WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
konzultacija samostalnik
1 posvetovanjenavadno v množini
posvetovanje med ljudmi ali skupinami ljudi pred sprejetjem odločitve 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Redni študij se bo izvajal v kontaktnih oblikah dela, kot je prikazano v predmetniku ter v obliki individualnih konzultacij s profesorji oziroma asistenti ter kot samostojno delo študentov.
  • Redni študij poleg predavanj vključuje tudi individualne konzultacije s profesorjem oziroma asistentom in samostojno delo študenta.
  • Študentje imajo možnost skupinskih in osebnih študijskih srečanj s tutorjem v študijskem centru ter telefonskih konzultacij v zvezi z vprašanji, na katera naletijo med študijem.
  • Po telefonski konzultaciji z Ivanom Borštnerjem so se odločili, da je strelivo lahko nekaj časa pri Jelinčiču doma.
  • Vendar je to nadomestila s telefonskimi konzultacijami in telemedicino, povratno informacijo pa dobi tudi po elektronski pošti.
  • V izjavi so predsedniki tako poudarili odločenost krepiti vlogo zveze Nato kot foruma za strateške in politične konzultacije.
  • Več zgledov ...
  • Državna sekretarka je v pogovoru novemu veleposlaniku predstavila organiziranost in glavne aktivnosti ministrstva za zunanje zadeve in se zahvalila za uspešne politične konzultacije, ki jih je opravila v New Delhiju 8. julija letos.
  • V Pekingu so od 16. do 18. januarja potekale dvostranske politične konzultacije med Slovenijo in Kitajsko.
  • V času Cirila Ribičiča so ta potekala v obliki rednih konzultacij najožjega vodstva...
  • V Sarajevu so danes potekale redne politične konzultacije med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine.
  • Odločitev o zaprtju je ministru Samuelu Žbogarju v telefonskem pogovoru posredoval in pojasnil švedski zunanji minister Carl Bildt , ki je zagotovil, da bo švedska stran okrepila vse oblike neposrednih stikov med državama, kot so redne konzultacije ter srečanja obeh ministrov ob robu srečanj EU in drugih mednarodnih zasedanj.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Študent izrednega študija naj vzpostavi stik s profesorico in se dogovori o načinu in terminu konzultacij.
  • Predlagam, da se dogovorite za skupen termin predhodne konzultacije in me o tem obvestite.
  • Pišite mi na e-mail, da se dogovorimo za nov termin konzultacij.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Našim razočaranim igralcem kljub natančnemu pregledu Pravilnika male odbojke in konzultaciji s pravniki in strokovnjaki žal ne znamo pojasniti, zakaj smo s 5 točkami za ekipo, ki ima 4 točke.
  • Prva poteza resornega svetovalca pri ministrstvu za kulturo bi bila konzultacija z različnimi pravniki , ki se strokovno ukvarjajo z avtorskim pravom.
  • Do treh letih se ni govorilo na pamet, izvedene so bile konzultacije z mednarodnimi pravniki , tudi enim od bivših predsednikov haaškega sodišča, ki so povedali kakšen bi bil nek razumen rok.
  • Po vseh pregledih in konzultacijah s specialisti smo prišli zadevi do dna.
  • Zdravnici, ki je umrlega zdravila po homeopatski metodi, zdravljenje pa se je končalo s smrtjo pacienta, so trajno odvzeli licenco za delo, razsodišče, ki jo je spoznalo za krivo, ji očita, da je opustila ustrezne laboratorijske preiskave, konzultacijo s specialisti ter zdravljenje - po metodah uradne medicine.
  • ustreznejše možnosti diagnostike (rtg, laboratorij, konzultacije s specialisti ),
  • Več zgledov ...
  • Redni študij poleg predavanj vključuje tudi individualne konzultacije s profesorjem oziroma asistentom in samostojno delo študenta.
  • Študij poteka v obliki kontaktnega dela kot so predavanja, seminarji, seminarske naloge, vaje in konzultacije s profesorji ter asistenti in samostojno delo študentov.
  • Mi smo opravili številne konzultacije s strokovnjaki doma in po svetu, da bi se približali optimalni, sprejemljivi, razumni odločitvi.
  • Bojda po LDS-ovskih konzultacijah z raznimi pravnimi strokovnjaki , ki so menili, da bi dva ali več predlogov v parlamentu postopek imenovanja zelo zapletlo.
  • V tem času je prišlo do konzultacij z ameriškimi strokovnjaki na različnih področjih medicine.
  • Če so odsotni dlje časa, imajo možnost konzultacije z učitelji , prav tako pa lahko manjkajoče obveznosti opravijo individualno tudi v času počitnic.
