WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kršiti glagol
1 ravnati v nasprotju s pravili
če ČLOVEK, ORGANIZACIJA, DOKUMENT ali DEJANJE s svojim ravnanjem oziroma vsebino krši PRAVILO ali DOGOVOR, ne ravna oziroma ni v skladu z njim
  • kaj se krši
  • kdo/kaj krši kaj
  • kdo/kaj krši kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • S pregledom omarice ali torbe brez njihove vednosti se krši njihova pravica do zasebnosti.
  • Hrvaška vlada krši tudi evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR.
  • Zakon krši pravico otroka do očeta in identitete.
  • Zatrdila je, da sodišče s svojim ravnanjem krši osnovne človekove pravice do obrambe in da dvomi o njegovi nepristranskosti.
  • Ker pa takšno početje krši vrsto zakonov, pospešuje nasilje in povzroča nestrpnost, zastruplja že tako nezdravo družbeno ozračje, državljani pričakujejo od svoje države, da bo zaščitila pravni red.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Z gradbenimi posegi so grobo kršili določila o varovanju kulturne dediščine.
  • Če bo delavec huje kršil svoje pogodbene obveznosti, mu bo delodajalec lahko odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, ki pa jih bo moral tehtno utemeljiti.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ker so ljudje morali kršiti zakon, če so hoteli preživeti, so vsi živeli v strahu in ni jih bilo težko nadzorovati.
  • Sindikati od podjetja zahtevajo, da neha kršiti Kolektivno pogodbo za lesarje in podjetja ter plačni sistem.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Tajno glasovanje je pravica, ki se je ne sme kršiti s tem, da se kogarkoli sili v javno izjavljanje, kako je glasoval.
  • Ministrstvo pa seveda ne more kršiti osnovnih razpisnih pravil, ki so za vse prijavitelje enaka.
 • kršiti javni red in mir
  • Posameznike, ki so kršili javni red in mir, in organizatorja shoda bodo policisti prijavili sodniku za prekrške, kot pravi uradno sporočilo policije.
  • Iz poročila policije izhaja, da je občan na športnem stadionu kršil javni red in mir in ni hotel pokazati osebnega dokumenta.
Na vrh