WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
kriti
1 poravnati stroške
če ČLOVEK ali USTANOVA krije STROŠKE česa, zagotovi dovolj denarja za plačilo
  • Ker jim založba noče kriti stroškov potovanja, Bob plača prevoz, bivanje in ozvočenje sam.
  • Občina enostavno nima zakonske podlage, da bi podjetjem krila izgubo.
  • Če delodajalec krije dodatno zdravstveno zavarovanje, se zna zgoditi, da ima dostop do podatkov o zdravilih, ki nam jih je predpisal zdravnik.
  • Zavarovalnica naj bi po uvedbi liste referenčnih cen krila zavarovancem le najnižjo ceno zdravila na trgu, izbiro morebitnega dražjega istovrstnega zdravila pa bo moral zavarovanec kriti sam ...
  • Razliko do polnih plač bomo krili iz proračuna.
  • Po novem zavarovalnica odstranjevanja bradavic več ne krije iz vašega zavarovanja.
  • Vse to morajo namreč samozaposleni kriti iz svojega žepa, če si to sploh lahko privoščijo.
  • Kolikšna bo škoda zaradi zadnje okvare motorja, ki so ga zamenjali na rimskem letališču, še ni znano, niti še ne vedo, ali jo bodo lahko delno krili z zavarovanjem, oziroma ali bo odgovornost za okvaro prevzel proizvajalec.
  • Stroške postopka je doslej krilo zdravstveno zavarovanje, medtem ko se jih je invalidsko zavarovanje elegantno znebilo - čeprav gre za oceno delazmožnosti, ne pa za oceno zdravstvenega stanja bolnika.
  • Žal materam, ki ne dojijo, zavarovalnica ne krije bivanja.
  • Ponekod krije stroške delodajalec, drugod država, največkrat pa gre za kombinacijo obojega.
  • Ker sponzor Tuš krije vse stroške koncerta, bodo ves izkupiček od vstopnic namenili zambijskim otrokom (gre večinoma za sirote, katerih starši so umrli za aidsom).
  • Pri slednjem pacient biva v zdravilišču, v prvem primeru pa pacient dnevno prihaja v zdravilišče na terapije oziroma mora stroške bivanja v celoti kriti sam.
  • Potne stroške ter stroške nastanitve bo zmagovalcu ter spremljevalcu v celoti kril MICROSOFT.
  • Med drugim so sprejeli sklep, da se na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta izguba iz leta 1997 v višini 230.162.750 tolarjev krije v breme prostih rezerv družbe.
  • V ambulanti so prijazno pojasnili, da bolniki iz Mestne občine Ljubljana ne plačujejo, ker občina po pogodbi krije »nadstandardne« stroške.
  • Subvencije večinoma krijejo 50 odstotkov stroškov pomoči.
  • Novo asfaltiranje ceste je finančno kril Republiški sklad za ceste, gradnja in financiranje pločnikov pa gre v breme občine in KS ...
  • Stroške prevoza bodo morali kriti starši.
  • Kseniji Krapež so jih podarili 300.000 in ji tako pomagali kriti stroške operacije, ki jih ZZZS ne plača.
  • Razliko nameravajo kriti z zadolževanjem in z denarjem, ki ga niso porabili lani.
  • Zavarovalnica lahko krije dejanske stroške, vendar do določenega zneska.
  • V KC teh stroškov sami ne morejo več kriti, ker imajo iz prejšnjih let 4 milijarde primanjkljaja, lanski je znašal dobro milijardo in pol.
  • Sevniško kopališče z olimpijskim in otroškim bazenom ne zmore samo kriti vseh stroškov.
  • Tega računa noče kriti nihče; avtor ali založba tega ne moreta (sta pač postavljena v tržni položaj), država pa očitno noče.
  • S posojili bo mogoče kriti do polovice stroškov investicije, vendar sklad vseeno pričakuje veliko prosilcev, saj so potrebe po tovrstnih vlaganjih v Sloveniji zelo velike.
  • V teh okoliščinah pa lahko teater že skorajda normalno deluje, izgubo bo treba kriti iz dobička.
  • A kaj, ko lastnik finančno ni sposoben kriti visokih stroškov obnove.
Na vrh
 
2 izpolnjevati potrebe
Na vrh
 
2.1 po surovini, energiji
če PODJETJE ali USTANOVA krije POTREBE po energiji, surovinah ali storitvah, jih zagotavlja v zadostni meri glede na povpraševanje
  • Podjetja za oskrbo z elektriko komaj krijejo bliskovito naraščajoče potrebe po energiji na otoku, grozi nevarnost izpada električnega toka.
