WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kronika samostalnik
1 pregled nedavnih dogodkov
kronika je časopisna, televizijska ali radijska rubrika, ki je namenjena pregledu pomembnejših nedavnih dogodkov na določenem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V jutranjih črnih kronikah beremo, da je neka vinjena ženska obračunala z možem in da so jo takoj izsledili in primerno kaznovali.
  • Poleg koristnih informacij in prenosa jutranjih kronik Radia Slovenija jutranji program radia Murski val svojim poslušalcem nudi pregled dnevnih časopisov, pregled preteklega in prihajajočega dneva, dnevni horoskop, "jutranja pisma", nasvete, ankete.
  • Nepojavljanje v družabnih in drugih tovrstnih kronikah pa običajno pomeni, da se o takem človeku tudi sicer malo piše.
  • Zaradi svoje privlačnosti je večkrat na naslovnicah revij, udeležuje se družabnih dogodkov in otvoritev novih prestižnih butičnih prodajaln, novice iz njenega ljubezenskega življenja pa polnijo strani družabne kronike.
  • Nadvse zanimiva je tokrat tudi družabna kronika, kjer boste me drugim izvedeli, kdo je prvi striptizer, ki bo plesal za ženske ob drogu.
  • Predstavljajte si, da se sami podate v atraktivni novinarski poklic, sanjate o zunanji politiki, o notranjepolitičnih komentarjih, velikih intervjujih in odmevnih reportažah, potem pa pristanete na nočni kroniki !
  • Več zgledov ...
  • Postati »junak« nočne kronike ni prav nič zabavno in privlačno, še posebej, če vse to občutiš na lastni koži.
  • Dogajanje vseh 17 dni festivala dobiva svojo informativno, kritiško in zvočno ponazoritev v 30 minutnih radijskih kronikah.
  • V mesecu dni naj bi opremili nov studio, ki bo omogočal poleg tedenskih kronik tudi prevajanje dnevnih novic.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vsak dan prinaša »Ljubljanski dnevnik« kroniko nesreč in med drugim navaja, koliko pešcev (ne vseh) so podrli kolesarji - ulični dirkači.
  • Kroniko dogodkov bodo tudi tokrat zaključili s športnimi rezultati.
  • Pozimi lahko v črni kroniki časopisov velikokrat preberemo, da je ta in ta zmrznil v kleti ali zapuščeni hiši.
  • Srečanja z znamenitimi osebnostmi, sprejemi na krovu in vsesplošno občudovanje ploveče lepotice so polnili družabne kronike časopisov po svetu.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ona gotovo ne bere grških ali latinskih pesmi, najbrž ne bere sploh ničesar razen družabne kronike v časopisu.
  • Seveda je Leonard prebiral vse policijske kronike v časopisih, zbiral gradivo o vseh pomembnejših in nerešenih primerih ter fotografije pobeglih zločincev.
  • Mogoče je to skrajnost, ki jo človek komaj doume, ampak če berete vsakdanjo kroniko v časopisu, kdo je koga ubil, zakaj oče hčer itn., potem vidite, da je tega v resnici zelo veliko.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ulrich Wickert bo imel spet dovolj gradiva za svojo večerno skrajnodesničarsko kroniko dneva.
  • V eksplozivnih makedonskih razmerah ne bo presenetila prav nobena odločitev tožilstva, bi pa odločitev tega organa, da začne kazenski postopek, za vso regijo pomenila dosti več kot le gradivo za črno kroniko.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Pogled se ji je ustavil na strani s črno kroniko.
  • Slušalko je držala med ušesom in ramenom, da je lahko hkrati listala po časopisu in našla stran z mestno kroniko.
  • O teh poročamo na strani z družabno kroniko, svoje sprevode pa so pripravila različna društva v tako rekoč vsaki vasi in malo večjem naselju.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Policijski minister je pripravil sprejem ob dnevu državnosti in nanj povabil urednike kronik, izbrane novinarje in precejšnje število državnih uradnikov.
  • Pred dobrim letom sem se prijavil na razpis za urednika kronike pri regionalnem časopisu, prepričan, da s svojo diplomo iz filozofije in umetnostne zgodovine nimam nobenih možnosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zločin jo je zanimal že od nekdaj in že kot punčka je z velikim zanimanjem prebirala časopisne kronike.
  • Vsi vesoljci, ki trdijo, da je trava pri nas že skoraj legalizirana, naj se vrnejo v svojo alternativno realnost ali pa naj si preberejo katerokoli črno kroniko.
  • Vsak dan beremo črno kroniko prometnih nesreč, v katerih so mnogokrat žrtve tudi osnovnošolci na poti v šolo ali domov ter v prostem času.