  • Za njih urejajo konzultacije z učitelji , če je potrebno, vsakega posebej po elektronski pošti in po telefonu obveščajo o spremembah in novostih, izpitnih rokih, rezultatih izpitov in podobnem.
  • Raznolikost se izraža tudi v tem, da si lahko sami izbirajo, pri katerem predmetu bodo poslušali predavanja, katerega se bodo sami naučili in pri katerem si želijo le konzultacij z učiteljem oziroma predavateljem.
  • Moja dolžnost je bila pouk slovenskega, srbskega in hrvaškega jezika na treh univerzah (na diplomski in podiplomski stopnji), o slovenski književnosti pa sem govorila na strokovnih konferencah ali med konzultacijami s študenti .
  • Na predavanjih teoretičnih predmetov prisotnost izrednih študentov ni obvezna, pač pa imajo učitelji teoretičnih predmetov govorilne ure za konzultacije z izrednimi študenti .
  • Odtlej postanejo skupni imenovalec mladih Štajerk zdravstvene težave, konzultacije z zdravniki pa pogostejše od komunikacije s trenerji.
  • Pojasnil je, da so se za poseg v tujini, ki je bil uspešno opravljen, odločili po temeljitih konzultacijah s slovenskimi zdravniki .
  • Zavarovanje krije stroške obiska in konzultacije z zdravnikom , nakup zdravil, prevoz do bolnišnice ali klinike, zdravljenje v bolnišnici ali kliniki, prevoz v domovino, prevoz posmrtnih ostankov v domovino in nujne zobozdravstvene storitve do vrednosti 150 nemških mark.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6množina
   
   
  • Kmalu bo možna tudi konzultacija med zdravniki , ki bodo več tisoč kilometrov oddaljeni od pacientov.
  • Sicer pa bo ta povezava omogočala takojšnjo konzultacijo med zdravniki .
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Po prometni nesreči so jo nemudoma poklicali na konzultacije v Ljubljano, kjer se je tudi zdravila.
  • Voduškovo so zaradi prometne nesreče na MZZ poklicali na konzultacije v Ljubljano.
  • Dejal je, da Hrvaška svojega veleposlanika v Ljubljani Celestina Sardelića ne bo poklicala na konzultacije.
 •  [potekati v obliki konzultacij /   [pomoč v obliki konzultacij
  • Študentom izrednega študija bo v obsegu preostalih 50 % nudena pomoč v obliki konzultacij in dodatnega študijskega gradiva.
  • V času Cirila Ribičiča so ta potekala v obliki rednih konzultacij najožjega vodstva...
  • Metodologija v športu: delo bo potekalo kot predavanja in individualno v obliki konzultacij kot priprava za magistrsko delo.
 •  [politične konzultacije med Slovenijo in  [Hrvaško, Bosno in Hercegovino
  • Peking V Pekingu so od 16. do 18. januarja potekale dvostranske politične konzultacije med Slovenijo in Kitajsko.
  • V torek bodo na ministrstvu za obrambo potekale obrambno-politične konzultacije med Slovenijo in Hrvaško .
  • V Sarajevu bodo 8. septembra 2010 potekale bilateralne politične konzultacije med Slovenijo in Bosno in Hercegovino.
 • poziv veleposlanika na konzultacije
  • V diplomatski praksi in meddržavnih odnosih ima besedna zveza »poziv veleposlanika na konzultacije « predpisan pomen in razlago.
  • Nato je Picula nastopil v intervjuju, Rupel pa se je na njegove izjave odzval s pozivom veleposlanika na konzultacije.
  • Slovenija, ki odklanja dialog uradnikov višjega ranga, ker da zadeve noče mešati s politiko, je po Piculovem mnenju zadevo spolitizirala že s pozivom veleposlaniku na konzultacije.
 • biti na voljo za konzultacije
  • Predmetna komisija za nemščino je bila učiteljicam in učiteljem na voljo za konzultacije v zvezi z vrednotenjem nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega obdobja.
  • Predvsem tisti, ki smo po letih predavanja še vedno željni študentom na klasičen način prenesti vse svoje znanje, bomo težko naredili preskok k temu, da je treba študentom le nakazati, kako lahko do potrebnih znanj pridejo, mi pa jim bomo na voljo za konzultacije,« je dejala rektorica.
  • »Teorija in praktični del sta interaktivna, saj predavatelji teorije sodelujejo pri postavljanju modulov in so na voljo za konzultacije, ki se nanašajo na ateljejsko, modulsko postavljene projekte.
 • konzultacija in supervizija
  • Razmejitve in stičnosti med konzultacijo in supervizijo . . . .
  • Dougan, K. (1998), Konzultacija in supervizija v poklicih pomoči.
  • In v tem vidim ponovno razliko med konzultacijo in supervizijo .
Na vrh