  • ... kot nam je inž. Gajšek že nekoč predlagal, namreč, da bi ta del krajevne skupnosti potreboval vrtino, da bi celovito krili potrebe po vodi?
  • ... da se s pomanjkanjem spoprijema vsa Evropa, da so cene na prostem trgu "ponorele" in da Slovenija s svojo proizvodnjo ne more kriti vseh naraščajočih potreb.
  • Izvaža predvsem les in sladkorni trs, velik del svojih potreb pa krije z uvozom.
  • Zato je v njenem interesu, da 38 odstotkov svojih potreb po elektriki krije iz JEK.
  • Potrebe po vzgoji in varstvu otrok, ki bi sicer obiskovali vrtec Rožle, pa bodo lahko krili v drugih enotah vrtca Velenje.
  • Švicarski biopridelovalci žit ne morejo kriti povpraševanja, zato je treba za kritje potreb letno uvoziti 35.000 ton ekološko pridelanih žit.
  • Že takoj na začetku ni mogel (ur. op. vrtec) kriti vseh potreb po predšolskem varstvu ...
 • kriti  [x odstotkov potreb
  • S svojo proizvodnjo Dravske elektrarne krijejo 26 odstotkov slovenskih potreb po električni energiji.
  • Danes krijemo skoraj 40 odstotkov svetovnih potreb po energiji z nafto.
  • Na slovenskem trgu krijemo 85 odstotkov vseh sedanjih potreb po jagodah, enak delež na domačem trgu imamo tudi pri prodaji sadik, embalaže, folije in namakalnih sistemov.
 • kriti  [x potreb
  • Čeprav slovenska prašičereja ne krije niti treh četrtin potreb po svinjskem mesu, se dogaja, da rejci prašičev ne morejo prodati mesa ...
  • Sončne celice so na biciklu predvsem (drag) okras; celo po optimističnih napovedih proizvajalcev namreč lahko krijejo le desetino energijskih potreb.
Na vrh
2.2 po hranilnih snoveh
če ČLOVEK ali ŽIVAL krije svojo POTREBO po določeni HRANILNI SNOVI, poje dovolj take hrane, s katero zadovolji potrebam telesa po tej snovi
  • Če vsebujejo (ur. op.: misliji) oreške in sveže sadje, pa krijejo dnevno potrebo otroškega organizma po vitaminih in elektrolitih.
  • Zlasti v časih in v krajih, kjer je pozimi primanjkovalo svežega sadja in zelenjave, je ta čaj pomagal kriti potrebe po vitamimu C.
  • Če mislite, da tako ne bi uspeli kriti svojih dnevnih potreb po kalciju (ta znaša okrog 1000 mg), si v lekarni kupite še preparate kalcija.
  • Prav tako je treba del kaloričnih potreb kriti s sadno - zelenjavno prehrano, temu pa le občasno dodajati hrano živalskega izvora.
  • Živali krijejo potrebe po vodi z napajanjem (s pitno vodo), s hrano (zlasti s sočno krmo), nekaj vode pa nastane tudi v metabolizmu (metabolična voda).
Na vrh
2.3 po dejavnosti na nekem območju
če DELAVCI krijejo neko DEJAVNOST, so aktivni znotraj nekega sistem ali na nekem območju in izpolnjujejo potrebe tega območja po dejavnosti, ki jo opravljajo
  • Parlament ima na voljo več kot 400 prevajalcev in 160 tolmačev, da lahko krije vseh 8500 sestankov na leto, pa lahko dodatno angažira še 900 prevajalcev - svobodnjakov.
  • Ob sobotah in nedeljah je dežurstvo triurno, od osmih do enajstih je nekdo tukaj na Golovcu, potem pa je dosegljiv na pozivnikih ali mobilnih telefonih, ker pač šest ljudi ne more kriti štiriindvajseturnega dežurstva.
Na vrh
3 varovati
Na vrh
 
3.1 v spopadu, z orožjem
če ČLOVEK med neko AKCIJO krije drugega ČLOVEKA ali njegovo DEJAVNOST, ga varuje tako, da med njegovim manevrom, če je treba, strelja proti sovražniku
  • Po vrsti bojnih posvetov se je odločil, koliko mož se bo prebilo iz Groznega in kdo bo kril njihov umik.