  • Treba pa je upoštevati, da je Slovenija država s samo dvema milijonoma ljudi, ki se skoraj vsi poznajo; če berete družabno kroniko v Nedelu, vidite, da je vsa Slovenija sorodstveno in prijateljsko prepletena.
  • Danes britanska kraljeva družina stalno polni družabne kronike z zgodbami o ločitvah in razvezah, vendar razveze niso več tako usodne za politiko.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V jutranjih črnih kronikah beremo, da je neka vinjena ženska obračunala z možem in da so jo takoj izsledili in primerno kaznovali.
  • Že vso zimo beremo v kroniki, kako vozniki včasih tudi do smrti povozijo pešce, ki hodijo ob cesti.
  • Pri Hopla bomo v prihodnje začeli odkrivati novo slovensko družabno smetano, nove junake, ki se bodo znašli v družabnih kronikah naših časopisov in revij.
  • Kot pevec in vodja skupine se pogosto pojavljate v družabnih kronikah.
 • na straneh kronike
  • Se pa naši parlamentarci večkrat znajdejo na straneh kronike tudi zaradi vožnje pod vplivom alkohola.
  • Poslanec se je s svojo prigodo najprej pojavil na straneh kronike, zdaj pa obvladuje že prve strani.
  • Med ukradenimi in okradenimi se na straneh kronike poleg avtov, zlatnine in avdio opreme znajdejo tudi umetniška dela.
  • Na straneh kronike najpogosteje poročamo o prometnih nesrečah, prevečkrat tudi o gorskih, redkeje pa o nezgodah pri delu, smučanju ali celo sankanju.
Na vrh
 
2 zapis preteklih dogodkov v kronološkem zaporedju
kronika je zapis preteklih dogodkov, predvsem zgodovinskih, v vrstnem redu, v katerem so se zgodili
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Gre za nekakšno avtobiografsko romansirano kroniko, ki ni le suhoparno opisovanje dogodkov, ampak literatura v vsej svoji žlahtnosti.
  • Zgodba, ki je nekakšna romansirana kronika in se dogaja v prvi polovici 19. stoletja, je tudi pričevanje ljubezni do Krasa in Trsta.
  • Veliko zanimivega je izvedel iz župnijskih kronik pa seveda iz pogovorov z ljudmi.
  • Glavni vir podatkov mu je bila skromna in površna župnijska kronika, pisana od leta 1881 dalje.
  • Farani so namreč v cerkvenem zvoniku že dolga leta pogrešali manjši zvon, kajti v ohranjeni župnijski kroniki je zapisano, da so nekdaj v vaški cerkvici zvonili trije zvonovi.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Pisec objavlja odlomke iz Kronike župnije sv. Križ od leta 1853 dalje s krajšim pregledom cerkva v posameznih vaseh.
  • Zadolžen je, da bi kar največ podatkov iz kronike cerkve zbral za omenjeni bilten.
  • Pisec je po vsej verjetnosti črpal podatke iz kronike samostana, ki je tedaj še bila v samostanu.
  • Nekaj ohranjenih podatkov iz šolske kronike do leta 1939 priča, da na šoli ni bilo pevskega zbora in tudi ne šolske prehrane.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V zadnjih sto letih so našli številne sumerske plošče žalostink, vendar nikjer ni omenjeno vojskovanje - tema, ki so jo sumerski pisci kronik sicer pogosto obravnavali.
  • Za Belokranjce je pomemben kot pisec kronike adlešičke fare, predvsem pa kot zbiratelj ljudskega izročila, ki ga je objavil v dveh knjigah "Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada".
  • Pisanje kronike je imel naš župnik za početje posebnega pomena.
  • Zvonko Rus se je lotil pisanja kronike mesta Metlike.
  • V tretjem delu kronike o Henriku VI. se dvor Smrti radodarno in do kraja odpre.
  • Zato bo toliko bolj zanimiv drugi del kronike, ki bo zajel čas od druge svetovne vojne pa do danes, izšel pa bo konec novembra.
  • Več zgledov ...
  • V prvem delu kronike namreč seže v zgodovino daleč nazaj in bi verjetno tisto s turškim vpadom v Mozirje gotovo zapisal, če bi kje takšne podatke zasledil.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Prvi zapis v kroniki vrtca sega v leto 1952, ko je v Žalcu deloval en oddelek v okviru osnovne šole.
  • Iz nekega zapisa v starih kronikah izvemo, da je uradni odličnik v letu 1749 zelo rad hodil na predpustne plese in bil v januarju in februarju kar sedemkrat na predpustni zabavi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Nadaljevali bodo z zbiranjem gradiv za kroniko celjskega kluba, posodobili bodo svojo spletno stran in ob okrogli obletnici izdali poseben bilten.
