WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
korespondenca samostalnik
1 dopisovanje
neštevno
korespondenca je izmenjevanje pisnih in elektronskih sporočil
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ima fakulteto za poslovno korespondenco, kjer se učijo tujih jezikov in mednarodnega prava.
  • Moža pa sta vodila obsežno korespondenco.
  • Ob tem je vodil tudi obširno korespondenco z mnogimi svetovno znanimi skladatelji in bil odbornik pri Mednarodnem združenju za sodobno glasbo (SIMC).
  • Ljubo mi je napisati pismo in vzdrževati osebno korespondenco.
  • Na podlagi moje elektronske korespondence z njim je nastal tudi izbor treh esejističnih in treh proznih prispevkov te usmeritve, na podlagi katerih si bodo bralci Apokalipse lahko ustvarili vsaj bežno podobo o literarnih iskanjih avantpopovcev ter o njihovi teoriji in ideologiji.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Še bolj zanimivo in mestoma presunljivo je poročilo o korespondenci s Pavletom Zidarjem, ki je imel v Košarju zaščitnika in mecena.
  • Kasneje, leta 1864 se je začela dolgoletna korespondenca z njegovim glasbenim idolom, s katerim sta ostala tesna prijatelja vse do skladateljeve smrti.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Začela se je mučna korespondenca med avtorico, Segulinovo in italijanskim uredništvom (njih se menda varčevalni ukrepi ne tičejo) in nazadnje je v dobrobit odnosov znotraj kolektiva padla odločitev, da se zadnji stavek umakne.
  • Zgoraj navedena korespondenca med prijaviteljem, uradom in policijo je potekala v aprilu 2003.
  • Ali se bo korespondenca med dvema pisarnama nadaljevala, ni jasno.
  • Ob škandaloznih davčnih predpisih se je razvnela precej živahna korespondenca med predsednikom države in drugimi državnimi ustanovami.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Zunanji minister in predsednik republike nadaljujeta korespondenco o vprašanju, ali naj predsednik Kučan podpiše ukaze o odpoklicu veleposlanikov, ki se jim je mandat že iztekel.
  • Sreča se z inženirjem Victorjem Bernardom, tehničnim direktorjem livarne v Rosiéresu, s katerim vodi korespondenco o problemih tovarniškega življenja.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Kako pa pravzaprav poteka korespondenca z drugimi kraljevskimi hišami?
  • Pri nas vse poteka v angleščini, tudi naša korespondenca, saj smo mednarodna šola.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V desetih jezikih lahko vodim tudi korespondenco, drugih deset jezikov pa uporabljam v svojih znanstvenih raziskavah.
  • Poslovni sekretar vodi in upravlja tajništvo in je hkrati desna roka menedžerja. Zanj ureja poslovno korespondenco, terminske plane, komunicira s poslovnimi partnerji doma in v tujini ter jih tudi sprejema, sodeluje pri sprejemanju odločitev in predstavlja podjetje.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zato sem direktorja urada za preprečevanje korupcije v korespondenci na to tudi opozoril.
  • Še preden je gospod poslal ogorčeno pismo v javnost, sem mu v korespondenci obrazložil, da bo MISSS - ova problematika obravnavana v zaključnem tekstu o klubih, članek v rubriki Manipulator pa je le uvod vanj.
Na vrh
 
1.1 sporočila
korespondenca so prejeta ali poslana sporočila
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pismo je bilo uvrščeno med poslovno korespondenco podjetja, ki so jo čez kakšno leto dni odnesli v arhiv.
  • Ohranjenih je več kot štiristo pisem iz njene obsežne korespondence.
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • V njegovi zapuščini je med drugim korespondenca z organistom Ladom Lemplom in Lemplov življenjepis.
  • V tej zvezi je bil lani v Trstu izjemno odmeven izid Rebulove korespondence s tržaškim pisateljem Manliom Cecovinijem, nekoč razvpitim mestnim županom in evropskim poslancem.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Iz korespondence med obema je namreč razvidno, da Tatjana Cvejin ni samo prevedla pesnitev, temveč je intenzivno sodelovala kot soavtorica pri njenem celotnem nastajanju.
  • Ohranjena korespondenca med ženo in njegovim advokatom govori o strašnem času, ki ga je prestajal.
  • Čeprav so pisma naslovljena na Senekovega prijatelja in učenca Lucilija, niso običajna korespondenca med prijateljema.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Senat je sicer ugotovil, da je obstajala pisna korespondenca o tem, da bi bilo treba redefinirati vsebino pogodbenega odnosa med RTV Slovenija in podjetjem Despro.
