, nastaja najhitrejši avto na svetu.
Na vrh