  • Že dalj časa pa zbiram gradivo za Kroniko Ljubljane od leta 1900 dalje.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Med pomembnejšimi prispevki, ki bodo kot trajni pomniki ostali kraju tudi tedaj, ko bo zazrt predvsem v svojo prihodnost, pa bo dokumentarni film o zgodovini kraja, kronika z naslovom Jako stara vas na Goriškem je Solkan.
  • Eden najzgodnejših znanih primerov poltergajsta je zabeležen v kroniki z naslovom Annales Fuldenses iz leta 858 n. š., zgodil pa se je na kmetiji v kraju Bingen ob reki Ren.
  • Vsako leto z literarnimi prispevki sodelujem v Likusovem zborniku, napisal sem tudi kroniko z naslovom Poljčane pred vojno.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Na šoli, kjer je službovala, je pripravljala ob praznovanju novega leta in osebnih praznikov profesorjev šaljive kronike v verzih in literarne večere.
  • Zavzemal se je za temeljito obnovo in povečavo šolskega poslopja, krajani pa smo mu večkrat zaploskali tudi kot igralcu zahtevnih vlog na domačih odrskih deskah, ali pa kot režiserju in piscu krajevnih kronik v verzih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V soboto ob 18. uri pa se v semiškem kulturnem domu obeta predstavitev Kronike župnije Semič.
  • Pripomogli smo tudi k izdaji kronike župnije Ribnica ob 130 - letnici ribniške cerkve.
  • Ob tej priložnosti so lahko obiskovalci prisluhnili tudi kroniki društva vse od ustanovitve leta 1924 do današnjih dni.
  • Pregledali so pol stoletja staro kroniko društva, sprejeli pa tudi plan dela za letošnje leto.
  • Kronika društva zajema vse požare na tem območju v večstoletni zgodovini.
  • Knjiga je neke vrste kronika dogodkov, ki so se zgodili v preteklem stoletju v Celju.
  • Več zgledov ...
  • Novembrska izdaja Central European prinaša desetletno kroniko dogodkov na finančnem področju v srednji Evropi s priznanji najboljšim finančnim inštitucijam.
  • Ob jubileju društva bodo izdali publikacijo ter pripravili priložnostni poštni žig, v načrtu pa je tudi sofinanciranje tiska kronike Metlike prof. Zvonka Rusa.
  • Ob tej priložnosti bo izšla tudi krajša kronika mesta, v njej bodo predstavili razvoj središča Slovenskih goric v zadnjih desetih letih.
  • V črno kroniko mesta pa se je vpisalo leto 1680, ko je kuga pomorila skoraj 500 ljudi, skorajda polovico mestnega prebivalstva.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • V četrtek je bila slavnostna seja, na kateri je bila podana kronika o delovanju društva.
  • Ta film je dramatizirana kronika o začetku uničevanja ameriških staroselcev.
  • Pripravljajo tudi kroniko o razvoju društva in nov prapor za gasilsko mladino.
  • Z odpravo je želel ustvariti kroniko o ekosistemu afriških gozdov, še preden je vanje posegel človek.
  • V ribniškem rokometnem klubu bodo čez tri leta pisali kroniko o polstoletni zgodovini društva, ki je v tem času doživljalo vzpone in padce.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Zanimivo je prebirati kroniko Belokranjskega muzeja, kjer se najprej poučimo o začetkih, o tem, kako in kdaj je muzej nastal, kdo ga je ustanovil, kje je imel svoje prostore.
  • V soboto je bila slavnostna seja, na kateri so med drugim prebrali tudi kroniko 90 - letnice delovanja.
  • Dvajset minut čez 23. uro bodo prebrali kroniko iztekajočega se leta 2001, ob 23.40 pa razglasili naj občana leta 2001.
  • V preteklosti so pevski zbori vestno pisali kroniko svojega dela in nastopov.
  • Po drugi svetovni vojni so učitelji začeli pisati redno šolsko kroniko, v kateri se je nabralo veliko zanimivosti.
  • Za gasilsko društvo je napisal celo kroniko, ki bo kmalu izšla v knjižici.
  • Več zgledov ...
  • V prvih dveh mesecih letošnjega leta smo gozdarji pregledali in ocenili delo v preteklem letu, uredili evidence in arhive in napisali gozdne kronike.
  • V zadnjih letih je izdal dve družinski kroniki.
  • Postala je že kar navada, da podjetja, društva, šole ali druge organizacije ob takšnem dogodku izdajo kroniko v natisnjeni obliki.
  • Na proslavi sta voditeljici programa na kratko predstavili kroniko delovanja društva.