  • Najbrž, toda vse kaže, da je kot svojevrstno obrambno orožje Triller na varnem mestu deponiral dokumentacijo in korespondenco o tem, kdo je poskušal uničiti Elan.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Nadaljuje se Edvard Kocbek, letos - predvidoma jeseni, ob stoti obletnici avtorjevega rojstva - izide osma knjiga, nadaljuje se Ivan Pregelj z drugo knjigo, prav tako Juš Kozak s štirinajsto knjigo, po treh knjigah korespondence bo sklenjen, odprto vprašanje ostaja Alojz Gradnik, ki je z leposlovnim delom zaključen, zdaj gre za njegova pisma.
  • Potem ko smo lani dočakali izid korespondence med Frischem in Dürrenmattom, ki jo je pripravila založba Diogenes iz Züricha, je letos spomladi izšla korespondenca med Frischem in Johnsonom (Uwe Johnson / Max Frisch: Der Briefwechsel, Suhrkamp Verlag, Frankfurt / Majni 1999, 430 str., 58 DEM, ur.
  • Pri urejanju korespondence Frana Ksaverja Meška sem našel zanimivo pismo, ki mu ga je poslal Blaž Mavrel.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • O tem priča tudi ohranjena korespondenca učitelju, iz katere je razvidno, da so ga imeli radi in so ga brez posebnih zadržkov velikokrat naprošali za razne usluge, priporočila itn.
  • Tudi neka korespondenca iz novejšega časa priča o znanju slovenščine pri gospodi.
  • Samo njegova korespondenca obsega za današnje časa komajda predstavljivih 14.000 pisem.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Smrekarjevo korespondenco z Rozmanom hrani Narodna galerija v Ljubljani.
  • Nekega večera, ko je Aleksander sedel ob mizi, ker je spet začel urejati korespondenco, ki jo je dobival iz Makedonije in podrejenih provinc, je vstopil sel in mu izročil zapečateno zasebno sporočilo generala Parmeniona.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Iz nobene korespondence ne izhaja kakršna koli opazka ali opozorilo, da z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ne sodelujemo ali slabo sodelujemo.
  • Iz korespondence Vesne Jakopiču in nekaterih drugih dokumentov namreč lahko rekonstruiramo težave, ki so med skupinama nastale ob beograjski razstavi.
  • Nekatere načelne pristope ministrstva za reševanje Berishevega primera pa lahko razberemo tudi iz korespondence, ki jo je imela z ministrstvom generalna sekretarka AI.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  •  [pismo iz korespondence
  • Ohranjenih je več kot štiristo pisem iz njene obsežne korespondence.
  • V poglavju z naslovom Ali je bil Heidegger antisemit navaja odlomke iz njegove uradne korespondence in predavanj na univerzi v Freiburgu.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zato zagovorniki dosedanjega direktorja v korespondenci, naslovljeni predsedniku vlade, predlagajo, naj vlada direktorja imenuje šele potem, ko bo konstituiran novi upravni odbor.
 • iz korespondence je  [razvidno kaj
  • Iz korespondence pa je poleg tega razvidno, da je bila Laurenceova druga žena Vivien Leigh duševno neuravnovešena in da ji je zato najel posebnega skrbnika.
  • Iz korespondence, ki mi je bila dostopna, je očitno, da se v treh letih diskretnih posredovanj državna politika do kršitev človekovih pravic ni spremenila.
 • dokumenti in korespondenca
  • Sicer pa zbirko sestavljajo osebni dokumenti in korespondenca dr. Miha Kreka, msgr.
  • In če so bile razne šifrirne metode skozi človeško zgodovino zanimive predvsem za specializirane politično vojaške namene, so danes na voljo vsem in vsakomur, pa naj gre zgolj za prešuštniško pismo, občutljive zasebne podatke ali pa za strogo zaupne poslovne dokumente in korespondenco.
Na vrh
2 podobnost ali povezava
števno
navadno v množini
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Podobno kot Kandinski je bil tudi Jawlensky prežet z idejo o korespondencah med barvami in glasbenimi zvoki, vendar se je z abstrakcijami vselej naslanjal na naravo.
  • Naslov predavanja (v francoščini) je Možne homologije in korespondence med »kulturnima otokoma«: Sardinijo in Slovenijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • A ne gre se spuščati pregloboko v filmsko kritiko in v korespondence filma z literaturo, danes je na sporedu nekaj drugega.
Na vrh