WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
korigirati glagol
1 popravljati
če ČLOVEK korigira KAJ, to popravi, spremeni ali dopolni z namenom, da se izboljša
  • kdo/kaj korigira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Čudim pa se, od kod nekaterim takšen optimizem o gospodarski rasti, če vsi strokovnjaki zunaj zmanjšujejo in korigirajo napovedi za letošnje leto.
  • Ustavno sodišče pač vedno korigira zakone.
  • V tem tednu je odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada vendarle upošteval pravno mnenje tako ministrstva kot službe za zakonodajo in korigiral svoje prvotne sklepe.
  • Zdaj minister desnosredinske koalicije korigira sklep odbora, ki je bil posledica pismenega soglasja več kakor tretjine svetnikov teh občin.
  • Ali ste morda poskušali z letošnjo izbiro korigirati tudi kako odločitev iz vaše prve selekcije?
  • Pri tem mu pomaga 25 na zemlji nameščenih oddajnikov, s pomočjo katerih antena korigira napako.
  • Sedaj naj bi večina teh podjetij poslovala z dobičkom, zato ni razlogov, da bi korigirali vsaj najnižje plače.
  • Patologi so potem verzijo korigirali : Cobain se je ustrelil v usta, krogla pa je obtičala v lobanji, zato izhodne rane ni bilo.
  • Več zgledov ...
  • Izjavo korigiram : iz obdobja pred letom 1990 sta člana SAZU le dva, vsi drugi pa so bili v SAZU izvoljeni po letu 1990.
  • Ali je dopustno v času, ko mnogi inovativni, novi zavodi hirajo v pomanjkanju možnosti in ko so mandatne funkcije za take projekte tako rekoč pravilo, ki edino lahko vsaj delno korigira morebitne slabe odločitve, prepustiti tako eminentno lokacijo finančno že dobro preskrbljenemu zavodu za zmeraj in še naprej?
Na vrh
 
1.1 o človekovem obnašanju ali delu
če ČLOVEK korigira drugega ČLOVEKA, ga opozarja na nepravilnosti pri govoru ali drugi dejavnosti in ga popravlja, uči
  • kdo korigira koga/kaj
  • kdo korigira komu kaj
  KDO/KAJ
   
  • Učenci naj ustrezne ugotovitve izvedejo sami, učitelj jih zgolj korigira, dopolnjuje, uvaja ustrezne pojme, sistematizira in povzema.
  • Pri vzgajanju je osnovno pravilo, da vzgajamo z vzorom, korigiramo pa le otrokovo vedenje, ne pa njegovo celotno osebnost.
  • K tej sem hodila zasebno po dvakrat na teden, da mi je korigirala risbe, katere sem izvrševala po njenih portretnih študijah in kopirala.
Na vrh
1.2 odpravljati pravopisne napake; lektorirati
če ČLOVEK korigira BESEDILO, ugotavlja in popravlja pravopisne napake ali druge nepravilnosti v njem
  • kdo korigira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ko sem delal na Ministrstvu za zunanje zadeve, sem en velik del svojega časa porabil za to, da sem korigiral pisma, ki so jih pisali moji sodelavci, prevajalci, strokovnjaki in tako naprej, ampak tista pisma, vsaj dokler se nismo navadili drug drugega, niso bila za v tujino.
  • H knjigi je spremno besedo Katarzična moč izpovedi napisala Tea Štoka, prevedel jo je Teo Šinkovec, zelo slabo pa lektoriral in korigiral Jože Hočevar.
Na vrh
1.3 o vidu, sluhu
če ČLOVEK korigira VID ali SLUH, opravi poseg ali uporabi pripomočke in naprave, s katerimi ga izboljša
  • kdo korigira kaj
  KDO/KAJ
   
  • korigirati  [vid
  • Na vprašanje, kako naj korigira vid človek, ki želi ugajati, pa so odgovorili: s pomočjo kontaktnih leč ali z operacijo.
  • Morda ste eden od tistih, ki jim vid ne povzroča težav, in tako ne potrebujete niti očal niti kontaktnih leč, da bi vam korigirali vid.
Na vrh
1.4 o financah
če finančna USTANOVA korigira VREDNOSTI tečajev ali denarnih valut, jih spremeni tako, da jih prilagoditev razmeram na finančnem trgu
  • kdo korigira kaj
  • kaj se korigira
  KDO/KAJ
   
  • Razočaranje denarnih trgov ni bilo preveliko, saj so tečaj eur / gbp korigirali samo do 0,7050.
  • Vrednost točke znaša ob sprejemu tarife 100 SIT in se prvič korigira 1. maja 1998. Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji, ki jo objavlja Zavod za statistiko in se mesečno spreminja.
Na vrh
2 nadzorovati; usmerjati
če ČLOVEK korigira DEJANJE ali POT, jo nadzoruje in usmerja tako, da bi pravilno in čim hitreje prišel do cilja
  • kdo korigira kaj
  • kdo korigira kaj s čim
  • kdo se korigira pri čem
  KDO/KAJ
   
  • korigirati  [smer
  • Važna je tudi stalna osredotočenost na cilj in pa občutek, kdaj je potrebno korigirati smer.
  • Vedel sem, da v zgornjem delu proge, v prvem loku, nisem izbral najboljše linije, zaradi česar sem moral korigirati smer.
  • Medtem ko moram v formuli Ford nenehno korigirati smer z volanom, lahko v formuli 3 brez težav držiš svojo linijo.
  • Krmar korigira smer proti čisti krmi.
  • Vse sem predvidel, malo pred tem sem za las zgrešil, prav za toliko pa sem se korigiral pri drugem strelu ...
Na vrh