  • Glavna junakinja je črnka Martha, katere spomini predstavljajo edino obstoječo kroniko holokavsta ameriške družbe.
  • Zadnje čase nas obiskujejo tudi tisti, ki pripravljajo razne kronike manjših krajev, tudi kakšno zgodovino gasilcev, raznih društev in podobne priložnostne edicije.
  • Upravni odbor naj odloči, kdo bo vodil kroniko Društva.
  • V šoli so za začetek šolstva v Stopičah določili leto 1900, ko so v šoli začeli voditi šolsko kroniko.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nato pa so se odločili za zidavo novega doma, so med drugim zapisali v bogati društveni kroniki, ki so jo izdali ob 50 - letnici delovanja.
  • Ob dnevu mrtvih pa se spominjamo njegovih zadnjih zemeljskih dni, njegovega pogreba, kakor je ostal zapisan v kroniki tistega časa.
  • Kot je zapisano v kroniki, so 6. maja pred 110 leti ustanovili Prostovoljno gasilsko društvo Cezanjevci.
  • Njegova smrt je zabeležena v župnijski kroniki v njegovi rojstni župniji Kallham pod datumom: 5. junij 1940 ob 11. uri in 55 minut.
  • Eden najzgodnejših znanih primerov poltergajsta je zabeležen v kroniki z naslovom Annales Fuldenses iz leta 858 n. š., zgodil pa se je na kmetiji v kraju Bingen ob reki Ren.
  • Kot piše v takratnih kronikah, so umirali kot muhe.
  • Več zgledov ...
  • Leta 1933 so našo občino, piše v kroniki, odpravili, in od takrat naprej smo del občine Dravograd.
  • "Krajevni šolski odbor nabavlja šolske potrebščine za vse otroke ", piše v telški šolski kroniki tistega časa.
  • Dne 14. septembra se je, kot beremo v kroniki frančiškanskega samostana, od Kostanjevice poslovilo veliko število slovenskih vernikov.
 • kronika iz  [x stoletja
  • Potreben je raketni pogon, ki je prvič opisan v kitajskih kronikah iz 13. stoletja.
  • Prvi zapisi o Romih v Srednji in Vzhodni Evropi so zapisani v poročilih v mestnih kronikah iz 14. stoletja.
 • kronika za leto  [x
  • In kaj lahko med drugim preberemo v kroniki za leto 1989?
  • Ko bo nastajala kronika za leto 2003, bodo morali kronisti omeniti dva dogodka z nenavadnim skupnim imenovalcev.
  • Kroniko za šolsko leto 1941/42 je napisal novi začasni upravitelj Alojz Nečimer.
 • kronika iz leta  [x
  • Šolska kronika iz leta 1819 tako prinaša podatek, da so prvo učilnico uredili kar v stari cerkovnikovi hiši, kjer je stanoval tudi učitelj.
  • Sredi mehke gričevnate pokrajine leži mesto Suzdal, prvič omenjeno v kroniki iz leta 1024.
Na vrh
 
črna kronika
novica s pregledom tragičnih dogodkov, nesreč in kriminalnih dejanj
 • Kdor zadnje čase prebira strani črne kronike, je lahko upravičeno zgrožen.
 • V šestih dneh smo na straneh črne kronike objavili tri smrtne delovne nesreče.
 • Mar se nam ob današnjem prebiranju časopisnih črnih kronik zatika predvsem zaradi seštevka žrtev?
 • Normalni ljudje in vozniki se bomo pač morali spet navaditi na črno kroniko, še posebno ob koncu tedna.
 • Do tistega dneva smo po radiu le redko poslušali novice iz črne kronike.
 • Zgodbe iz črnih kronik so včasih tako tragične, da lahko človek komaj verjame, kaj vse smo ljudje sposobni narediti.
 • Več zgledov ...
 • Med včerajšnjimi dogodki iz črne kronike izstopa prometna nesreča na primorski avtocesti.
 • Ker je država tako malomarna, jih je res ogromno in med njimi mnogo takih, zaradi katerih v črnih kronikah prebiramo o goljufijah pri nakupih stanovanj in hiš.
 • Ljudje so pod vtisom teh negativnih, sporadičnih izkušenj, o katerih prebirajo v črni kroniki, zmotno prepričani, da je prostitucija leglo kriminala.
 • Pred kratkim smo v črni kroniki prebrali, da je bil fant, ki je posilil osemnajstletnico, obsojen na leto in pol zapora.
 • Pred kratkim ste se vi in vaša družina znašli sredi škandala, ime vašega soproga se je začelo pojavljati v črnih kronikah.
 • Če pa bi bilo res vse v redu, se šola ne bi znašla v črni kroniki...