  • Ko se mi je uspelo umakniti za hišni vogal in sem lahko kril Tonetov umik, sem zavpil: "Tone, umik, greva.
  • Bajta ima okna tudi na zadnjo stran, v sadovnjak, ti pojdi tja in krij okna.
  • Terase, ki so poraščene s svežim zelenjem, se položno dvigajo do 100 čevljev nad bregom, branilci pa jih lahko popolnoma krijejo.
 • kriti hrbet komu
  • Dokler dokončno ne premagajo Francije, naj bi cesarskokraljeva zavezniška vojska nemškim enotam krila hrbet.
  • Sključeno Maščevalko si je naložil čez ramo, puško pa je podal Ali. » Krij mi hrbet,« je ukazal in stopil proti vratom.
Na vrh
3.2 pri igrah z žogo
če OBRAMBNI IGRALEC krije NAPADALCA nasprotne ekipe, ga spremlja po igrišču in mu skuša preprečiti, da bi dobil žogo in jo poslal v gol ali koš
  • Obrambni igralec krije napadalca, ki vodi žogo, tako, da ga s hitrim gibanjem z nogami (s prisunskimi koraki) usmerja v širino stran od koša.
  • Pri osebnem kritju je obrambni igralec odgovoren za določenega igralca, ki ga lahko krije in spremlja po vsem igrišču, na svoji polovici igrišča ali pa samo približno 12 metrov od gola.
  • Če me kdo lahko krije, to pomeni, da sem poškodovan.
  • Igralec tekme je bil Jalen Rose, ki je večinoma kril Jordana in ob tem dosegel 26 točk.
Na vrh
3.3 o zavarovanju
če ZAVAROVANJE krije določeno NEVARNOST, ki ima finančne posledice, potem v primeru, ko do te nevarnosti pride, poravna finančne obveznosti zavarovanca
  • "Kasko zavarovanje krije tudi poškodbe, ki jih povzroči s streh padajoči sneg, vendar kaska pač nimajo vsi," je dejal Tine Vahen iz Zavarovalnice Triglav.
  • Požarno zavarovanje poleg požara krije še druge nevarnosti, na primer udar strele, eksplozijo, vihar, točo, udarec zavarovančevega motornega vozila, padec letala ter manifestacije in demonstracije.
  • Zavarovanje lahko krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo povzroči tretjim osebam ali njihovim stvarem.
  • Smiselno se je zavarovati le za primer invalidnosti, saj nezgodno smrt krije vaše življenjsko zavarovanje, ostale rizike pa vaši prihranki v kapitalskih naložbah (vzajemni skladi in posamezne delnice).
Na vrh
4 o strehi
če ČLOVEK krije STREHO, nanjo polaga material, ki preprečuje puščanje
  • Če sedaj krijejo kakšno streho, skoraj ne slišiš slovenske besede.
  • Tako vsaj pravi Srečo Bajde iz Tuhinja, ki še vedno zna kriti slamnate strehe in je skupaj s svojim očetom pred štirimi leti s slamo pokril domači kozolec, ki je zdaj edini slamnati v vsej dolini.
  • Oče Karel Pečnik ju je naučil kriti strehe s slamo.
Na vrh
 
kriti komu hrbet
poskrbeti, da kdo, ki je naredil kaj narobe, za svoje dejanje ne odgovarja, pogosto tako, da se njegov prekršek prikrije 
 • ... ne mine dan, da glavni spikerji opozicijske koalicije SDS - NSi ne bi vladnih funkcionarjev in uslužbencev ter tudi njihovih poslanskih kolegov ob kateri koli temi krivili klientelizma, povezav z lobiji in s turbofinančnimi oligarhijami, ki naj bi jim aktualna oblast krila hrbte pri nepoštenih poslih.
 • No, marajo jih tako dolgo (ur. op.: politiki medije), dokler jim mediji krijejo hrbet, jim pomagajo, prinašajo politične točke, jih potiskajo na oblast.
 • Ko sta bila sošolca na glasbeni akademiji, ga je vzorna učenka Urša učila 'prešpricano' snov oziroma mu krila hrbet vedno, kadar zaradi nastopov s takrat zelo priljubljeno skupino Pop Design ni prišel na predavanja in vaje.
 • V vsej zgodbi pa je jasno, da mu je moral kriti hrbet nekdo na visokem položaju.
 • Sistem to dovoljuje in partnerji v zločinu drug drugemu krijejo hrbet.